Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 123 results
 • Requirements reuse and patterns: a survey

   Palomares Bonache, Cristina; Quer, Carme; Franch Gutierrez, Javier
  International Working Conference on Requirements Engineering: Foundation for Software Quality
  p. 301-308
  DOI: 10.1007/978-3-319-05843-6_22
  Presentation's date: 2014-04-10
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Context and motivation: Multiple proposals exist that propose the adoption of reuse practices during requirements engineering processes. Question/problem: Which is the current level of adoption of these practices in organizations? Principal ideas/results: In this paper we present the preliminary results of a survey initiated at REFSQ’13 that addresses this question. The survey first investigates requirements reuse in general, and then goes in depth asking about a specific technique, software requirement patterns (SRP), which is the backbone of our PABRE framework. Contribution: The survey results show that requirements reuse is not a widespread practice in IT projects, being the most common techniques those based on the copy and later modification by hand of requirements coming from previous projects. Regarding the use of SRP, the results seem to support our hypothesis that SRP could help to ameliorate some common problems related to requirements specifications like lack of uniformity and incompleteness.

 • Requirements engineering

   Quer, Carme
  Collaboration in journals

   Share

 • PABRE-Proj: applying patterns in requirements elicitation

   Palomares Bonache, Cristina; Quer, Carme; Franch Gutierrez, Javier
  IEEE International Requirements Engineering Conference
  p. 332-333
  Presentation's date: 2013-07-18
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Software requirement patterns have been proposed as a type of artifact for fostering requirements reuse. In this paper, we present PABRE-Proj, a tool aimed at supporting requirements elicitation and specification.

  Software requirement patterns have been proposed as a type of artifact for fostering requirements reuse. In this paper, we present PABRE-Proj, a tool aimed at supporting requirements elicitation and specification.

 • Constructing and using software requirement patterns

   Franch Gutierrez, Javier; Quer, Carme; Renault, Samuel; Guerlain, Cindy; Palomares Bonache, Cristina
  DOI: 10.1007/978-3-642-34419-0
  Date of publication: 2013-05-31
  Book chapter

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Software requirement reuse strategies are necessary to capitalize and reuse knowledge in the requirement engineering phase. The PABRE framework is designed to support requirement reuse through the use of software requirement patterns. It consists of a meta-model that describes the main concepts around the notion of pattern, a method to conduct the elicitation and documentation processes, a catalogue of patterns, and a tool that supports the catalogue¿s management and use. In this chapter all these elements are presented in detail making emphasis on the construction, use and evolution of software requirement patterns. Furthermore, the chapter includes the construction of a catalogue of nontechnical software requirement patterns for illustration purposes.

 • Online questionnaire: using a pattern catalogue in requirements engineering activities

   Palomares Bonache, Cristina; Quer, Carme; Franch Gutierrez, Javier
  International Working Conference on Requirements Engineering: Foundation for Software Quality
  p. 161-166
  Presentation's date: 2013-04-10
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper presents a proposal of online questionnaire whose main goals are: to know current requirements engineering practices related with essential aspects for the definition of requirement patterns and to analyze the current and potential use of patterns in industry. The target audience of the questionnaire is any practitioner or academic with different levels of experience on requirement engineering.

 • Requirements engineering

   Quer, Carme
  Collaboration in journals

   Share

 • A catalogue of functional software requirement patterns for the domain of content management systems

   Palomares Bonache, Cristina; Quer, Carme; Franch Gutierrez, Javier; Renault, Samuel; Guerlain, Cindy
  ACM Symposium on Applied Computing
  p. 1-6
  Presentation's date: 2013-03-22
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Software requirement patterns have been proposed as an artifact for fostering requirements reuse. When we define these patterns forthe functional part of a software system, we realize that most of patterns are specific of a software domain. This paper presents and analyzes a catalogue of functional software requirement patterns for the domain of content management, and gives an overview of how this catalogue has been constructed from the systematic analysis of 6 existing software specification documents with the support of expert assessment.

 • A catalogue of non-technical requirement patterns

   Palomares Bonache, Cristina; Quer, Carme; Franch Gutierrez, Javier; Guerlain, Cindy; Renault, Samuel
  International Workshop on Requirements Patterns
  p. 1-6
  DOI: 10.1109/RePa.2012.6359969
  Presentation's date: 2012-09-24
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Software Requirement Patterns (SRP) have been proposed as an artifact for fostering requirements reuse. PABRE is a framework that promotes the use of SRP as a means for requirements elicitation, validation and documentation in the context of IT procurement projects. In this paper, we present a catalogue of non-technical SRP included in the framework and present in detail some of them. We also introduce the motivation to arrive to these patterns.

 • Access to the full text
  Avaluació de la incorporació d'activitats d'aprenentatge actiu i cooperatiu a les assignatures de bases de dades de la Facultat d'Informàtica de Barcelona  Open access

   Martin Escofet, Carme; Urpi Tubella, Antoni; Abello Gamazo, Alberto; Burgues Illa, Xavier; Casañ Guerrero, Maria Jose; Quer, Carme; Rodriguez Gonzalez, M. Elena
  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
  p. 1-38
  Presentation's date: 2012-07-04
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Una de les idees principals del canvi al nou Espai Europeu d'Educació Superior és que les assignatures no es redueixin simplement a un conjunt de classes magistrals, sinó que les classes incorporin activitats d'aprenentatge on el paper de l'estudiant sigui molt més actiu. L'objectiu és que els estudiants no adquireixin simplement uns coneixements teòrics sinó una sèrie de competències que millorin les seves actituds i que d'aquesta manera surtin més preparats per adaptar-se fàcilment al mercat laboral. En aquest sentit hem introduït a les assignatures de l'àmbit de bases de dades, tècniques d'aprenentatge cooperatiu fent servir activitats en equip, presencials i semi-presencials, incrementant, d'aquesta manera, el tant per cent de classes on s'està fent aquest tipus d'aprenentage. Els autors hem desenvolupat una eina de software, anomenada LEARN-SQL, que permet el treball semi-presencial supervisat, l'autoavaluació de l'estudiant i l'aprenentatge actiu i individualitzat. En aquest article presentem l¿adaptació de LEARN-SQL per donar suport, complert i còmode, a la gestió d'equips d'estudiants i dels treballs fets per part de l'equip per a que siguin accessibles a tots els membres de l'equip i als professors. Com a indicadors dels beneficis de les millores introduïdes fins al moment, tenim: les notes dels estudiants que han cursat les assignatures amb i sense les noves tècniques d¿aprenentatge; els resultats de les enquestes que hem fet als estudiants i les opinions dels professors. Amb les notes de les assignatures hem realitzat un estudi estadístic on es pot comprovar que els resultats obtinguts amb tècniques d'aprenentatge cooperatiu són quantitativament millors que sense. Els resultats de les enquestes i les opinions dels professors corroboren la part de satisfacció més qualitativa. D'altra banda, també hem ampliat LEARN-SQL amb suport automatitzat per als exercicis de programació amb accés a bases de dades, càlcul de costos de consultes i àlgebra relacional.

  Una de les idees principals del canvi al nou Espai Europeu d'Educació Superior és que les assignatures no es redueixin simplement a un conjunt de classes magistrals, sinó que les classes incorporin activitats d'aprenentatge on el paper de l'estudiant sigui molt més actiu. L'objectiu és que els estudiants no adquireixin simplement uns coneixements teòrics sinó una sèrie de competències que millorin les seves actituds i que d'aquesta manera surtin més preparats per adaptar-se fàcilment al mercat laboral. En aquest sentit hem introduït a les assignatures de l'àmbit de bases de dades, tècniques d'aprenentatge cooperatiu fent servir activitats en equip, presencials i semi-presencials, incrementant, d'aquesta manera, el tant per cent de classes on s'està fent aquest tipus d'aprenentage. Els autors hem desenvolupat una eina de software, anomenada LEARN-SQL, que permet el treball semi-presencial supervisat, l'autoavaluació de l'estudiant i l'aprenentatge actiu i individualitzat. En aquest article presentem l’adaptació de LEARN-SQL per donar suport, complert i còmode, a la gestió d'equips d'estudiants i dels treballs fets per part de l'equip per a que siguin accessibles a tots els membres de l'equip i als professors. Com a indicadors dels beneficis de les millores introduïdes fins al moment, tenim: les notes dels estudiants que han cursat les assignatures amb i sense les noves tècniques d’aprenentatge; els resultats de les enquestes que hem fet als estudiants i les opinions dels professors. Amb les notes de les assignatures hem realitzat un estudi estadístic on es pot comprovar que els resultats obtinguts amb tècniques d'aprenentatge cooperatiu són quantitativament millors que sense. Els resultats de les enquestes i les opinions dels professors corroboren la part de satisfacció més qualitativa. D'altra banda, també hem ampliat LEARN-SQL amb suport automatitzat per als exercicis de programació amb accés a bases de dades, càlcul de costos de consultes i àlgebra relacional.

 • Best Poster Award RE'11

   Palomares Bonache, Cristina; Quer, Carme; Franch Gutierrez, Javier
  Award or recognition

  View View Open in new window  Share

 • PABRE-Man: Management of a requirement patterns catalogue

   Palomares Bonache, Cristina; Quer, Carme; Franch Gutierrez, Javier
  IEEE International Requirements Engineering Conference
  p. 341-342
  DOI: 10.1109/RE.2011.6051666
  Presentation's date: 2011-09-01
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Software requirement patterns have been proposed as an artifact for fostering requirements reuse. In this paper we present PABRE-Man, a software subsystem aimed at managing a catalogue of patterns ready to be applied in requirements engineering projects.

 • Access to the full text
  Interested in improving your requirements engineering process? Try requirement patterns!  Open access

   Franch Gutierrez, Javier; Guerlain, Cindy; Palomares Bonache, Cristina; Quer, Carme; Renault, Samuel
  International Working Conference on Requirements Engineering: Foundation for Software Quality
  p. 161-162
  Presentation's date: 2011-03-29
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Requirement elicitation is the process of acquiring the system requirements from the system stakeholders. This process is critical in all software projects: if not all the requirements are elicited, or if some elicited requirements do not describe real stakeholder needs, or if the quality of the requirements is poor (e.g., they suffer from ambiguities), the chance of project failure increases. Techniques supporting requirements elicitation (interviews, meetings, storyboards...) are mostly oriented to obtain requirements from scratch and they may hardly take advantage of a fundamental observation: When specifying a system, it is quite usual that a significant proportion of requirements is recurrent and belongs to a relatively small number of categories, especially in the case of non-functional requirements. Our motivation is to consider this observation for improving the effectiveness of the requirement elicitation process. We are using the concept of software requirement pattern [1] (SRP). An SRP basically consists of a template that generates one or more requirements, and some information to identify its need in a particular project, and how it may be tailored to this project. The main benefits of using SRPs may be summarized as: 1) more effective requirement elicitation (requirements are not built from scratch; a process guides the engineer by giving advices, suggesting information, ...); 2) improved quality and consistency of requirements documents (by using a uniform style); 3) improved requirements management (e.g., clear traceability from requirements to goals).

  Postprint (author’s final draft)

 • Adaptació de LEARN-SQL a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES)  Open access

   Urpi Tubella, Antoni; Abello Gamazo, Alberto; Burgues Illa, Xavier; Casañ Guerrero, Maria Jose; Martin Escofet, Carme; Quer, Carme; Rodriguez Gonzalez, M. Elena
  Jornada d'Innovació Docent UPC
  Presentation's date: 2011-02-02
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Producción de software orientado a servicios basada en requisitos: la parte no funcional

   Carvallo Vega, Juan Pablo; Quer, Carme; Marco Gomez, Jordi; Costal Costa, Maria Dolors; Botella Lopez, Pere; Ayala Martinez, Claudia Patricia; Burgues Illa, Xavier; Ameller, David; Lopez Cuesta, Lidia; Cares, Carlos; Oriol Hilari, Marc; Palomares Bonache, Cristina; Ribó Balust, Josep M.; colomer collell, daniel; Collell, Oriol; Martinez Fernandez, Silverio Juan; Franch Gutierrez, Javier
  Competitive project

   Share

 • On the Use of i* for COTS components selection: principles and consequences

   Franch Gutierrez, Javier; Mayol Sarroca, Enric; Quer, Carme
  Date of publication: 2011-01-17
  Book chapter

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Commercial Off-The-Shelf (COTS) components selection is an activity that plays an increasingly crucial role in the delivery of software systems. We are using i*, specially Strategic Dependency models, for driving this activity. Software domains are modeled as actors, and the relationships among them and with external actors (people, other software systems, organizations, etc.) are represented using the concept of dependency. While providing some satisfactory findings, our proposal has also given light to some interesting questions that we have tackled or are still dealing with, remarkably: Which are the foundations of COTS components selection? Which are the properties of interest when selecting COTS components and how do we formalize them? How do we build i* models in a consistent way? What is the precise meaning of the i* constructs that we use in our models? How do we organize the knowledge about the marketplace and how do we use this knowledge during selection? What type of tool-support is appropriate? In this chapter, we present our current state of research in the COTS components selection area and provide some partial answers to the questions above.

 • A reference model for i*

   Cares, Carlos; Franch Gutierrez, Javier; Mayol Sarroca, Enric; Quer, Carme
  Date of publication: 2011-01-17
  Book chapter

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Agent-oriented models are frequently used in disciplines such as agent-oriented requirements engineering, requirements engineering and organizational process modelling. i* is currently one of the most widespread notations used for this purpose. Due to both its dissemination and its highly strategic nature, instead of a single definition, several groups have formulated different variants, which define in a slightly different way the basic concepts of the language, as well as propose particular constructs that fit into the particular interests of these groups. In this chapter we first review these proposals and then we present a reference model that establishes the concepts and relationships that are fundamental in i*. The reference model is expressed as a UML class diagram (with OCL constraints) together with a vocabulary of the presented terms. Most of the included concepts are common to the seminal i* proposal, the GRL and the diverse variations used in the context of the Tropos methodology. For those concepts that are not shared by these analysed variants, the reference model tries to reconcile the different views whenever possible. The reference model allows determining the differences of any existing i* variant with respect to the model, and also to know how much different a new variant would be from the core of i*. The variants can be expressed by applying some refactoring operations on the UML class diagram. We illustrate this situation by applying refactoring to some of the analysed proposals.

 • Access to the full text
  Adaptació d'assignatures de bases de dades a l'EEES  Open access

   Martin Escofet, Carme; Abello Gamazo, Alberto; Burgues Illa, Xavier; Casañ Guerrero, Maria Jose; Quer, Carme; Rodriguez Gonzalez, M. Elena; Urpi Tubella, Antoni
  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
  Presentation's date: 2010-07-01
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Els canvis recents en els plans d'estudis de la UPC i la UOC tenen en compte el nou espai europeu d'educació superior (EEES). Una de les conseqüències directes d'aquests canvis és la necessitat d'afitar i optimitzar el temps dedicat a les activitats d'aprenentatge que requereixen la participació activa de l'estudiant i que es realitzen de manera continuada durant el semestre. A més, l'EEES destaca la importància de les pràctiques, les relacions interpersonals i la capacitat de treballar en equip, suggerint la reducció de classes magistrals i l'augment d'activitats que fomentin tant el treball personal de l'estudiant com el cooperatiu. En l'àmbit de la docència informàtica d'assignatures de bases de dades el problema és especialment complex degut a que els enunciats de les proves no acostumen a tenir una solució única. Nosaltres hem desenvolupat una eina, anomenada LEARN-SQL, l'objectiu de la qual és corregir automàticament qualsevol tipus de sentència SQL (consultes, actualitzacions, procediments emmagatzemats, disparadors, etc ...) i discernir si la resposta aportada per l'estudiant és o no és correcta amb independència de la solució concreta que aquest proposi. D'aquesta manera potenciem l'autoaprenentatge i l'autoavaluació, fent possible la semipresencialitat supervisada i facilitant l'aprenentatge individualitzat segons les necessitats de cada estudiant. Addicionalment, aquesta eina ajuda als professors a dissenyar les proves d'avaluació, permetent també la opció de revisar qualitativament les solucions aportades pels estudiants. Per últim, el sistema proporciona ajuda als estudiants per a que aprenguin dels seus propis errors, proporcionant retroalimentació de qualitat. En aquest article presentem una proposta d’adaptació per les assignatures de bases de dades a l’EEES amb l’ús de LEARN-SQL a les sessions de laboratori i d’algunes tècniques d’aprenentatge cooperatiu a les sessions de problemes.

 • Access to the full text
  Adapting LEARN-SQL to database computer supported cooperative learning  Open access

   Burgues Illa, Xavier; Martin Escofet, Carme; Quer, Carme; Abello Gamazo, Alberto; Casañ Guerrero, Maria Jose; Urpi Tubella, Antoni; Rodríguez, M. Elena
  Workshop on Methods and Cases in Computing Education
  p. 22-29
  Presentation's date: 2010-06-30
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  LEARN-SQL is a tool that we are using since three years ago in several database courses, and that has shown its positive effects in the learning of different database issues. This tool allows proposing remote questionnaires to students, which are automatically corrected giving them a feed-back and promoting their self-learning and self-assessment of their work. However, this tool as it is currently used does not has the possibility to propose structured exercises to teams that promote their cooperative learning. In this paper, we present our adaptation of the LEARN-SQL tool for allowing some Computer-Supported Collaboration Learning techniques.

 • A metamodel for software requirement patterns

   Franch Gutierrez, Javier; Palomares Bonache, Cristina; Quer, Carme; Renault, Samuel; de Lazzer, François
  International Working Conference on Requirements Engineering: Foundation for Software Quality
  p. 85-90
  DOI: 10.1007/978-3-642-14192-8_10
  Presentation's date: 2010-06-30
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  [Context and motivation] Software Requirement Patterns (SRP) are a type of artifact that may be used during requirements elicitation that also impact positively in other activities like documentation and validation. In our experiences, SRP show a great percentage of reuse for the non-functional requirements needed in call-for-tender requirement specifications. [Question/problem] We are facing the need of formulating the accurate definition of SRP for their use in call-for-tender processes to allow reasoning rigorously and know more about their semantics and applicability. [Principal ideas/results] In this paper we present a metamodel for SRP around three main concepts: 1) the structure of SRP themselves; 2) the relationships among them; 3) the classification criteria for grouping them. [Contribution] We provide a rigorous definition that shows the concepts that are of interest when defining and applying SRP.

 • Calidad de componentes software

   Carvallo Vega, Juan Pablo; Franch Gutierrez, Javier; Quer, Carme
  Date of publication: 2010-02-11
  Book chapter

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La mayoría de sistemas de software actuales se construyen integrando componentes de software de diferente naturaleza y orígenes. La existencia de un enorme y creciente mercado de componentes desarrollados por terceros ha hecho de esta tecnología “la” forma estándar de desarrollo de software. Estos componentes se denominan componentes OTS, de las siglas inglesas “Off-The- Shelf” (Li et al., 2008), aludiendo a su disponibilidad similar a la de un libro que está disponible en una estantería. Los componentes OTS pueden ser componentes comerciales, llamados componentes COTS, por “Commercial OTS” (Carney and Long, 2000); o software de código abierto, abreviados como OSS, por “Open Source Software” (Madanmohan and Rahul, 2004). Los componentes OTS, una vez personalizados, son integrados utilizando software desarrollado a medida, e incluyendo eventualmente capacidades de interacción con otros subsistemas ya existentes (p.e., sistemas legados). Sin embargo, a pesar de sus beneficios potenciales (especialmente reducción de costes y tiempo de desarrollo), el diseño de software basado en componentes OTS también conlleva nuevos riesgos y retos para la Ingeniería de Software. Uno de sus procesos más críticos es el proceso de selección de componentes a ser integrados: si un componente es seleccionado erróneamente, el riesgo de fracaso de un proyecto se incrementa dramáticamente (Vitharana et al., 2003; Bhuta y Boehm, 2007). Los factores que afectan al proceso de selección son cuantiosos y muy variados, pudiendo ser de naturaleza funcional o técnica, pero también política o legal (Reifer et al., 2003). En este capítulo nos centramos en el estudio de los procesos de selección de componentes OTS. Después de precisar qué entendemos por componente OTS y enumerar las actividades que tienen lugar en su presencia, nos centraremos en el proceso de selección, resumiendo algunas propuestas actuales. A continuación, discutiremos el uso de modelos de calidad del software en la selección de componentes. Seguidamente, incidiremos en un tipo particular de procesos de selección, los procesos conducidos por pliegues de condiciones. Acabaremos el capítulo con una breve discusión de los puntos más relevantes presentados.

 • LEARN-SQL: Herramienta de gestión de ejercicios de SQL con autocorrección  Open access

   Abello Gamazo, Alberto; Burgues Illa, Xavier; Casañ Guerrero, Maria Jose; Martin Escofet, Carme; Quer, Carme; Urpi Tubella, Antoni; Rodriguez Gonzalez, M. Elena
  Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática
  p. 453-460
  Presentation's date: 2009-07-09
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Algunas herramientas de autocorrección existen ya en el ámbito de la docencia informática. No obstante en asignaturas de bases de datos el problema es especialmente complejo debido a la gran variedad de tipos de ejercicios (los sistemas existentes se limitan a consultas) y a que éstos no tienen solución única. Nuestro sistema tiene como objetivo corregir automáticamente cualquier tipo de sentencia SQL (consultas, actualizaciones, procedimientos, disparadores, creación de índices, etc.) y discernir si la respuesta aportada por el estudiante es o no correcta con independencia de la solución concreta que éste proponga. En esta comunicación presentaremos específicamente el módulo encargado de la gestión de ejercicios y todas las tipologías de estos que estamos utilizando en la actualidad.

 • Best Paper Award RCIS'09

   Renault, Samuel; Mendez Bonilla, Oscar; Franch Gutierrez, Javier; Quer, Carme
  Award or recognition

   Share

 • Access to the full text
  PABRE: Pattern-Based Requirements Elicitation  Open access

   Renault, Samuel; Mendez Bonilla, Oscar; Franch Gutierrez, Javier; Quer, Carme
  International Conference on Research Challenges in Information Science
  p. 81-92
  DOI: 10.1109/RCIS.2009.5089271
  Presentation's date: 2009
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper presents our PABRE method for facilitating Requirements Elicitation on the basis of Requirement Patterns with the goal of saving time and reducing errors during this activity. The process presented applies for elicitation in Off-The-Shelf selection projects driven by call for tenders processes and uses a Requirement Patterns Catalogue. The process selects patterns from the catalogue that apply to the particular selection project, and convert them into the real requirements that finally configure the project Requirements Book. We show some benefits of the pattern approach for requirements engineers and IT consultants, as well as for customers. Finally we discuss the strengths and weaknesses of the proposal and identify some future work.

 • Undecimas Jornadas sobre Ingeniería de Requisitos (WER'08)

   Carvallo Vega, Juan Pablo; Quer, Carme; Fernandes da Silva, Lyrene
  Competitive project

   Share

 • Access to the full text
  Uso de LEARN-SQL en el aprendizaje cooperativo de bases de datos  Open access

   Burgues Illa, Xavier; Quer, Carme; Abello Gamazo, Alberto; Casañ Guerrero, Maria Jose; Martin Escofet, Carme; Rodriguez Gonzalez, M. Elena; Urpi Tubella, Antoni
  Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática
  p. 359-366
  Presentation's date: 2008-07-09
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  En este artículo se describen los cambios efectuados en algunas asignaturas del área de bases de datos en dos vertientes: organizativa y tecnológica. En la primera, el objetivo principal ha sido la introducción de técnicas de aprendizaje cooperativo. En la segunda, el objetivo ha sido potenciar el autoaprendizaje y el autoevaluación a través de la herramienta LEARN-SQL. Los cambios relacionados con las dos vertientes se han aplicado, hasta el momento, a asignaturas distintas. Para finalizar el artículo, se hace una valoración de los resultados obtenidos, y se trazan las líneas de futuros cambios orientados a la combinación de las dos vertientes.

  Postprint (author’s final draft)

 • Access to the full text
  LEARN-SQL: automatic assesment of SQL Based on IMS QTI specification  Open access

   Abello Gamazo, Alberto; Rodriguez Gonzalez, M. Elena; Urpi Tubella, Antoni; Burgues Illa, Xavier; Casañ Guerrero, Maria Jose; Martin Escofet, Carme; Quer, Carme
  IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies
  p. 592-593
  Presentation's date: 2008-07-01
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this paper we present LEARN-SQL, a system conforming to the IMS QTI specification that allows on-line learning and assessment of students on SQL skills in an automatic, interactive, informative, scalable and extensible manner.

 • Access to the full text
  LEARN-SQL: a blended learning tool for the database area  Open access

   Casañ Guerrero, Maria Jose; Martin Escofet, Carme; Abello Gamazo, Alberto; Burgues Illa, Xavier; Quer, Carme; Rodriguez Gonzalez, M. Elena; Urpi Tubella, Antoni
  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
  p. 1-17
  Presentation's date: 2008-07-03
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Los cambios recientes en los planes de estudio de la UPC y la UOC tienen en cuenta el nuevo espacio europeo de educación superior (EEES). Una de las consecuencias directas de estos cambios es la necesidad de acotar y optimizar el tiempo a dedicar a las actividades de aprendizaje que requieren la participación activa del estudiante y que se realizan de forma continuada durante el semestre. En el ámbito de la docencia informática de asignaturas de bases de datos el problema es especialmente complejo debido a que los enunciados de las pruebas no acostumbran a tener una solución única. Nosotros hemos desarrollado una herramienta, llamada LEARN-SQL, cuyo objetivo es corregir automáticamente cualquier tipo de sentencia SQL (consultas, actualizaciones, procedimientos almacenados, disparadores etc.) y discernir si la respuesta aportada por el estudiante es o no correcta con independencia de la solución concreta que este proponga. Además esta herramienta ayuda a los profesores a diseñar las pruebas de evaluación, permitiendo también la opción de revisar cualitativamente las soluciones aportadas por los estudiantes. Por último, el sistema proporciona ayuda a los estudiantes para que aprendan de sus propios errores, proporcionando feedback de calidad.

 • An Experience on the Construction of Quality Models for some Context Management Software Domains

   Franch Gutierrez, Javier; Quer, Carme; Cantón, J A; Salietti, R
  Date of publication: 2008-02
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Requirements Patterns for COTS Systems

   Mendez Bonilla, Oscar; Franch Gutierrez, Javier; Quer, Carme
  Date of publication: 2008-02
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Requirements Patterns for COTS Systems

   Mendez Bonilla, Oscar; Franch Gutierrez, Javier; Quer, Carme
  International Conference on COTS-Based Software Systems
  p. 232-234
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • An Experience on the Construction of Quality Models for some Context Management Software Domains

   Franch Gutierrez, Javier; Quer, Carme; Cantón, J A; Salietti, R
  International Conference on COTS-Based Software Systems
  p. 63-71
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Requirements engineering for COTS-based software systems

   Carvallo Vega, Juan Pablo; Franch Gutierrez, Javier; Quer, Carme
  2008 ACM Symposium on Applied Computing
  p. 638-644
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Requirements Patterns for COTS Systems

   Mendez Bonilla, Oscar; Franch Gutierrez, Javier; Quer, Carme
  International Conference on COTS-Based Software Systems
  p. 1
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Determining Selection Criteria for the Acquisition of Software Components: Lessons Learned

   Carvallo Vega, Juan Pablo; Franch Gutierrez, Javier; Quer, Carme
  XIII Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos
  p. 345
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Adquisición, Desarrollo, Integración y Configuración de Componentes Heterogéneos de Sistemas de Información (ADICT)

   Franch Gutierrez, Javier; Botella Lopez, Pere; Aluja Banet, Tomas; Quer, Carme; Marco Gomez, Jordi; Burgues Illa, Xavier; Alier Forment, Marc; Casañ Guerrero, Maria Jose; Fonseca Casas, Pau; Grau Colom, Gemma; Ayala Martinez, Claudia Patricia; Clotet Martinez, Roger; Carreón Suárez del Real, Maria Cristina
  Competitive project

   Share

 • Towards a Unified Catalogue of Non-Technical Quality Attributes to Support COTS-Based Systems Lifecycle Activities

   Carvallo Vega, Juan Pablo; Franch Gutierrez, Javier; Quer, Carme
  Date of publication: 2007-02
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Towards a Unified Catalogue of Non-Technical Quality Attributes to Support COTS-Based Systems Lifecycle Activities

   Carvallo Vega, Juan Pablo; Franch Gutierrez, Javier; Quer, Carme
  6th IEEE International Conference on COTS-based Software Systems
  p. 21-32
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Best Paper Award ICCBSS'07

   Franch Gutierrez, Javier; Quer, Carme; Carvallo Vega, Juan Pablo
  Award or recognition

   Share

 • Managing Non-Technical Requirements in COTS Components Selection

   Franch Gutierrez, Javier; Quer, Carme; Carvallo Vega, Juan Pablo
  Date of publication: 2006-09
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • DesCOTS-SL: A Tool for the Selection of COTS Components

   Quer, Carme; Franch Gutierrez, Javier; Lopez-Pelegrín, X
  Date of publication: 2006-09
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Un Catálogo de Factores de Calidad para la Definición de Requisitos No Técnicos en la Selección de Componentes COTS

   Franch Gutierrez, Javier; Quer, Carme; Carvallo Vega, Juan Pablo
  Date of publication: 2006-06
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Managing Non-Technical Requirements in COTS Components Selection

   Carvallo Vega, Juan Pablo; Franch Gutierrez, Javier; Quer, Carme
  Date: 2006-03
  Report

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • DesCOTS-SL: A Tool for the Selection of COTS Components

   Quer, Carme; Franch Gutierrez, Javier; Lopez-Pelegrín, X
  14th IEEE International Requirements Engineering Conference
  p. 358-359
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Managing Non-Technical Requirements in COTS Components Selection

   Carvallo Vega, Juan Pablo; Franch Gutierrez, Javier; Quer, Carme
  14th IEEE International Requirements Engineering Conference
  p. 316-321
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Un Catálogo de Factores de Calidad para la Definición de Requisitos No Técnicos en la Selección de Componentes COTS

   Carvallo Vega, Juan Pablo; Franch Gutierrez, Javier; Quer, Carme
  IX Workshop on Requirements Engineering
  p. 93-100
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Systematic Construction of Quality Models for COTS-Based Systems

   Carvallo Vega, Juan Pablo
  Department of Computer Science, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  RiSD: a methodology for building i* strategic dependency models  Open access

   Grau Colom, Gemma; Franch Gutierrez, Javier; Mayol Sarroca, Enric; Ayala Martinez, Claudia Patricia; Cares, Carlos; Haya, Mariela; Navarrete, Fredy; Botella Lopez, Pere; Quer, Carme
  International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering
  p. 259-266
  Presentation's date: 2005-07
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Goal-oriented models have become a consolidated type of artefact in various software and knowledge engineering activities. Several languages exist for representing such type of models but there is a lack of associated methodologies for guiding their construction up to the necessary level of detail. In this paper we present RiSD, a methodology for building Strategic Dependency (SD) models in the i* notation. RiSD is defined in a prescriptive way to reduce uncertainness when constructing the model. RiSD also tackles two fundamental issues: on the one hand, it tends to reduce the average size of the resulting models and, on the other hand, it allows including some traceability relationships in the resulting models. As a result, we may say that RiSD increases the understandability of goal-oriented models whilst improving all construction.

  Postprint (author’s final draft)