Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 149 results
 • Espais latents: pràctiques artístiques contemporànies vers un urbanisme crític.

   Serra Permanyer, Marta
  Defense's date: 2014-02-03
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Aquesta tesi explora les formes d'intervenció a l'espai urbà que relacionen l'art amb la transformació de les ciutats contemporànies. L'examen de diverses formes de creació emergents permet descobrir, a través del camp artístic, eines de creació i metodologies que contribueixen de forma crítica a percebre la transformació social del paisatge urbá.El principal propòsit consisteix en identificar un urbanisme alternatiu a partir de la mirada i intervenció de la pràctica artística actual compromesa amb la ciutat, reconeixent les pràctiques espacials creatives com a vies transdisciplinàries ¡ inclusivesa l'hora de dissenyar la ciutat, i a la vegada, com a veus crítiques que poden recordar diferents episodis de la història de l'urbanisme caracteritzats pel desig d'humanitzar l'espai urbà.La recerca parteix de l'exploració i entrevista de cinc casos d'estudi europeus, cinc artistes contemporanis que prenen com a objecte de treball la transformació urbana de la ciutat global. Són Jakob Kolding , Marjetica Potrc, Lara Almarcegui, LoraineLeeson i Sitesize. La seva aproximació urbana examina les tensions socioespacials derivades de dinàmiques de transformació de la ciutat contemporània, una transformació provocada o bé per la caducitat del funcionalisme del MovimentModern en models utòpics de creixement il.limitat, o bé pels processos de renovació urbana més actuals que han contribuït a la ciutat dispersa i a la crisi en l'ús de l'espai públic. Els símptomes detectats per cada artista coincideixen en identificar,principalment, la pèrdua de vida a l'espai urbà així com l'exclusió deis propis ciutadans en el proces de definició del seu entorn.Els cinc artistes assenyalen i intervenen en espais d'oportunitat, espais latents: zones suburbanes amb baixa copresència, espais comunitaris buits, descampats, espais públics infrautilitzats o barris en procés de gentrificació, manifestant en cada cas conflictes d'exclusió i segregació socioespacial, turistització , pèrdua de referències identitàries pròpies, estandardització d'usos , esborrament de la memòria del lloc i, especialment, manca de socialització a l'espai públic. Per tant, si els espais latents són espais urbans buits i sense ús , la hipòtesi d'aquesta tesi recau en què l'art pot transformar la condició de buit en espai públic, atribuint al gest artístic la capacitat generadora i projectora d'espai relacional.La tesi s'estructura en una primera part on s'introdueix la pràctica artística i la transformació urbana des de la mirada dels artistes, des dels referents compartits pels casos d'estudi corresponents als estudis sociològics, i finalment des de lahistòria de l'arquitectura més pròxima a la mirada que planteja cada artista.El cos central de la tesi desplega els cinc casos d'estudi, on a propòsit de cada artista es pretén suggerir un nou tipus d'urbanisme latent: l'urbanisme socialitzant proposat per J. Kolding, l'urbanisme d'arrelament proposat per M. Potrc, el no-urbanismeproposat per L. Almarcegui, l'urbanisme comunitari per part de L. Leeson ¡ l'urbanisme d'autoaprenentatge proposat per Sitesize. Prenent la seva obra com a pretext, serà possible repensar i qüestionar les formes actuals de projectar amb l'objeetiu de reconèixer i identificar noves eines i processos de treball molt més empíriques.El resultat d'aquesta combinació de mirades presents serà útil per proposar una forma de projectar transdisciplinària i entesa com a procés obert i compartít, intensificant el coneixement crític cap a la història de l'arquitectura i potenciant elsespais de socialització ¡ d'autonomia pel ciutadà. Els espais latents seran espais físics en transició transformats pel gest poètic d'un artista, però també altres formes de projectar l'urbanisme i contrarrelats a recuperar de la historia de la ciutat.

 • La xarxa de mercats municipals

   Guardia Bassols, Manuel; Oyon Bañales, Jose Luis
  Date of publication: 2013
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  The municipal market network  Open access

   Guardia Bassols, Manuel; Oyon Bañales, Jose Luis
  Date of publication: 2013-07-01
  Book chapter

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • El nou Born: el mercat i el barri

   Guardia Bassols, Manuel; Oyon Bañales, Jose Luis
  Date of publication: 2013-09-01
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  El mercat i el barri  Open access

   Guardia Bassols, Manuel; Oyon Bañales, Jose Luis
  La veu del carrer
  Date of publication: 2013-05
  Journal article

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Agua y forma urbana en la América precolombina: el caso del Cusco como centro del poder inca.

   Beltran Caballero, Jose Alejandro
  Defense's date: 2013-10-25
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • LOS MERCADOS ALIMENTARIOS DE BARCELONA. EL MERCADO DEL BORN Y LA RENOVACIO DE LOS

   Usandizaga Calparsoro, Miguel M.; Oyon Bañales, Jose Luis; Rosell Colomina, Jaume; Graus Rovira, Ramon; Garcia Fuentes, Josep Maria; Font Comas, Joan; Avila Casademont, Genis; Fava, Nadia; Di Giovine, Michael; Guardia Bassols, Manuel
  Participation in a competitive project

   Share

 • Access to the full text
  Las casas de Reclus : hacia la fusión naturaleza-ciudad, 1830-1871  Open access

   Oyon Bañales, Jose Luis; Serra Permanyer, Marta
  Scripta nova
  Date of publication: 2012
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La idea de unión hombre-naturaleza fue fundamental en la visión urbana de geógrafos anarquistas como Reclus y Kropotkin. Este trabajo sitúa la gestación de la noción de fusión naturaleza-ciudad, que Eliseo Reclus enunció con claridad en una serie de textos a partir de 1895, en sus primeros escritos entre 1858 y 1871. El artículo aborda esa investigación a partir de la experiencia residencial y del relato de vida del propio geógrafo. En su experiencia doméstica puede verse cómo Reclus, a la vez que abandona las posiciones más antiurbanas de su juventud por una creciente valoración de la ciudad, va progresivamente valorando los espacios de la casa suburbana como el lugar ideal de vida cotidiana, una casa que reúne las ventajas de la proximidad a la naturaleza con las de la civilización de la gran ciudad.

  La idea de unión hombre-naturaleza fue fundamental en la visión urbana de geógrafos anarquistas como Reclus y Kropotkin. Este trabajo sitúa la gestación de la noción de fusión naturaleza-ciudad, que Eliseo Reclus enunció con claridad en una serie de textos a partir de 1895, en sus primeros escritos entre 1858 y 1871. El artículo aborda esa investigación a partir de la experiencia residencial y del relato de vida del propio geógrafo. En su experiencia doméstica puede verse cómo Reclus, a la vez que abandona las posiciones más antiurbanas de su juventud por una creciente valoración de la ciudad, va progresivamente valorando los espacios de la casa suburbana como el lugar ideal de vida cotidiana, una casa que reúne las ventajas de la proximidad a la naturaleza con las de la civilización de la gran ciudad.

 • The "cases barates in Barcelona, Milans del Bosch"

   Oyon Bañales, Jose Luis
  Date of publication: 2012-04
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Movimiento moderno y los proyectos de las estaciones turísticas de Languedoc-Roussillon: La Grande-Motte y Port Leucate-Barcarès  Open access

   Marez López, Izol Emilia
  Defense's date: 2012-12-05
  Department of Urbanism and Regional Planning, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Esta tesis estudia las acciones que el gobierno francés llevo a cabo durante los años 60 para afrontar al turismo masivo de sol y playa. Estas acciones tuvieron como objetivo responder al desequilibrio económico del territorio francés. La tesis se centra en el análisis de los proyectos de dos estaciones turísticas de fundación ex - nihilo que forman parte de la Ordenación turística de litoral de Languedoc-Roussillon: La Grande-Motte y Port Leucate-Barcarès, proyectos en donde Jean Balladur y Georges Candilis, architectes en chef de las estaciones, manifestaron sus propias percepciones de la arquitectura moderna. El principal objetivo de la tesis es conocer valores, relaciones y aportaciones del Movimiento Moderno a la arquitectura y urbanismo de los casos de estudio. El análisis crítico de los proyectos abre la posibilidad de estudiar las repercusiones e influencia de los proyectos de las estaciones turísticas, al espacio turístico internacional. La tesis está estructurada en dos partes. La primera parte conforma un marco teórico e historiográfico explicando los temas que permitieron conocer el contexto en el que se desarrollaron los proyectos de las estaciones turísticas. La segunda parte, describe planes y proyectos con el propósito de estudiar la aplicación de los principios modernos en su concepción urbana-arquitectónica y analizar la posible adaptación de estos principios a la arquitectura del ocio.

  This thesis examines the actions that the French government carried out during the sixties, to address the mass tourism of sun and beach. These actions were intended to respond to the economic imbalance of France. The thesis focuses at the analysis of the projects of two founding tourist resorts ex - nihilo as part of Coastal tourism management in Languedoc-Roussillon: La Grande-Motte and Port Leucate-Barcarès, projects where Jean Balladur and Georges Candilis, architectes en chef of the stations, expressed their own perceptions of modern architecture. The main goal of the thesis is to find values, relationships and contributions of the modern movement to architecture and urbanism of the case studies. Critical analysis of the project opens the possibility of studying the impact and influence of tourism station projects, to the international tourism areas. The thesis is structured in two parts. The first part forms a theoretical and historiographical framework explaining the issues that led to know the context in which tourist resorts projects were developed. The second part describes plans and projects to study the application of modern principles in urban and architectural design, and analyze the possible adaptation of these principles to the architecture of leisure.

 • Access to the full text
  A divisão da cidade dos trabalhadores: espaço urbano, imigração e anarquismo no entreguerras. Barcelona, 1914-1936  Open access

   Oyon Bañales, Jose Luis
  Mundos do Trabalho
  Date of publication: 2011
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Barcelona was the capital city of European anarchism during the interwar years. The aim of this article is to discover the sociological and territorial features of the radicalized CNT (a Confederación Nacional del Trabajo), the anarchist union, which generated the summer 1936 revolution. By looking at the role of urban space as a variable in the collective processes of the working class the article argues that the unskilled recent immigrant worker and the neighbourhoods where this working-class figure was dominant were the key protagonists of revolutionary radicalism.

  Barcelona was the capital city of European anarchism during the interwar years. The aim of this article is to discover the sociological and territorial features of the radicalized CNT (a Confederación Nacional del Trabajo), the anarchist union, which generated the summer 1936 revolution. By looking at the role of urban space as a variable in the collective processes of the working class the article argues that the unskilled recent immigrant worker and the neighbourhoods where this working-class figure was dominant were the key protagonists of revolutionary radicalism.

 • Les Maisons de Reclus: vers la fusion ville-nature, 1830-1871

   Oyon Bañales, Jose Luis
  La Ville et les espaces periurbains á travers l'histoire
  Presentation's date: 2011-05
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Paisajes energéticos y culturales para un futuro de los territorios marginales: el paisaje potencial de los Valles del Leno.

   Malossini, Marco
  Defense's date: 2011-07-07
  Department of Urbanism and Regional Planning, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Red viaria y territorio en el "vale do ave". La red viaria de nivel intermedio como estructura del paisaje urbano en el nw Portugués

   Gomes Garcia, Sara Adela Sucena
  Defense's date: 2011-01-17
  Department of Urbanism and Regional Planning, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Dispersión frente a compacidad: la paradoja del urbanismo protoecológico  Open access

   Oyon Bañales, Jose Luis
  Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales
  Date of publication: 2011
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Frente a las bajas densidades y la dispersión, la apuesta por la compacidad. la rehabilitación urbana y la vivienda en altura parece mayoritaria en el recinte urbanismo ecológico. Examinanda el urbanismo protoecológico que discurre entre mediados del siglo XIX y mediados del siguiente, este artículo investiga algunos autores de la geografia anarquista, del regionalismo y de la arquitectura del paisaje y muestra que, baja un manto generalizado que defiende la descentralización, la mayoría de ellos fue partidaria de una dispersión urbana concentrada apoyada en el transporte público y de la suburbanización en base a la casa unifamiliar. Si en algo es útil la reflexión de esos urbanistas proto-ecológicos es en un replanteamiento de la cuestión dispersión-compacidad sobre supuestos no simplistas.

 • Una ciutat desigual

   Oyon Bañales, Jose Luis
  Segle XX. Revista Catalana d'història
  Date of publication: 2010-12-22
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Historia urbana : el espacio no es inocente  Open access

   Oyon Bañales, Jose Luis; Serra Permanyer, Marta
  Historia contempor¿nea
  Date of publication: 2010
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El artículo pone de manifiesto la sustantividad de una historia urbana enfocada desde la variable espacial. Se toma como ejemplo la investigación sobre la Barcelona obrera de entreguerras, donde sólo una investigación que ponga en relieve el perfil socioespacial de los obreros permite descubrir sus diferentes comportamientos políticos.

  El artículo pone de manifiesto la sustantividad de una historia urbana enfocada desde la variable espacial. Se toma como ejemplo la investigación sobre la Barcelona obrera de entreguerras, donde sólo una investigación que ponga en relieve el perfil socioespacial de los obreros permite descubrir sus diferentes comportamientos políticos.

 • Public versus private : Barcelona's market system, 1868-1975

   Fava, Nadia; Guardia Bassols, Manuel; Oyon Bañales, Jose Luis
  Planning perspectives
  Date of publication: 2010-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The more economically advanced countries of post-World War II Europe experienced a progressive erosion of the public market system as a result of the adoption of more modern commercial formulas. In Spain, however, the public market system not only continued but expanded significantly. Barcelona was an outstanding example of this. The city had built an important public system of markets by the end of the nineteenth century. Later on, in the Francoist era, after a second construction wave of markets, there were even plans to use the markets as an urban planning tool. This essay examines the process in which the city had to choose between public and private initiatives and makes an assessment of the impact of the public market system on the city.

  The more economically advanced countries of post-World War II Europe experienced a progressive erosion of the public market system as a result of the adoption of more modern commercial formulas. In Spain, however, the public market system not only continued but expanded significantly. Barcelona was an outstanding example of this. The city had built an important public system of markets by the end of the nineteenth century. Later on, in the Francoist era, after a second construction wave of markets, there were even plans to use the markets as an urban planning tool. This essay examines the process in which the city had to choose between public and private initiatives and makes an assessment of the impact of the public market system on the city.

  Postprint (author’s final draft)

 • Història urbana com a història social obrera: algunes reflexions sobre "La quiebra de la ciudad popular"

   Oyon Bañales, Jose Luis
  Segle XX. Revista Catalana d'història
  Date of publication: 2010-12-22
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Les barraques i l'infrahabitatge en la construcció de Barcelona, 1914-1950

   Oyon Bañales, Jose Luis; Iglesias, Borja
  Date of publication: 2010-12
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • El sistema de mercados de Barcelona

   Guardia Bassols, Manuel; Oyon Bañales, Jose Luis; Fava, Nadia
  Date of publication: 2010-09-15
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Introducción: Los mercados europeos como creadores de ciudad

   Guardia Bassols, Manuel; Oyon Bañales, Jose Luis
  Date of publication: 2010-09-15
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • La configuración del espacio turístico en Cancún, Quintana Roo, México  Open access

   ALDAPE PÉREZ, GUADALUPE
  Defense's date: 2010-07-28
  Department of Urbanism and Regional Planning, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Recientemente el turismo se ha convertido en una de las actividades económicas de mayor crecimiento en el mundo. El turismo se ha vuelto una herramienta clave en el tema de progresosocio-económico, tanto en países en vías de desarrollo como en países industrializados o desarrollados, dando origen a una gama de nuevos destinos a nivel global.Esta tesis doctoral centra su atención en el primer y más exitoso destino turístico planificado exnovo en México: Cancún, Quintana Roo. La ordenación del territorio del noreste de la Península de Yucatán estriba en el desarrollo turístico de sol y playa que ha iniciado en aquella zona en los años 70, específicamente en la conocida zona turística de Cancún.Esta tesis pretende demostrar la insuficiencia del sistema de planificación urbana implementado en Cancún y desarrollado por el Gobierno mexicano para asumir la integración de las áreas urbanas en una ciudad turística exnovo. El objetivo es proveer un análisis crítico de la capacidad del Gobierno mexicano de generar los espacios urbanos donde se lleva a cabo el intercambio diario y las relaciones humanas características de una ciudad sin restar mérito al haber generado un destino turístico económicamente exitoso en un tiempo record y de acuerdo a los estatutos políticos de la Nación.El crecimiento tanto económico como poblacional generado por el turismo de sol y playa ha hecho que en Cancún se concentre más de la mitad de la población del Estado de Quintana Roo. Esta tésis estudia la génesis de la ciudad y su evolución desde el punto de vista urbanístico, sus patrones de crecimiento, tendencias y patologías.El turismo masivo de sol y playa en México surge de la conjunción de las políticas federales encaminadas al desarrollo económico y social en las costas del litoral mexicano más deprimidas y apartadas. Este trabajo parte del recuento histórico del turismo en México desde 1920, momento en el que, en el marco nacional, se crean nuevas instituciones políticas y nuevas formas de tenencia de la tierra, al finalizar la Revolución Mexicana; y en el marco internacional, inician los primeros movimientos de extranjeros con fines turísticos a México, al culminar la Primera Guerra Mundial.La política de fomento al turismo en México tiene dos componentes que marcan las directrices de desarrollo y consecuentemente, la resultante volumétrica edificada. Por un lado, se encuentra la parte legislativa que procura el bienestar social y que va a responder a los principios constitutivos de la Secretaría de Gobernación y a partir de 1974, de la propia Secretaría de Turismo (SECTUR). En segundo lugar, la parte económica que va a estar guiada por los principios constitutivos del Banco de México la Banca Nacional Financiera (NAFIN) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR).Este trabajo hace un relato histórico del turismo planificado en Quintana Roo que se remonta a la década de 1970 cuando se conjugan esfuerzos federales en la creación de la SECTUR, FONATUR, el Estado de Quintana Roo y el Municipio de Benito Juárez. La apuesta por el turismo de sol y playa en Cancún se materializa en un destino turístico que segrega los usos turístico-recreativos de los usos habitacionales y de servicios; ubicando los primeros sobre una formación geológica única: una estrecha isla de naturaleza postarrecifal, separada de la placa continental donde se encuentran los servicios administrativos, el comercio y la residencia de la población trabajadora local, por medio del Sistema Lagunar Nichupté.Este trabajo hace un estudio de la tipología edificatoria característica del espacio turístico en este sitio. Este trabajo se concentra en el espacio turístico que toma la forma de un macizo monofuncional sustentado en la tipología de hotel cinco estrellas en patio abierto al mar y se consolida en el frente del desarrollo dejando oculta a la población local y la ciudad operativa detrás de las lagunas.Actualmente el espacio turístico se encuentra en proceso de consolidación. La supremacía de la tipología del hotel cinco estrellas ha llevado al debilitamiento de otras piezas en el conjunto. En el sitio se notan cambios de los usos originales propuestos, sustitución de piezas obsoletas e introducción de nuevos tipos que pretenden el fortalecimiento y la diversificación de actividades y flujos sobre la isla por medio de la densidad constructiva y en algunos casos, el cambio de escala y proporción que el conjunto había tenido previamente.La metodología de estudio se basa en la lectura de documentos históricos, leyes, reglamentos y planes directores, la digitalización de imágenes y fotografías históricas, la elaboración de esquemas y planos arquitectónicos y urbanísticos para llevar a cabo un análisis crítico contrastando los documentos escritos con la información gráfica propuesta y con la de la ciudad existente. Los indicadores que se utilizan para medir la magnitud del desarrollo son los censos de población nacional y estatal, los montos de inversión del proyecto original para sufragar las obras de infraestructura requeridas y los ingresos por concepto de divisas generadas en el sitio.En resumen, este caso de estudio analiza las grandes maniobras políticas y económicas en el Territorio de Yucatán para convertirlo el sitio propio para el desarrollo del turismo de sol y playa.Encuentra la correspondencia entre la construcción de las infraestructuras y la implementación de una estrategia comercial determinada en un sitio con relevante vocación turística, con su desarrollo económico y social a un ritmo acelerado. Señala la intención de recuperación económica de la vasta inversión en el menor tiempo posible como una de las causas que orillan a la ocupación de las mayores cadenas hoteleras mundiales sobre el frente de mar. Encuentra la tipología urbanística característica del espacio turístico como la pieza que dicta la forma urbana en el conjunto e indirectamente impone en el territorio una estructura de ordenación.El trabajo sintetiza la forma del espacio turístico en Cancún que resulta del monocultivo del hotel cinco estrellas. El espacio turístico que solamente atendía las necesidades del turista, hoy tiende a volverse más urbano y más complejo al introducir el uso residencial y crear la interacción de residentes estacionales y turistas en la trama turística. Desde el punto de vista económico, el espacio turístico responde directamente a los intereses de recuperación económica del capital invertido en el menor tiempo posible y con las mayores utilidades, e indirectamente, a la explosión de los usos turísticos sobre el litoral del Caribe y al nuevo rol que ha adquirido Cancún como punto nodal en el sistema de comunicaciones, distribución de bienes y personas en la región.Este trabajo toma este caso como muestra de la primera etapa de desarrollo de un sitio con grandes rezagos que renace económicamente con la actividad turística y ésta a su vez imprime un esquema de ordenación sobre el territorio. Esta tesis tiene como intención ser un libro que resuma la historia del turismo planificado en Cancún y se vuelva un texto de apoyo a los interesados en el tema. Otra de las intenciones de este trabajo es presentar un método de análisis de la forma urbana actual a través de material gráfico disponible de la ciudad y encontrar su correspondencia con los documentos legales y sus intenciones. Asimismo este trabajo hace uso del análisis morfotipológico de las piezas características que integran el tejido turístico para servir como ejemplo y base para futuros estudios urbanísticos.

  Recently tourism has become one of the most rapidly increasing economic activities of the world. Tourism has become an effective tool to enhance socio-economic growth, in developing countries as well as in industrialised or developed countries, launching a range of new tourism destinations worldwide.This thesis has focused on the first and most economically successful planned exnovo tourism destination in Mexico: Cancun, Quintana Roo. The regional planning of the north-east side of theYucatan Peninsula is based on the sun and beach tourism development that has started in the seventies. This work studies the urban typology of the tourism space in this place.This dissertation intends to show the inadequacy of the urban planning system implemented in Cancun and developed by Federal Government to assume integration between urban areas in an exnovo tourism city. The aim is to make a critical analysis of the capacity of the Mexican Government to generate the urban spaces where the human relationships take place in a city though its extrordinary capacity to generate an economically successful tourism destination in a short period of time.The rapid pace of socio-economic growth has brought together more than half of the total population of the State of Quintana Roo to the site.This work has studied the origin of tourism space and its evolution from the urban viewpoint. It has deepen in the study of patterns and pathologies of the urban form.Massive sun and beach tourism in Mexico has been the result of Federal politics towards economic and social developement of the most depressed and idle Mexican coasts. This work makes a historic review since the 1920s. This historical moment marks the begining of new political institutions and new forms of land tenure at the end of the Mexican Revolution. It is also the start of foreigner tourism flows to Mexico, after the World War I.There have been distinguished two components on tourism promotion politics. On one hand, there is a legal part that enhances social welfare and derives from the statutory principles of the Secretary of Government and Secretary of Tourism. On the other, on the economic side, the statutory principles of the Bank of Mexico and its subsidiary bank, the Banca Nacional Financiera which will be executed by the trust fund, the Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR).This dissertation analyses the history of planned tourism in Quintana Roo State which has started in 1974 when Federal Government strived for the creation of the Secretary of Tourism, the FONATUR, the State of Quintana Roo and the Municipality of Benito Juarez. Federal Government has ventured in sun and beach tourism in Cancun that takes the form of a segregated city where tourism and recreational space lays on a unique geological formation: a narrow island, separated from the continental plaque where the administrative, commercial and residential uses for the local inhabitants sit.This research focuses on tourism space that has resulted as a solid one-landuse space based on the five-star open-patio-to-the-sea hotel which separates the seafront, leaving the local inhabitants and the city behind the lagoons. Actually this space is in a consolidation process.The supremacy of the five-star hotel typology has weaken other pieces of the complex. There have been changes from the original landuses, sustition of obsolete pieces and introduction of new typologies that intend to strengthen and diversify activities and fluxes through the island, increase the density and in some cases, change the scale and proportion of the building in the skyline.The methodology of this study is based on the analysis of historical documents, laws, regulations and master plans, the elaboration of sketches and blueprints based on aerial photographs and the elaboration of urban plans to make a comparison between the written documents and the graphic information or the original proposal and the existing city. The indicators that have been used to measure the size of the development are census, the original project investment and the recently generated tourism development revenues.In conclusion, this casestudy analyses the huge investment in political and economical terms on the Yucatan Territory to create the proper scenario for massive sun and beach tourism development. It finds a direct relationship between the construction of infraestructural premises and the implementation of a certain commercial strategy on a site with strong tourism advocacy, with its increasingly rapid socio-economic growth. It points out the intentions of fund recovery in the shortest period of time as a cause of the waterfront occupancy by the strongest hotel groups worldwide. It finds out the urban typolgy that characterises the tourism space and leads the urban form and the territorial structure.This thesis synthetises the morphology of the tourism space in Cancun that results from the fivestar hotel sitting. Tourism space which previously attended tourism requirements, nowadays has become more complex, has introduced dwelling uses and has widen its scope to create interaction between seasonal residents and tourists. From the economic viewpoint tourism space corresponds directly to the intentions of fund recovery with the highest revenues in the shortest period of time and indirectly to the new rol that Cancun has acquired as a nodal point of the communication, goods distribution and commuting system in the region.This dissertation takes this casestudy as a sample of the first stage of development of a site with great lacks that comes across an economic activity strong enough to pull it out from the decay and at the same time stamp the zoning system on the region. This study summarizes the history of tourism planning in Cancun and intends to be a text book of Cancun planning history. Other intentions of this works are to develop the urban morphology analysis methodology based on graphic material of the city to make a critical analysis and find the relationship between the legal documents and the existing forms. This work intends to become the base for further urban studies.

 • Ciudad y río: la construcción histórica de un paisaje (Santa Fe 1886-1952)  Open access

   Fedele Abatidaga, Javier
  Defense's date: 2010-04-16
  Department of History and Theory of Architecture, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El tema que aborda la tesis es la relación entre la entidad urbana y el hecho hidrográfico de un curso de agua como un río o la presencia de un mar; la manera en que son procesados en forma urbana los espacios de vinculación entre estos dos componentes: la ciudad y el agua. La hipótesis inicial fue plantear a la costa de la ciudad como una ¡°unidad de análisis histórica¡±, una unidad que construida a partir de la metodología desplegada posee la suficiente productividad para un trabajo de historia urbana, y otorga un nuevo significado al tema.Se analiza el proceso de ocupación y uso de las costas urbanas, junto a la complejización de los dispositivos materiales que vehiculan esa intervención en el espacio. Cómo ese proceso de ocupación fue variando en el tiempo y se vincula a un conjunto de relaciones culturales y técnicas. La construcción de nuevas infraestructuras portuarias en la segunda mitad del siglo XIX ©de infinita mayor capacidad y eficiencia operativa que sus antecesoras© no solo comunicó territorios lejanos con la ciudad, sino que con sus emergencias constructivas dentro de ella generaron accidentes artificiales que incidieron en la forma, uso y significación de gran parte del espacio urbano de esas ciudades, que simultáneamente en esos tiempos atravesaron procesos de fuerte expansión y complejización de sus estructuras urbanas. Este es el inicio del segmento temporal analizado, teniendo por otro extremo mediados de siglo XX, cuando nuevas necesidades portuarias provocan la obsolescencia de esas instalaciones que ya no crecerán mas en estos lugares de la ciudad, comenzando lentamente otra etapa de reutilización urbana que alcanzará su desarrollo sobre fines del XX hasta la actualidad.El caso empírico trabajado ©Santa Fe, Argentina© fue analizado considerando que los procesos espaciales de una sociedad no tienen en su totalidad ni un origen en esa misma sociedad ni tampoco fuera de ella, sino que son prácticas sobre necesidades particulares que procesan influencias y demandas tanto propias como ajenas. Y ello se presenta de manera mas evidente en los espacios costeros, donde el análisis necesariamente pasa por el entrelazado entre necesidades internas, demandas externas y mutuas influencias de modelos; pasa por el abordaje de un núcleo de relaciones constitutivo de una problemática que tiene carácter universal aun en una visibilidad circunstanciada. Por ello la tesis contiene, además de lo propio del caso y su abordaje riguroso con fuentes primarias, una evaluación de cómo fueron abordados en distintos casos y enfoques este tema, y como se ha utilizado este aparato para analizar el caso específico.Desarrollos analíticos mediante, la hipótesis demostró una productividad y riqueza otorgando una nueva significación al tema, condensado en tres definiciones que representan los aportes a una nueva interpretación del fenómeno y su contribución en el campo de estudios de las ciudades y su historia, tres definiciones que se verifican en el tiempo como un proceso de larga duración que puede ser reconstruido, y cuya contemporaneidad no es mas que una fase articulada temporalmente en esa extensión mayor. Dichas definiciones son: a. La costa como ¡°espacio público singular¡±; b. La costa como ¡°tema del plan urbano¡±; c. La costa como ¡°controversia de modernidades¡±.Las prácticas analizadas tanto del caso Santa Fe, como de otros globales que se encuentran relacionados temáticamente, o inmediatos que se vinculan empíricamente ¨Ccomo los de las ciudades de la cuenca del Río de la Plata©Paran¨¢¨C, hacen converger episodios que van desde las infraestructuras y equipamientos urbanos, la emergencia del urbanismo, Le Corbusier y las pol¨¦micas estéticas de la vanguardia, hasta las pugnas culturales entre cosmopolitismo y tradición, y definen a la costa no sólo como un lugar de proyecto, sino como un espacio donde se plasma un definido proceso histórico estructural de la ciudad

  This thesis will explore the relation between urban entity and the presence of a waterway like a river or an ocean, the way the existing connecting spaces are processed and how the two components, city and water interact with each other. The starting hypothesis was presenting the coastal area of a city like a¡± historical unit¡± rich enough to be worthy of urban history research and to give new meaning to the subject. The occupancy and use given to coastal areas is explored to show historical variations and their ties to technical and cultural changes. The second half of the XIX century saw the advent of new harbor infrastructure highly superior in operative capacity and efficiency to anything seen so far. City and port became closer to each other as the emerging new structures encroached into the urban space and influenced the way the space was conceived, reshaped and used. Concurrently, cities were at the time undergoing profound changes in terms of expansion and complexity of their own urban structures. This moment constitutes the beginning of this analysis, which will span a century. By mid©XX century changing needs in harbor operations made the existing infrastructure obsolete. The new large©scale infrastructure would surface separately from the urban fabric, and urban spaces would undergo a process of reorganization that peaked at the end of the century and has extended to the present. The case under study here ¨CSanta Fe, Argentina© was analyzed under the premise that most spatial processes in a given society do not originate either within or outside of it; rather, they are the product of demands and forces both intrinsic and alien to it. And coastal areas are a perfect example, with their manifest, distinct web of such forces and demands. Interestingly, all this turns to be universally emblematic rather than restricted to a specific case in point. In view of this, this thesis aims at shedding light not only on the case specifically addressed but on other cases as well , on how they were approached and on how comparisons contributed to the analysis of the case. Three definitions are presented here which will hopefully contribute to the study of cities and their history and which will provide the frame to reconstruct a long©lasting process that includes the present: a. The coast as a ¡°singular public space; b. The coast as an ¡°urban plan issue¡±; c. The coast as ¡°a controversy of modernities.¡± The practices under study, which comprise not only the city of Santa Fe and comparable cases worldwide but other cities in the Parana©Rio de la Plata basin, bring together elements, events and issues as diverse as urban infrastructure and equipment, the surfacing of urbanism, Le Corbusier and the controversial esthetics of avant©garde and cultural clashes between tradition and foreign influence. They also define a waterfront not just as an opportunity for projects but as a place where the distinctive historical and structural evolving of the city can be appreciated.

 • La ciudad de la presencia: memorias, deseos y narrativas  Open access

   Páez Barrera, Rafael Oswaldo
  Defense's date: 2010-06-02
  Department of History and Theory of Architecture, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La ciudad de la presencia: memorias, deseos y narrativas, tiene cuatro facetas:1. Afirmo que la ciudad globalizada se diferencia de la ciudad moderna porque las formas del mando y la acumulación se han modificado, por tanto, analizo algunas de dichas modificaciones para explicar la ciudad del presente como concepto y forma. Las teorías críticas usadas en tiempos de la ciudad moderna que incidieron en su configuración han dejado de ser operativas porque ya no corresponden a la ciudad del presente. Ciudad caótica no solo por la falta de nuevas teorías, sino por la aceleración de las relaciones capitalistas, el incremento de la población urbana y las prioridades del neoliberalismo. Las nuevas condiciones productivas han traído nuevos sujetos productivos, quienes asimilando las experiencias pasadas serán los encargados de transformar la ciudad globalizada en otra: solidaria, igualitaria y libertaria.2. Sostengo que las maneras de historiar la ciudad moderna no son adecuadas para la globalizada. A ésta ya no le interesa la historia por considerar que la misma habría llegado a su fin, en ella.Pensar e historiar la ciudad es tarea de los sectores sociales opuestos a los globalizadores, en una práctica intelectual que se apoya en el saber narrativo crítico de los nuevos sujetos históricos, quienes se mueven al margen del discurso cristalizado del poder. De esta forma, dichos sujetos religarían el espacio y el tiempo tanto en su crítica (análisis), en su comprensión (teoría), y en su transformación (práctica), no desde arriba (relación de poder), sino desde abajo y desde sus cuerpos, que es desde donde se construye todo.3. Retiro de la hermenéutica urbana el paradigma tempo-cultural vigente, esto es, ensayo la sustitución del modelo pasado-presente-futuro por el de la experiencia-presencia-deseo, más operativo y experimental para el desarrollo de la contemporaneidad y la expresión auténtica de los sujetos o agentes del cambio, y por tanto, necesario para entretejer la comunicación y la poesía de una nueva ciudad. En todas estas entradas el cuerpo está en el centro de las reflexiones, en él se concentran todos los tiempos y todas las desgracias, pero también todas las posibilidades liberatorias.4. Presento algunos textos míos estructurados sobre la base de las reflexiones señaladas, a fin de probar la operatividad y productividad de los modelos teóricos aquí aludidos. Se trata de una antología de textos cortos que corresponden a un caso concreto: la defensa de la memoria, en la crítica al manejo globalizador de una ciudad histórica patrimonial. Con esta opción verifico el modelo teórico en consecuencia con el tono y el conjunto de la tesis, puesto que, al criticar en la misma las acciones formales de la ciudad del presente como destructoras de todos los testigos de otros tiempos, las relecturas de los patrimonios culturales tangible e intangibles, adquieren súbita importancia."

  The proposed thesis has four dimensions:The globalized city differenciates itself from the modern city in a number of ways.These changes are characterised by changes in the patterns of employment, organization and accumulation. This work analyzes the conceptual and structural dimensions of the modern city. The critical theories that have previously been applied to the study the modern city have become obselete, and are no longer applicable to the configuration of today's cities. Such theories are misfitted to the contemporary city. While there is no shortage of theories which could be applied, the proliferation of capitalist relations, the growth of the urban population and the characteristic neoliberal values demand theories that can encompass the fluid pace of fast-changing societies. New productive relationships have also brought about new productive subjects. These subjects, who have assimilated past experiences, become the new actors in the transition of globalized cities into solidary, equal and liberal spaces I argue here that the ways of conceptualizing the modern city are no longer adequate for the study of the globalized cities. The globalized city believes that history has ended.Conceptualising the history of the city is the task of social sectors opposed to the globalization process. This process should consist of an intellectual task that is grounded in the collective narrative of the new historic subjects, who exist on the fringes of the discourse of power. From this perspective, the subjects in question, would realign the relationship between space and time through their criticism (analysis), comprehension (theory) and transformation (praxis/practice). This process, however, will be constructed, not from above (relationship with power), but from below, from their bodies.I abandon the contemporary urban hermeneitics of culture-time, chosing to replace the past-present-future model for experience-presence-desire, which is more applicable to the development of the contemporary and the authentic expression of subjects as agentes of change and thus necessary to the interlinking of the communication and poetry of the new city. En all these scenarios, the body is at the centre of the reflexions. In the body, all the times and humilations are condensed; but so too are all the emancipatory possibilities.The texts presented here are grounded in the reflections above reflections, with the objective of proving the applicability and productivity of the theoretical models discussed. This work is an anthology of short texts, all of which are based in a concrete case study. The unifying theme is the defense of the memory: a critique of the pro-globalizing administration of the historic city of Cuenca (Ecuador).Through the application of the model to the chosen texts, I hope to consolidate the four theses stated here. Through a critique of the formal management of the contemporary city as destroyers of witnesses from other eras, the revision of tangible and intangible cultural patrimony acquire great importance.

 • LOS MERCADOS EUROPEOS COMO CREADORES DE CIUDAD.EL SISTEMA DE MERCADOS DE BARCELONA COMO CASO DE ESTUDIO.

   Usandizaga Calparsoro, Miguel M.; Fava, Nadia; Serra Permanyer, Marta; Bordas Eddy, Marta; Garcia Fuentes, Josep Maria; Oyon Bañales, Jose Luis; Rosell Colomina, Jaume; Graus Rovira, Ramon; Guardia Bassols, Manuel
  Participation in a competitive project

   Share

 • Fer ciutat a través dels mercats : Europa, segles XIX y XX

   Guardia Bassols, Manuel; Oyon Bañales, Jose Luis
  Date of publication: 2010-09-15
  Book

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Hacer ciudad a través de los mercados : Europa, siglos XIX y XX

   Guardia Bassols, Manuel; Oyon Bañales, Jose Luis
  Date of publication: 2010-09-15
  Book

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Retailing and proximity in a liveable city: the case of Barcelona public markets system  Open access

   Guardia Bassols, Manuel; Oyon Bañales, Jose Luis; Fava, Nadia
  International Conference on Urban Planning and Regional Development in the Information Society GeoMultimedia
  Presentation's date: 2010-05-20
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Retailing and especially food retailing has always been a fundamental element for the organization of the compact and more liveable city furthering the relations of proximity. From the nineteenth century specially the system of public markets acquired very considerable importance and was considered one of the basic service of metropolis in the urban planning policy. Despite this, liberal policies, new modes of transportation, delivery and selling, along with suburban growth and the relative commercial “sprawl”, arising first in the cities in northern Europe and in the United States, undermined the development and conservation of this traditional public element, associated intimately with the compact city. In some southern and eastern European cities, markets are still functional landmarks. In Barcelona they have proven their considerable urban potential. In the 1980s, the extensive network of neighbourhood markets were seen as very effective focal points for restructuring a retail sector. Since then, municipal intervention in the reorganization of the city’s markets and their immediate surroundings has formed part of an urban planning vision integrated into the defence of the neighbourhood structure, of close contact and, definitely, of the compact city. Barcelona has a clear policy of limiting oligopolies, and large commercial areas are seen as a threat to the equilibrium that allows for the coexistence of the traditional city and a high population density which helps to support public spending for the construction and administration of public markets, but also to enjoy the derived benefits.

 • Access to the full text
  The compact city and public markets in Barcelona, Spain  Open access

   Guardia Bassols, Manuel; Fava, Nadia; Oyon Bañales, Jose Luis
  Sustainable Architecture and Urban Development
  Presentation's date: 2009-11-03
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  The split of a working-class city: urban space, immigration and anarchism in inter-war Barcelona, 1914-1936  Open access

   Oyon Bañales, Jose Luis
  Urban history
  Date of publication: 2009-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Barcelona was the capital city of European anarchism during the inter-war years. The aim of this article is to discover the sociological and territorial features of the radicalized CNT (the Confederación Nacional del Trabajo), the anarchist union, which generated the summer 1936 revolution. By looking at the role of urban space as a variable in the collective processes of the working class the article argues that the unskilled recent immigrant worker and the neighbourhoods where this working-class figure was dominant were the key protagonists of revolutionary radicalism.

  Barcelona was the capital city of European anarchism during the inter-war years. The aim of this article is to discover the sociological and territorial features of the radicalized CNT (the Confederación Nacional del Trabajo), the anarchist union, which generated the summer 1936 revolution. By looking at the role of urban space as a variable in the collective processes of the working class the article argues that the unskilled recent immigrant worker and the neighbourhoods where this working-class figure was dominant were the key protagonists of revolutionary radicalism.

 • Barrio y revolución en la Semana Trágica

   Oyon Bañales, Jose Luis
  La veu del carrer
  Date of publication: 2009-06
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  I mercati di Barcellona tra origini e attualità  Open access

   Fava, Nadia; Guardia Bassols, Manuel; Oyon Bañales, Jose Luis
  Urbanistica
  Date of publication: 2009-08
  Journal article

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Market halls as a public facility : the case of Barcelona, 1868-1971

   Oyon Bañales, Jose Luis
  IX International Planning History Association Congress
  Presentation's date: 2008-01-01
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • La formació del modern sistema de mercats de barcelona (1874-1921). quaderns 20

   Guardia Bassols, Manuel; Oyon Bañales, Jose Luis
  Date of publication: 2008-06-30
  Book

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Ciudades: procesos y formas urbanas

   Oyon Bañales, Jose Luis; Lerena, Ana
  Date of publication: 2008-10-31
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Tram, mobilità e crescita urbana in Spagna, 1900-1936

   Oyon Bañales, Jose Luis
  Storia urbana
  Date of publication: 2008-02
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Los mercados públicos en la ciudad contemporánea : el caso de Barcelona  Open access

   Guardia Bassols, Manuel; Oyon Bañales, Jose Luis
  Biblio 3w
  Date of publication: 2007-08
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La historia de los mercados ha sido escasamente estudiada, aunque exista un notable consenso de que han sido la fuerza modeladora de las ciudades europeas desde el medioevo. En la ciudad contemporánea las formas comerciales han atraído fundamentalmente por su novedad. Han interesado así en los distintos momentos históricos los pasajes, los grandes almacenes, los autoservicios, los supermercados o los centros comerciales. Pasada la primera fase de construcción de los nuevos los mercados metálicos decimonónicos, y algunas propuestas de las primeras décadas del siglo XX, pronto los mercados se asociaron a un formato del pasado que, tarde o temprano, debía pasar a mejor vida. La experiencia ha demostrado, sin embargo, la alta capacidad de supervivencia de los mercados frente a los rápidos ciclos de auge y obsolescencia de los nuevos formatos comerciales.

  La historia de los mercados ha sido escasamente estudiada, aunque exista un notable consenso de que han sido la fuerza modeladora de las ciudades europeas desde el medioevo. En la ciudad contemporánea las formas comerciales han atraído fundamentalmente por su novedad. Han interesado así en los distintos momentos históricos los pasajes, los grandes almacenes, los autoservicios, los supermercados o los centros comerciales. Pasada la primera fase de construcción de los nuevos los mercados metálicos decimonónicos, y algunas propuestas de las primeras décadas del siglo XX, pronto los mercados se asociaron a un formato del pasado que, tarde o temprano, debía pasar a mejor vida. La experiencia ha demostrado, sin embargo, la alta capacidad de supervivencia de los mercados frente a los rápidos ciclos de auge y obsolescencia de los nuevos formatos comerciales.

 • La modernització del sistema de mercats barcelonins, 1874-1901

   Guardia Bassols, Manuel; Oyon Bañales, Jose Luis
  Dilemes de la fi de segle, 1874-1901 X Congrés d'Història de Barcelona
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • La formació del modern sistema de mercats de Barcelona

   Guardia Bassols, Manuel; Oyon Bañales, Jose Luis
  X Congrés d'Història de Barcelona - Dilemes de la fi de segle, 1874-1901.
  Presentation's date: 2007-11-29
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Huertas : historia urbana desde abajo

   Oyon Bañales, Jose Luis
  Biblio 3w
  Date of publication: 2007-03
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Los mercados públicos en la ciudad contemporánea  Open access

   Guardia Bassols, Manuel; Oyon Bañales, Jose Luis
  Cadernos PPG-AU/FAUFBA
  Date of publication: 2007-04
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La historia de los mercados ha sido escasamente estudiada, aunque exista un notable consenso de que han sido la fuerza modeladora de las ciudades europeas desde el medioevo. En la ciudad contemporánea las formas comerciales han atraído fundamentalmente por su novedad. Han interessado así en los distintos momentos históricos los pasajes, los grandes almacenes, los autoservicios, los supermercados o los centros comerciales. Pasada la primera fase de construcción de los nuevos los mercados metálicos decimonónicos, y algunas propuestas de las primeras décadas del siglo XX, pronto los mercados se asociaron a un formato del pasado que, tarde o temprano, debía pasar a mejor vida. La experiência ha demostrado, sin embargo, la alta capacidad de supervivencia de los mercados frente a los rápidos ciclos de auge y obsolescencia de los nuevos formatos comerciales. El caso de Barcelona puede ofrecer algunos elementos para una aproximación comparada.

  La historia de los mercados ha sido escasamente estudiada, aunque exista un notable consenso de que han sido la fuerza modeladora de las ciudades europeas desde el medioevo. En la ciudad contemporánea las formas comerciales han atraído fundamentalmente por su novedad. Han interessado así en los distintos momentos históricos los pasajes, los grandes almacenes, los autoservicios, los supermercados o los centros comerciales. Pasada la primera fase de construcción de los nuevos los mercados metálicos decimonónicos, y algunas propuestas de las primeras décadas del siglo XX, pronto los mercados se asociaron a un formato del pasado que, tarde o temprano, debía pasar a mejor vida. La experiência ha demostrado, sin embargo, la alta capacidad de supervivencia de los mercados frente a los rápidos ciclos de auge y obsolescencia de los nuevos formatos comerciales. El caso de Barcelona puede ofrecer algunos elementos para una aproximación comparada.

 • Goiânia-1920/1936. La ciudad premoderna del "cerrado" 1922-1938. Modernidad y ciudad jardín en la urbanística de la nueva capital del estado de Goias  Open access

   PIRES, JACIRA ROSA
  Defense's date: 2006-11-02
  Department of Urbanism and Regional Planning, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Las teorías surgidas en el paso del siglo XIX al XX seguramente fueron las responsables de los cambios y de la manera de plasmar la ciudad en esa época. Nuestra atención se centra en el estudio de la forma de interacción de esas teorías con la urbanística brasileña en el proceso de implantación de la ciudad. Nos ubicamos de manera especial en el furor de las discusiones teóricas preliminares del Movimiento Moderno, con la atención puesta en la realización de la ciudad de Goiania en 1933, como paso inicial y fundamental hacia las posteriores implantaciones, bajo los reflejos del urbanismo moderno, de Brasilia (Estado de Goiás) en 1960 y de Palmas (Estado de Tocantins) en 1990. Las teorías urbanísticas surgidas entre los siglos mencionados se difundieron por gran parte del mundo y hoy forman parte de nuestra realidad urbana, invitando a la reflexión para entender mejor cómo funcionan nuestras ciudades. La teoríamás carismática en ese momento era la "cuidad jardín" de Howard, aunque también llamaban la atención la "ciudad lineal", de Arturo Soria, en Madrid, la "ciudad industrial" de Garnier, en Lyon, y la zonificación del urbanismo alemán; todas ellas eran presupuestos y antecedentes del plan de la "nueva ciudad" que por entonces surgía. Nos interesa estudiar cómo y en qué medida estas propuestas colaboraron en la estructuración del plan de Goiania, directa o indirectamente, a través de la inquietud de la academia de los arquitectos que, en los años 20, se encontraban en Río de Janeiro y Sao Paulo y, a partir de los años 30, en Goiania. Para ese propósito fijaremos nuestro estudio en el período de entreguerras, que en Francia está representado por los arquitectos de la Societé de Urbanistes Franceses-SFU. Los urbanistas de esa sociedad fueron los grandes vencedores de los concursos de planes para las ciudades en un periodo que coincidió (1927-1931) con el postgrado de Corrêa Lima en París. Sobre ese período vamos a desarrollar nuestro trabajo, estudiando los primeros momentos del urbanismo moderno, a comienzos del siglo XX, en la secuencia París-Río de Janeiro, y sus proyecciones en el Plan Piloto de Goiania. En otros términos, se trata, en primer lugar, de hacer una lectura del proceso de creación de las propuestas teóricas urbanísticas y, en segundo lugar, de examinar su realización en un espacio distante de los lugares o centros hegemónicos de las formulaciones teóricas. En el ámbito brasileño, tomamos el Plan de Agache para Río de Janeiro y el plan de Corrêa Lima para Goiania como marcos de apertura en las discusiones teóricas urbanísticas en Brasil.Esas reflexiones simbolizan el momento teórico urbanístico en el mundo. De manera particular, ellas también suponen la demostración de la llegada del urbanismo y de la arquitectura del Movimiento Moderno que, en sus primeros momentos, aún estaba mezclado con las teorías clásicas en versión de la city beautiful. Esas discusiones fueron importantes para la estructuración del urbanismo como disciplina y, consecuentemente, para la formación académica de los arquitectos.

  The theories that appeared between the end of the XIX century and the beginnings of the XX century were probably the causes of the urban changes and were the way for conceiving the city in that period. Our interest resides in the analysis of the way in which those theories made connections with the Brazilian urbanism along the process of establishing the city. We are relatively situated at the exciting top of the preliminary theoretical discussions of the Modern Movement, with our focus put on the building of Goiania, in 1933, as a first and fundamental step towards the latest creations under the modern urbanism reflections of Brasilia (Goiás State), in 1960, and Palmas (Tocantins State), in 1990.The urbanism theories that appeared between the centuries in question did spread out along a big part of the world and nowadays constitute our urban reality, inviting us to a special eflection for understanding in a better sense how our cities function. The most charismatic theory in that moment was the "garden city" developed by Howard, though the "ciudad lineal" of Arturo Soria, in Madrid, the "industrial city" created by Garnier, in Lyon, and the zoning from the German urbanism were also considered as interesting projects. All of them were motives and antecedents in order to conceive the "new city" that was starting in that moment. It's our interest to study how and in what grade those propositions collaborated to make, directly or indirectly, Goiania structure through the academic worries felt by the architects who, in the twenties, were in Rio de Janeiro and Sao Paulo and, from the thirties, in Goiania. For this aim, we established our study on the time passed between the two World Wars, which in France is represented by the architects belonged to the Societé de Urbanistes Franceses-SFU. The professionals occupied with the urbanism in that society were the great winners of the plan's competitions about cities celebrated along a period that coincided (1927-1931) with the master made by Corrêa Lima at Paris. About that period we are going to develop our work. We will study the first moments lived by the modern urbanism, at the beginning of the XX century, in the axe constituted between Paris and Rio de Janeiro. We will study too its projections in the Goiania Pilot Plan. In other words, first we pretend to make a special lecture of the creation process which was had by the urbanism theoretical propositions and, secondly, we pretend to exam its development in a space which was far away from the places or the hegemonic centres in which were created the theoretical formulas. In the Brazilian case, we consider the Plan drew by Agache for Rio de Janeiro and the plan designed by Corrêa Lima for Goiania as fundamental points in order to open Brazil towards the theoretical discussions about urbanism. Those reflections symbolise the theoreticalmoment about urbanism in the world. In a particular way, they also represent, by one hand, the demonstration of the urbanism arrival and, by other hand, the arrival of the Modern Movement at the architecture. At the beginning, that Movement was still mixed with the classical theories contained in the city beautiful version. These discussions were important for fixing urbanism as a subject and, so on, for the architect's academic knowledge.

 • EL SISTEMA DE MERCADOS DE BARCELONA (1868-1972): UNA APROXIMACION COMPARADA

   Guardia Bassols, Manuel; Oyon Bañales, Jose Luis; Monclus Fraga, Francisco Javier; Usandizaga Calparsoro, Miguel M.
  Participation in a competitive project

   Share

 • La ciutat del mercat del Born

   Guardia Bassols, Manuel; Oyon Bañales, Jose Luis
  Date: 2006-12
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • "Black and Red Suburbs in inter-war Barcelona"

   Oyon Bañales, Jose Luis
  "Planning Models: VIII International Planning History Association Congress"
  Presentation's date: 2006-09-07
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • "Urbanismo social"

   Oyon Bañales, Jose Luis
  La ciudad y los derechos humanos
  Presentation's date: 2006-09-21
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Ravals de la revolució : anarquisme i immigració a la Barcelona dels anys 1930

   Oyon Bañales, Jose Luis
  Perspectives territorials
  Date of publication: 2006-02
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Inmigrantes en la Barcelona de 1930: de la integración a la segregación espacial

   Oyon Bañales, Jose Luis
  Barcelona quaderns d'historia
  Date of publication: 2006-03
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window