Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 12 of 12 results
 • Concurs d'idees de l'església de la Pietat

   Tobella Farran, Luis
  Architectural competition

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Presentación CRAL: Centre de Recerca i Serveis per a l’Administració Local  Open access

   Tobella Farran, Luis
  Segundas Jornadas sobre Investigación en Arquitectura y Urbanismo
  Presentation's date: 2006-09-21
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • L'Illa Diagonal de Barcelona : anàlisi de qüestions del projecte  Open access

   Tobella Farran, Luis
  Department of Urbanism and Regional Planning, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Aquest estudi tracta del procés de disseny i construcció de l'edifici de l'Illa Diagonal, a Barcelona. Aquest procés, dirigit pels arquitectes Rafael Moneo i Manuel de Solà-Morales fou interessant i exemplar per la seva complexitat i pel fet de combinar un encadenament de decisions basades en anàlisis objectius amb d'altres més idiosincràtiques i íntimes que son atribuïbles a les dues personalitats dels arquitectes i a les seves interaccions amb el client i l'equip que els recolzava. Un equip que va esta encapçalat per l'autor de l'estudi durant molt temps.També es considera en aquest estudi que hi ha un valor pedagògic i de testimoni documental perquè el resultat en fou un edifici de qualitat doble: com a peça individual d'arquitectura i com a peça integrada i potenciadora de la ciutat. I aquesta qualitat ha estat reconeguda públicament.El treball s'estructura en dues parts, la primera analitza els documents del concurs d'idees per a la Illa Diagonal i la segona estudia el projecte de l'edifici principal.L'anàlisi del concurs revela el parti mitjançant el qual els arquitectes proposen controlar la gran complexitat originaria del lloc i del programa i que consisteix en crear dues entitats diferenciades: un edifici principal amb un volum potent que s'adreci a l'escala de tota la ciutat, posat paral·lel a l'Avinguda Diagonal i un repertori d'edificis menors situats al perímetres de la resta de la illa, adequats a l'escala del barri de les Corts que es troba cap al Sud d'aquella avinguda. Això configura un primer conjunt de problemes arquitectònics i estableix una jerarquia entre ells. L'evolució que van tenir aquests problemes i com es varen solucionar durant el procés de disseny i construcció constituirà la segona part del treball.El material bàsic per aquesta investigació el constitueixen els documents del Concurs, els 1500 plànols del projecte d'arquitectura, les maquetes realitzades, el projecte d'enginyeria, i els nombrosos documents, informes ... produïts al llarg del procés de definició d'aquest conjunt edificat.El material gràfic seleccionat que es reprodueix en aquesta tesi està reduït dels originals segons múltiples enters i es mostra en les dimensions més grans possibles per reconèixer la importància que va tenir el projecte dibuixat en el procés de definició d'aquest edificiEls resultats d'aquest estudi serveixen per recolzar la conclusió del seu autor en el sentit de que les formes de l'edifici s'originen sobretot a partir d'interpretacions del lloc, de la voluntat de construir una imatge per aquell sector de ciutat sense deixar de millorar-ne les qualitats urbanes. La gran majoria de decisions figuratives deriven d'una relació especialment forta de la façana de l'edifici principal amb l'avinguda Diagonal. També foren decisions de gran importància les de relligar el barri de les Corts situat al Sud de la Diagonal amb els barris situats al Nord de la mateixa -que s'aconseguí amb un pas soterrat en prolongació del carrer Constança- i l'adopció per a la planta baixa del mateix pendent que la pròpia Avinguda Diagonal. Ambdues foren imprescindibles per a garantir una inserció suau i positiva de l'edifici en el seu entorn. L'edifici pot ser explicat com un contenidor d'usos diversos d'escala de la gran ciutat i portadors de "centralitat" pensat per a ser capaç de suportar canvis d'activitat i d'operadors de tota mena. Els usos principals que es donen en l'edifici són un aparcament soterrani, unes galeries comercials, unes oficines i hotel en les plantes superiors. Tots ells amb les seves pròpies instal·lacions i accessos. El conjunt representa un repte arquitectònic considerable que els arquitectes varen convertir en un al·licient del seu edifici: la tensió entre unitat i diversitat.L'estudi segueix el passos que precediren la implantació final de l'edifici, la seva silueta i volumetria fraccionada, la qualitat dels materials etc, i explica el procés de compromís entre les configuracions d'origen extern i les d'origen intern sorgides d'una laboriosa compatibilitat entre programes.

 • Formació de l'arquitecte

   Tobella Farran, Luis
  2N CONGRES D'ARQUITECTES DE CATALUNYA
  Presentation's date: 1995-12-15
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • MEJOR VENTANA, DISEÑO, ESTETICA, MEJOR ADECUACION AL ENTORNO

   Tobella Farran, Luis; ARQUITECTE, LLUIS COL LABORADOR I ALTRES
  Award or recognition

   Share

 • PREMIO VETECO/ASEFAVE´94

   Tobella Farran, Luis
  Award or recognition

   Share

 • L'Agrupació d'habitatge i l'usuari

   Tobella Farran, Luis
  ARQUITECTURA PER L´HABITATGE
  Presentation's date: 1987-05-01
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • PREMIOS FAD DE ARQUITECTURA E INTERIORISMO

   Tobella Farran, Luis
  Award or recognition

   Share

 • La Ciutat i l'Estany: procés d'ocupació de les dragues

   Tobella Farran, Luis
  Primeres Jornades sobre l'estany de Banyoles
  Presentation's date: 1984-10-05
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Del estudi al usuari

   Tobella Farran, Luis
  Casa viva
  num. 29, p. 20-29
  Date of publication: 1984-07
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Quatre cases unifamiliars

   Tobella Farran, Luis
  Date of publication: 1980-04
  Book chapter

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Conèixer la nostra ciutat i el seu passat, entendre les relacions que s'han produït al llarg de la història entre la societat i la ciutat física; veure com la cultura de les diverses èpoques ha anat modelant la seva forma: totes aquestes experiències són fonamentals per apreciar i fruir l'arquitectura i alhora per comprendre les causes que han provocat la degradació formal de la ciutat actual, el seu disfuncionament i, en definitiva, la seva decadència. Cal avançar, doncs, en el camí de l'aprofundiment, per part de la comunitat, dels adequats instruments de gestió urbana en la perspectiva que la ciutat no és una suma estàtica de monuments o un centre històric privilegiat, sinó un tot en el qual s'ha de produir una relació harmónica i plausible entre passat i present, centre i periferia, dotació monumental i serveis, a fi que els que hi vivim la puguem tornar a sentir com un lloc, alhora de creativitat individual i col·lectiva i de millors condicions de vida. És per això que la Delegació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya presenta aquesta guia sobre l'evolució urbana i històrica de Girona, amb l'esperança de contribuir a la conservació d'un medi ambient ciutadà adequat a les necessitats i aspiracions de la nostra societat.