Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 117 results
 • Universitat i nova urbanitat. Nous teixits per una nova percepció de la ciutat a Girona

   Esquinas Dessy, Jesus
  Defense's date: 2013-12-04
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La implantació agrupada d'equipaments universitaris d'una forma imbricada a laciutat contribueix a l'increment d'urbanitat de la ciutat que l'acull. Es tractaria "deuna especie de técnica de acupuntura urbanística, por la que intervencionespuntuales en lugares neurálgicos provocan reacciones globales y mejoras en todo elorganismo" (M. Sola-Morales).L'estudi pretén mostrar experiències i aportar valoracions sobre la capacitatd'equipaments universitaris per crear urbanitat als territoris on s'implanta. Entesala urbanitat com un marcador definidor de la qualitat urbana de la forma de laciutat, i entesa la "imbricació" com no minvant d'eficàcia a les funcions pròpies dela universitat.En aquest sentit, i com a cas significatiu, s'ha fet un recorregut per una sèrie defets urbans succeïts en àrees concretes de la ciutat de Girona a partir de la gradualposada en marxa dels nous equipaments de la recent creada Universitat de Girona.El interès final ha estat arribar a identificar fets concrets que permetin mostrar laincidència sobre la urbanitat que ha suposat a la ciutat la implantació de nousequipaments universitaris segons un model policèntric de dos "pols" imbricatsdiferentment amb el nucli urbà.Després d' un reconeixement previ de les condicions físiques de la ciutat i decadascun dels dos llocs on s'implanten de forma agrupada els equipaments, elrecorregut s'endinsa en la descripció detallada d'alguns fets urbans relacionats. Elsfets s'han estudiat en el marc de barris de la ciutat considerats "propers" al'activitat universitària de cadascun dels dos pols d'implantació.El recorregut detallat a cada àmbit d'implantació, parteix del reconeixement inicialcom a valor de nodus territorial de les característiques d'una agrupació d'equipaments universitaris.La mobilitat que atrauen els diferents nous universitaris reflecteix d'una part, unadispersió de tipus de mitjà de transport utilitzats i d'una altra, unes intensitatsdiferents d'utilització de cada mitjà de transport als dos pols i un pas habitual perespais públics "concrets". Aquestes diferencies de tipus i us a espais públicsconcrets de la ciutat suposen una percepció urbana relacionada amb activitatuniversitària de diferent intensitat i tipus a cada pol.La nova percepció urbana de presencia d'activitat universitària, activa i potenciatransformacions físiques en teixits urbans vinculats a cada pol. A la ciutat històricaes constata que s'ha dinamitzat la posada al dia "casa a casa" de teixit edificat, ila renovació d'urbanització d'espais públics. A la perifèria, es constata que s'haanat consolidant forats a teixits urbans en construcció, tan de tipus híbridsresidencials i terciaris, com de tipus monofuncionals residencials de baixa densitat.En els àmbits de tots dos pols, s'ha vist incrementat la quantitat i qualitat delsserveis urbans (transport públic, telecomunicacions, clavegueram, ... ), a la vegada,que el moviment d'universitaris ha animat espais públics de la ciutat.La disponibilitat d'uns teixits renovats, a la mesura d'una mixicitat d'activitats mes contemporànies, però amb qualitats diferents, ha atret una sèrie d'activitats residencials, de comerç i terciàries amb intensitat i tipus diferents a cadascun dels dos pols. Hi ha una varietat, sobretot de condicions d'accessibilitat, entre els dos pols que significa una varietat en localitzacions relatives, en tipus i intensitat d'activitats, sobretot pel que fa a tipus de comerç i oficines.Aquesta varietat de condicions de cada teixit vinculat enriqueix el ventall d'oportunitats de desenvolupar activitats diverses al conjunt de la ciutat.Al final del recorregut de l'estudi, s'han exposat un seguit de relacions establertes entre la implantació agrupada d'equipaments universitaris en dos pols diferents i determinats fets urbans, que permeten aconseguir mostrar que hi ha un augment d'activitats urbanes variades que es pot vincular amb aquest model d'implantació universitària.

 • El Neoplasticismo formativo de Mies Van der Rohe. El federal center

   Jaua Bouthelier, María Fernanda
  Defense's date: 2013-10-09
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • El espacio urbano moderno. El conjunto Tequendama-Bavaria. Bogotá, 1950-1982  Open access

   Fontana, Maria Pia
  Defense's date: 2012-02-29
  Department of Architectural Design, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Segregation, discontinuity, and incompatibility are words that well describe many urban spaces, as Rowe and Koetter lamented in the 1970s. Such urban spaces were designed based on a misguided approach of architectural modernity, in which the autonomy of each building has been confused with its segregation, the relationship between the parts with the discontinuity of the fabric, and the separation between the elements with their incompatibility; the consequences of this has been disastrous for the city. However, if a building is designed as both an object and a texture at the same time, and if it is seen as the unity between constructed and open spaces, many of the problems of urban space can be clarified, using solutions that integrate, create relationships, and compatibilize the buildings and the city, interior and exterior, and the constructed and open spaces. To illustrate these problematic issues, we propose to study an urban complex located in Bogota executed between 1950 and 1982, namely, the Tequendama-Bavaria complex (the core of the International Center of Bogota), which is located in the San Diego area near the traditional city center. It is a modern center that was designed by different teams of architects, built over a time span of more than 30 years, and with a complex management process. It has been executed through a modus operandi based on the compatibility of the parts, buildings, and ensemble. The result is a unified urban center that is characterized by ¿humanized urban spaces where an intense social life occurs between the buildings,¿ as called for by Jan Gehl in 1971, referring in the same manner as Rowe and Koetter to the loss of the relationship between the parts of the city. The complex was studied by focusing on three principle issues: the building (in terms of the object and texture, and of the unity between constructed and open space), the connection between buildings (the relationships between volumes and between the ground floors), and the ensemble of the buildings as a center (formal structure, specific uses, and cohesive factors). The response to these issues can be summarized in the different design solutions of compatibility, integration, permeability, and the relationship between the parts, at different scales, based on three basic questions: Which formal criteria and architectural solutions were used in designing each building of the complex? Which solutions were taken to shape the urban continuity between the different buildings, and between constructed and open spaces? And finally, on a larger scale, what type of urban structure, between the buildings and with respect to the city, ensures a feeling of unity of a group of buildings as a center? The Tequendama-Bavaria complex proposes a solution to the dilemma of the free standing building through its duel role as both an occupant of space and a space definer, and as a shaper of texture, by addressing: 1. The individual aspects of the buildings, focusing on the combination of local concessions with declarations of independence, which leads us to study and recognize the building type and its variants, as well as the respective repercussions at the urban level. 2. The relationships that amalgamate the buildings, that is, how buildings produce a texture or a matrix between themselves and between the dialectics of object and space, and solid and empty, through different design solutions. 3. The problem of the center, which highlights that a complex can be considered to be a center when, besides being an important structured receptacle for buildings, it can bring us closer to the possibilities to create poles or focal points and therefore confluence.

 • Contra la indiferència. Catalitzadors de la urbanitat.  Open access

   Bailo Esteve, Manuel
  Defense's date: 2012-05-25
  Department of Urbanism and Regional Planning, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Research and experience ¿Urban catalysts. Against indifference¿ is a piece of work about public space that has been developed through research and experience. It¿s an exploration with the intention of discovering how the urban spaces of relation of all times have been built throughout the years; a thesis encouraged by the interest of understanding what makes a public space become a place of relation between people. The personal experience of living the transformation of Barcelona, thanks to the result of the inoculated renovation of the public space, has lead me to recognize the importance of the empty space in the city. This is a work that tries to infiltrate in the recreational dimension of the cities, trying to figure out their unwritten and hidden laws. It¿s an open research motivated by the personal verification of the renovation of my own city and not limited to the study of Barcelona but willing to understand what the origin of the cities¿ public spaces is. Transitory intensity ¿Urban catalysts. Against indifference¿ is an atlas of public urban situations; a research that, in a moment where cities and landscapes are being gobbled up by this indifferent and generic urbanism, I would like to reveal the value of intensity as a reference to build identity spots; a non-exclusive study that tracks down the uncertain boundaries of urban intensity, that understands that in many occasions the intensity becomes apparent too in a transitory way. ¿Skin is the deepest.¿ P Valery This thesis doesn¿t propose a futile discussion between formal or informal attitude, a dilemma between confronted architectural options, but tries to discover the capacity of transformation of what the anthropologist M. Delgado calls, in his book The public anim, ¿aesthetics of the event¿. ¿Therefore, urban anthropology should be presented more like the anthropology that defines the urbanity as a way of life: made of dissolutions and simultaneities, made of cold and minimalist negotiations, made of weak and scarce bonds connected to each other to the infinite, but in whom the short circuits are always present. This urban anthropology would be mostly similar to public spaces anthropology.¿ In this thesis we tried to investigate what is the catalyst of all urban related things, the aesthetics of the event. We did a meticulous and hyper-realistic study that wants to recognize and grant the actual transformation value of what is capable of activating the public space. Small scale We tried to bring urbanism closer to the smaller scale; to focus our attention on apparently insignificant situations, to discover the power of catalyzing the public space of the lighthearted actions, both the projected ones and the spontaneous and ordinary ones. Hyper-realistic drawing The key to understand the true urban importance of apparently irrelevant elements and actions to convert the public spaces of the cities has been to measure and to draw them. We have been able to discover the transcendence of these evasive situations through the attempt of representing and fulfilling them in an almost obsessive, precise and hyper-realistic way. We have tried to make a research about the non-muscled part of architecture and public space, a similar attempt, to R. Sennett proposes in his book Flesh and stone: ¿When L. Mumford wrote The city in History, he recounted four thousand years of urban history by tracing the evolution of the wall, the house, the street, the central square ¿basic forms out of which cities have been made. My learning is lesser, my sights are narrower, and I have written this history in a different way, by making studies of individual cities and specific moments- moments when the outbreak of a war or a revolution, the inauguration of a building, the announcement of a medical discovery, or the publication of a book marked a significant point in the relation between people¿s experience of their own bodies and the spaces in which they lived.

 • Crisis del lugar urbano contemporáneo. Sinergias entre urbanismo y cine.

   Peñaranda Fuentes, Claudia
  Defense's date: 2011-10-19
  Department of Urbanism and Regional Planning, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • La lógica del proyecto urbano y la transformación del espacio no construído dentro de la renovación urbana de los contextos históricos

   Gallegos Ferrer, Guieshuba Y.
  Defense's date: 2010-02-24
  Department of Urbanism and Regional Planning, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • "Multiscalarità"

   Español Llorens, Joaquim
  Date of publication: 2008-06
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • "Cadaqués"

   Español Llorens, Joaquim
  Date of publication: 2008-06
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Ultralleugers

   Español Llorens, Joaquim
  Date of publication: 2008-06
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • 7 Poetes a l'Escola d'Arquitectura

   Español Llorens, Joaquim
  Date of publication: 2008-07
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Joan Mateu. Monografía

   Español Llorens, Joaquim
  Date of publication: 2008-07
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Ciutadans honrats

   Español Llorens, Joaquim; (Fotografías, J S Carrera)
  Date of publication: 2008-01
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • "Place"

   Español Llorens, Joaquim
  Date of publication: 2007-10
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • 70 poemes

   Español Llorens, Joaquim
  Date of publication: 2007-01
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Forma y consistencia : la construcción de la forma en arquitectura

   Peñaranda, Claudia; Español Llorens, Joaquim
  Date of publication: 2007-01
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • "Perfecció, pertinència i parsimònia"

   Español Llorens, Joaquim
  Conferència "Perfecció, pertinència i parsimònia"
  Presentation's date: 2006-03-01
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • "Del espacio cerrado al proyecto abierto"

   Español Llorens, Joaquim
  Date of publication: 2006-09
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • "Apologia de l'ofici"

   Español Llorens, Joaquim
  Date of publication: 2006-01
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Pla Especial de Millora Urbana del nucli antic de L'Escala. L'Escala 2006-2007

   Español Llorens, Joaquim
  Participation in a competitive project

   Share

 • Rehabilitació mas El Cassés. Olot. 2006-2008

   Español Llorens, Joaquim
  Participation in a competitive project

   Share

 • Aparcament i ordenació de Plaça pública a Sants. Barcelona. 2006-2008

   Español Llorens, Joaquim
  Participation in a competitive project

   Share

 • "El principi de parsimònia en arquitectura"

   Español Llorens, Joaquim
  Conferència "El principi de parsimònia en arquitectura"
  Presentation's date: 2006-04-01
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • "Dissenyant en una caixa fosca"

   Español Llorens, Joaquim
  Plecsesparsos
  Date of publication: 2005-01
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • "Dissenyant en una caixa fosca"

   Español Llorens, Joaquim
  Conferencia "Dissenyant en una caixa fosca"
  Presentation's date: 2005-09-23
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Pla Parcial Vallvera-Sitjà. Salt. 2005-2007

   Español Llorens, Joaquim
  Participation in a competitive project

   Share

 • Pla Parcial Mas Marroc. Salt. 2005-2007

   Español Llorens, Joaquim
  Participation in a competitive project

   Share

 • Projecte casa unifamiliar aparellada al parartge el Ros. Cadaqués 2005

   Español Llorens, Joaquim
  Participation in a competitive project

   Share

 • "Barcelona, cambio de escala"

   Español Llorens, Joaquim
  Conferència "Barcelona, cambio de escala"
  Presentation's date: 2004-01-01
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Barcelona: "Cultura i forma urbana"

   Español Llorens, Joaquim
  Conferència Barcelona: "Cultura i forma urbana"
  Presentation's date: 2004-04-01
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • "Poemàtics"

   Español Llorens, Joaquim
  Conferència "Poemàtics"
  Presentation's date: 2004-11-01
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • "Del espacio cerrado al proyecto abierto"

   Español Llorens, Joaquim
  Conferència "Del espacio cerrado al proyecto abierto",
  Presentation's date: 2004-03-01
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • "Barcelona, de la plaza a la plataforma terciaria"

   Español Llorens, Joaquim
  Conferència "Barcelona, de la plaza a la plataforma terciaria"
  Presentation's date: 2004-01-01
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • El fòrum urbanístic: una ciutat compromesa

   Español Llorens, Joaquim
  Serra d'or
  Date of publication: 2004-04
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • "il progetto dello spazio aperto"

   Español Llorens, Joaquim
  Conferencia "il progetto dello spazio aperto"
  Presentation's date: 2003-10-15
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • "Barcellona, architetture sconosciute"

   Español Llorens, Joaquim
  Conferència "Barcellona, architetture sconosciute"
  Presentation's date: 2003-10-01
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • "Barcelona: noves estratègies urbanes"

   Español Llorens, Joaquim
  Conferència "Barcelona: noves estratègies urbanes"
  Presentation's date: 2003-10-01
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • "Coerenza e confusione nella città"

   Español Llorens, Joaquim
  Conferència "Coerenza e confusione nella città"
  Presentation's date: 2003-11-01
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • "Mecánica de Fluidos"

   Español Llorens, Joaquim
  Date of publication: 2003-01
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • "Barcellona, la qualità difusa"

   Español Llorens, Joaquim
  Conferència "Barcellona, la qualità difusa"
  Presentation's date: 2003-10-01
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • "Le nuove sfide di Barcellona"

   Español Llorens, Joaquim
  Conferència "Le nuove sfide di Barcellona"
  Presentation's date: 2003-09-01
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Girona : anatomia de la ciutat històrica

   Oliveras, I Puig Josep Maria; Español Llorens, Joaquim
  Date of publication: 2003-05
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • "The new chalenges for Barcelona"

   Español Llorens, Joaquim
  Conferencia "The new chalenges for Barcelona"
  Presentation's date: 2002-03-07
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • "Arquitectura: la falacia del número"

   Español Llorens, Joaquim
  Conferencia "Arquitectura: la falacia del número",
  Presentation's date: 2002-08-05
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • F. Hereu i J. Español obra 1990-2000

   Francesc, Hereu; Español Llorens, Joaquim; Oliveras, Josep Maria; Bohigas, Oriol
  Date of publication: 2002-10
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window