Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 576 results
 • La plataforma com a llindar en l'obra de Mies i Utzon

   Ros Ballesteros, Jordi
  Defense's date: 2014-01-23
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Aquesta tesi s'estructura en tres volums ¡ndependents, que s'avé amb l'ordre ¡ndiferent amb el que podrien ser llegits.Dos d'ells, estan dedicats a dos mestres de l'arquitectura moderna, Mies i Utzon. que encarnen respectivament els dos grans corrents arquitectònics que comparteixen amb desigual ¡ntensitat la primera meitat del s.XX: el racionalisme i el realisme oarquitectura orgànica.El tercer volum, mostra algunes plataformes rellevants de l'arquitectura de Mesopotàmia, Egipte i Grècia, aquella terna de cultures arquitectòniques que, segons Giedion, encarnaren la primera concepció espacial de l'arquitectura . Aquest volum espresenta aquí com a annex, en tant que aquesta tesi analitza principalment diverses nocions de plataformes construïdes al llarg del segle XX. Però fou precisament des de reinterpretació de la plataforma, clàssica en essència, que aquelles magnificentsplataformes massives de l'antiguitat reivindicaren amb justesa la seva vigència moderna.Tant Mies com Utzon no tan sols varen acotar els seus respectius projectes entre dos estrats sensiblement horitzontals, el del terra i el de la coberta, sinó que les característiques formals de cadascun d'aquests episodis definiren el principals atributs i interessos de la seva arquitectura.En ambdós casos, però, ha estat el pla de la coberta el que ha suscitat un major anàlisi i reconeixement:- En el cas de Mies, les seves cobertes, rectes i planes sense excepció, han estat fruit de l'evolució d'unes tipologies estructurals, en formigó i posteriorment en acer, que a més satisfeien una concepció de programa que prioritzava la flexibilitat per davant dela funcionalitat.- En el cas d'Utzon, les seves cobertes volgudament ondulades, invariablement de formigó, han estat el segell figuratiu més distintiu del conjunt de la seva arquitectura, eclipsada sota l'impacte de la seva obra més celebrada, l'Opera de Sidney.De tota manera, per la comprensió de l'arquitectura, tant de Mies com d'Utzon, seria erroni no posar els episodis de les seves respectives cobertes en relació als dels seus plans de terra, majoritàriament entesos com a plataformes.Cal creure per tant que els nombrosos assajos que s'han concentrat en el pla superior, el de la coberta com objectiu d'anàlisi preferent o fins i tot únic, de les respectives obres, ho han fet sabedors d'aquesta relació dual, tot assumint aquestreduccionisme com a estratègia per a un major aprofundiment analític.Aquest treball es planteja una llicència similar, centrada en aquest cas, però, en l'altre pla horitzontal, l'inferior, el del pla del terra, notablement menys explorat i, en opinió de l'autor, igualment rellevant. Des d'aquesta reducció de camp focal , on plataforma esdevé l'epicentre dels projectes d'ambdós arquitectes aquesta tesi s'ha encarregat de constatar que:- Tanl en el cas de Mies com en el d'Utzon, l'ús de la plataforma, lluny de ser un fet isolat, esdevingué una constant en cadascuna de les seves respectives trajectòries.- Llevat de comptades excepcions, determinades per exigències singulars de l'entorn o del programa, el conjunt de les seves respectives plataformes són massives, allunyades dels lleugers plans horitzontals amb els que es construïa l'arquitecturamoderna.- Tant en un cas com en l'altre, la plataforma s'utilitza sistemàticament com espai de mediació, per a relacionar-se amb l'entorn i determinar els propis límits del projecte, i com espai de transició (per on es transita), per a construir el sistema d'aproximacióvisual al conjunt.- Des d'un cert moment, corresponent a l'etapa madura d'ambdós arquitectes, Plataforma i Accés travaren un binomi inseparable, prevalent en la construcció de les plantes baixes de les seves respectives arquitectures, que donà lloc a un episodi, el del'accés elevat, que caracteritza el conjunt de la seva obra. La plataforma esdevingué el llindar de les seva arquitectura.

 • Edificio de oficinas

   Ferrater Lambarri, Carlos; Peñin Llobell, Alberto; Babin, Eric; Renaud, Jean François
  On diseño
  Date of publication: 2013
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • ARQUITECTURAS MATÉRICAS  Open access

   Trias De bes mingot, Juan De Dios
  Defense's date: 2013-05-15
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The "Material Architectures" PhD thesis is comprised of five parts: 1- An introduction to the formulation and the objective of the PhD thesis . I.e. an interrogarion of the qualities of Matter in the configuration of Form . 2- Devoted to understanding Matter and its involvement in the making of architecture. 3- An analysis . reflections and extraction of concepts from seven selected works of Peter Zumthor. 4- The conclusions . 5- An epuilogue. The Ihesis is structured as follows : 1.- The first part expounds the genesis of the interrogation. namely the interest in understanding the planning process with Matter in "oposition" to a proliferation of "visual" architecture. The interest in Matter is focused through its participation in architectural Form . In the socalled "Material Architectures" the presence of Matter is embodied in the project's premise; a fact attributed to the momentum of the "intellectual approach" to Matter. the main objective of the research. and which the conclusions must account for. 2.-The second part is a preparation for the "momentum of the approach". To this end, the fields of understanding of the subject are reviewed. This is addressed through some basic concepts. The core premises are based on acceptance of the structural nature belween Matter and Form . On the basis of this consideration. the research explores two reference fields: Language and Space. regarding Language. the equivalences between architectural form and linguistic propositive structures are shown. The objective is to endorse the application of certain concepts from the field of poetic imagination and semiology. Wlth regard to Space, some basics on the idea of "topoi". spatial patterns and systems of representation are expounded. The aim is to introduce the terms applied in the analysis of lhe selected works . Following the exposition of the reference fields, two blocks are devoted to Ihe Matter in question; the first one is devoted to knowledge of the matter as such, and the second to its value throughout historical thinking. The first block is divided into four cognitive sections. Physics, Morphology, Metaphysics and Phenomenology. The second block comprises a brief historical overview of how Matter has been approached in the different periods of Architecture. 3.- Following the introductory chapters, the body of the research is developed in the third parlt The seven works chosen are addressed in three blocks : The Shelters (Chur and Kolumba). The Chapels (Saint Benedegt an Bruder Klaus) ant The Diaphragms (Luzi House. Vals an Bregenz). Strictly speaking, they have not been grouped chronologically or thematically. but rather in such a way as to provide the possibility of extracting ideas and concepts about the approaches . By way of a preview to illustrate these relationships, we might say that The Shelters explores the contribution of Matter to the inauguration of a "place"; The Chapels explores the relationship between Phenomenology and Matter. largely propitiated by the transcendence of the commision; and finally, The Diaphragms group deals with the relations hip between Matter and its "topological potential" 4.- The fourth part contains the conclu sions of the thesis . This phenomenon propitiates the identification of so-called "coordinates of approach to Matter" The thesis shows that, just like when we approach a place we so so in the basis of spatio-temporal parameters, similarly, when we approach Matter "intellectually". we do so using other calegories : Topology. Phenomenology and Physicality are revealed as the "coordinates of approach to Matter". And consequently. as the final conclusion of the thesis and as the intended contribution to the Project Theory.Thus, the "MATERIAL ARCHITECTURES" tille indicates architectural embodiments wich reveal the conclusions drawn in the PhD thesis . 5.- The fifth part is an epilogue by the author of the research. Broadly speaking, this is the document's roadmap.

 • Parc Central social housing building

   Ferrater Lambarri, Carlos; Martí Galí, Xavier; Peñin Llobell, Alberto
  Date of publication: 2012
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Luz fabril en espacios expositivos  Open access

   Montero I viar, Naiara
  Defense's date: 2012-11-28
  Department of Architectural Technology I, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Now-a-days Industrial Heritage, especiallyfactories, starts to get value and one ofthe most common uses to rehabilitated this spaces is the exhibition uses. However, one ofthe most important features ofthese spaces is the large amount of naturallight that have unfortunately wasted, partly or wholly. The thesis proposes a method for the rehabilitation ofthis spaces and a collection of information that forms a theoretical basis, the theorical base necessaryto reach a constructive solution specific filter to each rehabilitate the building . Take advantage of maxim um naturallight in industrial areas rehabilitated with these use, this will provide results of human comfort and significant energy savings for the building to rehabi litate. The major objective is to im prove "naturallight in the exhibition s paces ." The thesis consists oftwo parts. On the one hand, the theoretical basis necessary for the development of the second part, a case study. 1. THEORETICAL BASE is made from three interrelated themes. Existing situation : That explains the evolution of both the factory (s pace to rehabilitate) , the window (in which intervening element), the evolution ofthe exhibition space (new use). To achieve : Lighting requirements necessaryfor an exhibition space, can be solved with the use ofnaturallight. Ways to intervene: Analysis ofprevious rehabilitation offactories forthis exhibition use, analyzing the differentcriteria used in the different interventions that have been made to take advantage of naturallight. 2. CASE STUDY discussed an example of application ofthe theoretical basis, reaching a constructive solution of a system of shutlers , which gains control of naturallight through the case of Tabakalera , rehabilitation of the Tobacco Factory of San Sebastian.

  El patrimonio industrial, sobre todo las fábricas, cada día se pone más en valor y sebuscan nuevos usos para conservar edificios en los que se descubren interesantesespacios de estructuras generosas y con un buen acceso de luz natural, cualidadesque fueron importantes para facilitar el desarrollo de los usos industriales para los quefueron proyectados.Uno de los usos más habituales que se les vuelve a dar a estos edificios es el expositivo.Sin embargo, se da la paradoja que muchas veces se renuncia a una de lascaracterísticas más importantes de estos espacios, que es la gran cantidad de luznatural que tienen y que, desafortunadamente, se desaprovecha parcial ototalmente.La tesis propone un método de trabajo y de recopilación de una cierta base teóricanecesaria para afrontar la rehabilitación arquitectónica de estos edificios, y así llegar auna solución constructiva concreta de filtro, según el uso y la ubicación del edificio arehabilitar. El objetivo es aprovechar la luz natural al máximo en estos espaciosindustriales adaptados a un uso expositivo, para así tener espacios más confortablespara el ser humano y un importante ahorro energético. Se propone revalorizar, desdeel diseño arquitectónico, la “luz fabril en los espacios expositivos”.La tesis se estructura en tres partes. Una base teórica sólida, punto de partida paraconocer el espacio al que nos enfrentamos, el uso y los objetivos que debemos buscarasí como la manera de conseguirlo. La segunda parte, una herramienta de aplicaciónpráctica, que nos ayudará a saber usar la documentación teórica en un casopráctico. Y por último, un caso práctico, que ejemplifica la manera en la que se aplicala herramienta, siendo ejemplo además de que es posible utilizar la luz natural enespacios expositivos, verificando las premisas de las que parte la tesis.

 • V Premio Arquitectura e Interiorismo

   Ferrater Lambarri, Carlos
  Award or recognition

   Share

 • Premi FAD 2012

   Ferrater Lambarri, Carlos
  Award or recognition

   Share

 • Ceramic grille bars

   Peñin Llobell, Alberto; Ferrater Lambarri, Carlos
  Date: 2012
  Report

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Arquitectura, educació i societat

   Ferrater Lambarri, Carlos; Ferrer Fores, Jaime Jose; Dominguez Moreno, Luis Angel; Muntañola Thornberg, Josep; Uson Guardiola, Ezequiel; Biurrun Salanueva, Francisco Javier; Peñin Llobell, Alberto; Saura Carulla, Magdalena
  Participation in a competitive project

   Share

 • Access to the full text
  Rehabilitació del edifici de primaria del LFB  Open access

   Peñin Llobell, Alberto; Ferrater Lambarri, Carlos
  Architectural competition

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Cour de Gare  Open access

   Busquets Grau, Juan; Ferrater Lambarri, Carlos; Peñin Llobell, Alberto
  Architectural competition

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • École, Vides et Jardins

   Peñin Llobell, Alberto; Ferrater Lambarri, Carlos
  Architectural competition

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Cortinaje Cerámico. Biblioteca municipal en Villareal (Castellón) - Arquitectura viva

   Ferrater Lambarri, Carlos; Peñin Llobell, Alberto
  Others' publications about work

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Arquitectura, educación y evaluación ambiental

   Saura Carulla, Magdalena; Muntañola Thornberg, Josep; Ferrater Lambarri, Carlos; Ferrer Fores, Jaime Jose; Peñin Llobell, Alberto
  Participation in a competitive project

   Share

 • Access to the full text
  116 habitatges, 91 de renta lliure i 25 social, a ZAC Andromède, Toulouse  Open access  awarded activity

   Peñin Llobell, Alberto; Ferrater Lambarri, Carlos; Bernes, Romain
  Architectural competition

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  69 habitatges a ZAC Monges, Toulouse  Open access  awarded activity

   Ferrater Lambarri, Carlos; Peñin Llobell, Alberto; Martí, Xavier
  Architectural competition

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • XI Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo

   Ferrater Lambarri, Carlos; Peñin Llobell, Alberto
  Award or recognition

   Share

 • Premio Nacional de Arquitectura Española

   Ferrater Lambarri, Carlos; Ayala Prats, Núria
  Award or recognition

   Share

 • Riba international felowship

   Ferrater Lambarri, Carlos
  Award or recognition

   Share

 • Premio de arquitectura española 2011

   Ferrater Lambarri, Carlos; Martí Galí, Xavier
  Award or recognition

   Share

 • Entrevista a Lluís Clotet: Premio Nacional de Arquitectura 2010

   Peñin Llobell, Alberto; Ferrater Lambarri, Carlos
  Palimpsesto
  Date of publication: 2011-03
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Ciudad de las Lenguas de Castellón - AV Proyectos

   Ferrater Lambarri, Carlos; Peñin Llobell, Alberto
  Others' publications about work

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Jazz, Office métropolitain - Les bureaux champions du trapèze - Architecture intérieure, CREE

   Peñin Llobell, Alberto; Ferrater Lambarri, Carlos
  Others' publications about work

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Architecture and revolution: Pavillon des Temps Nouveaux by Le Corbusier and Pierre Jeanneret at the International Exposition of 1937 in Paris

   Shumkov, Ivan Rumenov
  Defense's date: 2010-02-08
  Department of Architectural Design, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • X.CBB: jornada 10 años Cátedra Blanca Barcelona

   Ferrater Lambarri, Carlos; Peñin Llobell, Alberto
  Date of publication: 2010
  Book

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Premios Hostelco 2010

   Ferrater Lambarri, Carlos; Trias de Bes, Juan
  Award or recognition

  View View Open in new window  Share

 • Congrés Internacional d'Arquitectura i Investigació a l'Escenari Professional

   Saura Carulla, Magdalena; Muntañola Thornberg, Josep; Ferrer Fores, Jaime Jose; Peñin Llobell, Alberto; Dominguez Moreno, Luis Angel; Ferrater Lambarri, Carlos; Terradas Muntañola, Esteban; Uson Guardiola, Ezequiel; Biurrun Salanueva, Francisco Javier
  Participation in a competitive project

   Share

 • Access to the full text
  SAMARUC  Open access  awarded activity

   Ferrater Lambarri, Carlos; Peñin Llobell, Alberto
  Architectural competition

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
   Open access  awarded activity

   Ferrater Lambarri, Carlos; Peñin Llobell, Alberto
  Architectural competition

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Ciudad de las Lenguas de Castellón

   Peñin Llobell, Alberto; Ferrater Lambarri, Carlos; Guillamon Grabolosa, Antoni
  Award or recognition

   Share

 • Premios Saloni de Arquitectura X

   Ferrater Lambarri, Carlos
  Award or recognition

   Share

 • La Ciudad Posible

   Ferrater Lambarri, Carlos; Peñin Llobell, Alberto; Brullet, Manuel; Gascon Climent, Eduardo; Mejon Artigas, Julio Jose; Prats Güerre, Eva; San Jose Marques, Javier; Sanabria Boix, Ramon; Soler Sallent, Ana; Steegmann Garcia, Enrique; Vidal Tomas, Jorge
  Collaboration in exhibitions

   Share

 • Perfils en el temps: arquitectes de tres generacions revelen les seves preferències

   Pardal March, Cristina; Ferrater Lambarri, Carlos; Feliu, Josep Maria
  Eupalinos
  Date of publication: 2010-12
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • D'Architectures - D'A Architectures

   Ferrater Lambarri, Carlos; Peñin Llobell, Alberto
  Others' publications about work

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Façade pierre - Bureaux, Boulogne-Billancourt - Le moniteur architecture: AMC (Paris)

   Ferrater Lambarri, Carlos; Peñin Llobell, Alberto
  Others' publications about work

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • La arquitectura entre el mundo digital y el mundo analógico

   Ferrater Lambarri, Carlos
  Architecture and Virtuality. Second International Seminar Arquitectonics Network
  Presentation's date: 2009-06-04
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Biblioteca municipal, Vila-real - AV Proyectos

   Ferrater Lambarri, Carlos; Peñin Llobell, Alberto
  Others' publications about work

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • La casa Malaparte de Adalberto Libera (1938-1942)

   Saravia Ortiz, Gloria Paz
  Defense's date: 2009-10-08
  Department of Architectural Design, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Premio Nacional de Arquitectura Española

   Ferrater Lambarri, Carlos
  Award or recognition

  View View Open in new window  Share

 • VIII Premios Cerámica ASCER

   Ferrater Lambarri, Carlos; MARTÍ GALÍ, XAVIER
  Award or recognition

  View View Open in new window  Share

 • Premio de Arquitectura Española 2009

   Ferrater Lambarri, Carlos; Martí Galí, Xavier
  Award or recognition

   Share

 • Premis FAD 2009

   Ferrater Lambarri, Carlos; MARTÍ GALÍ, XAVIER
  Award or recognition

  View View Open in new window  Share

 • GRUP INTERNACIONAL DE RECERCA, ARQUITECTURA I SOCIETAT

   Muntañola Thornberg, Josep; Biurrun Salanueva, Francisco Javier; Ferrater Lambarri, Carlos; Ferrer Fores, Jaime Jose; Peñin Llobell, Alberto; Dominguez Moreno, Luis Angel; Terradas Muntañola, Esteban; Uson Guardiola, Ezequiel; Godoy Puertas, Jesus; Saura Carulla, Magdalena
  Participation in a competitive project

   Share

 • Access to the full text
  Biblioteca de Vila-real  Open access  awarded activity

   Peñin Llobell, Alberto; Ferrater Lambarri, Carlos
  Architectural competition

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Premios Década 1999-2009

   Ferrater Lambarri, Carlos
  Award or recognition

   Share

 • Casas y Habitatantes

   Ferrater Lambarri, Carlos
  Conferencia "Casas y Habitatantes" de Clausura del Postgrado en Diseño del Espacio Interior
  Presentation's date: 2009-02-23
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Docència que transcendeix les aules

   Ferrater Lambarri, Carlos; Peñin Llobell, Alberto
  Informacions
  Date of publication: 2008-01
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Mecenas de la Modernidad. El encargo arquitectónico como condicionante de la experimentación proyectual.

   Fernandez Salas, Maria Elena
  Defense's date: 2008-12-05
  Department of Architectural Design, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • El rascacielos y la ciudad

   Ferrater Lambarri, Carlos
  Conferencia "El rascacielos y la ciudad"
  Presentation's date: 2008-11-24
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Casas y habitantes

   Ferrater Lambarri, Carlos
  Conferencias "Casas y habitantes"
  Presentation's date: 2008-05-10
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window