Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 99 results
 • New results on stabbing segments with a polygon

   Díaz Bañez, José Miguel; Korman Cozzetti, Matias; Pérez Lantero, Pablo; Pilz, Alexander; Seara Ojea, Carlos; Silveira, Rodrigo Ignacio
  International Conference on Algorithms and Complexity
  Presentation's date: 2013-05
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  We consider a natural variation of the concept of stabbing a segment by a simple polygon: a segment is stabbed by a simple polygon P if at least one of its two endpoints is contained in P. A segment set S is stabbed by P if every segment of S is stabbed by P. We show that if S is a set of pairwise disjoint segments, the problem of computing the minimum perimeter polygon stabbing S can be solved in polynomial time. We also prove that for general segments the problem is NP-hard. Further, an adaptation of our polynomial-time algorithm solves an open problem posed by Löffler and van Kreveld [Algorithmica 56(2), 236-269 (2010)] about finding a maximum perimeter convex hull for a set of imprecise points modeled as line segments.

 • The alternating path problem revisited

   Claverol Aguas, Merce; Garijo, Delia; Hurtado Diaz, Fernando Alfredo; Lara Cuevas, Maria Dolores; Seara Ojea, Carlos
  Spanish Meeting on Computational Geometry
  Presentation's date: 2013-06-28
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  It is well known that, given n red points and n blue points on a circle, it is not always possible to and a plane geometric Hamiltonian alternating path. In this work we prove that if we relax the constraint on the path from being plane to being 1-plane, then the problem always has a solution, and even a Hamiltonian alternating cycle can be obtained on all instances. We also extend this kind of result to other configurations and provide remarks on similar problems.

 • Stabbing Segments with Rectilinear Objects

   Claverol Aguas, Merce; Seara Ojea, Carlos; Garijo, Delia; Korman, M.; Silveira, Rodrigo Ignacio
  Mexican Conference on Discrete Mathematics and Computational Geometry
  Presentation's date: 2013-11-13
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Given a set of n line segments in the plane, we say that a region R of the plane is a stabber if R contains exactly one end point of each segment of the set. In this paper we provide efficient algorithms for determining wheter or not a stabber exists for several shapes of stabbers. Specially, we consider the case in which the stabber can be described as the intersecction of isothetic halfplanes (thus the stabbers are halfplanes, strips, quadrants, 3-sided rectangles, or rectangles). We provided efficient algorithms reporting all combinatorially different stabbers of the shape. The algorithms run in O(n) time (for the halfplane case), O(n logn) time (for strips and quadrants), O(n^2) (for 3-sided rectangles), or O(n^3) time (for rectangles).

 • Some structural, metric and convex properties of the boundary of a graph

   Hernando Martin, Maria Del Carmen; Mora Gine, Mercè; Pelayo Melero, Ignacio Manuel; Seara Ojea, Carlos
  Ars combinatoria
  Date of publication: 2013-04-25
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Let u;v be two vertices of a connected graph G . The vertex v is said to be a boundary vertex of u if no neighbor of v is further away from u than v . The boundary of a graph is the set of all its boundary vertices. In this work, we present a number of properties of the boundary of a graph under diÆerent points of view: (1) a realization theorem involving diÆerent types of boundary vertex sets: extreme set, periphery, contour, and the whole boundary; (2) the contour is a monophonic set; and (3) the cardinality of the boundary is an upper bound for both the metric dimension and the determining number of a graph

 • Non-crossing matchings of points with geometric objects

   Aloupis, Greg; Cardinal, Jean; Collette, Sébastien; Demaine, Erik D.; Demaine, Martin L.; Dulieu, Muriel; Fabila Monroy, Ruy; Hart, Vi; Hurtado Diaz, Fernando Alfredo; Langerman, Stefan; Saumell, Maria; Seara Ojea, Carlos; Taslakian, Perouz
  Computational geometry: theory and applications
  Date of publication: 2013-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Given an ordered set of points and an ordered set of geometric objects in the plane, we are interested in finding a non-crossing matching between point¿object pairs. In this paper, we address the algorithmic problem of determining whether a non-crossing matching exists between a given point¿object pair. We show that when the objects we match the points to are finite point sets, the problem is NP-complete in general, and polynomial when the objects are on a line or when their size is at most 2. When the objects are line segments, we show that the problem is NP-complete in general, and polynomial when the segments form a convex polygon or are all on a line. Finally, for objects that are straight lines, we show that the problem of finding a min-max non-crossing matching is NP-complete.

 • On the number of edges in geometric graphs without empty triangles

   Bautista Santiago, Crevel; Heredia, Marco A.; Huemer, Clemens; Ramírez Vigueras, Adriana; Seara Ojea, Carlos; Urrutia Galicia, Jorge
  Graphs and combinatorics
  Date of publication: 2013-11-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this paper we study the extremal type problem arising from the question: What is the maximum number ET(S) of edges that a geometric graph G on a planar point set S can have such that it does not contain empty triangles? We prove:(Formula Presented). © 2012 Springer.

 • Skeletal representations of orthogonal shapes

   Martinez Bayona, Jonas
  Defense's date: 2013-12-12
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  L'esquelet d'un objecte representa propietats topològiques i geomètriques de l'objecte i alhora redueix la seva dimensió. Els esquelets s'utilitzen en diversos àmbits de la ciència i atreuen l'atenció de nombrosos investigadors. En l'àmbit del biocad, l'anàlisi de propietats estructurals com ara la porositat dels biomaterials requereix el càlcul previ de l'esquelet. A mesura que les imatges 3D es fan més grans, es requereixen algorismes eficients i robusts que calculin esquelets més simples. L'esquelet més popular és el medial axis, definit com el conjunt de punts de l'objecte que tenen almenys dos punts més propers en la frontera de l'objecte. Malauradament el medial axis és molt sensible a petites pertorbacions de la frontera de l'objecte. És a dir, un petit canvi en la frontera de l'objecte pot implicar un canvi considerable del seu medial axis. A més, el càlcul exacte del medial axis només és possible per determinats tipus d'objectes. Per exemple, el medial axis dels poliedres té una estructura no lineal i és difícil de calcular de manera robusta. Aquests problemes van motivar l'aparició d'aproximacions del medial axis. Existeixen dos mètodes d'aproximació principals: aquells en què l'objecte s'aproxima amb un altre classe d'objecte i aquells en què la mètrica Euclidiana es substitueix per una altra mètrica aproximada.La principal aportació d'aquesta tesi és la simplificació conjunta, a l'hora de calcular l'esquelet, de l'objecte d'entrada i de la mètrica considerada. L'objecte d'entrada s'aproxima amb un objecte ortogonal, que són polígons o poliedres delimitats per segments o cares, respectivament, paral·lels als eixos de coordenades o plans coordenats. En el mateix sentit, la mètrica Euclidiana es substitueix per la mètrica L infinit o mètrica de Chebyshev. Tot i la seva estructura simple, existeixen pocs treballs en la literatura sobre esquelets d'objectes ortogonals. Gran part dels esforços s'han dedicat a imatges i volums binaris, que són un subconjunt dels objectes ortogonals. En aquesta tesi s'introdueixen dos nous tipus d'esquelet basats en aquest paradigma: el cube skeleton i el scale cube skeleton. El cube skeleton es compon de segments rectes o cares planes i és homotopicament equivalent a l'objecte d'entrada. El scale cube skeleton es basa en el cube skeleton i presenta una família d'esquelets que són menys sensibles a pertorbacions de la frontera de l'objecte. A més, es presenten els algorismes necessaris per calcular el cube skeleton de polígons i poliedres així com el scale cube skeleton de polígons. Diversos resultats experimentals confirmen l'eficiència, la robustesa i l'aplicació pràctica de tots els mètodes presentats.

 • Rectilinear convex hull with minimum area

   Alegría Galicia, Carlos; Garduño, Tzolkin; Rosas Navarrete, Areli; Seara Ojea, Carlos; Urrutia, Jorge
  Spanish Meeting on Computational Geometry
  Presentation's date: 2012
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Distinguishing trees in linear time

   Lozano Bojados, Antoni; Mora Gine, Mercè; Seara Ojea, Carlos
  Electronic journal of combinatorics
  Date of publication: 2012-05-21
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • The class cover problem with boxes

   Bereg, S.; Cabello, Sergio; Díaz Bañez, José Miguel; Pérez Lantero, P.; Seara Ojea, Carlos; Ventura, Inmaculada
  Computational geometry: theory and applications
  Date of publication: 2012-08
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Minimizing the error of linear separators on linearly inseparable data

   Aronov, Boris; Garijo, Delia; Nunez Rodriguez, Yurai; Rappaport, David M.; Seara Ojea, Carlos; Urrutia, Jorge
  Discrete applied mathematics
  Date of publication: 2012-06
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Separability of point sets by k-level linear classification trees

   Arkin, Esther M.; Garijo, Delia; Márquez, Alberto; Mitchell, Joseph S. B.; Seara Ojea, Carlos
  International journal of computational geometry and applications
  Date of publication: 2012-04
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Stabbers of line segments in the plane

   Claverol Aguas, Merce; Garijo, Delia; Grima, Clara; Márquez, Alberto; Seara Ojea, Carlos
  Computational geometry: theory and applications
  Date of publication: 2011-07
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  On computing enclosing isosceles triangles and related problems  Open access

   Bose, Prosenjit; Mora Gine, Mercè; Seara Ojea, Carlos; Sethia, Saurabh
  International journal of computational geometry and applications
  Date of publication: 2011-02
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Given a set of n points in the plane, we show how to compute various enclosing isosceles triangles where different parameters such as area or perimeter are optimized. We then study a 3-dimensional version of the problem where we enclose a point set with a cone of fixed aperture $\alpha$.

 • Puntos y grafos: puentes geométricos (IP04 en CRP Comb. of points sets, ComPoSe,EuroGIGA ESF)

   Claverol Aguas, Merce; Dall, Aaron Matthew; Silveira, Rodrigo Ignacio; Huemer, Clemens; Mora Gine, Mercè; Sacristán Adinolfi, Vera; Hernando Martin, Maria Del Carmen; Seara Ojea, Carlos; Montes Lozano, Antonio; Hurtado Diaz, Fernando Alfredo
  Participation in a competitive project

   Share

 • Access to the full text
  Fitting a two-joint orthogonal chain to a point set  Open access

   Díaz Bañez, José Miguel; López, Mario A.; Mora Gine, Mercè; Seara Ojea, Carlos; Ventura, Inmaculada
  Computational geometry: theory and applications
  Date of publication: 2011-04
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  We study the problem of fitting a two-joint orthogonal polygonal chain to a set S of n points in the plane, where the objective function is to minimize the maximum orthogonal distance from S to the chain. We show that this problem can be solved in Θ(n) time if the orientation of the chain is fixed, and in Θ(n log n) time when the orientation is not a priori known. We also consider some variations of the problem in three-dimensions where a polygonal chain is interpreted as a configuration of orthogonal planes. In this case we obtain O(n) and O(n log n) time algorithms depending on which plane orientations are fixed.

 • Matching points with things

   Aloupis, Greg; Cardinal, Jean; Collette, Sébastien; Demaine, Erik D.; Demaine, Martin L.; Dulieu, Muriel; Fabila Monroy, Ruy; Hart, Vi; Hurtado Diaz, Fernando Alfredo; Langerman, Stefan; Saumell Mendiola, Maria; Seara Ojea, Carlos; Taslakian, Perouz
  Latin American Theoretical Informatics Symposium
  Presentation's date: 2010-04-22
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Given an ordered set of points and an ordered set of geometric objects in the plane, we are interested in finding a non-crossing matching between point-object pairs. We show that when the objects we match the points to are finite point sets, the problem is NP-complete in general, and polynomial when the objects are on a line or when their number is at most 2. When the objects are line segments, we show that the problem is NP-complete in general, and polynomial when the segments form a convex polygon or are all on a line. Finally, for objects that are straight lines, we show that the problem of finding a min-max non-crossing matching is NP-complete.

 • Access to the full text
  On the determining number and the metric dimension of graphs  Open access

   Cáceres, Jose; Garijo, Delia; Puertas, Maria Luz; Seara Ojea, Carlos
  Electronic journal of combinatorics
  Date of publication: 2010-04-19
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper initiates a study on the problem of computing the difference between the metric dimension and the determining number of graphs. We provide new proofs and results on the determining number of trees and Cartesian products of graphs, and establish some lower bounds on the difference between the two parameters.

 • Access to the full text
  Extremal graph theory for metric dimension and diameter  Open access

   Hernando Martin, Maria Del Carmen; Mora Gine, Mercè; Pelayo Melero, Ignacio Manuel; Seara Ojea, Carlos; Wood, D. R.
  Electronic journal of combinatorics
  Date of publication: 2010
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  A set of vertices S resolves a connected graph G if every vertex is uniquely determined by its vector of distances to the vertices in S. The metric dimension of G is the minimum cardinality of a resolving set of G. Let G ,D be the set of graphs with metric dimension and diameter D. It is well-known that the minimum order of a graph in G ,D is exactly + D. The first contribution of this paper is to characterise the graphs in G ,D with order + D for all values of and D. Such a characterisation was previously only known for D 6 2 or 6 1. The second contribution is to determine the maximum order of a graph in G ,D for all values of D and . Only a weak upper bound was previously known.

 • PROBLEMAS DE COMBINATORIA Y DE COMPUTACION

   Claverol Aguas, Merce; Hernando Martin, Maria Del Carmen; Montes Lozano, Antonio; Mora Gine, Mercè; Sacristán Adinolfi, Vera; Seara Ojea, Carlos; Trias Pairo, Juan; Huemer, Clemens; Pfeifle, Julian Thoralf; Saumell Mendiola, Maria; Garcia Olaverri, Alfredo Martin; Tejel Altarriba, Francisco Javier; Dall, Aaron Matthew; Hurtado Diaz, Fernando Alfredo
  Participation in a competitive project

   Share

 • Facility location problems in the plane based on reverse nearest neighbor queries

   Cabello, Sergio; Díaz Bañez, José Miguel; Langerman, Stefan; Seara Ojea, Carlos; Ventura, I
  European journal of operational research
  Date of publication: 2010-04
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Small weak epsilon-nets

   Aronov, B; Aurenhammer, F; Hurtado Diaz, Fernando Alfredo; Langerman, Stefan; Rappaport, D; Seara Ojea, Carlos
  Computational geometry: theory and applications
  Date of publication: 2009-07
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • 36 two-colored points with no empty monochromatic convex fourgons

   Huemer, Clemens; Seara Ojea, Carlos
  Geombinatorics
  Date of publication: 2009-07
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Stabbers of line segments in the plane

   Claverol Aguas, Merce; Garijo, D; Grima, C I; Márquez, A; Seara Ojea, Carlos
  Spanish Meeting on Computational Geometry
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Bichromatic separability with two boxes: A general approach

   Cortes, C; Díaz Bañez, José Miguel; Perez-Lantero, P; Seara Ojea, Carlos; Urrutia, J; Ventura, I
  Journal of algorithms
  Date of publication: 2009-07
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Geodeticity of the contour of chordal graphs

   Caceres, J; Hernando Martin, Maria Del Carmen; Mora Gine, Mercè; Pelayo Melero, Ignacio Manuel; Puertas, M L; Seara Ojea, Carlos
  Discrete applied mathematics
  Date of publication: 2008-04
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Covering point sets with two disjoint disks or squares

   Cabello, Sergio; Díaz Bañez, José Miguel; Seara Ojea, Carlos; Sellarès Chiva, Joan Antoni; Urrutia, Jorge; Ventura, Inmaculada
  Computational geometry: theory and applications
  Date of publication: 2008-08
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Extremal Graph Theory for Metric Dimension and Diameter

   Mora Gine, Mercè; Pelayo Melero, Ignacio Manuel; Seara Ojea, Carlos; Hernando, C; Wood, D R
  Date of publication: 2008-09
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Extremal Graph Theory for Metric Dimension and Diameter

   Hernando Martin, Maria Del Carmen; Mora Gine, Mercè; Pelayo Melero, Ignacio Manuel; Seara Ojea, Carlos; Wood, D R
  Electronic notes in discrete mathematics
  Date of publication: 2007-08
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • On the Metric Dimension of Cartesian Products of Graphs

   Cáceres, J; Hernando Martin, Maria Del Carmen; Mora Gine, Mercè; Pelayo Melero, Ignacio Manuel; Puertas, M L; Seara Ojea, Carlos; Wood, David
  SIAM journal on discrete mathematics
  Date of publication: 2007-05
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • On finding widest empty curved corridors

   Bereg, S.; Díaz Bañez, José Miguel; Seara Ojea, Carlos; Ventura, Inmaculada
  Computational geometry: theory and applications
  Date of publication: 2007-10
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Dimensión métrica de grafos infinitos

   Hernando Martin, Maria Del Carmen; Mora Gine, Mercè; Seara Ojea, Carlos; Cáceres, J; Moreno-Gonzalez, A; Pelayo Melero, Ignacio Manuel; Puertas, M L
  Date of publication: 2007-03
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Dimensión métrica de grafos infinitos

   Cáceres, J; Hernando Martin, Maria Del Carmen; Mora Gine, Mercè; Moreno, A; Pelayo Melero, Ignacio Manuel; Puertas, M L; Seara Ojea, Carlos
  Encuentro Andaluz de Matemática Discreta
  Presentation's date: 2007
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Grafos de orden máximo y mínimo con diàmetro y dimensión métrica fijados

   Seara Ojea, Carlos; Hernando Martin, Maria Del Carmen; Mora Gine, Mercè; Pelayo Melero, Ignacio Manuel; Wood, D R
  Jornadas de Matemática Discreta y Algorítmica
  Presentation's date: 2007-07-13
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • On determinig number and metric dimension of graphs

   Caceres, J; Garijo, D; Puertas, M L; Seara Ojea, Carlos
  Date: 2007-10
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Extremal Graph Theory for Metric Dimension and Diameter

   Hernando Martin, Maria Del Carmen; Mora Gine, Mercè; Pelayo Melero, Ignacio Manuel; Seara Ojea, Carlos; Wood, David
  European Conference on Combinatorics, Graph Theory, and Applications
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • On geodetic sets formed by boundary vertices

   Cáceres, J; Hernando Martin, Maria Del Carmen; Mora Gine, Mercè; Pelayo Melero, Ignacio Manuel; Puertas, M L; Seara Ojea, Carlos
  Discrete mathematics
  Date of publication: 2006-02
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Some structural, metric and convex properties on the boundary of a graph

   Hernando Martin, Maria Del Carmen; Mora Gine, Mercè; Pelayo Melero, Ignacio Manuel; Seara Ojea, Carlos
  Electronic notes in discrete mathematics
  Date of publication: 2006-07
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Some lower bounds on geometric separability problems

   Arkin, E; Hurtado Diaz, Fernando Alfredo; Mitchell, J; Seara Ojea, Carlos; Skiena, S
  International journal of computational geometry and applications
  Date of publication: 2006-02
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Grafos de orden máximo y mínimo con diámetro y dimensión métrica fijados

   Hernando Martin, Maria Del Carmen; Mora Gine, Mercè; Pelayo Melero, Ignacio Manuel; Seara Ojea, Carlos; Wood, D R
  Date of publication: 2006-01
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • On the metric dimension of cartesian products of graphs

   Hernando Martin, Maria Del Carmen; Mora Gine, Mercè; Pelayo Melero, Ignacio Manuel; Seara Ojea, Carlos; Cáceres, J; Puertas, M L; Wood, D
  Date of publication: 2006-01
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • On the metric dimension of cartesian products of graphs

   Cáceres, J; Hernando Martin, Maria Del Carmen; Mora Gine, Mercè; Pelayo Melero, Ignacio Manuel; Seara Ojea, Carlos; Wood, D R
  Jornadas de Matemática Discreta y Algorítmica
  Presentation's date: 2006-07-13
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • On the metric dimension of some families of graphs

   Cáceres, J; Hernando Martin, Maria Del Carmen; Mora Gine, Mercè; Pelayo Melero, Ignacio Manuel; Seara Ojea, Carlos
  Electronic notes in discrete mathematics
  Date of publication: 2005-10
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Searching for geodetic boundary vertex sets

   Cáceres, J; Puertas, M L; Hernando Martin, Maria Del Carmen; Mora Gine, Mercè; Pelayo Melero, Ignacio Manuel; Seara Ojea, Carlos
  Electronic notes in discrete mathematics
  Date of publication: 2005-01
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • On the Steiner, geodetic and hull number of graphs

   Hernando Martin, Maria Del Carmen; Jiang, T; Mora Gine, Mercè; Pelayo Melero, Ignacio Manuel; Seara Ojea, Carlos
  Discrete mathematics
  Date of publication: 2005-04
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Red-blue separability problems in 3D

   Hurtado Diaz, Fernando Alfredo; Seara Ojea, Carlos; Saurabh, Sethia
  International journal of computational geometry and applications
  Date of publication: 2005-04
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • El dígrafo excéntrico de un grafo intervalo

   Hernando Martin, Maria Del Carmen; Mora Gine, Mercè; Pelayo Melero, Ignacio Manuel; Seara Ojea, Carlos; Cáceres, J; Puertas, M L
  Date of publication: 2005-06
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Reconstrucción de un grafo a partir de la clausura geodética

   Hernando Martin, Maria Del Carmen; Mora Gine, Mercè; Pelayo Melero, Ignacio Manuel; Seara Ojea, Carlos; Cáceres, J; Puertas, M L
  Date of publication: 2005-06
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Searching for geodetic boundary vertex sets

   Mora Gine, Mercè; Pelayo Melero, Ignacio Manuel; Seara Ojea, Carlos; Cáceres, J; Hernando, C; Puertas, M L
  Date of publication: 2005-01
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Locating obnoxious facilities with minimum interaction

   Hurtado Diaz, Fernando Alfredo; Díaz Bañez, José Miguel; Rappaport, D; Seara Ojea, Carlos; Ventura, I
  Date of publication: 2005-06
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window