Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 281 results
 • Electron transfer processes in biomimetic membranes incorporating prenylquinones

   Hoyo Perez, Javier
  Department of Chemical Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La fotosíntesi és el procés mitjançant el qual les cèl·lules de les plantes i bactèries converteixen la matèria inorgànica en orgànica gràcies a la llum. Aquest procés consta de diferents etapes i una d'elles és el transport electrònic per part de la plastoquinona-9 (PQ) des del Fotosistema II fins al citocrom. En aquesta tesi preparem membranes que emulen les característiques de les membranes de les cèl·lules naturals i les caracteritzem amb diverses tècniques per tal d'obtenir la posició de les molècules de PQ en la membrana i estudiar el seu comportament electroquímic. Aquestes membranes es preparen utilitzant diferents lípids i les seves mescles amb PQ i ubiquinona-10 (UQ).Tant els components purs com les mescles s'han estudiat fent servir isotermes pressió superficial-àrea per molècula, ja que dóna informació de l'estabilitat de la pel·lícula de molècules (pel·lícula Langmuir) a la interfase aire|aigua. El tractamentmatemàtic dels resultats d'aquestes isotermes permet obtenir el comportament termodinàmic de la mescla i el seu estat físic. A més, s'han estudiat els sistemes in situ fent servir la tècnica de Brewster Angle Microscopy per observar la possibilitat desegregació microscòpica. Per altra banda, la pel·lícula Langmuir-Blodgett (LB) ha estat transferida sobre mica formant una monocapa que simula la capa inferior de les membranes naturals. Aquesta capa s'ha caracteritzat topogràficament utilitzantAFM, s'ha mesurat l'alçada i s'ha estudiat l'estat físic que presenta. A més, aquestes pel·lícules s'han transferit sobre ITO que és un substrat hidrofílic que té unes bones característiques òptiques i elèctriques i per tant permet obtenir el comportamentelectroquímic d'aquests sistemes. En afegit, el sistema DPPC:UQ s'ha estudiat preparant SPBs utilitzant liposomes. Aquestes SPBs s'han caracteritzat per espectroscòpia de força, a més de les tècniques prèviament exposades que li són aplicables.Els resultats obtinguts per les quinones pures indiquen que formen monocapes de Langmuir en fase líquid expandit (LE) a pressions superficials inferiors al col·lapse. L'estudi per voltametria cíclica (CV) de LB de quinones transferides sobre ITOmostra, en funció de la pressió superficial de transferència, un (I) o dos processos redox (processos I i II) amb els mateixos potencials formals per les dues quinones a pH biològic. Per altra banda, els lípids purs, en general, formen fases més compactesque els sistemes galactolípid:quinona. Els sistemes galactolípid:quinona indiquen que, a pressions baixes, es formen mescles no ideals, on estan afavorides les interaccions entre molècules iguals. A l'augmentar la pressió, el sistema pateix una transició defase de LE a líquid compacte (LC) que provoca l'expulsió de la quinona de la zona dels caps dels lípids. L'estudi per CV indica que aquesta expulsió pot ser vertical o horitzontal. Vertical, posicionant-se la quinona per sobre dels caps dels lípids, peròencara dintre de la matriu lipídica, o fora de la matriu, posicionant-se perpendicularment a les cadenes lipídiques. L'expulsió horitzontal (de les zones LC) implica que la quinona va a parar a les zones LE, enriquint aquestes en quinona i formant-se "pools" de quinona. Les posicions descrites per la quinona en un sistema lípid:quinona es poden classificar en "diving" amb les quinones dintre de la matriu, ja sigui amb o sense contacte ITO-quinona, i la "swimming", que són quinones que estan a sobre de la matriu. Les posicions "diving" and "swimming" donen lloc a processos redox diferents i la càrrega que presenta cada procés, permet saber quina posició és dominant. Els dos processos redox són irreversibles donada la lenta transferència de càrrega en les interfases ITO-monocapa/electrolit. A més, aquest intercanvi d'electrons té lloc per transferència directa o per electron hopping.

 • Electron transfer processes in biomimetic membranes incorporating prenylquinones

   Hoyo Perez, Javier; Guaus Guerrero, Ester; Torrent Burgues, Juan; Sanz Carrasco, Fausto
  IBEC Symposium on Bioengineering and Nanomedicine
  p. 1
  Presentation's date: 2014-09-29
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  AFM in mode Peak Force applied to the study of un-worn contact lenses  Open access

   Torrent Burgues, Juan; Sanz, F.
  Colloids and Surfaces B. Biointerfaces
  Vol. 121, p. 388-394
  DOI: 10.1016/j.colsurfb.2014.06.026
  Date of publication: 2014-09-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Contact lenses (CLs) are of common use and the biocompatibility, topography and mechanical properties of the used materials are of major importance. The objective of this contribution is to apply the AFM in mode Peak Force to obtain surface topography and mechanical characteristics of un-worn CLs of different materials. One material of hydrogel, two of siloxane-hydrogel and one of rigid gas-permeable were used in the study. The results obtained with different materials have been compared, at a nanoscopic level, and the conclusions are diverse. There is no significant influence of the two environments used to measure the characteristics of the CLs, either water or saline solution. The pHEMA hydrogel CL (Polymacon of Soflens) shows the highest values of roughness, adhesion and elastic modulus. The siloxane-hydrogel CL named Asmofilcon A of PremiO presents the lowest values of mean roughness (R-a), root-mean-square roughness (RMS or R-q), adhesion (Adh) and elastic modulus (Y-m), meanwhile the siloxane-hydrogel CL named Lotrafilcon B of Air Optix presents the lowest value of skewness (R-sk) and the rigid gas-permeable CL, named RXD, presents the lowest values of kurtosis (R-ku) and maximum roughness (R-max).

  Postprint (author’s final draft)

 • Sonochemically processed cationic nanobiopolymers - efficient antimicrobials with membrane disturbant capacity

   Macedo Fernandes, Margarida Maria; Francesko, Antonio; Torrent Burgues, Juan; Heinze, Thomas; Tzanov, Tzanko
  International Conference on Polymer and Fiber Biotechnology
  Presentation's date: 2014-05-25
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Characterization of Langmuir and Langmuir-Blodgett films of an octasubstituted zinc phthalocyanine  Open access

   Torrent Burgues, Juan; Cea, Pilar; Giner, Ignacio; Guaus Guerrero, Ester
  Thin solid films
  Vol. 556, p. 485-494
  DOI: 10.1016/j.tsf.2014.01.045
  Date of publication: 2014-04-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this work we report the fabrication of Langmuir and Langmuir-Blodgett (LB) films of a substituted ZnPc (octakis(oxyoctyl) phthalocyanine of zinc), and their characterization by means of several techniques. These characterization techniques include surface pressure (pi-A) and surface potential (Delta V-A) isotherms as well as UV-vis Reflection spectroscopy and Brewster Angle Microscopy (BAM) for the films at the air-water interface together with UV-vis absorption and IR spectroscopies and Atomic Force Microscopy (AFM) for the LB films. The pi-A and Delta V-A isotherms and BAM images indicate a phase transition at a surface pressure of ca. 9mN/m and a multilayer formation at surface pressures around 19-20 mN/ m; at a surface pressure around 27 mN/ m a disordered collapse of the film occurs. In addition, AFM images of LB films at p= 10mN/ mand p= 20 mN/ m show a monomolecular and a multilayered film, respectively. The comparison of the UV-vis spectrum of ZnPc in solution, the reflection spectra of the Langmuir films and UV-vis spectra of LB films reveals a significant reduction in the Q band intensity for the films, indicative of an organization of ZnPc in the Langmuir and LB films versus the randomdistribution in solution. The UV-vis Reflection spectra are also consistentwith multilayer formation at surface pressures around 19-20 mN/ m. The relative intensities of the IR spectrum bands change from the KBr pellet to the LB filmwhich is also attributable to orientation effects in the film. Cyclic voltammetric experiments of LB films incorporating the ZnPc derivative show peaks that can be correlated with redox processes occurring in the phthalocyanine ring. A small but significant influence of the surface pressure and the number of deposited layers in the electrochemical behaviour is observed. The electrochemical response of cast films exhibits some differences with respect to that of LB films which have been attributed to their different molecular organizations. (C) 2014 Elsevier B. V. All rights reserved.

 • Sonochemically processed cationic nanocapsules: Efficient antimicrobials with membrane disturbing capacity

   Francesko, Antonio; Torrent Burgues, Juan; Carrión Fité, Francisco Javier; Macedo Fernandes, Margarida Maria; Tzanov, Tzanko; Heinze, Thomas
  Biomacromolecules
  Vol. 15, num. 4, p. 1365-1374
  DOI: 10.1021/bm4018947
  Date of publication: 2014-03-08
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Bacterial-mediated diseases are a major healthcare concern worldwide due to the rapid spread of antibiotic-resistant bacteria. One strategy to manage the bacterial infections while avoiding the emergence of resistant strains implies specific targeting and disruption of bacteria membranes. This work evaluates the potential of nanostructured biopolymer derivatives, nanocapsules (NCs), to disrupt the bacteria cell walls and effectively kill planktonic microorganisms. Two biopolymers, chitosan and cellulose, were chemically modified to synthesize derivatives with improved cationic character (thiolated chitosan and aminocellulose) prior to their processing into nanocapsules via a one-step sonochemical process. The interactions of NCs, displaying an average size of around 250 nm, with bacteria membrane were evaluated using two membrane models: Langmuir monolayers and liposome bilayers composed of a l-a-phosphatidylglycerol phospholipid extracted from Escherichia coli. NCs possessed improved membrane disturbing capacity in comparison to the nonprocessed biopolymer derivatives, by drastically increasing the monolayer fluidity and inducing more than 50% leakage of a dye inserted in the bilayered liposomes. In addition, membrane disturbance was directly proportional to the NCs cationic charge. Whereas evidence showed that thiolated chitosan and aminocellulose interacted with the bacteria membrane through a “carpet model”, the NCs were found to induce larger surface defects and high local perturbance through a “detergent model”. Importantly, the degree of disruption caused by the biopolymer derivatives and NCs correlated well with the antimicrobial capacity against Escherichia coli, selectively killing bacteria cells without imparting toxicity to human fibroblasts.

 • Journal of Molecular Biology

   Torrent Burgues, Juan
  Collaboration in journals

   Share

 • (0721-7250) Applied physics A, Solids and surfaces

   Torrent Burgues, Juan
  Collaboration in journals

   Share

 • Electrochemical behaviour of ubiquinone in MGDG natural mimicking membranes

   Hoyo Perez, Javier; Guaus Guerrero, Ester; Torrent Burgues, Juan; Sanz Carrasco, Fausto
  Reunión bienal de la Real Sociedad Española de Química
  p. 74
  Presentation's date: 2013-07-16
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Organization and redox behaviour of ubiquinone in DPPC films

   Hoyo Perez, Javier; Torrent Burgues, Juan; Guaus Guerrero, Ester
  Jornada de la Recerca i la Innovació Tecnològica al Campus de la UPC a Terrassa
  Presentation's date: 2013-06-13
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Organized molecular thin films for technological and biomimetic applications  Open access

   Torrent Burgues, Juan; Guaus Guerrero, Ester; Hoyo Perez, Javier
  Jornada de la Recerca i la Innovació Tecnològica al Campus de la UPC a Terrassa
  Presentation's date: 2013-06-13
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Incorporation of ubiquinone in supported lipid bilayers on ITO

   Hoyo Perez, Javier; Guaus Guerrero, Ester; Oncins, Gerard; Torrent Burgues, Juan; Sanz Carrasco, Fausto
  Journal of physical chemistry B
  Vol. 117, num. 25, p. 7498-7506
  DOI: 10.1021/jp4004517
  Date of publication: 2013-05-31
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Ubiquinone (UQ) is one of the main electron and proton shuttle molecules in biological systems, and dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC) is one of the most used model lipids. Supported planar bilayers (SPBs) are extensively accepted as biological model membranes. In this study, SPBs have been deposited on ITO, which is a semiconductor with good electrical and optical features. Specifically, topographic atomic force microscopy (AFM) images and force curves have been performed on SPBs with several DPPC:UQ ratios to study the location and the interaction of UQ in the SPB. Additionally, cyclic voltammetry has been used to understand the electrochemical behavior of DPPC:UQ SPBs. Obtained results show that, in our case, UQ is placed in two main different positions in SPBs. First, between the DPPC hydrophobic chains, fact that originates a decrease in the breakthrough force of the bilayer, and the second between the two leaflets that form the SPBs. This second position occurs when increasing the UQ content, fact that eventually forms UQ aggregates at high concentrations. The formation of aggregates produces an expansion of the SPB average height and a bimodal distribution of the breakthrough force. The voltammetric response of UQ depends on its position on the bilayer.

  Ubiquinone (UQ) is one of the main electron and proton shuttle molecules in biological systems, and dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC) is one of the most used model lipids. Supported planar bilayers (SPBs) are extensively accepted as biological model membranes. In this study, SPBs have been deposited on ITO, which is a semiconductor with good electrical and optical features. Speci fi cally, topographic atomic force microscopy (AFM) images and force curves have been performed on SPBs with several DPPC:UQ ratios to study the location and the interaction of UQ in the SPB. Additionally, cyclic voltammetry has been used to understand the electrochemical behavior of DPPC:UQ SPBs. Obtained results show that, in our case, UQ is placed in two main di ff erent positions in SPBs. First, between the DPPC hydrophobic chains, fact that originates a decrease in the breakthrough force of the bilayer, and the second between the two lea fl ets that form the SPBs. This second position occurs when increasing the UQ content, fact that eventually forms UQ aggregates at high concentrations. The formation of aggregates produces an expansion of the SPB average height and a bimodal distribution of the breakthrough force. The voltammetric response of UQ depends on its position on the bilayer

 • Incorporation of ubiquinone in supported lipid bilayers on ITO

   Hoyo Perez, Javier; Guaus Guerrero, Ester; Oncins, Gerard; Torrent Burgues, Juan; Sanz Carrasco, Fausto
  Symposium on Bioengineering and Nanomedicine
  p. 76-77
  Presentation's date: 2013-05-08
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Ubiquinone (UQ) is one of the main electron and proton shuttle molecules in biological systems, and dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC) is one of the most used model lipids. Supported planar bilayers (SPBs) are extensively accepted as biological model membranes. In this study, SPBs have been deposited on ITO, which is a semiconductor with good electrical and optical features. Specifically, topographic atomic force microscopy (AFM) images and force curves have been performed on SPBs with several DPPC:UQ ratios to study the location and the interaction of UQ in the SPB. Additionally, cyclic voltammetry has been used to understand the electrochemical behavior of DPPC:UQ SPBs. Obtained results show that, in our case, UQ is placed in two main different positions in SPBs. First, between the DPPC hydrophobic chains, fact that originates a decrease in the breakthrough force of the bilayer, and the second between the two leaflets that form the SPBs. This second position occurs when increasing the UQ content, fact that eventually forms UQ aggregates at high concentrations. The formation of aggregates produces an expansion of the SPB average height and a bimodal distribution of the breakthrough force. The voltammetric response of UQ depends on its position on the bilayer.

 • Nanobiopolymers: efficient antimicrobials with membrane disturbant capacity

   Macedo Fernandes, Margarida Maria; Francesko, Antonio; Torrent Burgues, Juan; Tzanov, Tzanko
  American Chemical Society National Meeting
  p. 128-
  Presentation's date: 2013-04-09
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Nanoparticles possess unique physicochemical properties, important for the efficient transport through the cell membranes. The small and controllable size, large surface area to mass ratio, and high reactivity facilitate the intracellular delivery, thereby overcoming some of the limitations in traditional antimicrobial therapeutics. Chemically modified biopolymers (thiolated chitosan and aminocellulose) were processed into nanoparticles via a one-step sonochemical process and evaluated for their antibacterial activity against Escherichia coli and Staphyloccocus aureus. Thiolated chitosan and aminocellulose were shown to possess improved antimicrobial properties compared to the starting biopolymers and even higher bactericide effect was observed after processed into nanoparticles. The mechanistic insights were obtained by Langmuir monolayer technique using Escherichia coli phospholipids as membrane models. The high cationic character of the modified biopolymers and the obtained spherical structure were found to allow efficient interaction with the phospholipid heads and tails, crucial for their antibacterial activity and transport through cell membranes.

 • Improved Conformational Stability of the Visual G Protein-Coupled Receptor Rhodopsin by Specific Interaction with Docosahexaenoic Acid Phospholipid

   Sanchez Martin, Maria Jesús; Ramon Portés, Eva; Torrent Burgues, Juan; Garriga Sole, Pere
  Chembiochem
  Vol. 14, num. 5, p. 639-644
  DOI: 10.1002/cbic.201200687
  Date of publication: 2013-03
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Rhodopsin is the photoreceptor located in the rod cells of the retina. It has seven transmembrane helices and is a prototypic member of the G protein-coupled receptor superfamily. The structures and functions of these receptors are clearly affected by the lipid composition of the cell membrane, and their study in a purified recombinant form is usually performed in detergent solution. There is a need to study these receptors in a physiologically relevant environment because the lipid environment is known to have an important effect on their function. In this work, rhodopsin reconstituted in docosahexaenoic acid (DHA) liposomes is shown to have more thermal stability than when it is solubilised with the neutral detergent dodecyl maltoside. Moreover, the specific interaction between rhodopsin and DHA was followed by means of Langmuir experiments with insertion of rhodopsin into lipid monolayers; this showed high affinity for the lipid-receptor interaction...

 • Access to the full text
  Electrochemical nucleation: comparison test of classical and atomistic nucleation models  Open access

   Torrent Burgues, Juan
  Journal of solid state electrochemistry
  Vol. 17, num. 2, p. 373-378
  DOI: 10.1007/s10008-012-1872-7
  Date of publication: 2013-02-01
  Journal article

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Medida del ángulo de contacto  Open access

   Torrent Burgues, Juan
  Date: 2013-01-29
  Report

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Journal of electrochemical science and enginnering

   Torrent Burgues, Juan
  Collaboration in journals

   Share

 • Effect of thiol-functionalisation on chitosan antibacterial activity: interaction with a bacterial membrane model

   Macedo Fernandes, Margarida Maria; Francesko, Antonio; Torrent Burgues, Juan; Tzanov, Tzanko
  Reactive and functional polymers
  Vol. 73, num. 10, p. 2013-1384
  Date of publication: 2013-01-12
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The antibacterial activity of chitosan modified with the thiol-containing 2-iminothiolane HCl (TC-IMI) and N-acetyl- L -cysteine (TC-NAC) was studied by Langmuir film balance technique using a dipalmitoylphos- phatidylglycerol (DPPG) monolayer bacterial membrane model. The interactions of the biopolymer with the membrane model were assessed by monitoring the differences in the shape of the compression iso- therms recorded in the absence and presence of chitosan and thiolated conjugates in the subphase. A low molecularweightchitosan(15 kDa)shiftedthecompressionisothermsofDPPGmonolayerstowardslarger areas ( A 0,CS = 145 Å 2 ), confirming its membrane disturbance capacity. Further thiolation induced higher yield of expansion, more pronounced in the case of TC-IMI. The expansion of the monolayer increased sig- nificantly( A 0,TC-NAC = 150 Å 2 vs A 0,TC-IMI = 175 Å 2 )andtheelasticityatasurfacepressureof30 mN/m,typical for bio-membranes decreased to a greater extent C 1 s ; 30 TC NAC = 120 mN/m vs C 1 s ; 30 TC IMI = 87 mN/m) in presence of TC-IMI. Antibacterial tests against a Gram-negative Escherichia coli and a Gram-positive Staph- ylococcusaureus wereingoodagreementwiththesefindings,suggestingthatchitosanthiolatedwith2-imi- nothiolane HCl acts as a bactericide disrupting the integrity of the bacterial cell membrane

 • Access to the full text
 • Thiolation effect on the antibacterial activity of a low molecular weight chitosan: interactions with a bacterial membrane model

   Macedo Fernandes, Margarida Maria; Francesko, Antonio; Torrent Burgues, Juan; Tzanov, Tzanko
  E-MRS Fall Meeting
  p. 10
  Presentation's date: 2012-09-18
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Biomimetic monolayer films of monogalactosyldiacylglycerol incorporating ubiquinone  Open access

   Hoyo Perez, Javier; Torrent Burgues, Juan; Guaus Guerrero, Ester
  Journal of colloid and interface science
  Vol. 384, num. 1, p. 189-197
  DOI: 10.1016/j.jcis.2012.06.066
  Date of publication: 2012-09-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Ubiquinone and plastoquinone are two of the main electron and proton shuttle molecules in biological systems, and monogalactosyldiacylglycerol (MGDG) is the most abundant lipid in the thylakoid membrane of chloroplasts. Saturated MGDG, ubiquinone-10 (UQ) and MGDG:UQ mixed monolayers at the air/water interface have been studied using surface pressure–area isotherms and Brewster Angle Microscopy. Moreover, the transferred Langmuir–Blodgett films have been observed by Atomic Force Microscopy. The results show that MGDG:UQ mixtures present more fluid phase than pure MGDG, indicating a higher order degree for the later. It is also observed an important influence of UQ on the MGDG matrix before UQ collapse pressure and a low influence after this event, due to UQ expulsion from the MGDG matrix. This expulsion leads to a similar remaining UQ content for all the tested mixtures, indicating a limiting content of this molecule in the MGDG matrix at high surface pressures. The thermodynamic studies confirm the stability of the MGDG:UQ mixtures at low surface pressures, although presenting a non-ideal behaviour. Results point to consider UQ as a good candidate for studies of artificial photosynthesis.

 • UQ Behaviour in mexed films of DPPC:UQ and MGDG:UQ

   Hoyo Perez, Javier; Guaus Guerrero, Ester; Torrent Burgues, Juan
  Global Questions on Advanced Biology
  p. 1
  Presentation's date: 2012-07-10
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Ajut Fundación Ramon Areces

   Ramon Portés, Eva; Urtubia Vicario, Cesar; Perez Gonzalez, Juan Jesus; Torrent Burgues, Juan; Morillo Cazorla, Margarita; Garriga Sole, Pere
  Competitive project

   Share

 • Access to the full text
  Electrochemical behaviour of mixed LB films of ubiquinone-DPPC  Open access

   Hoyo Perez, Javier; Guaus Guerrero, Ester; Torrent Burgues, Juan; Sanz Carrasco, Fausto
  Journal of Electroanalytical Chemistry
  Vol. 669, num. March, p. 6-13
  DOI: 10.1016/j.jelechem.2012.01.020
  Date of publication: 2012-03-15
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The structure and the electrochemical behaviour of Langmuir and Langmuir–Blodgett (LB) films of the biological ubiquinone-10 (UQ) and a mixture of dipalmytoilphosphatidylcholine (DPPC) and UQ at the molar ratios DPPC:UQ 5:1 and 10:1 have been investigated. The surface pressure-area isotherms of the Langmuir films and the AFM images of the LB films show the formation of a monolayer in the DPPC:UQ mixture till a certain surface pressure is attained, and then at higher surface pressures the UQ is progressively expelled. The cyclic voltammograms of DPPC:UQ LB films formed on indium tin oxide, ITO, at different surface pressures show one reduction and one oxidation peak at low surface pressures, but two or even more reduction and oxidations peaks at medium and high surface pressures. The electrochemical behaviour is correlated with the film structure.

 • Access to the full text
  Phase separation in mixed monolayers of arachidic acid and a phthalocyanine of zinc  Open access

   Torrent Burgues, Juan
  Colloids and surfaces A: physicochemical and engineering aspects
  Vol. 396, p. 137-143
  DOI: 10.1016/j.colsurfa.2011.12.057
  Date of publication: 2012-02
  Journal article

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • ALTERACIONES PROCESOS ACTIVACION Y TRANSDUCCION DE SEÑAL DE RECEPTORES ACOPLADOS A PROTEINAS G

   Torrent Burgues, Juan; Hoyo Perez, Javier; Ramon Portés, Eva; Gotzens Garcia, Guadalupe; Guaus Guerrero, Ester; Morillo Cazorla, Margarita; Urtubia Vicario, Cesar; Roset Calzada, M. Lourdes; Garriga Sole, Pere
  Competitive project

   Share

 • ADDED VALUE FROM HIGH PROTEIN AND HIGH OIL INDUSTRIAL CO-STREAMS

   Torrent Burgues, Juan; Morillo Cazorla, Margarita; Macedo Fernandes, Margarida Maria; Garriga Sole, Pere; Rivera Rodriguez, Diana Marcela; Tzanov, Tzanko
  Competitive project

   Share

 • NOVEL APPROACHES FOR PREVENTION AND DEGENERATION OF PATHOGENIC BACTERIA BIOFILMS FORMED ON MEDICAL DEVICES E.G.CATHETERS

   Ivanova, Kristina Dimitrova; Diaz Blanco, Carlos; Morillo Cazorla, Margarita; Torrent Burgues, Juan; Macedo Fernandes, Margarida Maria; Garriga Sole, Pere; Tzanov, Tzanko
  Competitive project

   Share

 • Access to the full text
  Synthesis, Langmuir and Langmuir-Blodgett films of a calix[7]arene ethyl ester  Open access

   Torrent Burgues, Juan; Vocanson, Francis; Perez Gonzalez, Juan Jesus; Errachid, Abdelhamid
  Colloids and surfaces A: physicochemical and engineering aspects
  Vol. 401, p. 137-147
  DOI: 10.1016/j.colsurfa.2012.03.040
  Date of publication: 2012
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Postprint (author’s final draft)

 • Electrochemical behaviour of UQ-10 in DPPC monolayers on ITO

   Guaus Guerrero, Ester; Hoyo Perez, Javier; Torrent Burgues, Juan
  Reunión de Electroquímica de la Real Sociedad Española de Química- XIII Encontro Ibérico de Electroquímica
  p. 66
  Presentation's date: 2011-12-07
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Oleamide and oleamide-lipid mixed monolayers  Open access

   Torrent Burgues, Juan
  BioNanoScience
  Vol. 1, num. 4, p. 202-209
  DOI: 10.1007/s12668-011-0023-4
  Date of publication: 2011-11
  Journal article

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • La química i la societat

   Grau Vilalta, Maria Dolors; Font Soldevila, Jose; Sanz Balague, Joaquim; Guaus Guerrero, Ester; Calvet Tarragona, Aurelio; Salán Ballesteros, Mª Núria; Martínez Martínez, María R.; Farran Marsa, Adriana; Gorchs Altarriba, Roser; Alvarez Del Castillo, M. Dolores; Garrido Soriano, Nuria; Morillo Cazorla, Margarita; Almajano Pablos, Maria Pilar; Cardona Planes, Anna Maria; Macanás de Benito, Jorge; Bonsfills Pedros, Ana; Gamisans Noguera, Javier; Dorado Castaño, Antonio David; Lao Luque, Concepcion; Torrent Burgues, Juan; Molins Duran, Gemma; Colom Fajula, Xavier; Carrillo Navarrete, Fernando; Ramon Portés, Eva; Garriga Sole, Pere; Sole Sardans, M. Montserrat; Ardanuy Raso, Monica; Pares Sabates, Ferran; Roncero Vivero, Maria Blanca; Cusola Aumedes, Oriol
  Collaboration in exhibitions

   Share

 • Multilayer formation of macrocyclic compounds at the air/water interface observed by AFM and BAM

   Torrent Burgues, Juan
  University, industry, future.
  p. 57
  Presentation's date: 2011-09-19
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Force spectroscopy of monolayers and bilayers of polar lipids

   Torrent Burgues, Juan; Hoyo Perez, Javier; Oncins Marco, Gerard; Sanz Carrasco, Fausto
  University, industry, future.
  p. 56
  Presentation's date: 2011-09-19
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Organization and REDOX behaviour of UQ in DPPC films

   Hoyo Perez, Javier; Torrent Burgues, Juan; Guaus Guerrero, Ester
  European Conference on Colloids and Interfaces
  p. 301
  Presentation's date: 2011-09-05
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Biomimetic films of MGDG incorporating ubiquinone

   Hoyo Perez, Javier; Guaus Guerrero, Ester; Torrent Burgues, Juan
  European Conference on Organized Films
  p. 75
  Presentation's date: 2011-07-18
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Oleamide and oleamide-lipid mixed monolayers

   Torrent Burgues, Juan
  European Conference on Organized Films
  p. 74
  Presentation's date: 2011-07-18
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Mahara com a suport electrònic del portafoli de competències de l’FOOT  Open access

   Armengol Cebrian, Jesús; Guaus Guerrero, Ester; Torrent Burgues, Juan; Alvarez Muñoz, Jose Luis
  Jornada Dia d'Atenea
  Presentation's date: 2011-06-14
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  A l’EUOOT hem implantat un sistema de seguiment i avaluació de les competències que implica la realització d’un portafoli de competències per part dels estudiants. En primera instància el format del portafoli no està definit, però l’opció d’un portafoli electrònic sembla ser la millor opció de futur i la que els estudiants ens demanen. Hem “testejat” Mahara i l’hem valorat com una bona eina electrònica de suport al portafoli dels estudiants. També hem elaborat una petita plantilla per facilitar als estudiants el començar amb els seu portafoli. A partir d’ara, els estudiants començaran a elaborar els seus portafolis a la plataforma.

 • The optometry and vision science master at the school of Optics and Optometry of Terrassa (EUOOT)

   Armengol Cebrian, Jesús; Guaus Guerrero, Ester; Torrent Burgues, Juan; Alvarez Muñoz, Jose Luis
  European Academy of Optometry and Optics
  p. 41
  Presentation's date: 2011-05-06
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Report sobre ácidos grasos

   Torrent Burgues, Juan
  Date: 2011-05
  Report

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Report Metalophtalocyanines II: ZnPc, FePc

   Torrent Burgues, Juan
  Date: 2011-04
  Report

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Report Metalophtalocyanines I: ZnPc

   Torrent Burgues, Juan
  Date: 2011-03
  Report

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Modelo de película lagrimal. Análisis de parámetros y técnicas de evaluación de la calidad de la lágrima

   Alonso, Laura; Guaus Guerrero, Ester; Torrent Burgues, Juan
  Ver y oir
  Vol. 28, num. 240, p. 6-15
  Date of publication: 2011-02
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Biochimica et biophysica acta. Biomembranes

   Torrent Burgues, Juan
  Collaboration in journals

   Share

 • Nanotribology on supported lipid bilayers and Langmuir-Blodgett films

   Torrent Burgues, Juan; Oncins Marco, Gerard; García Manyés, Sergi; Sanz Carrasco, Fausto
  Date of publication: 2010-12-01
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Porfirinas y ftalocianinas

   Torrent Burgues, Juan
  Date: 2010-10-29
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Synthesis, Langmuir-Blodgett films and complexing properties of the p-tert-butylcalix[7]arene ethyl ester

   Torrent Burgues, Juan; Perez Gonzalez, Juan Jesus; Vocanson, Francis; Errachid, Abdelhamid
  MADICA
  p. 245
  Presentation's date: 2010-10-21
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Characterization and behavior of supported lipid films with natural quinones

   Torrent Burgues, Juan; Hoyo Perez, Javier; Guaus Guerrero, Ester; Oncins Marco, Gerard; Sanz Carrasco, Fausto
  European Colloid and Interface Society
  p. 1
  Presentation's date: 2010-09-05
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window