Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 198 results
 • Variación anual e internacional del manto nivoso en el Port del Compte-Serra del Cadí a partir de imágenes MODIS.

   Herms, I.; Jorge Sanchez, Juan
  Congreso Nacional de Tecnologías de la Información Geográfica
  p. 1-9
  Presentation's date: 2012-09-19
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Recursos para trabajar las competencias genéricas en teledetección

   Jorge Sanchez, Juan
  Congreso de la Asociación Española de Teledetección
  p. 517-520
  Presentation's date: 2011-09-21
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Cambios de ocupación del suelo en el área de Barcelona (1988-2004)

   Jorge Sanchez, Juan; Reyes, A; Tarruella Boixadera, Ramon
  Congreso de la Asociación Española de Teledetección
  p. 161-164
  Presentation's date: 2011-09-21
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Study of cross-linking reactions of epoxy compounds

   Bacardit Dalmases, Anna; Shendrik, Alexander; Combalia Cendra, Felip; Jorge Sanchez, Juan; Olle Otero, Luis
  International Leather Engineering Congress
  p. 33-45
  Presentation's date: 2011-05-12
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Graduación de las capacidades a adquirir en teledetección según el nivel formativo

   Jorge Sanchez, Juan
  Reunión de Docentes de Teledetección
  p. 225-236
  Presentation's date: 2011-03-03
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Comparativa de nuevos modelos europeos de predicción de niveles de ruido de tráfico rodado

   Simona Pujadó, Josep; Jorge Sanchez, Juan; Mulet Arias, Jordi F
  Congreso Nacional de Acústica
  p. AAM 002-1-AAM 002-8
  Presentation's date: 2010-10-13
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Study of the effect of temperature, relative humidity and UV radiation on leather aging

   Bacardit Dalmases, Anna; Cobos, Mireia; Font Vallès, Joaquim; Jorge Sanchez, Juan; Olle Otero, Luis
  American Leather Chemists Association
  p. 8
  Presentation's date: 2010-06-11
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Materiales para sustituir y/o complementar las prácticas reales de laboratorio mediante sus análogas virtuales  Open access

   Jorge Sanchez, Juan; Conangla Triviño, Laura; Ferreres Soler, Enriqueta; Mercade Capellades, Juan Maria
  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
  p. 1-37
  Presentation's date: 2010-06-30
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Elaboració de material multimèdia de suport per al laboratori de física aplicada  Open access

   Mercade Capellades, Juan Maria; Conangla Triviño, Laura; Jorge Sanchez, Juan; Ferreres Soler, Enriqueta
  Jornada d'Innovació Docent UPC
  p. 1-11
  Presentation's date: 2010-01-27
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  L’objectiu del projecte ha estat incrementar el material docent, digital i multimèdia, del laboratori de física, per tal d'optimitzar els resultats d'anteriors projectes (2007MQD00084, UPC_PMD2007), centrant-nos en el rendiment de les màquines relacionades amb processos industrials. Els futurs enginyers han de saber dissenyar màquines més eficients en un entorn tecnològic cada vegada més competitiu sense oblidar d’analitzar els efectes que poden transcendir en el medi ambient. El rendiment o eficiència és un paràmetre clau que cal ser estimat. El projecte es desenvolupa a l’entorn de la filmació de vídeos de quatre temàtiques diferents: calorimetria (calorímetre elèctric), energia elèctrica (pila elèctrica), màquines tèrmiques (motor Stirling) i energia solar (col•lector solar tèrmic). En els dos primers casos s’ha elaborat material en format digital que permet preparar, realitzar i després analitzar les dades obtingudes, i elaborar un informe de les pràctiques igual com si l’estudiantat l’hagués fet al laboratori. També s’ha dissenyat un sistema d'autoavaluació de l'aprenentatge de l'estudiantat i d'avaluació de companys. En els altres dos casos, el material elaborat es dedica preferentment a explicar el funcionament dels aparells. Aquest material permetrà a l'estudiantat realitzar pràctiques de laboratori no presencials, complementant l'experimentació al laboratori en augmentar les seves competències formatives: capacitat d'anàlisi i síntesi, treball en equip, presa de decisions, compromís ètic...

 • Access to the full text
  Making a virtual learning environment for non-assisted physics laboratory  Open access

   Jorge Sanchez, Juan; Mercade Capellades, Juan Maria; Conangla Triviño, Laura; Ferreres Soler, Enriqueta
  Active Learning in Engineering Education Workshop
  p. 1-8
  Presentation's date: 2009-06
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The Physics laboratory is usually the main place where our students of engineering approach to the physical daily reality, from the technological and the scientific point of view, through experiments and motivating demonstrations. Thinking of those students that can not follow an established schedule of attendance to the classroom, an innovative educational material has been created, which is based on digital filming of the experiments that nowadays are carried out in our real Physics laboratory. The objective is to minimize the lack of acquisition of some abilities associated with the real experimentation, by means of the use of virtual experiments and by working others individual competences by a streaming video. The filming is accompanied by some tutorials that introduce the experiment and illustrate the associated theoretical concepts, together with some simulations. Evaluation and self-evaluation tests are also available to monitor the student’s learning. Anyone can find all the material in the webpage: http://www.epsem.upc.edu/~practiquesfisica/ After putting these materials into practice, we have carried out a survey in which the students compare the real and the virtual experimentation systems and to ask their opinion about the quality of the generated material for two different experiments. The answers of the students encourage us to produce more material of this kind and to improve the autonomous learning of our future students of engineering.

  Postprint (author’s final draft)

 • Access to the full text
  Guia per a l'avaluació de les competències en els laboratoris de ciències i tecnologia (AQU)  Open access

   Martínez Martínez, María R.; Cadenato Matia, Ana Maria; Graells Sobre, Moises; Pérez Cabrera, María José; Amante García, Beatriz; Jordana Barnils, Josep; Gorchs Altarriba, Roser; Salán Ballesteros, Mª Núria; Grau Vilalta, Maria Dolors; Gallego Fernandez, M. Isabel; Periago Oliver, M. Cristina; Portet Cortés, Esperanza; Sainz García, Daniel; Pérez Morales, Isabel; González Azón, M. Carmen; Bohigas Janoher, Xavier; Albareda Sambola, Maria; Algaba Joaquín, Inés Mª; Raventós Santamaria, Mercè; Garcia Almiñana, Daniel; Jorge Sanchez, Juan; Perez Poch, Antoni
  Date of publication: 2009-04
  Book

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Introducció a l'experimentació: pràctica zero  Open access

   Mercade Capellades, Juan Maria; Conangla Triviño, Laura; Ferreres Soler, Enriqueta; Jorge Sanchez, Juan
  Jornada d'Innovació Docent UPC
  p. 1-12
  Presentation's date: 2009-02-05
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La connexió dels alumnes, que s’integren a la universitat, amb el món de l’experimentació (física, electrònica, biologia,...), sempre ha estat una tasca complicada: per no conèixer els estudiants el nou espai de treball, haver de manipular aparells normalment desconeguts, haver d’interioritzar la filosofia de l’experimentació, la dificultat de prendre mesures correctament, procedir a estimar les incerteses en les mesures o representar les dades gràficament, així com presentar els resultats de forma correcta, calcular l’error comès respecte al valor teòric i treure’n conclusions. Pensant en l’EEES i la necessitat d’adquirir competències transversals per parts dels estudiants, en particular els del nostre centre, s’ha volgut establir un protocol de treball, en allò referit a l’entorn de les pràctiques de laboratori, per tal que els estudiants calculin i expressin els resultats experimentals (càlcul d’incerteses, rectes de regressió, representacions gràfiques, etc.) de manera que ho facin seguint uns criteris adequats. Per això, a la vegada s’ha aprofitat per acostar, estudiants i professors implicats, a les normes de la “International Standardisation Organisation” (ISO) i de la “International Electrotechnical Commission” (IEC) en els coneixements teòrics de l’experimentació en el laboratori.Per tal d’aconseguir els objectius, s’ha elaborat una “pràctica zero” amb material multimèdia que la fa interactiva, amb implicació i autonomia de l’estudiant.

 • Guía para la evaluación de competencias en los laboratorios en el ámbito de Ciencias y Tecnología

   Martínez Martínez, María R.; Cadenato Matia, Ana Maria; Graells Sobre, Moises; Perez, Mª José; Amante García, Beatriz; Jordana Barnils, Josep; Gorchs Altarriba, Roser; Salán Ballesteros, Mª Núria; Grau Vilalta, Maria Dolors; Gallego Fernandez, M. Isabel; Periago Oliver, M. Cristina; Portet Cortés, Esperanza; Sainz García, Daniel; Pérez Morales, Isabel; González Azón, M. Carmen; Bohigas Janoher, Xavier; Albareda Sambola, Maria; Algaba Joaquín, Inés Mª; Raventós Santamaria, Mercè; Garcia Almiñana, Daniel; Jorge Sanchez, Juan; Perez Poch, Antoni
  Date of publication: 2009
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Protocol and material for the introduction to the laboratory experimentation  Open access

   Ferreres Soler, Enriqueta; Conangla Triviño, Laura; Mercade Capellades, Juan Maria; Jorge Sanchez, Juan
  Active Learning in Engineering Education Workshop
  p. 1-9
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Introducing students in the world of the experimentation has always been a complicated task, since the students are not familiar with the new work place. They have to handle different measuring devices, interiorize the philosophy of the experimentation, measure and estimate uncertainty, graph data, and finally write a report about the results of the experimentation. Students do not know this whole process, and although they delight to do practical work in the laboratory, they do not feel confident of carrying out a proper work. In order to achieve so, a multimedia material has been elaborated, with an introduction to the laboratory and the experimental techniques which require the implication and the autonomy from the student. The outcome of this process -students setting the established protocol in practice and achieving competences- has been clearly superior to that reached in previous years.

  Postprint (author’s final draft)

 • Notícies que fan entendre de què va la Sostenibilitat

   Roset Calzada, Jaime; Jorge Sanchez, Juan
  Congrés UPC Sostenible 2015
  p. 91-92
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Universitat Catalana d'Estiu de la Natura: ponències: quinzena edició, Berga 2008

   Font Soldevila, Jose; Grau Vilalta, Maria Dolors; Casas Sabata, Jose Maria; Bonsfills Pedros, Ana; Jorge Sanchez, Juan
  Date of publication: 2008-07
  Book

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Simulation of CERES and GERB TOA products over the valencia Anchor Station for GERB validation purposes

   Velázquez, A Blázquez; Cano, A; Clerbaux, N; Dewitte, S; Domènech Ortí, Cristina; Estellés, V; Ferreira, A G; Pino Gonzalez, David; Jorge Sanchez, Juan; Loeb, N G; Rius, A; Smith, G L; Szewczyk, Z P; Tarruella, R
  Joint 2007 EUMETSAT Meteorological Satellite Conference and the 15th Satellite Meteorology & Oceanography Conference of the American Meteorological Society
  p. 38
  Presentation's date: 2007-09-24
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Use of CERES PAPS observations over the Valencia Anchor Station to validate low spatial resolution remote sensing data and products

   Velázquez Blázquez, A.; Alonso, S; Domènech Ortí, Cristina; Gimeno, J; Jorge Sanchez, Juan; Labajo, A; Loeb, N G; Pino Gonzalez, David; Rius, A; Sanchis, A; Smith, G L; Szewczyk, Z P; Tarruella Boixadera, Ramon; Torrobella, J; López-Baeza, E
  12th Conference on Atmospheric Radiation
  Presentation's date: 2006-09-25
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • lA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA DE MINAS DE MANRESA (BARCELONA, ESPAÑA)

   Jorge Sanchez, Juan; Edo Tomas, Joaquin Jesus; Freijo Alvarez, Modesto
  XIV REUNIÓN ANUAL DE LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE ENSEÑANZA SUPERIOR DE LA MINERÍA
  p. 345-350
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Medi natural (curs semipresencial)

   Font Soldevila, Jose; Jorge Sanchez, Juan
  Universitat Catalana d'Estiu de la Natura
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • El papel de la teledetección en el proyecto e-EcoRisk.

   Jorge Sanchez, Juan
  XI Congreso Nacional de Teledetección
  Presentation's date: 2005-09-21
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Indústria catalana i canvi climàtic

   Jorge Sanchez, Juan
  Date of publication: 2005-04-30
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • B4. La indústria

   Jorge Sanchez, Juan
  Date of publication: 2005-03-31
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • El papel de la teledetección el proyecto e-EcoRisk

   Jorge Sanchez, Juan; Verónica, Nieves; Edo Tomas, Joaquin Jesus
  XI Congreso Nacional de Teledetección
  p. 443-446
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Cambio del tipo de suelo urbano detectado en el mapa térmico de Girona

   Riba, A; Jorge Sanchez, Juan
  XI Congreso Nacional de Teledetección
  p. 355-358
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Dinámica del manto nivoso en el Pirineo: Seguimiento con Spot-Vegetation de los años 1998-2003

   Nicolau, Pineda; Jorge Sanchez, Juan; Gloria, Martí; Carles, García; Tarruella Boixadera, Ramon
  XI Congreso Nacional de Teledetección
  p. 429-436
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Resultado del trabajo de campo sobre el estado del documento de seguridad y salud en las canteras de Cataluña

   Comajuncosa Casabella, Josep; Edo Tomas, Joaquin Jesus; Sanmiquel Pera, Lluis; Fortuny Santos, Jordi; Freijo Alvarez, Modesto; Jorge Sanchez, Juan
  Date: 2004-12
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Avaluació amb imatges de satèl.lit de les propietats físiques del sòl requerides en models meteorològics  Open access

   Pineda Ruegg, Nicolau
  Department of Applied Physics, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  L'important increment de la capacitat de càlcul computacional que s'ha donat en els últims anys ha fet que els models numèrics meteorològics hagin pogut assolir resolucions de treball molt fines. Ara bé, aquest increment en la resolució, per si sol, no és suficient per millorar-ne les prestacions. Cal introduir algorismes més sofisticats per afinar en la simulació de la dinàmica atmosfèrica, i també cal millorar la caracterització física de la superfície. En aquest sentit, els valors climàtics globals que es fan servir actualment no siguin prou precisos i calguin valors característics de cada regió. Malgrat que a través de la teledetecció no es pot fer una mesura real dels diferents paràmetres de la superfície terrestre, les imatges de satèl·lit són el millor recurs per estimar-los. La periodicitat en l'adquisició d'imatges d'una mateixa zona fa que es puguin fer estimacions estacionals o mensuals, podent així fer un seguiment de la variació d'aquests paràmetres al llarg del temps.En aquest treball s'ha establert una metodologia operacional per a l'obtenció periòdica de paràmetres de superfície, a partir d'imatges del sensor satel·litari NOAA/AVHRR, per Catalunya i les regions que l'envolten. La revisió bibliogràfica de les diverses metodologies existents ha permès seleccionar les més idònies per aquesta zona. A nivell dels resultats, s'ha obtingut una sèrie mensual de diferents paràmetres, que cobreix els mesos de març a octubre de l'any 2000. Aquests paràmetres de superfície són els següents:· Albedo· Emissivitat· Índex de vegetació NDVI· Temperatura de superfície diürna i nocturna.· Inèrcia tèrmica Els resultats obtinguts amb dades de satèl·lit són espacials, són imatges que ens donen valors quantitatius per a cada cel·la de la superfície estudiada. A l'hora de fer-ne un tractament estadístic, aquestes imatges es sintetitzen a través de mapes d'usos del sòl, obtenint resultats per a les categories dels mapes. Com tota simplificació, aquesta comporta una pèrdua d'informació; i en aquest punt cal ser força crític a l'hora de triar una classificació d'usos del sòl de la regió de treball. Aquest aspecte és un dels punts on s'ha volgut aprofundir en la discussió de resultats. S'ha treballat amb dos mapes d'usos del sòl, el del USGS (Servei Geològic dels EEUU) i el CORINE (Agència Europea del Medi Ambient). El primer és d'abast global, té 24 categories i és el que fa servir el model meteorològic MM5 per la caracterització de la superfície en les simulacions. El segon és més actual i cobreix gran part d'Europa. El major nombre de categories (44), i la metodologia emprada en l'elaboració, pensada per els usos del sòl que dominen el nostre continent, fan que aquest mapa sigui més adequat per tal de caracteritzar els usos del sòl de Catalunya i els seus voltants.Els paràmetres geofísics de superfície obtinguts s'han fet servir per inicialitzar un model meteorològic de mesoescala, amb la finalitat de millorar els pronòstics. Les simulacions s'han fet amb el model de mesoescala MM5 (PSU/NCAR). Els canvis introduïts en els paràmetres de superfície, a través del canvi del mapa d'usos del sòl i de la introducció dels valors calculats amb AVHRR per l'any 2000, han estat prou importants com per afectar els resultats de les simulacions. Cal destacar les diferències en el balanç hídric, que provoquen simulacions diferents de les masses nuvoloses i el patrons de precipitació. Aquestes diferències en la nuvolositat també modifiquen el balanç radiatiu, que alhora afecta l'evolució diària de la temperatura a nivells baixos. A nivell meteorològic, les variacions en el desenvolupament de núvols en situacions de domini mesoescalar és important per a la correcta simulació de desenvolupament de tempestes locals durant èpoques estivals. Finalment, també s'han observat variacions significatives en el camp de vent de superfície, aspecte important quan s'utilitza el model MM5 per a la simulació de la dispersió de contaminants atmosfèrics.Els resultats obtinguts per l'any 2000 no es poden considerar climàticament significatius. En aquest sentit, una de les vies de continuïtat d' aquest treball és l'obtenció de resultats per una sèrie més llarga de dades, que permeti conèixer millor les característiques geofísiques de la superfície estudiada i millorar les simulacions meteorològiques.

  Mesoscale models, with grid resolution higher than synoptic models, and with advanced physical parameterizations, have been an important tool for meteorological research over the past twenty years. Important improvements on mesoscale models have occurred in the last decade. The availability of high-performance workstations at affordable prices; the sharing of mesoscale models within the community; and finally the real-time accessibility of forecast data from the operational runs; have allowed using mesoscale models for real-time numerical weather prediction (NWP) at high resolutions (~1 km).As mesoscale models continue to increase in spatial resolution, correctly treating the land surface processes is becoming increasingly important for the model to be able to capture local mesoscale circulations induced by land surface forcing. Mesoscale models are incorporating progressively advanced land surface modules in order to properly initialize the state of the ground.Physical model improvements should be complemented with more accurate surface properties initiation data. The present work is focused in this point. An operational methodology has been developed, in order to calculate, from satellite imagery, the surface properties for Catalonia, in the NE of Spain. Satellite observations constitute the only available means for global or regional repetitive monitoring of the surface properties at homogeneous resolution.Prior to calculations, a bibliographical research has been done, in order to choose the most adequate methodology according to the remote sensing data available and the studied region. Monthly mean surface parameters have been calculated for the working region from an AVHRR data set of year 2000. Besides the resulting images, surface parameters have also been calculated for the land-use categories in the region. Calculated parameters are:· Albedo· Emissivity · Normalized Difference vegetation Index (NDVI)· Surface temperature· Thermal inertiaIn order to test the obtained parameters, two simulations have been done with the MM5 mesoscale model. The Fifth-Generation NCAR / Penn State Mesoscale Model (MM5) is a limited-area, non-hydrostatic, terrain-following sigma-coordinate model designed to simulate or predict mesoscale and regional-scale atmospheric circulation.A first simulation, using MM5 default values, has been compared with a second simulation where the local physical parameters have been introduced. Besides the change of the surface parameters, the default MM5 land-use map has also been changed, using a more recent land-use map of the region. Results have shown that differences in surface parameters basically rely on thermal inertia. Besides, the land-use maps comparison had shown important differences between classifications that also affect the final composition of surface parameters that get into the model. Modifications on the second simulation have been sufficiently significant to produce variations in the performance of the model. The cloud development differs basically in the location and dimensions of the clouds, that drives to a different superficial radiative budget affecting the evolution of air temperature at low levels. The different results in cumulus simulation produced important differences in the surface wind field and the updrafts. The changes introduced are sufficiently significant to obtain also slight variations in the pattern of accumulated precipitation for the simulated period. Comparisons with ground measurements of wind and temperature have been done in the test regions. Similar errors are obtained with the two land-use maps and physical parameters, without a clear improvement in the performance of the meteorological model.The simulations done in this work contributes evidence to the high influence of surface scheme applications of mesoscale models at high spatial resolution. In the context of dialogue between remote sensing scientists and numerical climate modelers, it is expected that more research should be done to investigate the sensibility of the mesoscale models to improvements in the surface properties characterization.

 • Hundimiento minero en la zona suroeste de Cardona (Barcelona)

   Sanmiquel Pera, Lluis; Jorge Sanchez, Juan
  Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero
  p. 439-445
  Presentation's date: 2004-10-02
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • FORMACIÓ HORITZONTAL SEMIPRESENCIAL. EL MODEL AMPLIAT DE LA TITULACIÓ D'ENGINYERIA EN ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA.

   Jorge Sanchez, Juan
  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
  Presentation's date: 2004-06-30
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Implantación del documento de Seguridad y Salud en canteras de roca ornamental

   Jorge Sanchez, Juan; Freijo Alvarez, Modesto; Sanmiquel Pera, Lluis
  Competitive project

   Share

 • Implantación del documento de Seguridad y Salud en minería subterránea

   Freijo Alvarez, Modesto; Jorge Sanchez, Juan; Sanmiquel Pera, Lluis
  Competitive project

   Share

 • Formació horitzontal semipresencial. el model ampliat de la titulació d'enginyeria en organització industrial de la universitat politècnica de catalunya

   Griful Ponsati, Eulalia; Pedrosa, Jaume Gibert; Jorge Sanchez, Juan
  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
  p. 111-112
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • First GERB/CERES ground validation campaign at the Valencia Anchor Station (Spain)

   Lopez Baeza, Ernesto; Alonso, S; Bates, M J; Bodas, A; Dewitte, S; Diaz-Pabon, C; Domènech Ortí, Cristina; Gimeno Ferrer, J. F.; Harries, J E; Jorge Sanchez, Juan; Labajo, A; Pineda Ruegg, Nicolau; Pino Gonzalez, David; Rius, A; Rocadenbosch Burillo, Francisco; Russell, J. E.; Sicard, Michaël; Smith, G.L.; Szewczyk, Z. Peter; Tarruella Boixadera, Ramon; Torrobella, J.; Velazquez, A.
  The 2004 EUMETSAT Meteorological Satellite Conference
  p. 497
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Aproximación a la huella ecológica de la Escuela Universitaria Politécnica de Manresa (UPC)

   Jorge Sanchez, Juan
  Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas
  Presentation's date: 2003-07-23
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • IFIS, una asignatura semipresencial y transversal pensando en Europa.

   Jorge Sanchez, Juan
  Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas
  Presentation's date: 2003-07-23
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Aproximación a la huella ecológica de la Escuela Universitaria Politécnica de Manresa (UPC)

   Jorge Sanchez, Juan; Busquets Rubio, Pere
  Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas
  p. 1-9
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Análisis de riesgos psicosociales en la prevención de riesgos laborales en canteras de piedra ornamental

   Freijo Alvarez, Modesto; Edo Tomas, Joaquin Jesus; Comajuncosa Casabella, Josep; Jorge Sanchez, Juan
  Fòrum Català de la Mineria
  p. 60-75
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • IFIS, una asignatura semipresencial y transversal pensando en Europa

   Jorge Sanchez, Juan
  Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas
  p. 1-9
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • IFIS, una asignatura semipresencial y transversal pensando en Europa

   Jorge Sanchez, Juan
  Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas
  p. 52
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • SCALES: SEVIRI&GERB Cal/Val Area for Large-scale field ExperimentS

   Lopez-Baeza, Ernesto; Belda, Fernando; Bodas, Alejandro; Crommelynck, Dominique; Steven, Dewitte; Domenech, Carlos; Gimeno, Jaume F.; Harries, John E.; Jorge Sanchez, Juan; Pineda Ruegg, Nicolau; Pino Gonzalez, David; Rius, Antonio; Kauzar, Saleh; Tarruella Boixadera, Ramon; Velazquez, Almudena
  Remote Sensing of Clouds and the Atmosphere VIII
  p. 134-148
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • e-AmbiT. Web de recursos en ambientalizacion curricular para la tecnologia: Ingenieria Mecanica

   Ferrer Balas, Didac; Segalas Coral, Jordi; Pujadas Garriga, Marta; Jorge Sanchez, Juan
  Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica
  p. 546-552
  Presentation's date: 2002-12-11
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • e-ambit. A virtual resources site on curriculum greening for technological studies

   Ferrer Balas, Didac; Segalas Coral, Jordi; Jorge Sanchez, Juan; Pujadas Garriga, Marta
  Engineering Education in Sustainable Development
  Presentation's date: 2002-10-24
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • TELEDETECCION Y RIESGOS NATURALES.

   Jorge Sanchez, Juan
  Date of publication: 2002-10-31
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Using NOAA-AVHRR and SPOT-VGT data to estimate surface parameters: application to a mecoscale meteorological model.

   Jorba Casellas, Oriol; Jorge Sanchez, Juan; Baldasano Recio, Jose M.; Pineda Ruegg, Nicolau
  Date of publication: 2002-09
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Ponències UCEN: Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) aplicades a l'estudi de l'aire

   Grau Vilalta, Maria Dolors; Jorge Sanchez, Juan; Bonsfills Pedros, Ana
  Date of publication: 2002-07
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Elaboració de mapes de precipitació a partir d'imatges infraroges de satèl.lit.  Open access

   Tarruella Boixadera, Ramon
  Department of Mining Engineering and Natural Resources, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El present treball analitza l'aplicabilitat de diferents tècniques, originalment ideades per al tractament de xàfecs que fan ús d'imatges IR de satèl·lit per estimar la precipitació amb una finalitat climatològica en la nostra regió.S'han estudiat les tècniques d'Arkin, NAW i "Autoestimator" al llarg del període entre juliol de 1994 i juny de 1995, amb una temporalització mensual, estacional i anyal. L'àmbit geogràfic ha estat l'estat espanyol exceptuant les illes Canàries i s'ha treballat com un conjunt o dividit en tres zones, nord i nord-oest, litoral mediterrani i centre i sud de la península. En cada cas s'han aplicat les tècniques originals a les imatges METEOSAT corresponents (24 o 48 diàries, depenent de la tècnica), i s'han estudiat i aplicat aquelles modificacions que proporcionaven millors resultats en la regió analitzada.Les principals conclusions a que s'ha arribat són les següents:· La utilització de tècniques de determinació de precipitació a partir d'imatges IR de satèl·lit presenta avantatges (extensió territorial i temporal) front tècniques basades en observacions en terra. El fet que la determinació de la precipitació en una imatge IR es faci de manera indirecta, obliga a calibrar aquestes tècniques per a cada zona geogràfica.Tècnica d'Arkin:· De les tècniques analitzades la d'Arkin és la més simple i ràpida d'aplicar. Els valors originals de temperatura llindar i intensitat de precipitació no s'adapten a la nostra zona geogràfica. Una temperatura llindar més elevada (255 o 260 K) amb una intensitat de precipitació menor ( 0.5 o 0.4 mm/h) s'adequa més.· En general la tècnica proporciona pobres correlacions per als mesos d'hivern, sent més altes en els mesos de tardor i estiu.Tècnica NAW:· La tècnica NAW original millora lleugerament la correlació respecte la tècnica d'Arkin, però sobreestima fortament la precipitació. Assignacions de precipitació menors que les originals són necessàries per eliminar les sobreestimacions del mètode.· L'aplicació de discriminants per increment de temperatura no millora les correlacions excepte en el litoral mediterrani.· Els mesos de tardor i estiu presenten les millors correlacions, i els d'hivern les pitjors.Tècnica "Autoestimator":· La tècnica "Autoestimator" no millora, en general els resultats de les tècniques d'Arkin i NAW. L'equació original sobreestima la precipitació en gairebé tots els mesos. Les modificacions introduïdes en l'equació original milloren les correlacions disminuint les sobreestimacions del mètode. Cal una calibració de la tècnica per a cada zona concreta i per a cada estació particular si es vol que la tècnica presenti estimacions fiables de la precipitació.Comparació de les tres tècniques:· Les tres tècniques tenen moltes dificultats en separar els núvols que aporten precipitació d'aquells que no en porten. Aquest fet pot explicar les baixes correlacions en mesos amb poca precipitació però en què les imatges mostren la presència abundant de núvols.· En el conjunt de l'any la tècnica NAW té la correlació més alta seguida de molt a prop per la d'Arkin. NAW és la que sobreestima més i Arkin la que menys. Per mesos Arkin sembla seguir millor les variacions, estimant correctament la precipitació en els mesos de tardor. La tècnica "Autoestimator" sembla reflectir millor la precipitació per episodis concrets.· Les estimacions de totes les tècniques millorarien si es tingués en compte la quantitat de vapor d'aigua present en l'atmosfera.

  The aim of this work is to analyse the ability of different techniques, based on infrared satellite images and used in the study of heavy rainfall, to estimate the rainfall in our area for climatic purposes. The Arkin, NAW and Autoestimator techniques are applied during the period July 1994-June 1995, using different temporal steps (month, seasonal and annual). The studies have been applied to Spain, excluding Canary Islands. This area was divided in three sub-areas: north and north-west, Mediterranean coast, and centre and south of the peninsula. The three areas were processed together or individually. The original techniques were applied to the METEOSAT images (24 or 48 per day). We studied different improvements of the techniques and applied systematically the best for our climatic area. The main conclusions achieved are:· The use of techniques to determine the rainfall using IR satellite images is the more suitable than techniques based on land observations. These methods must be calibrated for every geographic area because the rainfall determination using the IR images is an indirect method.Arkin technique:· The Arkin the simplest and easiest technique to be applied. The original values of threshold temperature and rainrate are not suitable to the geographic area studied. A higher threshold temperature (255 o 260 K) joined to a smaller rainrate (0.5-0.4 mm/h) fit better results.· Generally, the technique gives poor correlation for the winter months, and higher correlation for the autumn and summer months.NAW technique:· The original NAW technique gives a little better correlation than the Arkin technique, but NAW shows some important rainfall overestimates. To remove the overestimates of the method lower rainrates than the original ones must be set.· Empirical discriminations based on temperature difference into a cloud don't improve the correlation except for the Mediterranean area.· Autumn and summer months show the best correlations, and the winter ones the worst.Autoestimator technique:· In general, the Autoestimator technique doesn't improve the Arkin and NAW results. The original equation overestimates almost months. The modifications included give better correlations, decreasing the overestimates of the method.· For every single area and station the techniques must be calibrated if reliable rainfall estimates are desirable.Comparison of the techniques:· All techniques used have a lot of difficulties to discriminate the clouds that give or don't give rainfall. This could be the reason for the low correlations for months with low rainfall but IR images that shows a lot of clouds.· For the whole year NAW technique has the best correlation, similar to Arkin method. NAW gives the most overestimates and Arkin shows the lowest overestimates. Arkin defines better the variations by months, fitting the rainfall properly for the autumn months. The Autoestimator technique shows better results for particular episode. · The estimates for all methods will improve if the water vapour present in the atmosphere is taken into account.