Bofill Abello, Jordi
Total activity: 7
E-mail
jordi.bofillupc.edu
Contact details
UPC directory Open in new window

Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 7 of 7 results
 • ¿Enfoque ráster¿ del problema hidrodinámico del flujo en lámina libre en 2D

   Soler Guitart, Joan; Blade i Castellet, Ernest; Bofill Abello, Jordi; Gamazo, Pablo
  Tecnologia y Ciencias del Agua
  Date of publication: 2013-09
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Geographical information systems traditionally provide information using two formats¿raster and vector. Each one of these formats is handled according to their independent algorithms. Consequently, any type of hydraulic study performed in a territory contains information that can be classified by these two formats. LiDAR is the most precise technology used to generate Digital Elevation Models (DEM) for large areas, with a spatial resolution of 1 to 2 m and a minimum precision in height. It gives the cartographic information its raster characteristic, with the cell as its basic unit of information. Consequently, this kind of information is very suitable to the generation of structured quadrilateral meshes to numerically model free surface flow in two dimensions. The main objective of this work was to present an adaptation of the classic explicit first order finite volumes scheme to a finite square volumes (FSV) mesh which, directly and without interpolations, makes each cell in the DEM (or raster) equal to the corresponding FSV. Consequently, the dimensions of the FSV are those of the base DEM cell. This is presented herein as a raster approach to the hydrodynamic problem of free surface flow in two dimensions. With the raster approach, the database for the mesh topology does not need to be consulted for each instant of time and, therefore, the efficiency of the numeric process is greatly improved. Consequently, larger-sized problems can be addressed. An additional objective was to compare both approaches by solving an illustrative example.

 • Integració d'eines i mètodes de la mesura de la sostenibilitat d'un territori en un sistema d'informació  Open access

   Bofill Abello, Jordi
  Defense's date: 2012-06-05
  Institute for Research on Science and Technology for Sustainability, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Es realitza una recerca aplicada en els camps de la mesura de la sostenibilitat d’un territori, i dels sistemes d’informació, estudiats com un sistema complex. D’una banda, s’analitzen les eines i els mètodes aplicats en els estudis de sostenibilitat d’un territori (variables, indicadors, models conceptuals, etc.) i, d’altre banda, els conceptes i les eines informàtiques actuals. La tesi amplia els conceptes de variables i valors, i estableix mètodes per integrar la informació estructural d’un territori, així com per resoldre el càlcul de valors de variables derivades, mitjançant una sintaxis que permet descriure i executar fórmules i programes de càlcul. Es desenvolupa un disseny de la base d’informació, amb els tipus d’entitats que intervenen (territori, models conceptuals, variables, valors i fonts de dades) i alguns dels processos principals, enfocada a grups multidisciplinaris de recerca. Es presenten els prototips desenvolupats que s’han aplicat a casos pràctics, utilitzant software lliure.

  The questions raised that are the basis of the research and the source that feeds the objectives are: 1. Is it possible to define a data model to undertake sustainability studies for territories with different types of organization, initially unknown? 2. Can data evolve incorporating new requirements and techniques, so it is re-usable for subsequent follow up studies? 3. Can the system incorporate views of researchers that come from different research areas, possibly with conflicting interests? Three knowledge areas are involved: sustainability; data, metadata and ontologies, and information systems. The objectives of the research are: - Conceptual definition of variables and values in the area of sustainability. - Establish a variables calculation and agregation method. - Definition of an integrated data structure. - Integration of conceptual models in the data structure. - Validation of the proposed methodology through prototyping. These objectives fit into the following main areas of concern: (a) sustainability measurement, calculation of indicators and indexes, territorial organization and free software. The methodology used is to collect and analyze the current status of each area, the vision as post-normal science, systems thinking and prototype development. The thesis shows the relationships between territory, data and conceptual models, and also proposes methods that allow them to work together. It defines the concepts of variables and values, and their relationship with the values ¿¿of conceptual models (reference values, thresholds ...). Pointed out contributing methods: - Define and integrate wide variety of organizational structures. - Define and calculate any type of indicator, index or variable. - Use conceptual frameworks concurrently with different sustainability criteria. - Prototypes are developed using free software

 • Informe de sostenibilitat de Catalunya 2006

   Felipe Blanch, Jose Juan de; Sureda Carbonell, Bàrbara; Cruz, I; Alvarez Del Castillo, M. Dolores; Amat, E; Bofill Abello, Jordi; Carrera Gallissa, Enric; Cifuentes, P; Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz; Jurado, A; Lazzarini, Boris; Londoño, J P; Lopez Lopez, Maria Jose; Morales Gámez, Laura Teresa; Vives Costa, Jordi
  Date of publication: 2009-01
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Integració de dades per estudis de sostenibilitat  Open access

   Bofill Abello, Jordi; Felipe Blanch, Jose Juan de
  Congrés UPC Sostenible 2015
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Els estudis de sostenibilitat es poden realitzar en àmbits concrets com poden ser el cicle de l'aigua, les migracions de població o la mobilitat territorial; si l'àmbit d'estudi és més global o general, llavors els models conceptuals aplicats (com poden ser els de Gallopin, Bossel, etc. ) són importants. En aquests tipus d'estudis calen un nombre de dades considerables: dades econòmiques, socials, territorials, ambientals, etc. Les fonts d'informació per obtenir les dades són també nombroses i diverses. Aquest fet ha motivat la concepció de diferents indicadors i índex per facilitar aquestes visions més amplies. No obstant el nombre de dades necessàries continua creixent, més encara si tenim en compte que l'anàlisi evolutiu requereix de la repetició de mesures per obtenir sèries temporals. Una part important de les dades provenen de fonts públiques (Idescat, Ine, Eurostat, Conselleries, Ministeris, etc.), que tenen temporalitats i cobertures diferents segons els organismes. Per altre banda, amb l'evolució de la web estan emergent noves fonts de dades, com la web semàntica o web de dades. La web semàntica enllaça dades de la mateixa manera que ara s'enllacen documents. Aquests lligams entre dades de diferents fonts facilita als rastrejador d'informació l'accés a dades en funció de la definició semàntica de la pròpia dada. Per realitzar els estudis de sostenibilitat és habitual recolzar-se en fulls de càlcul, per la seva agilitat i facilitat d'ús. Aquests fulls fan diverses funcions: eina matemàtica, eina de presentació de resultats i base de dades. El “tot en un”, el “swiss army knife”, és una eina útil, però és important evolucionar i incorporar noves estratègies d'anàlisi. En aquest treball presentem l'estat actual d'una innovadora eina d'estudis de sostenibilitat territorial. Aquesta eina incorpora visions territorials, conceptuals i temporals de les dades, integrant fins i tot fonts de dades semàntiques; s'ha desenvolupat totalment usant software lliure, el llenguatge de programació ha estat Python i el framework de desenvolupament Django. En una següent fase de la recerca incorporarà un model d'eines informàtiques d'anàlisi, de forma que es puguin escollir diferents software per l'anàlisi i la presentació de resultats (estadístiques, gràfiques, modelització, etc.) A nivell pràctic es presenta la implementació per l'estudi de sostenibilitat per municipis i comarques catalanes.

 • Access to the full text
  Model conceptual d'un sistema d'informació per estudis de sostenibilitat d'un territori  Open access

   Bofill Abello, Jordi; Felipe Blanch, Jose Juan de; Barrado Muxí, Cristina
  International Conference on Sustainability Measurament and Modelling
  Presentation's date: 2009-11-05
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • L'economia verda a la ciutat de Terrassa

   Felipe Blanch, Jose Juan de; Sureda Carbonell, Bàrbara; Bofill Abello, Jordi; Rocuts, A; Cifuentes, P A; Londoño, J P; Gallon, L
  Date of publication: 2008-06-30
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • L'economia verda a Terrassa

   Felipe Blanch, Jose Juan de; Sureda Carbonell, Bàrbara; Bofill Abello, Jordi
  Date: 2007-12
  Report

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window