Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 21 of 21 results
 • Només imatges. La targeta postal, vehicle de coneixement urbà  Open access

   Sarda Ferran, Jordi
  Defense's date: 2012-12-12
  Department of Urbanism and Regional Planning, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This dissertation is a study of the contemporary city using picture postcards as its sole frame of reference. Until now the postcard has enjoyed little recognition as a documentary medium that could function reliably and of its own accord. Nor has it been viewed as being up to the task of advancing complex phenomenological urban studies. Too often the postcard has been deemed inappropriate as a scholarly resource, a flimsy, pint-sized, sporadic, insignificant and overly popular artifact. The present study shows that, precisely because of their multiple, intersubjective and intimate character, postcards, with their double-sided interplay between image and text, have the potential to reveal circumstances, developments and exchanges involving cities that other, better established media are often at a loss to explain.

  El propòsit de la tesi es efectuar un estudi de la ciutat a través de la postal com a únic filtre: un medi, fins ara no acceptat, obertament, com a documentalment solvent i autònom, ni adequat pels estudis urbans de fenomenologia complexa. La postal ha estat considerada, sovint, impròpia per la seva condició d’objecte menor, fràgil, ocasional, insignificant i d’arrel popular. El present treball de recerca, vol fer explícit i demostrar que la postal, donada justament la seva condició de múltiple, intersubjectiva i interpersonal, pot assolir o mostrar ‐amb la duplicitat imatge‐text‐relacions, situacions, evolucions, intercanvis ‐sempre referits a la ciutat‐, que altres disciplines reconegudes tenen més dificultats en explicar. La font majoritària, gairebé exclusiva, de la recerca, és un recull molt ampli de postals-imatge, acumulades i organitzades per l’autor del treball durant prop de cinquanta anys: Una Col•lecció, així anomenada en el treball de recerca, que conté unes tres-centes mil targetes postals de ciutats, d’arquitectura i de paisatges. Les propietats de la postal com a document i objecte de recerca son especifiques i molt diferents a la informació i conclusions que es poden deduir a partir d’altres medis. Si l’objecte d’estudi és la ciutat, la postal ofereix un camp de treball obert, extens i relativament inexplorat. Aquesta tesi vol contribuir a la incorporació d’aquest medi com objecte de recerca privilegiat i confirmar que la postal, ‐tal com la sociologia, la cartografia, l’estadística, la fotografia, el cinema, la literatura i d’altres tècniques i ciències‐pot esdevenir un vehicle perfectament homologable d’aproximació al coneixement de la ciutat. En el procés, el treball de recerca s´ha proposat demostrar que els tres mots: vehicle, coneixement i urbà que designen la tesi des del seu subtítol, són una tríade de conceptes específics, inherents, intrínsecs o si més no adherits intensament de manera indissociable des dels seus inicis fins ara a la targeta postal. La transmissió de coneixement que la postal proposa bascula entre dos mons: El de la cartofilia, un terme d’arrel francòfona, que significa interès reiterat per la postal i evoca memòria, nostàlgia i coneixement del passat. Per contra, la deltiologia, un terme anglòfon, descriu, identifica, classifica, diferencia i sobretot relaciona, és a dir, proporciona un intens coneixement de la postal, que es vol apropar a la ciència. Si en un cas l’objectiu es col∙leccionar i refer la historia pròpia de la postal, en l’altre es tracta de trobar les pautes de comparació i relació, i de retruc aprendre a llegir la ciutat. Aquesta tesi sobre la ciutat es recolza en ambdues aproximacions. Entenent que una i l’altra han contribuït, de manera decidida en la valoració de la postal, com a vehicle de coneixement urbà. La targeta postal. -És presenta generalment com un document barrejat, indestriable, el que obliga a establir criteris de selecció i d’intenció i discriminació per poder obtenir, en la recerca, resultats plausibles. -Té la capacitat de generar / acumular informació visual molt variada i de molts llocs. Es per això que la ciutat fa postals dels espais i construccions que la representen i vol difondre. Un sistema que permet multiplicar la difusió de les imatges, proposades pel notari fotògraf i sancionades pel comprador i potser pel receptor, que son qui definitivament construeixen la imatge/ideari urbà. ‐És rellevant com a material d’investigació per la seva condició democràtica. La postal permet fer arribar imatges urbanes a tothom ‐sobretot la nova classe urbana‐, i per tant a qualsevol sector de edat i gènere, condició important per comprendre l’abast de les relacions entre transformacions urbanes i socials. ‐És un document extraordinàriament sintètic i de transmissió rapida. Pot moure la informació, encara actualment, gràcies al sistema eficaç del correu i a les seves condicions genètiques de la postal : mesura, pes, forma i cost. -Va associada a missatges breus, sovint establerts, ‐“hem arribat bé, felicitats”‐ i vincula imatge amb text en dosis molt estrictes. La postal produeix una imatge calidoscòpica, barrejada, fragmentada, complexa, de qualsevol tema o lloc, i qüestiona, per tant, la veritat absoluta des de la multiplicitat. Aquestes qualitats permeten confirmar la postal com a medi, vehicle, document homologable i acceptat, capaç de contribuir, precisament des de les seves condicions característiques, ‐reproductibilitat, fragilitat i mobilitat ‐a l’estudi i coneixement de la ciutat; esdevenint així un veritable vehicle de coneixement urbà.

 • VII Mostra d'Arquitectura del Camp de Tarragona i Premi Fundación Alejandro de la Sota

   Sarda Ferran, Jordi; Pàmies Martorell, Anton M.
  Award or recognition

  View View Open in new window  Share

 • VI Biennal d'Arquitectura Alejandro de la Sota

   Sarda Ferran, Jordi
  Award or recognition

   Share

 • LABORATORI D'URBANISME

   Solé Gras, Josep Maria; Gomez Escoda, Eulalia Maria; Gimenez Imirizaldu, Alejandro; Crosas Armengol, Carles; Rubert de Ventos, Maria; Sarda Ferran, Jordi; de Solà-Morales Rubió, Manuel; Serra Riera, Enric; Eizaguirre Garaitagoitia, Francisco Javier; Domingo Clota, Miguel; Parcerisa Bundo, Josep
  Participation in a competitive project

   Share

 • El tren: vies d'urbanitat

   Sarda Ferran, Jordi
  AT: Arquitectes de Tarragona
  Date of publication: 2009-03
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Landscape: product/production : catalogue of the iv european landscape biennial 2006: IV Rosa Barba European Landscape Prize

   Bellmunt Chiva, Jorge; Batlle Durany, Enric; Sarda Ferran, Jordi
  Date of publication: 2008-08-31
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • La Casa Navàs

   Sarda Ferran, Jordi
  Date of publication: 2006
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Urbanisme funcional a prova. El Poblat HIFRENSA, a Vandellòs

   Sarda Ferran, Jordi; Rubert de Ventos, Maria
  Date of publication: 2005-04-30
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Die Stadtterrassen der Altstadt von Tarragona, Katalonien

   Segura, Jordi; Casadevall, Jordi; Costa, Jaume; Olivé, Xavier; Roca Blanch, Estanislao; Romaní, Xavier; Sarda Ferran, Jordi
  Topos (M¿nchen)
  Date of publication: 2002
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Casa Navàs = The Navàs House

   Sarda Ferran, Jordi
  Date of publication: 2000-12
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Renovació de la Part Alta de Tarragona

   Segura, Jordi; Cantallops Valeri, Lluis; Sarda Ferran, Jordi; Romaní Bové, Xavier; Roca Blanch, Estanislao; Costa, Jaume; Casadevall, Jordi; Bruno, Andrea
  Quaderns d'arquitectura i urbanisme
  Date of publication: 2000
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • I Bienal d'Arquitectura Alejandro de la Sota: espais exteriors

   Segura, Jordi; Sarda Ferran, Jordi; Romaní, Xavier; Roca Blanch, Estanislao; Costa, Jaume R.; Casadevall, Jordi
  Award or recognition

   Share

 • Mas allá del preyecto de espacio público

   Bellmunt Chiva, Jorge; Sarda Ferran, Jordi
  Geometría
  Date of publication: 1996-07
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Epíleg

   Sarda Ferran, Jordi
  Date of publication: 1995
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Elementos de proyectación en el jardín: un nuevo jardín en Venecia

   Bellmunt Chiva, Jorge; Sarda Ferran, Jordi
  Geometría
  Date of publication: 1995-06
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • El camp és ciutat

   Sarda Ferran, Jordi
  Date of publication: 1995
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Reflexions sobre la restauració del Castell

   Sarda Ferran, Jordi; Granell, Jordi
  Date of publication: 1994
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Parc a Salou

   Sarda Ferran, Jordi; Bergadà, Jordi
  Quaderns d'arquitectura i urbanisme
  Date of publication: 1992
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Josep Maria Sostres: cinc assaigs d'arquitectura

   Muro Soler, Carles; Quetglas Riusech, Jose Francisco
  Date of publication: 1990-01
  Book

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Teatre del patronat obrer: 1980: no voldria haver de conservar-ho tan sols a la memoria

   Sarda Ferran, Jordi
  Quaderns d'arquitectura i urbanisme
  Date of publication: 1988
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window