Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 102 results
 • Índices geométricos con incidencias en la fallada por fatiga de mecanismos de leva con palpador de rodillo

   Catala Calderon, Pau; Cardona Foix, Salvador; Santos Lopez, M. Antonia de Los
  Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica
  Presentation's date: 2014-09-24
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Contact characterization between a cam and a crowned roller follower  Open access

   Catala Calderon, Pau; Santos Lopez, M. Antonia de Los; Cardona Foix, Salvador
  International Reseach/Expert Conference "Trends in the Development of Machinery and Associated Technology"
  p. 437-440
  Presentation's date: 2014-09-10
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In the higher pairs of a mechanism, like the one existing between a cam and roller follower, it is common to localize the maximum deformations, the maximum contact pressures and that appears the surface fatigue failure due to the relative motion between the cam and the roller. The formulations that characterized the contact are based in Hertz elastic contact theory. In this paper the contact between a cam and a crowned roller is studied applying the formulation for elliptical point contact proposed by Johnson. The contact ellipse obtained experimentally is presented to validate the elliptical point contact. The comparison of the width of the axes of the contact ellipse obtained experimentally and by the formulation presents the same level of errors than more sophisticated experimental methods.

 • Simulation applied to real case studies to enhance transportation education in engineering courses

   Ferrer Marti, Laia; Santos Lopez, M. Antonia de Los; Minguella Canela, Joaquim; Guilera Giralt, Anna; Ranaboldo, Matteo; Sararols Figueras, Miquel
  International Congress on Education, Innovation and Learning Technologies
  Presentation's date: 2014-07
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Enhancing transportation education through simulation and real case studies

   Ferrer Marti, Laia; Santos Lopez, M. Antonia de Los; Minguella Canela, Joaquim; Guilera Giralt, Anna; Ranaboldo, Matteo; Sararols Figueras, Miquel
  International Conference on University Teaching and Innovation
  Presentation's date: 2014-07
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In the School of Engineering of Barcelona of the Technical University of Catalonia, for over 10 years we have used simulation in the Transportation subject. In addition, for 3 years, we have renewed the practice of simulation to its application to real case studies to promote the project based learning. The aim of this paper is to present this educational experience in the Transportation subject that promotes active learning through the use of simulation and the analysis of real case studies.

 • Mecanismes de lleves conjugades amb palpador de corrons. Aportació a l'estudi de la fallada per fatiga superficial

   Catala Calderon, Pau
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La tesi que es presenta tracta l¿estudi dinàmic dels mecanismes de lleves conjugades amb palpador de corrons i moviment de translació, per dissenyar-los amb la finalitat d¿endarrerir la fallada per fatiga superficial dels corrons. La fallada prematura dels corrons s¿ha detectat en alguns dels mecanismes utilitzats per l¿empresa Sàbat Lligats Metàl·lics S. L. Per a un mecanisme de lleves conjugades amb palpador de corrons i moviment de translació, s¿ha plantejat un model dinàmic de paràmetres concentrats que considera l¿elasticitat dels sòlids.Un aspecte rellevant del model dinàmic és la caracterització que es fa del parell superior ¿contacte teòric puntual o lineal¿ entre una lleva i un palpador de corró. En el cas del contacte teòric puntual s¿utilitza la formulació del contacte puntual el·líptic. Per validar la formulació utilitzada en el model dinàmic s¿ha construït un banc d¿assaig. Amb aquest s¿ha mesurat l¿el·lipse de contacte teòrica prevista mitjançant Blau de Prússia en l¿enllaç entre un cilindre ¿ja que una lleva localment s¿hi aproxima¿ i un palpador de corró bombat. Els resultats mesurats experimentalment presenten les mateixes diferències respecte dels valors teòrics que d¿altres mètodes de mesura experimentals. S¿han calculat analíticament valors de deformacions conjuntes i pressions de contacte per a diferents tipologies de corrons ¿bombats i cilíndrics¿ i es conclou que per a mecanismes de lleves conjugades, els corrons bombats són els més adients. Un estudi previ a l¿anàlisi dinàmica del mecanisme de lleves conjugades ha consistit en determinar la influència dels paràmetres de la llei de desplaçament i dels paràmetres geomètrics del mecanisme a l¿hora d¿endarrerir la fallada per fatiga superficial en un palpador de corró. Per a això s¿han definit dos índexs geomètrics nous que complementen als dos índexs habituals ¿angle de pressió màxim i el mínim radi de curvatura convex de la corba de pas¿ calculats durant l¿etapa de comprovació del perfil d¿una lleva. El primer nou índex relaciona l¿angle girat per una lleva i l¿angle girat per un corró. El segon nou índex analitza la incidència de la geometria local en les pressions de contacte. Per a aquests quatre índexs geomètrics s¿ha desenvolupat un catàleg de gràfics. Aquest estudi és vàlid per a la síntesi de mecanismes de lleva i palpador de corró amb el tancament del parell superior tant per forma com per força. El model dinàmic plantejat per al mecanisme analitzat de lleves conjugades amb palpador de corrons i moviment de translació dissenyat planificant un ajust per interferència, s¿ha utilitzat per definir un rang d¿interferències objectiu de disseny per aconseguir el comportament dinàmic adequat en quant a forces de contacte, pressions de contacte, vida nominal dels corrons, condicions de lubricació i analitzar la fallada per fatiga superficial dels corrons. Mitjançant anàlisis estadístiques es conclou que, considerant valors estàndard de fabricació i muntatge, és difícil aconseguir mecanismes de lleves conjugades amb un ajust per interferència que sempre tinguin el comportament dinàmic adequat. Per tant es requereixen processos de posada a punt que són eficaços però laboriosos. L¿estudi de l¿efecte de la interferència en el comportament dinàmic del mecanisme es complementa utilitzant interferències deduïdes de mesures experimentals d¿errors de fabricació i muntatge. Finalment s¿ha analitzat el comportament dinàmic d¿un nou disseny per al mecanisme de lleves conjugades. En aquest nou disseny s¿utilitza el tancament dels parells superiors combinant les estratègies de forma/força per endarrerir la fallada per fatiga superficial dels corrons. L¿anàlisi d¿aquest nou disseny del mecanisme ha permès determinar que no és necessari utilitzar molles d¿alta rigidesa sempre i quan s¿asseguri suficient precàrrega.

 • Evaluation of the Influence of a Planned Interference Fit on the Expected Fatigue Life of a Conjugate Cam Mechanism- A Case Study

   Catala Calderon, Pau; Santos Lopez, M. Antonia de Los; Veciana Fontanet, Joaquim Maria; Cardona Foix, Salvador
  Journal of mechanical design
  Vol. 135, num. 8, p. 081002-1-081002-8
  Date of publication: 2013-08-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Due to dynamic effects, clearances, manufacturing and assembly errors in form-closed cam mechanisms, the follower jump can also occur. For conjugate cam mechanisms a technique to avoid the follower jump without the use of a spring involves making the conjugate cam profiles bigger than the kinematical ones by adding an external offset. This strategy produces an interference fit between the conjugate cam profiles and the follower train. This paper presents an ordered procedure to study the influence that the planned interference fit has on the evaluation of the contact forces, the expected fatigue life of the rollers, contact pressures and the lubrication conditions. The study is based on a conjugate cam mechanism with translational roller followers used in a real automatic process for manufacturing muselets. A three-degree-of-freedom dynamic model is proposed and the Hertzian theory for general profiles is used to model the nonlinear contact stiffness between the cams and the crowned rollers. The dynamic model predicts that it is difficult to obtain conjugate cam mechanisms with an infinite expected fatigue life of the rollers just by considering typical achievable manufacturing errors or clearances, and as happens in reality, a set-up process is highly recommended. The procedure is also tested with measured manufacturing errors on a coordinate measure machine—CMM—and with measured radial internal clearances for the rollers measured by an experimental apparatus. Also, to evaluate lubrication conditions, surface finishing measurements have been taken of the cams and the rollers with a surface profiler.

 • Sintesis de lleis de desplaçament per a lleves de l'empresa AUTOMAT

   Catala Calderon, Pau; Cardona Foix, Salvador; Santos Lopez, M. Antonia de Los
  Date: 2013-05-28
  Report

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Formació de 3h per al disseny de lleis de desplaçament destinades a lleves de l'empresa AUTOMAT

 • Access to the full text
  Estudio de la implementación de sistemas de velocidad variable en la vía C-31N de acceso a la ciudad de Barcelona  Open access

   Santos Lopez, M. Antonia de Los; Gallegos Diez, David; Liesa Mestres, Francisco
  Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica
  p. 1-6
  Presentation's date: 2012-11-15
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  En los últimos años, los sistemas de gestión inteligente del tráfico se están incorporando como una herramienta de futuro para la gestión de la movilidad en los accesos a las grandes ciudades. Los objetivos principales son la reducción de las colas y el tiempo de recorrido, la reducción de las emisiones y la reducción de los accidentes. En este trabajo se evalúan los potenciales beneficios que conlleva la instalación de los sistemas de velocidad variable en una de las vías de acceso a la ciudad de Barcelona –C31 Norte- que aún no dispone de dicho sistema de gestión que absorbe una gran parte de la movilidad de los accesos norte de la ciudad. Para dicha vía se ha caracterizado el flujo de tráfico y a partir de datos experimentales se ha obtenido un patrón de flujo. Así mismo se ha modelizado la vía y se ha realizado la simulación, mediante el programario AIMSUN, del comportamiento del flujo de tráfico al aplicar sistemas de velocidad variable en situaciones cercanas a la congestión, con el fin de valorar sus beneficios potenciales. Las variables de tráfico analizadas son la densidad (ocupación) e intensidad (flujo), el porcentaje de intensidad con respecto a la capacidad de la vía, el tiempo de recorrido y el tiempo de demora y parada, el número de paradas y la velocidad. Todas las variables se han analizado tanto a lo largo de toda la vía como en cada una de las secciones de la vía consideradas.

 • Access to the full text
  Análisis de las variables geométricas del frontal del vehículo en la protección del peatón  Open access

   Gallegos Diez, David; Liesa Mestres, Francisco; Santos Lopez, M. Antonia de Los
  Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica
  p. 1-7
  Presentation's date: 2012-11-15
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El objetivo principal de este proyecto de investigación es determinar la influencia de las variables geométricas del frontal del vehículo en las potenciales lesiones que pueden producirse a un peatón como consecuencia de un accidente. Este objetivo se consigue mediante el desarrollo de algoritmos específicos a partir de las medidas geométricas del frontal como variables de entrada y obteniendo la aceleración, el momento flector y el esfuerzo cortante como resultados. Este algoritmo puede aportar resultados iniciales sin necesidad de preparar un modelo de simulación específico o realizar ensayos de choque en laboratorio. Los principales resultados conseguidos en este proyecto de investigación son: La aceleración mínima y media del impacto desciende cuando la distancia longitudinal entre la traviesa de deformación y la traviesa de peatones aumenta. Asimismo, se detecta un decremento del esfuerzo cortante al aumentar esta distancia, por la influencia en la cinemática y dinámica que implica en el impactor. La distancia vertical entre la traviesa de deformación y la traviesa de peatones se considera como no significativa después de analizar los resultados del algoritmo. Por otro lado, la aceleración, minima y media, aumenta cuando se incrementa la altura del vehículo, resultado de la menor rotación del impactor en el impacto. El comportamiento del momento flector es análogo a la aceleración. El esfuerzo cortante varia en función de los puntos de contacto con el frontal, detectándose los valores máximos cuando los puntos de impacto con la rodilla están cercanos a la altura de la traviesa de deformación. Como resultado global, la cinemática y la dinámica del impactor indican que cuando se incrementa la distancia longitudinal entre traviesas, se obtiene un frontal con mayor capacidad de energía, y una rotación diferente del impactor durante el choque. Este trabajo de investigación proporciona un nuevo modelo de simulación aplicado a la protección de peatones. Este modelo es capaz de predecir los resultados de lesiones en un impacto con la extremidad inferior, en términos de aceleración, esfuerzo cortante y momento flector del impactor, únicamente teniendo un primer modelo del frontal del vehículo. Por tanto, este modelo matemático es de aplicación general en la industria del automóvil en los próximos años.

 • Análisis del efecto del apriete y la rigidez de contacto en la precisión de un mecanismo de levas conjugadas

   Catala Calderon, Pau; Cardona Foix, Salvador; Santos Lopez, M. Antonia de Los
  Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica
  p. 1-8
  Presentation's date: 2012-11-14
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Influence of the contact stiffness between the cam and the roller in the dynamic behaviour of the train follower applied in a conjugate cam mechanism

   Catala Calderon, Pau; Cardona Foix, Salvador; Santos Lopez, M. Antonia de Los; Veciana Fontanet, Joaquim Maria
  European Conference on Mechanism Science
  p. 191-198
  DOI: 10.1007/978-94-007-4902-3
  Presentation's date: 2012-09-21
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Experiences in Agile R&D Project Management for New Product Design and Development in the Automotive Industry  Open access

   Rodriguez Gutierrez, Rodulfo; Minguella Canela, Joaquim; Fenollosa Artes, Felip; Ventayol Femenias, Bartomeu; Santos Lopez, M. Antonia de Los
  International Research / Expert Conference "Trends in the Development of Machinery and Associated Technology"
  p. 223-226
  Presentation's date: 2012-09-11
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In the past 20 years technology has advanced at incredible speed. Product life cycle has decreased tremendously. Innovation in product and process has become essential for companies’ survival. Products are not longer simple, they integrate different and new technologies and therefore manufacturing process is evolving towards intelligent, virtual, sustainable and high performance factories. In spite of all these changes in manufacturing, R&D project management has not evolved at the same pace. The authors have approached a new way of conducting R&D projects that can integrate IT Agile Project Management and Innovation Management best practices. As a result the present paperformulates a methodology for agile new product and process development that can match the actual product cycle development requirements, shortening project life cycles but keeping space for innovation and creativity. The methodology has been applied in R&D projects for the automotive industry to develop new automated manufacturing cells for production lines. The experience allowed to identify the key processes with more risk during the project execution and helped us to gather information to keep improving the methodology.

 • A Variable Neighbourhood Search (VNS) algorithm for solving Ready Mix Concrete Production and Delivery Scheduling Problem (RMCPDSP)

   Coves Moreno, Anna Maria; Santos Lopez, M. Antonia de Los
  European Conference on Operational Research
  p. 155
  Presentation's date: 2012-07-10
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A mathematical model to study railway track dynamics for the prediction of vibration levels generated by rail vehicles

   Otero Yugat, Jesus; Martinez Miralles, Jordi Ramon; Santos Lopez, M. Antonia de Los; Cardona Foix, Salvador
  Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part F, journal of rail and rapid transit
  Vol. 226, num. 1, p. 62-71
  DOI: 10.1177/0954409711406837
  Date of publication: 2012-01
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Análisis y evaluación de los sistemas de gestión de tráfico mediante procedimientos de velocidad variable utilizando la metodología de vehículo flotante

   Gallegos Diez, David; Liesa Mestres, Francisco; Santos Lopez, M. Antonia de Los
  Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica
  Presentation's date: 2011-09-07
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Influencia de la rigidez de contacto leva-palpador en la desviación de la ley de desplazamiento

   Catala Calderon, Pau; Cardona Foix, Salvador; Santos Lopez, M. Antonia de Los; Martinez Miralles, Jordi Ramon
  Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica
  p. 2691-2697
  Presentation's date: 2011-09-05
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Development of an analytical model to study railway track dynamics for the calculation of vibration levels arising from the passage of rail vehicles

   Otero Yugat, Jesus; Martinez Miralles, Jordi Ramon; Santos Lopez, M. Antonia de Los; Cardona Foix, Salvador
  International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing
  p. 1-12
  DOI: 10.4203/ccp.96.19
  Presentation's date: 2011-09
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Electrificación rural con energía eólica y solar

   García Villoria, Alberto; Pastor Moreno, Rafael; Coves Moreno, Anna Maria; Santos Lopez, M. Antonia de Los; Villafafila Robles, Roberto; Domenech Lega, Bruno; Ranaboldo, Matteo; Ferrer Marti, Laia
  Competitive project

   Share

 • Frontal energy absorption system applied to a child restraint system

   Gallegos Diez, David; Liesa Mestres, Francisco; Santos Lopez, M. Antonia de Los
  IRF World Meeting
  p. 190
  Presentation's date: 2010-05-26
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Contribución al estudio de las vibraciones producidas por el contacto rueda-carril y su transmisión al entorno  Open access

   Otero Yugat, Jesus
  Department of Mechanical Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La principal causa de las vibraciones generadas por la circulación de un tren reside en el contacto rueda-carril, concretamente en las fluctuaciones de la fuerza de contacto provocadas por las irregularidades del perfil de ruedas y carriles. La medición experimental del estado dinámico de estas vibraciones requiere del empleo de un procedimiento de medición complejo. Adicionalmente, el conocimiento de la influencia de los diversos elementos de la vía en la generación y transmisión de la vibración al paso de un tren, es importante a la hora de diseñar y ejecutar nuevos trazados de ferrocarriles subterráneos, de cara a evaluar el impacto ambiental y para la selección de los tipos de vía más adecuados desde el punto de vista de sus características antivibratorias. Por todo lo anterior, se ha desarrollado un modelo matemático que permite predecir la fuerza de contacto generada en la zona de interacción rueda-carril. La modelización incluye una caracterización de la vía ferroviaria y de sus elementos constitutivos, las características de la suspensión del coche, y el empleo de la teoría no lineal de Hertz para estudiar el contacto ruedacarril. A partir de la historia temporal de la fuerza de contacto rueda-carril, se obtienen registros descriptivos del comportamiento vibratorio de un tren que se desplaza a velocidad constante sobre la vía. El registro temporal de vibración del carril al paso de una rueda se obtiene mediante una metodología de convolución de núcleo variable. Para ello ha sido necesario hallar las respuestas impulsionales de la vía, correspondientes a diferentes distancias entre un punto de excitación de vibraciones del carril y el punto donde se desea conocer la respuesta vibratoria del mismo. La respuesta frecuencial del sistema se calcula para el rango de frecuencias comprendido entre 10 y 400 Hz, adecuado para las bajas velocidades de desplazamiento, usuales en los ferrocarriles existentes en una vía suburbana. En algunas redes metropolitanas se han instalado tramos en los cuales la vía se encuentra sostenida por una losa intermedia de concreto, sobre la cual es posible emplear cualquier tipo de vía. La presente tesis doctoral evalúa la influencia de la losa en la respuesta dinámica de la vía. Para ello se ha realizado una modelización de la misma, incorporándola al modelo de vía descrito. En este trabajo se describe además, un análisis cuantitativo destinado a comparar el comportamiento de distintos tipos de vía, utilizadas usualmente en ferrocarriles suburbanos, en cuanto a la generación y transmisión de vibraciones a la base de la vía, considerando la influencia de las características de inercia, rigidez y amortiguamiento de cada tipo de vía. Los resultados obtenidos mediante el modelo propuesto, se han validado mediante medidas experimentales efectuadas en distintas líneas del Ferrocarril Metropolitano de Barcelona para diversos tipos de vía. La transmisión de las vibraciones generadas por el contacto rueda-carril en los trenes de un ferrocarril suburbano hacia el entorno del túnel y los edificios colindantes es a menudo causa de molestias para el vecindario. Por tal motivo, se propone una metodología para estimar el nivel de vibración en la pared del túnel y en las zonas aledañas a la vía al paso de un tren. Esta metodología se basa en la utilización del modelo analítico que describe el comportamiento dinámico del sistema rueda-vía, y en la utilización de un modelo de propagación de las vibraciones desde la vía hacia la pared del túnel, ajustado experimentalmente. Para comprobar la bondad de la estimación obtenida con el método de propagación propuesto, se han contrastado los resultados obtenidos a través de la simulación numérica con medidas obtenidas en diversas líneas del Ferrocarril Metropolitano de Barcelona. Estas medidas se han realizado mediante acelerómetros colocados en el carril, en el centro de la vía y en la pared, y corresponden a la velocidad de vibración en dirección vertical.

 • Analytical model of wheel-rail contact force due to the passage of a railway vehicle on a curved track

   Otero Yugat, Jesus; Martinez Miralles, Jordi Ramon; Santos Lopez, M. Antonia de Los
  Revista Facultad de Ingeniería. Universidad de Antioquía
  Vol. 50, p. 135-144
  Date of publication: 2009-12
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Evaluacion de las vibraciones generadas al paso de un tren considerando diferentes tipologias de via

   Otero Yugat, Jesus; Martinez Miralles, Jordi Ramon; Santos Lopez, M. Antonia de Los
  Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica
  Presentation's date: 2009-11-17
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Determinación de las rutas de un robot transportador en un sistema productivo

   Mateo Doll, Manuel; D'Armas Regnault, Mayra; Santos Lopez, M. Antonia de Los
  Latin American and Caribbean Conference for Engineering and Technology
  p. 1-10
  Presentation's date: 2009-06-04
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  En este trabajo se resuelve un problema de programación de los ciclos producción en un sistema productivo con la presencia de robots transportadores o vehículos autoguiados. Se determinó la secuencia óptima de transporte de las piezas entre las máquinas, a partir de los tiempos de procesamiento y de transporte de las piezas de una etapa a otra del proceso productivo. El objetivo de este trabajo es obtener la secuencia óptima de movimientos del robot transportador para diferentes configuraciones de un sistema productivo (máquinas que pueden estar activas e inactivas, disposiciones lineal y circular de las máquinas). Para la resolución de los diferentes casos se programó en lenguaje Visual Basic un algoritmo Brach and Bound. El algoritmo se experimentó con 214 ejemplares. Los resultados demuestran que existen relaciones entre las diferentes características del sistema productivo, como son los tiempos de ciclo, los tiempos de procesamiento o la distribución de las máquinas dentro del proceso productivo. Estos resultados evidencian las configuraciones del sistema que permiten reducir de manera significativa los tiempos ciclos del robot transportador.

 • Estimación del nivel de la vibración en la pared del túnel provocada por el paso del tren de un ferrocarril suburbano

   Martinez Miralles, Jordi Ramon; Otero Yugat, Jesus; Cardona Foix, Salvador; Santos Lopez, M. Antonia de Los
  Anales de ingeniería mecánica
  Vol. 2, num. 16, p. 1123-1129
  Date of publication: 2008-02-15
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Reprogramación en tiempo real de la dsitribución físisca de una empresa

   Coves Moreno, Anna Maria; Santos Lopez, M. Antonia de Los
  International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management
  p. 1601-1610
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Programación en el tiempo real de la distribución física de una empresa

   Coves Moreno, Anna Maria; Santos Lopez, M. Antonia de Los
  International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management
  p. 1-10
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Modelos para la generación y transmisión de vibraciones al paso de un tren

   Otero Yugat, Jesus; Martinez Miralles, Jordi Ramon; Santos Lopez, M. Antonia de Los; Cardona Foix, Salvador
  Scientia et technica
  num. 37, p. 261-266
  Date of publication: 2007-12
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Programación de operaciones multicriterio con máquinas paralelas, en varias etapas, sin interrupciones ni almacenajes

   Salamero Salas, Antonio; Mateo Doll, Manuel; Companys Pascual, Ramon; Grima Cintas, Pedro; Santos Lopez, M. Antonia de Los; Ribas Vila, Immaculada; Tort-Martorell Llabres, Javier
  Competitive project

   Share

 • Identification of wheel profile irregularities by menas of the measured vibration due to the passage of a train

   Martinez Miralles, Jordi Ramon; Cardona Foix, Salvador; Santos Lopez, M. Antonia de Los; Otero Yugat, Jesus
  International Reseach/Expert Conference "Trends in the Development of Machinery and Associated Technology"
  p. 715-718
  Presentation's date: 2007-09
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Study of vibrations generated by the passage of a train. Influence of the track dynamic behavior.

   Otero Yugat, Jesus; Martinez Miralles, Jordi Ramon; Santos Lopez, M. Antonia de Los; Cardona Foix, Salvador
  International Research/Expert Conference “Trends in the Development of Machinery and Associated Technology”
  p. 771-774
  Presentation's date: 2007-09
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Modelo global de la dinámica de contacto rueda-carril para determinar la vibración de un punto del carril al paso de un tren

   Otero Yugat, Jesus; Martinez Miralles, Jordi Ramon; Santos Lopez, M. Antonia de Los; Cardona Foix, Salvador
  Scientia et technica
  Vol. XIII, num. 34, p. 207-212
  Date of publication: 2007-05
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Un caso de planificación integrada de la producción y la distribución de una empresa del sector de la construcción

   Coves Moreno, Anna Maria; Santos Lopez, M. Antonia de Los; Montori, J; Pons, S
  1er Congreso de Logística y Gestión de la Cadena de Suministro
  p. 1-10
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Study of vibrations generated by the passage of a train. A wheel-track system modelization

   Otero, Jesús; Martinez Miralles, Jordi Ramon; Santos Lopez, M. Antonia de Los; Cardona Foix, Salvador
  International Research/Expert Conference
  p. 1403-1406
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Algorisme de decisió per assignar, a cada vehicle en disposició de càrrega, la propera comanda a servir. FASE 2 - INFORME FINAL

   Coves Moreno, Anna Maria; Santos Lopez, M. Antonia de Los; Lusa Garcia, Amaia; Ferrer Marti, Laia; Montori, Jordi
  Date: 2005-12
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Algorisme de decisió de la pròxima comanda a realitzar. FASE 2 - INFORME 1

   Coves Moreno, Anna Maria; Santos Lopez, M. Antonia de Los; Lusa Garcia, Amaia; Montori, Jordi
  Date: 2005-10
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Algorisme de retorn dels vehicles a planta. PSEUDOCODI

   Coves Moreno, Anna Maria; Santos Lopez, M. Antonia de Los; Lusa Garcia, Amaia; Vanrell, Josep M; Montori, Jordi
  Date: 2005-07
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Algorisme de retorn dels vehicles a planta. INFORME FINAL 1º FASE

   Coves Moreno, Anna Maria; Santos Lopez, M. Antonia de Los; Lusa Garcia, Amaia; Vanrell, Josep M; Montori, Jordi
  Date: 2005-07
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Algorisme de retorn dels vehicles a planta. INFORME 4

   Coves Moreno, Anna Maria; Santos Lopez, M. Antonia de Los; Lusa Garcia, Amaia; Vanrell, Josep M; Montoro, Jordi
  Date: 2005-06
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Algorisme de retorn dels vehicles a planta. INFORME 3

   Coves Moreno, Anna Maria; Santos Lopez, M. Antonia de Los; Lusa Garcia, Amaia; Vanrell, Josep M; Montori, Jordi
  Date: 2005-05
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Algorisme de retorn dels vehicles a planta. INFORME 2

   Coves Moreno, Anna Maria; Santos Lopez, M. Antonia de Los; Lusa Garcia, Amaia; Vanrell, Josep M; Montori, Jordi
  Date: 2005-04
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Algorisme de retorn dels vehicles a planta. INFORME 1

   Coves Moreno, Anna Maria; Santos Lopez, M. Antonia de Los; Lusa Garcia, Amaia; Vanrell, Josep M; Montori, Jordi
  Date: 2005-03
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A scheduling model of freight distribution with delivery windows and non-identical items

   Ferrer Marti, Laia; Santos Lopez, M. Antonia de Los; Coves Moreno, Anna Maria
  Conference of the European Chapter on Combinatorial Optimization
  p. 16-17
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Modelització de la programació de la distribució de mercaderies en elements no homogenis i finestres en les dates de lliurament.

   Ferrer Marti, Laia
  Department of Mechanical Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • IDENTIFICACION DE PLANOS EN LAS RUEDAS DE LOS FERROCARRILES A PARTIR DEL ANALISIS DE LA VIBRACION DEL CARRIL

   Martinez Miralles, Jordi Ramon; Cardona Foix, Salvador; Clos Costa, Daniel; Jordi Nebot, Lluïsa; Santos Lopez, M. Antonia de Los; Puig Ortiz, Joan
  Competitive project

   Share

 • Transparències de manutenció

   Santos Lopez, M. Antonia de Los; Ferrer Marti, Laia; Font Llagunes, Josep Maria
  Date of publication: 2004-09-30
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Modelado del Transporte de Distribución Mediante Programación Lineal Entera

   Ferrer Marti, Laia; Coves Moreno, Anna Maria; Santos Lopez, M. Antonia de Los
  Información tecnológica
  Vol. 15, num. 4, p. 65-70
  Date of publication: 2004-09
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Modelado del Llenado de Vehículo con Cargas de Distintos Tamaños Mediante Programación Matemática Entera

   Ferrer Marti, Laia; Santos Lopez, M. Antonia de Los; Coves Moreno, Anna Maria
  Información tecnológica
  Vol. 15, num. 4, p. 71-76
  Date of publication: 2004-09
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • EUROPEAN RAIL RESEARCH NETWORK OF EXCELLENCE

   Santos Lopez, M. Antonia de Los; Martinez Miralles, Jordi Ramon; Clos Costa, Daniel; Jordi Nebot, Lluïsa; Cardona Foix, Salvador; Ferrer Marti, Laia; Veciana Fontanet, Joaquim Maria; Puig Ortiz, Joan
  Competitive project

   Share

 • Loading optimisation of non-identical pallets in vehicles

   Ferrer Marti, Laia; Coves Moreno, Anna Maria; Santos Lopez, M. Antonia de Los
  World Automotive Congress
  p. 13
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window