Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 58 results
 • Access to the full text
  El Teixit residencial en la formació de la metròpolis moderna. El cas de Barcelona (1840-1936). Volum III: De la Ciutat Vella a l'Eixample: Mirades complementàries  Open access

   Hereu Payet, Pedro; Oliveras Samitier, Jordi; Paricio Casademunt, Antoni; Rodríguez Pedret, Carmen; Rosselló Nicolau, Maribel
  Date of publication: 2015-02-28
  Book

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Els treballs de recerca recollits en aquest tercer volum ofereixen diferents perspectives complementàries a l’entorn del nucli principal d’estudi, l’evolució del teixit residencial barceloní en alguns sectors de la Ciutat Vella i l’Eixample, entre 1840 i 1936.

  Treball realitzat dins dels projectes de recerca HUM 2007-64221 i HAR 2010-19160 atorgats pel Ministerio de Ciencia e Innovación

  Els treballs de recerca que s'inclouen en aquest tercer volum ofereixen diferents perspectives complementàries a l'entorn del nucli principal d'estudi, l'evolució del teixit residencial barceloní en alguns sectors de la Ciutat Vella i de l'Eixample, entre 1840 i 1936.

 • Access to the full text
  El Teixit residencial en la formació de la metròpolis moderna. El cas de Barcelona (1840-1936). Volum II: Les operacions de creació d'habitatge dins l'Eixample (1860-1936)  Open access

   Hereu Payet, Pedro; Oliveras Samitier, Jordi; Paricio Casademunt, Antoni; Rodríguez Pedret, Carmen; Rosselló Nicolau, Maribel; Serra Santasusagna, Joan
  Date of publication: 2014-12-01
  Book

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La publicació és fruit d'una recerca sobre la formació del teixit residencial a l’Eixample de Barcelona, realitzada en el marc dels projectes finançats "La arquitectura de la vivienda en Barcelona" (HUM 2007-64221) i "La arquitectura de la vivienda en Barcelona: entre la autarquía y el desarrollismo. 1939-1976" (HAR 2010-19160). Aquest volum II, "Les operacions de creació d’habitatge dins l’Eixample (1860-1936)", constitueix la continuació immediata, ara dins de l’àmbit de l’Eixample de Barcelona, dels treballs que es donaven a conèixer en el volum I: "El teixit residencial en les operacions de creació d’habitatges dins de Ciutat Vella. 1840-1880", aparegut l’any 2013.

  Descripció del recurs: 4 de febrer de 2015

  Treball realitzat dins dels projectes de recerca HUM 2007-64221 i HAR 2010-19160 atorgats pel Ministerio de Ciencia e Innovación

  Els textos que ara editem son fruit dels treballs de recerca sobre la formació del teixit residencial a l’Eixample de Barcelona que vam realitzar en el marc dels projectes de recerca La arquitectura de la vivienda en Barcelona. HUM 2007-64221 i La arquitectura de la vivienda a Barcelona: entre la autarquía y el desarrollismo. 1939-1976. HAR 2010-19160. El volum II, Les operacions de creació d’habitatges dins l’Eixample (1860-1936), constitueix la continuació immediata, ara dins de l’àmbit de l’Eixample de Barcelona, dels treballs que es donaven a conèixer en el volum I, El teixit residencial en les operacions de creació d’habitatges dins de Ciutat Vella. 1840-1880, aparegut l’any 2013. D’altra banda, el volum III, De la Ciutat Vella a l’Eixample. Mirades complementàries, recull alguns apartats en els quals s’exposen aspectes concrets que ens han semblat prou destacables per a donar-los un tractament específic i que es refereixen tant als teixits residencials de les zones del nucli antic de les que havíem analitzat al volum I, com als teixits de l’Eixample dels quals es parla al volum II. En un principi teníem la intenció d’agrupar tot el que ara publiquem en un únic volum, les dimensions que hauria pres aquest volum i la relativa autonomia de tractament de les qüestions que acullen han aconsellat presentar-les en dos volums separats.

 • Els primers establiments hotelers. De la funcionalitat a referents urbans

   Rosselló Nicolau, Maribel; Valdivia Pardo, Pamela
  Jornades Destinació BCN : història del turisme a la ciutat
  p. 24-25
  Presentation's date: 2014-11-20
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Perpectives urbanes: aproximacions comparades

   Oyon Bañales, Jose Luis; Rosselló Nicolau, Maribel; Usandizaga Calparsoro, Miguel M.; Garcia Fuentes, Josep Maria; Serra Permanyer, Marta; Garriga Bosch, Sergi; Guardia Bassols, Manuel
  Competitive project

   Share

 • The Trinitat Nova residential estate, Barcelona 1953-1963: from low-quality construction to the first prefabricated houses

   Rosselló Nicolau, Maribel
  International Conference on Construction Research
  p. 1-8
  Presentation's date: 2013-11-22
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La comunicación se centra en el estudio de los sistemas constructivos utilizados en el polígono Trinitat Nova construido entre 1953 y 1963. En éste coinciden tres realidades constructivas. Por un lado, una construcción de mínimos, por otra parte se estaba incorporando el hormigón armado y, en tercer lugar, se utilizaron en un edificio paneles prefabricados. Nos interesa mostrar este momento de encrucijada técnica a través de este caso estudio y, especialmente, entender la solución constructiva prefabricada en el contexto histórico de los años cincuenta en el que nuestro país empezaba a emerger de la carestía técnica y económica en la que había estado sumido durante los años de postguerra y en el que diferentes instituciones, como el Instituto Eduardo Torroja, alentaban superar la situación a partir de la construcción industrializada. Este polígono nos proporciona una visión muy ajustada de las probaturas y ensayos que se hacían tanto en la concepción del propio polígono como en su concreción constructiva.

  [CASTELLÀ]La comunicación se centra en el estudio de los sistemas constructivos utilizados en el polígono Trinitat Nova construido entre 1953 y 1963. En éste coinciden tres realidades constructivas. Por un lado, una construcción de mínimos, por otra parte se estaba incorporando el hormigón armado y, en tercer lugar, se utilizaron en un edificio paneles prefabricados. Nos interesa mostrar este momento de encrucijada técnica a través de este caso estudio y, especialmente, entender la solución constructiva prefabricada en el contexto histórico de los años cincuenta en el que nuestro país empezaba a emerger de la carestía técnica y económica en la que había estado sumido durante los años de postguerra y en el que diferentes instituciones, como el Instituto Eduardo Torroja, alentaban superar la situación a partir de la construcción industrializada. Este polígono nos proporciona una visión muy ajustada de las probaturas y ensayos que se hacían tanto en la concepción del propio polígono como en su concreción constructiva. [ANGLÈS]This paper focuses on the construction methods used on the Trinitat Nova estate built between 1953 and 1963. Alongside very simple techniques, in the construction of this estate reinforced concrete was incorporated in some buildings and prefabricated panels were used in one building. We wish to explore this technological crossroads through a case study and, in particular, to understand why prefabricated buildings were used in the 1950s, when Spain was beginning to emerge from the economic and technological depression of the post-war years and it was suggested by the Eduardo Torroja Institute, among others, that industrialised construction was the answer. The case study gives us a very clear idea of the tests and trials that were made in the design of the Trinitat Nova estate and in the construction of its buildings.

 • Access to the full text
  El Teixit residencial en la formació de la metròpolis moderna: el cas de Barcelona 1840-1936. Volum I: les operacions de creació d'habitatge dins Ciutat Vella (1840-1880)  Open access

   Rosselló Nicolau, Maribel; Oliveras Samitier, Jordi; Paricio Casademunt, Antoni; Rodríguez Pedret, Carmen; Serra Santasusagna, Joan; Hereu Payet, Pedro
  Date of publication: 2013-10
  Book

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La present publicació recull una part dels treballs realitzats a partir dels projectes de recerca La arquitectura de la vivienda en Barcelona. HUM 2007-64221 y La arquitectura de la vivienda en Barcelona: entre la autarquía y el desarrollismo, 1939-1976. HAR 2010-19160. Els treballs que ara donem a conèixer són els que corresponen als estudis referents al període comprès entre 1840 i 1880.

  La present publicació recull una part dels treballs realitzats a partir dels projectes de recerca La arquitectura de la vivienda en Barcelona. HUM 2007-64221 y La arquitectura de la vivienda en Barcelona: entre la autarquía y el desarrollismo, 1939-1976. HAR 2010-19160. Els treballs que ara donem a conèixer són els que corresponen als estudis referents al període comprès entre 1840 i 1936. Paral·lelament, amb la publicació de la monografia Les Vivendes del Congrés Eucarístic de Barcelona hem començat a donar a conèixer la part dels treballs actualment en curs i centrats en el període posterior a la Guerra Civil.

 • Barcelona's water supply, 1867-1967 : the transition to a modern system

   Guardia Bassols, Manuel; Rosselló Nicolau, Maribel; Garriga Bosch, Sergi
  Urban history
  p. 1-20
  DOI: 10.1017/S0963926813000692
  Date of publication: 2013-09-10
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Barcelona's water supply since 14th century to 1867, the Eixample's water supply problem the development of modern water supply since 1867 to 1967 the new sanitation system impact on water consumption water's slow entry into the domestic sphere from post-war restrictions to widespread water consumption.

 • Access to the full text
  Los edificios industriales construidos entre 1958 y 1976 en el barrio de Poblenou de Barcelona  Open access

   Rosselló Nicolau, Maribel
  Congreso para la conservación del patrimonio industrial y de la obra pública en España
  p. 1-14
  Presentation's date: 2013-06-14
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La presente comunicación se centra en los edificios industriales de pisos construidos en el barrio de Poblenou de Barcelona durante los años sesenta y setenta del siglo XX (aunque en algunos casos, como veremos más adelante, la construcción de alguno de los edificios se prolonga más allá de 1980). En este período se produce una reorganización de la industria en la ciudad de Barcelona, algunas de las grandes industrias pesadas que estaban asentadas hasta entonces en la zona se trasladan a otras localidades del área metropolitana de modo que el suelo liberado por estas industrias es ocupado por unos edificios dirigidos a una industria más ligera, de carácter pequeño y mediano, y a zonas de almacenaje. Los nuevos edificios industriales, con un marcado carácter urbano, se integran perfectamente en la trama de la ciudad, dándole continuidad, incluso desde el planteamiento formal. Encontramos estos edificios repartidos de manera puntual en una área muy amplia del Poblenou pero en una zona concreta tienen un presencia muy significativa, se trata del área del Poblenou más cercana al centro de Barcelona, la zona que el Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic històric artístic de la ciutat de Barcelona. Districte de Sant Martí denomina como zona Pere IV ponent. Nuestro trabajo pretende, en primer lugar, indagar en el contexto en el que se dieron estos edificios. Recoger el planeamiento urbanístico que era vigente y las transformaciones urbanas que se dieron en la zona durante el período de manera que podamos conocer las vinculaciones de las transformaciones urbanísticas con la presencia de estos edificios. En segundo lugar, estudiar a fondo unos edificios industriales que hasta ahora no han sido objeto de análisis sistemático, con la finalidad de averiguar las claves del momento de cambio que representan dentro de la arquitectura industrial urbana. Al mismo tiempo, que se propone indagar en los referentes arquitectónicos de los que parten. Se trata de edificios altos, normalmente de seis plantas más ático, planteados mayoritariamente a partir de una estructura de pilares de hormigón armado que permiten una fachada ligera. El modelo arquitectónico de alguno de estos edificios entronca con los primeros edificios industriales de hormigón armado construidos en Europa y EEUU a finales del XIX e inicios del XX a los que se mira desde la perspectiva de los años sesenta y setenta. Finalmente se propone, poner en valor un tipo industrial arquitectónico que se ha adaptado perfectamente a la morfología urbana y que confiere una fisonomía muy característica de una zona y un momento concreto en la evolución del patrimonio industrial barcelonés. Muchos de estos edificios siguen en activo pero la situación económica actual conlleva a la paralización de algunas de estas actividades por lo que es importante conocer y valorar el papel que juegan estos edificios para poder afrontar posibles transformaciones.

  [CASTELLÀ] La presente comunicación se centra en los edificios industriales de pisos construidos en el barrio de Poblenou de Barcelona durante los años sesenta y setenta del siglo XX (aunque en algunos casos, como veremos más adelante, la construcción de alguno de los edificios se prolonga más allá de 1980). En este período se produce una reorganización de la industria en la ciudad de Barcelona, algunas de las grandes industrias pesadas que estaban asentadas hasta entonces en la zona se trasladan a otras localidades del área metropolitana de modo que el suelo liberado por estas industrias es ocupado por unos edificios dirigidos a una industria más ligera, de carácter pequeño y mediano, y a zonas de almacenaje. Los nuevos edificios industriales, con un marcado carácter urbano, se integran perfectamente en la trama de la ciudad, dándole continuidad, incluso desde el planteamiento formal. Encontramos estos edificios repartidos de manera puntual en una área muy amplia del Poblenou pero en una zona concreta tienen un presencia muy significativa, se trata del área del Poblenou más cercana al centro de Barcelona, la zona que el Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic històric artístic de la ciutat de Barcelona. Districte de Sant Martí denomina como zona Pere IV ponent. Nuestro trabajo pretende, en primer lugar, indagar en el contexto en el que se dieron estos edificios. Recoger el planeamiento urbanístico que era vigente y las transformaciones urbanas que se dieron en la zona durante el período de manera que podamos conocer las vinculaciones de las transformaciones urbanísticas con la presencia de estos edificios. En segundo lugar, estudiar a fondo unos edificios industriales que hasta ahora no han sido objeto de análisis sistemático, con la finalidad de averiguar las claves del momento de cambio que representan dentro de la arquitectura industrial urbana. Al mismo tiempo, que se propone indagar en los referentes arquitectónicos de los que parten. Se trata de edificios altos, normalmente de seis plantas más ático, planteados mayoritariamente a partir de una estructura de pilares de hormigón armado que permiten una fachada ligera. El modelo arquitectónico de alguno de estos edificios entronca con los primeros edificios industriales de hormigón armado construidos en Europa y EEUU a finales del XIX e inicios del XX a los que se mira desde la perspectiva de los años sesenta y setenta. Finalmente se propone, poner en valor un tipo industrial arquitectónico que se ha adaptado perfectamente a la morfología urbana y que confiere una fisonomía muy característica de una zona y un momento concreto en la evolución del patrimonio industrial barcelonés. Muchos de estos edificios siguen en activo pero la situación económica actual conlleva a la paralización de algunas de estas actividades por lo que es importante conocer y valorar el papel que juegan estos edificios para poder afrontar posibles transformaciones. [ENGLISH]This paper focuses on the multi-occupier industrial buildings constructed in the El Poblenou neighbourhood of Barcelona during the 1960s and 1970s (though the construction of some of the buildings stretched into the 1980s). In this period there was a reorganization of industry in the city of Barcelona: heavy industries that were previously located in the area moved to other locations in the metropolitan area and the land released by them was occupied by buildings for a lighter, small and medium-sized industry and for storage. The new industrial buildings were clearly urban in nature and integrated perfectly in the fabric of the city, even in terms of formal continuity. We find these buildings scattered over a large area of El Poblenou but they are more numerous in the area closest to the centre of Barcelona. In the Special Plan for the Protection of the Historic and Artistic Heritage of the City of Barcelona, District of Sant Martí, this area is known as “Pere IV ponent”. In our study we aim first to investigate the context in which these buildings emerged. We studied the planning regulations that were in force when these buildings were constructed, and analysed their relationship with urban transformation at the time. Second, we study in depth some industrial buildings that have so far not been systematically analysed in order to find the keys to this turning point in urban industrial architecture. We also look into the architectural references on which they are based. The buildings are normally tall, with six floors plus an attic, and mostly have a structure of reinforced concrete columns that enables a light façade to be used. The architectural model of some of these buildings is connected with the first reinforced concrete industrial buildings in Europe and the USA dating from the late nineteenth and early twentieth centuries, which are viewed from the perspective of the 1960s and 1970s. Finally, we highlight the value of an industrial architecture that is perfectly adapted to the urban morphology and that characterizes a specific area and a specific moment in the evolution of Barcelona’s industrial heritage. Though many of these buildings are still in use, the current economic situation has led to the closure of some businesses, so it is important to consider how these buildings can adapt to future changes.

  Postprint (author’s final draft)

 • Papier mâché in catalan modernista architecture

   Rosselló Nicolau, Maribel
  Symposium Historical Lab
  Presentation's date: 2013-01-26
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • El teixit residencial en la formació de la metropoli moderna : el cas de l'Eixample

   Rosselló Nicolau, Maribel; Collell, Alba; Cuadrench, Pere; Hereu Payet, Pedro; Oliveras Samitier, Jordi; Rodríguez Pedret, Carmen
  Barcelona quaderns d'historia
  num. 18, p. 350-351
  Date of publication: 2012-12
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Turisme i arquitectura en la Barcelona d'inicis de segle XX

   Rosselló Nicolau, Maribel; Valdivia Pardo, Pamela
  Barcelona quaderns d'historia
  num. 18, p. 354-355
  Date of publication: 2012-12
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • L'evolució dels espais per a la higiene personal dins de l'habitatge

   Rosselló Nicolau, Maribel
  Date of publication: 2012-04-10
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Les Vivendes del Congrés Eucarístic de Barcelona (1952-1962)

   Hereu Payet, Pedro; Oliveras Samitier, Jordi; Paricio Casademunt, Antoni; Rodríguez Pedret, Carmen; Rosselló Nicolau, Maribel
  Date of publication: 2011-12
  Book

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Les Cases del Governador (1952)  Open access

   Rosselló Nicolau, Maribel
  Date of publication: 2011-12
  Book chapter

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El treball sobre les Vivendes del Congrés Eucarístic que presentem en aquesta publicació té un caràcter autònom, com a monografia centrada en un conjunt residencial que, per la seva dimensió, coherència i qualitat i per les característiques de la seva promoció, s’ens presenta com una peça singular dins del conjunt del teixit residencial que es construeix a Barcelona després de la Guerra Civil Espanyola. Ara bé, aquesta monografia és, alhora, una part del treball de recerca que el nostre equip elabora d’ençà de l’any 2007 amb l’ajut de dos projectes de recerca successius concedits pel Ministeri de Ciència i Innovació i que se centra en l’estudi de la formació del teixit residencial de la Barcelona contemporàni.

 • Access to the full text
  El barri dins de la ciutat: evolució urbanística de la zona de les Vivendes del Congrés Eucarístic  Open access

   Rosselló Nicolau, Maribel
  Date of publication: 2011-12
  Book chapter

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El treball sobre les Vivendes del Congrés Eucarístic que presentem en aquesta publicació té un caràcter autònom, com a monografia centrada en un conjunt residencial que, per la seva dimensió, coherència i qualitat i per les característiques de la seva promoció, s’ens presenta com una peça singular dins del conjunt del teixit residencial que es construeix a Barcelona després de la Guerra Civil Espanyola. Ara bé, aquesta monografia és, alhora, una part del treball de recerca que el nostre equip elabora d’ençà de l’any 2007 amb l’ajut de dos projectes de recerca successius concedits pel Ministeri de Ciència i Innovació i que se centra en l’estudi de la formació del teixit residencial de la Barcelona contemporàni.

 • Access to the full text
  Proceso de ejecución de la iglesia San Pío X de Barcelona  Open access

   Paricio Casademunt, Antoni; Rosselló Nicolau, Maribel
  Jornadas Internacionales de Investigación en Construcción
  p. 1-7
  Presentation's date: 2011-11-18
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  El Santuari de Nostra Sra. de la Misericòrdia de Canet de Mar: història i arquitectura  Open access

   Meca Acosta, Benet; Rosselló Nicolau, Maribel; Alcalde Vilà, Sergi
  Date: 2011-10
  Report

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El Santuari de Nostra Sra. de la Misericòrdia de Canet de Mar: història i arquitectura

 • Access to the full text
  El valor dels interiors de l'arquitectura privada del segle XIX a Vilanova i la Geltrú  Open access

   Rosselló Nicolau, Maribel
  Butlletí de la Biblioteca Museu Balaguer
  p. 79-86
  Date of publication: 2011-10
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  L'autora de l'artícle determinà les transformacions que es produïren en els interiors de l'arquitectura privada en aquest període, a la conferència realitzada a la sala de la Biblioteca Víctor Balaguer el 23 de gener de 2011, dins d'un cicle de conferències sobre la importància de la preservació de la ciutat del segle XIX, com a element revitalitzador de la ciutat del segle XIX, organitzat per l'associació d'amics d'Unesco

 • Las técnicas de construcción utilizadas en la construcción del polígono residencial del Sud-Oest del Besós: Barcelona 1959-1961

   Rosselló Nicolau, Maribel
  Congreso Nacional de Historia de la Construcción
  p. 1233-1245
  Presentation's date: 2011-10
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • La revolució de l'aigua a Barcelona. Aigua corrent i ciutat moderna, 1867-1967

   Guardia Bassols, Manuel; Rosselló Nicolau, Maribel
  Collaboration in exhibitions

   Share

 • La evolución de los espacios para la higiene personal dentro de la vivienda

   Rosselló Nicolau, Maribel
  Date of publication: 2011
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • La arquitectura de la vivienda en Barcelona: Entre la autarquía y el desarrollismo, 1939-1976

   Paricio Casademunt, Antoni; Oliveras Samitier, Jordi; Rodríguez Pedret, Carmen; Rosselló Nicolau, Maribel
  Competitive project

   Share

 • Els interiors barcelonins de finals del segle XVIII i començaments del XIX

   Rosselló Nicolau, Maribel
  Date of publication: 2011
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Revestiments per als interiors de l'arquitectura: algunes aportacions de la indústria  Open access

   Rosselló Nicolau, Maribel
  Barcelona quaderns d'historia
  num. 16, p. 118-119
  Date of publication: 2010-12
  Journal article

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • La arquitectura de la vivienda en Barcelona: entre la autarquia y el desarrollismo

   Oliveras Samitier, Jordi; Rosselló Nicolau, Maribel; Paricio Casademunt, Antoni; Rodríguez Pedret, Carmen
  Competitive project

   Share

 • Access to the full text
  El tejido residencial en la formación de la metrópoli moderna : el caso del Eixample de Barcelona  Open access

   Hereu Payet, Pedro; Rosselló Nicolau, Maribel
  Congreso Español de Historia del Arte
  p. 2982-3003
  Presentation's date: 2010-09-21
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La comunicación que presentamos examina la formación del tejido residencial del Eixample de Barcelona durante el período comprendido entre las últimas décadas del siglo XIX y la Guerra Civil. Con el fin de mostrar la gradual definición y la diversidad de los edificios de viviendas que fueron configurando la trama urbana diseñada por Ildefons Cerdà. Para ello nos valemos del análisis de la organización global de los edificios, la composición de las viviendas que debían contener, las infraestructuras y servicios con que debían estar equipados, y la adecuada relación con la trama viaria racionalizada. Nuestra comunicación quiere dar cuenta de algunos de los procesos de este género que se dan en cuatro sectores del Eixample bien diferenciables y que muestran la diversidad tanto cronológica como social que se da durante el período analizado

  Postprint (author’s final draft)

 • Informe de evaluación de experto

   Rosselló Nicolau, Maribel
  Date: 2010-01-20
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  El teixit residencial en la formació de la metròpoli moderna: el cas de l'Eixample  Open access

   Collell, Alba; Cuadrench, Pere; Hereu Payet, Pedro; Oliveras Samitier, Jordi; Rodríguez Pedret, Carmen; Rosselló Nicolau, Maribel
  Congrés d'Història de Barcelona
  p. 1-22
  Presentation's date: 2009-12-03
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Turisme i arquitectura en la Barcelona d'inicis del segle XX  Open access

   Rosselló Nicolau, Maribel; Valdivia Pardo, Pamela
  Congrés d'Història de Barcelona
  Presentation's date: 2009-12-03
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La comunicació que proposem estudia els diversos equipaments hotelers que es van posar en marxa en el període comprès entre les dues exposicions universals/internacionals (1888 i 1929). A inicis del segle XX, el turisme va jugar un paper fonamental com a motor de modernització de la ciutat de Barcelona, va ser un dels mecanismes per a fer de la ciutat una metròpoli i fou un argument –entre d’altres– per a revalorar el patrimoni arquitectònic de la ciutat, per endegar algunes transformacions urbanes i per posar a punt nous serveis. El turisme, a més, afavorí la creació d’espais urbans significatius i identificadors. Per a assumir el turisme que venia, també calia dotar la ciutat d’equipaments hotelers adequats a les exigències de confort, higiene i singularitat arquitectònica existents en altres ciutats europees. El punt de partida d’aquesta comunicació és l’Exposició Universal de 1888, quan s’aixecà l’Hotel Internacional, que només es justificava a partir de l’efemèride en qüestió i d’aquí el seu caràcter efímer. Per contra, al final del recorregut, ens trobem amb l’Exposició Internacional de 1929, amb uns hotels que van esdevenir alguna cosa més que simples equipaments de serveis per passar a formar part de les mateixes icones turístiques de la ciutat, fins al punt que la imatge d’un gran hotel es mostrava com a referent de modernitat i de progrés a la ciutat: el cas més emblemàtic fou el Gran Hotel Colón. Aquest treball ens permet constatar, d’una banda, l’evolució de l’arquitectura hotelera en els aspectes tipològics i de serveis, i de l’altra, seguir el procés de revaluació del turisme, com es va anar prenent consciència que la seva presència significava un estímul per a la modernització i un reconeixement de la ciutat en l’entorn europeu.

  Postprint (author’s final draft)

 • Access to the full text
  El teixit residencial en la formació de la metròpoli moderna. El cas de l'Eixample  Open access

   Rosselló Nicolau, Maribel; Hereu Payet, Pedro; Oliveras Samitier, Jordi; Rodríguez Pedret, Carmen; Colell, Alba; Cuadrench, Pere
  Congrés d'Història de Barcelona
  Presentation's date: 2009-12-02
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La comunicació que proposem vol examinar la formació del teixit residencial de Barcelona en el cas de l’Eixample de Cerdà i en el període comprès entre els anys finals del segle XIX i la Guerra Civil Espanyola. Dins d’aquest context, volem mostrar la gradual definició i diversitat dels edificis d’habitatges que configuraren l’Eixample. En el seu intent d’esdevenir una metròpoli moderna a partir de mitjan segle XIX, Barcelona va haver d’efectuar un conjunt d’estratègies diferents i complementàries en el que la definició del seu teixit residencial va tenir un paper molt significatiu. La necessitat de dotar Barcelona d’uns edificis residencials adequats a les dinàmiques de la ciutat moderna i als requeriments dels seus habitants (o almenys a les d’uns sectors prou diversos i significatius) va fer necessari que s’hagués d’anar plantejant de manera ininterrompuda l’organització general d’aquests edificis, les tipologies dels habitatges que havien de contenir, les infraestructures i serveis amb què havien d’estar equipats i l’adient relació que havien de mantenir amb una trama viària racionalitzada i funcional. Sens dubte, la formació del teixit residencial de Barcelona va obeir a impulsos, idees i models similars als que es troben en moltes de les ciutats occidentals. Així i tot, creiem que posar de manifest les particularitats que es poden detectar en el teixit barceloní és un dels camins que ens permeten d’entendre, d’una banda, la manera específica amb què la ciutat s’ha inserit en el procés de formació de les metròpolis modernes, i de l’altra, les connexions que manté amb els plantejaments teòrics i les estratègies a les quals responen aquestes metròpolis. El nostre examen vol contribuir a la reflexió sobre les estratègies d’inserció i interconnexió de Barcelona com a metròpoli moderna que planteja el Congrés, i alhora, ajudar a comprendre com, per sobre de les manifestacions estilístiques, a l’Eixample es realitzà un treball pacient i continu, el resultat del qual és un teixit residencial molt coherent que permet de donar una resposta flexible a requeriments molt diferenciats.

 • Access to the full text
  El barrio de Poniente en el Raval de Barcelona, 1838-1867. Un ejemplo de proyecto de vivienda masiva  Open access

   Rosselló Nicolau, Maribel
  Congreso Nacional de Historia de la Construcción
  p. 1231-1239
  Presentation's date: 2009-10-21
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Els interiors barcelonins de finals del segle XVIII i començaments del XIX  Open access

   Rosselló Nicolau, Maribel
  Locvs amoenvs
  num. 9, p. 277-305
  Date of publication: 2009-07
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El nostre article estudia el tractament de la superfície dels interiors de les cases de les famílies benestants de Barcelona entre final del segle xviii i inici del segle xix. Ens hem centrat en les estances més valorades i representatives de la casa, que són els salons i, quan ha estat possible, també hem estudiat algunes altres dependències, com ara les estrades (sales de recepció que precedeixen els salons) o les sales amb alcova. A final del segle xviii, es va manifestar una sensibilitat renovada, per part de la noblesa i de la burgesia que havia assolit una posició destacada en la societat catalana, vers les residències i els seus interiors. En l’escrit, hi mostrem i hi analitzem alguns exemples per tal d’entendre com va ser el tractament de la superfície d’aquests interiors: quins van ser els valors i les expectatives que s’hi van tenir en compte; quin paper van tenir els artistes i els artesans en la seva definició; com van intervenir els arquitectes en la concepció d’aquests espais, si només es van centrar en la composició dels buits i plens o si hi va haver una participació molt més activa. D’altra banda, també apuntem a partir de quines tècniques es van resoldre aquests aspectes i quin va ser el grau de sistematització.

 • Access to the full text
  La casa Escofet: mosaics per als interiors 1900  Open access

   Rosselló Nicolau, Maribel
  Date of publication: 2009-05-31
  Book

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  L’exposició “La Casa Escofet, Mosaics per als interiors:1900” realitzada al Col•legi d’Aparelladors i inaugurada el 27 de noviembre de 2008, il•lustra els trenta primers anys de l’empresa, entre 1886 i 1916. La producció de la Casa Escofet, fundada l’any 1886 per Jaume Escofet i Milà, s’exposa per mitjà dels catàlegs de mosaic hidràulic realitzat durant aquests anys. Els terres són una metàfora de les catifes per als interiors dels habitatges de l’Eixample barceloní i de molts altres indrets del nostre país. La cultura del fundador, provinent d’una nissaga pagesa, era la comuna a la personalitat emprenedora que caracteritza la Catalunya del segle XIX. Com remarca Jaume Vicens Vives a Notícia de Catalunya, els valors eren: la casa, l’eina i la feina, la cultura del treball i de l’ofici. El procés de fabricació del mosaic hidràulic era molt complex i requeria un ofici de virtuós per assolir l’excel•lència del material. Jaume Escofet fou un gran coneixedor de l’ofici i va posar a punt la necessària infraestructura industrial. Si calia una capacitat industrial amb el primor de l’ofici, també calia transcendir el material del mosaic, el morter, mitjançant la simbiosi amb les arts. Fou l’època d’esplendor del Modernisme quan s’inicià l’empresa Escofet, des de bon començament en Jaume Escofet i, a partir de 1905, el seu nebot Emili Farré i Escofet que el va rellevar al capdavant de l’empresa, van entendre que era fonamental vincular la qualitat del material amb l’aportació dels millors dibuixants, pintors i arquitectes. La feliç simbiosi entre art i ofici, entre arquitectura i indústria donà lloc a un material que excel•lia la tècnica i esdevenia el mirall de l’evolució de les arts. The exhibition “La Casa Escofet, Mosaics per als interiors:1900” (the Escofet Company, mosaics for interiors: 1900) which was inaugurated at the Col•legi d’Aparelladors (Association of Architectural Engineers) on 27 November 2008, shows the company’s first thirty years, from 1886 to 1916. The products manufactured by the Escofet Company, which was founded in 1886 by Jaume Escofet i Milà, are displayed in its catalogues of hydraulic mosaic produced during these years. The floors, which have the appearance of carpets, were designed for the homes in the Eixample district of Barcelona and other parts of the country. The philosophy of the founder, a country man, is typical of many entrepreneurs living in 19th-century Catalonia. Jaume Vicens Vives in Notícia de Catalunya, described his values as those of: home, tools and work, the culture of work and craftsmanship. The manufacturing process for hydraulic mosaics was extremely complex and highly-skilled craftsmen were required to achieve a quality product. Jaume Escofet had extensive knowledge of this craft and incorporated all the necessary industrial infrastructure into it. He not only combined industrial expertise with the craftsman’s delicate touch but also turned the material (mortar) into a work of art. The Escofet Company was founded during the flourishing of the Art Nouveau period. From its beginnings under the management of Jaume Escofet and, from 1905 on, under the leadership of his nephew, Emili Farré i Escofet, the company understood the importance of combining quality materials with the work of the finest draftsmen, painters and architects. The happy marriage of art and craft, architecture and industry, produced the finest examples of the technique, reflecting the developments in the different artistic movements of that time.

 • El Ensanche : génesis y construcción

   Figueras Borrull, Lourdes; Guardia Bassols, Manuel; Garcia Fuentes, Josep Maria; Graus Rovira, Ramon; Rosell Colomina, Jaume; Paricio Casademunt, Antoni; Rosselló Nicolau, Maribel; Llimargas, Marc
  Date of publication: 2009
  Book

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Els interiors a Barcelona en el segle XIX

   Rosselló Nicolau, Maribel
  Date of publication: 2009
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • La Casa Salvador Samà de Josep Oriol Mestres: un exemple d'arquitectura residencial de les primeres dècades d'urbanització de l'Eixample.

   Rosselló Nicolau, Maribel
  Barcelona quaderns d'historia
  num. 14, p. 47-62
  Date of publication: 2008-12
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • La Casa Escofet. Mosaics per als interiors 1900

   Rosselló Nicolau, Maribel
  Collaboration in exhibitions

   Share

 • Consideracions sobre el creixement urbà de la zona de ponent

   Rosselló Nicolau, Maribel
  Date of publication: 2008-01-31
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  L'evolució dels interiors del tombant del segle XIX al XX a través dels mosaics hidràulics de la Casa Escofet  Open access

   Rosselló Nicolau, Maribel
  XVII Congrés Nacional d'Història de l'Art: art i memòria
  p. 1-18
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  En la comunicació que presentem ens proposem mostrar, posant en paral·lel els interiors de l’arquitectura de l’habitatge al voltant del canvi de segle XIX al XX i la producció de mosaics hidràulics de la Casa Escofet, els valors que s’esmercen en aquests interiors i el debat entorn a la qualitat de la producció industrial que caracteritza aquest període. Ens cenyim al període comprés entre 1886, l’any en que es funda la Casa Escofet, i 1916, any en que la Casa Escofet publica dos catàlegs, un que segueix la línia dels catàlegs anteriors i l’altre que mostra uns models completament nous.

 • La arquitectura de la vivienda en Barcelona

   Rosselló Nicolau, Maribel; Rodríguez Pedret, Carmen; Hereu Payet, Pedro; Oliveras Samitier, Jordi
  Competitive project

   Share

 • L'interior a Barcelona en el segle XIX  Open access

   Rosselló Nicolau, Maribel
  Date of publication: 2007-05-31
  Book

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La tesi examina l'interior de l'arquitectura privada, fonamentalment habitatge, a Barcelona des de finals del segle XVIII fins a inicis del segle XX. L'estudi no es planteja a través d'un fil cronològic sinó que es basa amb exemples representatius de tres moments: - Des de la dècada dels anys vuitanta del segle XVIII fins a finals dels anys trenta del XIX.- La plenitud del segle XIX, des de la dècada dels cinquanta fins a finals dels anys setanta.- El tombant del segle XIX al XX, el període comprès entre la dècada dels vuitanta del XIX i la primera del XX. En cada un d'aquests moments s'estudia, en primer lloc, si en els interiors es manifesten, d'una manera o d'una altra, les mateixes intencions i transformacions que caracteritzen l'arquitectura del període que compren el nostre estudi. En segon lloc, s'analitza quin és el paper que pertoca a l'arquitectura en la configuració d'aquests interiors. Fins a quin punt l'interior esdevé objecte del treball de l'arquitecte i si l'arquitecte assumeix, respecte l'interior, el paper que fins aleshores han exercit de manera autònoma un conjunt d'artistes i artesans. Per últim, s'examinen quines són les formes de producció, es comprova si la transformació de l'interior té com a "condició de possibilitat" un procés de racionalització productiva similar al procés que afecta als altres aspectes de l'arquitectura i, alternativament, com el canvi de sensibilitat impulsa transformacions en la producció. L'estudi es basa en les característiques estrictament formals, en les voluntats expressives que es poden endevinar per associació, simbolització, etc. i en les particularitats materials. No es basa en unes anàlisis que prenguin en consideració l'adscripció estilística dels elements que configuren els interiors. Per entendre adequadament cada un dels moments estudiats, la tesi assumeix els criteris formals i els judicis de valor, vigents i emergent a través dels texts i escrits de l'època. Per portar a terme aquesta anàlisi ens hem basat en diferents fonts documentals:El propi interior, quan es conserva, és el document principal per portar a terme l'estudi.Documentació gràfica, és el cas dels interiors dels que s'han pogut localitzar plànols de detalls, alçats interiors i dibuixos de sostres.Documentació tècnica, plecs de condicions, amidaments i factures.Documentació fotogràfica, fotografies d'època o fetes quan encara són vigents els interiors originals.Altres fonts com pintures i gravats que, com les fotografies retraten la vigència de l'interior.A més, també hem emprat nombrosos catàlegs de materials i de tècniques originals.

 • Revestiments per als interiors de l'arquitectura: algunes aportacions de la indústria

   Rosselló Nicolau, Maribel
  Congrés d'Història de Barcelona. Dilemes de la fi de segle, 1874-1901
  p. 1-13
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Bibliografia de la pedra en sec en l'àmbit dels Països Catalans

   Rosselló Nicolau, Maribel
  I Col.loqui Internacional de Construcció de Pedra en Sec.
  Presentation's date: 2006-06-01
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • La definició dels interiors en l'arquitectura d'Elies Rogent: la Casa Arnús i la Casa Almirall

   Rosselló Nicolau, Maribel
  Jornades Internacionals Espais interiors, Casa i art (s. XVIII al XXI)
  p. 211-221
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • L' interior a Barcelona en el segle XIX.  Open access

   Rosselló Nicolau, Maribel
  Department of History and Theory of Architecture, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La tesi examina l'interior de l'arquitectura privada, fonamentalment habitatge, a Barcelona des de finals del segle XVIII fins a inicis del segle XX. L'estudi no es planteja a través d'un fil cronològic sinó que es basa amb exemples representatius de tres moments: - Des de la dècada dels anys vuitanta del segle XVIII fins a finals dels anys trenta del XIX.- La plenitud del segle XIX, des de la dècada dels cinquanta fins a finals dels anys setanta.- El tombant del segle XIX al XX, el període comprès entre la dècada dels vuitanta del XIX i la primera del XX. En cada un d'aquests moments s'estudia, en primer lloc, si en els interiors es manifesten, d'una manera o d'una altra, les mateixes intencions i transformacions que caracteritzen l'arquitectura del període que compren el nostre estudi. En segon lloc, s'analitza quin és el paper que pertoca a l'arquitectura en la configuració d'aquests interiors. Fins a quin punt l'interior esdevé objecte del treball de l'arquitecte i si l'arquitecte assumeix, respecte l'interior, el paper que fins aleshores han exercit de manera autònoma un conjunt d'artistes i artesans. Per últim, s'examinen quines són les formes de producció, es comprova si la transformació de l'interior té com a "condició de possibilitat" un procés de racionalització productiva similar al procés que afecta als altres aspectes de l'arquitectura i, alternativament, com el canvi de sensibilitat impulsa transformacions en la producció. L'estudi es basa en les característiques estrictament formals, en les voluntats expressives que es poden endevinar per associació, simbolització, etc. i en les particularitats materials. No es basa en unes anàlisis que prenguin en consideració l'adscripció estilística dels elements que configuren els interiors. Per entendre adequadament cada un dels moments estudiats, la tesi assumeix els criteris formals i els judicis de valor, vigents i emergent a través dels texts i escrits de l'època. Per portar a terme aquesta anàlisi ens hem basat en diferents fonts documentals:El propi interior, quan es conserva, és el document principal per portar a terme l'estudi.Documentació gràfica, és el cas dels interiors dels que s'han pogut localitzar plànols de detalls, alçats interiors i dibuixos de sostres.Documentació tècnica, plecs de condicions, amidaments i factures.Documentació fotogràfica, fotografies d'època o fetes quan encara són vigents els interiors originals.Altres fonts com pintures i gravats que, com les fotografies retraten la vigència de l'interior.A més, també hem emprat nombrosos catàlegs de materials i de tècniques originals.

 • La Casa Salvador Samà de Josep Oriol Mestres: un exemple de l'arquitectura residencial a les primeres dècades de l'eixample

   Rosselló Nicolau, Maribel
  IX Congrés d'Història de Barcelona. El tombant de 1868-1874
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window