Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 142 results
 • Access to the full text
  El Teixit residencial en la formació de la metròpolis moderna. El cas de Barcelona (1840-1936). Volum II: Les operacions de creació d'habitatge dins l'Eixample (1860-1936)  Open access

   Hereu Payet, Pedro; Oliveras Samitier, Jordi; Paricio Casademunt, Antoni; Rodríguez Pedret, Carmen; Rosselló Nicolau, Maribel; Serra Santasusagna, Joan
  Date of publication: 2014-12-01
  Book

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La publicació és fruit d'una recerca sobre la formació del teixit residencial a l’Eixample de Barcelona, realitzada en el marc dels projectes finançats "La arquitectura de la vivienda en Barcelona" (HUM 2007-64221) i "La arquitectura de la vivienda en Barcelona: entre la autarquía y el desarrollismo. 1939-1976" (HAR 2010-19160). Aquest volum II, "Les operacions de creació d’habitatge dins l’Eixample (1860-1936)", constitueix la continuació immediata, ara dins de l’àmbit de l’Eixample de Barcelona, dels treballs que es donaven a conèixer en el volum I: "El teixit residencial en les operacions de creació d’habitatges dins de Ciutat Vella. 1840-1880", aparegut l’any 2013.

  Descripció del recurs: 4 de febrer de 2015

  Treball realitzat dins dels projectes de recerca HUM 2007-64221 i HAR 2010-19160 atorgats pel Ministerio de Ciencia e Innovación

  Els textos que ara editem son fruit dels treballs de recerca sobre la formació del teixit residencial a l’Eixample de Barcelona que vam realitzar en el marc dels projectes de recerca La arquitectura de la vivienda en Barcelona. HUM 2007-64221 i La arquitectura de la vivienda a Barcelona: entre la autarquía y el desarrollismo. 1939-1976. HAR 2010-19160. El volum II, Les operacions de creació d’habitatges dins l’Eixample (1860-1936), constitueix la continuació immediata, ara dins de l’àmbit de l’Eixample de Barcelona, dels treballs que es donaven a conèixer en el volum I, El teixit residencial en les operacions de creació d’habitatges dins de Ciutat Vella. 1840-1880, aparegut l’any 2013. D’altra banda, el volum III, De la Ciutat Vella a l’Eixample. Mirades complementàries, recull alguns apartats en els quals s’exposen aspectes concrets que ens han semblat prou destacables per a donar-los un tractament específic i que es refereixen tant als teixits residencials de les zones del nucli antic de les que havíem analitzat al volum I, com als teixits de l’Eixample dels quals es parla al volum II. En un principi teníem la intenció d’agrupar tot el que ara publiquem en un únic volum, les dimensions que hauria pres aquest volum i la relativa autonomia de tractament de les qüestions que acullen han aconsellat presentar-les en dos volums separats.

 • Balanç per activitats 2013 : Arquitectura

   Rodríguez Pedret, Carmen
  Date of publication: 2014-02-01
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Barcelona : instrucciones de uso (1839-1912) : el imaginario de la ciudad moderna en las guías turísticas  Open access

   Rodríguez Pedret, Carmen
  TERRITORIS DEL TURISME L’IMAGINARI TURÍSTIC I LA CONSTRUCCIÓ DEL PAISATGE CONTEMPORANI
  p. 635-647
  Presentation's date: 2014-01-24
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Understanding the urban development of the industrial city means to have in mind a specific narrative that evokes and captures the multifaceted metropolitan scenario. The depiction of the city in the guidebooks is the finest encounter between words and spaces; it’s an essential witness for the analysis of the different social, economic and cultural factors that give meaning and relevance to urban shape -especially for understanding the relationship between these processes and the transformations of the territory over time.The spread of guidebooks in the mid-nineteenth century is a symptom of visual and narrative excitement focused in the metropolis as an object of large-scale exhibition. Specifically in Barcelona, the commercial possibilities of this narrative increased since the second half of the century and developed itself at the same time as the definition of a specific imaginary for the modern city was taking shape. This background determines the boundaries of this study (1839-1912), which follows the path of a series of city guides and its fitting in the essential period of modernization of Barcelona. The way these works are closely related to the emergence of the new metropolitan scenery raises them to the grade of city's founding narrative.

 • El vademécum de la ciudad. La creación de la Barcelona moderna en las guías urbanas

   Rodríguez Pedret, Carmen
  Date of publication: 2014
  Book chapter

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Este libro recoge las respuestas de personas muy distintas a una misma pregunta. La pregunta acerca del lenguaje que, desde cada disciplina y cada experiencia, es capaz de hablar del espacio habitado que compartimos, del espacio de la ciudad, de las ciudades, de los lugares construidos y fundados para vivir en ellos. Esta función del lenguaje es la que se ha considerado creadora de una "topología": una estructura de diferenciación de sentido que organiza, ante la conciencia, el espacio habitado por las comunidades, en las diferentes culturas. Una estructura verbal que cubre con palabras el sentido del espacio y que permite de ese modo la apropiación del lugar por parte del sujeto que lo habita. Una topología que reúne múltiples redes formadas por palabras acuñadas por las distintas comunidades lingüísticas.

 • Access to the full text
  El Teixit residencial en la formació de la metròpolis moderna: el cas de Barcelona 1840-1936. Volum I: les operacions de creació d'habitatge dins Ciutat Vella (1840-1880)  Open access

   Rosselló Nicolau, Maribel; Oliveras Samitier, Jordi; Paricio Casademunt, Antoni; Rodríguez Pedret, Carmen; Serra Santasusagna, Joan; Hereu Payet, Pedro
  Date of publication: 2013-10
  Book

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La present publicació recull una part dels treballs realitzats a partir dels projectes de recerca La arquitectura de la vivienda en Barcelona. HUM 2007-64221 y La arquitectura de la vivienda en Barcelona: entre la autarquía y el desarrollismo, 1939-1976. HAR 2010-19160. Els treballs que ara donem a conèixer són els que corresponen als estudis referents al període comprès entre 1840 i 1880.

  La present publicació recull una part dels treballs realitzats a partir dels projectes de recerca La arquitectura de la vivienda en Barcelona. HUM 2007-64221 y La arquitectura de la vivienda en Barcelona: entre la autarquía y el desarrollismo, 1939-1976. HAR 2010-19160. Els treballs que ara donem a conèixer són els que corresponen als estudis referents al període comprès entre 1840 i 1936. Paral·lelament, amb la publicació de la monografia Les Vivendes del Congrés Eucarístic de Barcelona hem començat a donar a conèixer la part dels treballs actualment en curs i centrats en el període posterior a la Guerra Civil.

 • La città moderna : istruzioni per l'uso : la creazione di Barcellona nelle guide turistiche (1839-1912)

   Rodríguez Pedret, Carmen
  VI CONGRESSO AISU. ASSOCIAZIONE ITALIANA DI STORIA URBANA
  p. 1-10
  Presentation's date: 2013-09-12
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Per capire la formazione della città industriale moderna si deve considerare la presenza inevitabile di una serie di narrazioni specifiche che sono stati responsabili da invocare e registrare il multiforme paesaggio metropolitano. Come luogo per eccellenza de l’incontro tra le parole e gli spazi, la guida che descrive un luogo è una testimonianza fondamentale per l'analisi dei diversi fattori sociali, economici e culturali che danno senso e significato alla città moderna, e in particolare per scoprire i rapporti con i processi di cambiamento del territorio nel corso del tempo. In tutta Europa, la proliferazione di manuali e guide urbane dalla metà del XIX secolo, era sintomo dell'effervescenza visiva e narrativa che si è sviluppato attorno a una metropoli diventata così l'oggetto principale dell’esposizione e l’intrattenimento pubblico. Anche nel caso di Barcellona, il potenziale commerciale delle guide è aumentato a partire dalla seconda metà del secolo ed è stato sviluppato in parallelo con la definizione di un immaginario specifico della città moderna. Questo argomento decide il confine cronologico del nostro lavoro (1839-1929), seguendo il percorso di una serie di guide della città e il suo posto nel periodo chiave della modernizzazione di Barcellona. L'allineamento di queste opere con l'emergere di nuovi paesaggi metropolitani, li dà, in questo contesto, la categoria de racconto fondatore de la nuova città.

 • Access to the full text
  Deriva y fortuna de la arquitectura modernista en las guías turísticas de Barcelona, 1888-1929  Open access

   Rodríguez Pedret, Carmen; Cruz Guáqueta, Mónica
  Congrés Internacional CoupDefouet
  p. 1-16
  Presentation's date: 2013-06-27
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  A partir del análisis de un conjunto de guías turísticas dedicadas a la ciudad de Barcelona durante el período de su máxima expansión urbana (1888-1929), el estudio plantea una revisión histórica de la percepción y la difusión pública de la imagen de la arquitectura modernista. Se trata de detectar las fluctuaciones, las derivas y la fortuna del modernisme en un contexto singular, alejado de cualquier especialización académica y de sus habituales estrategias de comunicación. This study proposes a historical review of diffusion and perceptions of the public image of Modernist architecture, based on the analysis of a set of touristic guides published in the city of Barcelona during the time of its maximum urban development. This particular urban narrative will allow us to detect the fluctuations, drifts and fortune of Modernisme in a singular context, far away from the academic background and its regular communicative strategies.

 • Arquitectura 2012

   Rodríguez Pedret, Carmen
  Date of publication: 2013-01
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • El teixit residencial en la formació de la metropoli moderna : el cas de l'Eixample

   Rosselló Nicolau, Maribel; Collell, Alba; Cuadrench, Pere; Hereu Payet, Pedro; Oliveras Samitier, Jordi; Rodríguez Pedret, Carmen
  Barcelona quaderns d'historia
  num. 18, p. 350-351
  Date of publication: 2012-12
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Les Vivendes del Congrés Eucarístic de Barcelona : 1952-1962  Open access

   Rodríguez Pedret, Carmen
  DC: revista de crítica arquitectònica
  num. 23, p. 91-93
  Date of publication: 2012-07-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Reseña 5: reseña libro. * Les Vivendes del Congrés Eucarístic de Barcelona. 1952-1962 Autores: Pere Hereu, Jordi Oliveras, Antoni Paricio, Carmen Rodríguez, Maribel Rosselló. Barcelona: Iniciativa Digital Politècnica (UPC), diciembre de 2011. Acceso versión digital en abierto: http://upcommons.upc.edu/e-prints/handle/2117/15121

 • Una domesticidad bajo tutela. El destino de la mujer en la difusión de la arquitectura moderna

   Rodríguez Pedret, Carmen
  Congreso Nacional de Investigación y Género
  p. 1719-1728
  Presentation's date: 2012-06-22
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Dos revistas en la encrucijada. Relato de una polifonía crítica en torno a "Arquitectura" y "Cuadernos de Arquitectura" (1959-1961)

   Rodríguez Pedret, Carmen
  Congreso Internacional Historia de la Arquitectura Española
  p. 775-784
  Presentation's date: 2012-05-04
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La comunicación recoge los ecos de una singular polifonía crítica en torno a las dos principales revistas españolas de arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. La atención a este episodio concreto no sólo permite revisar históricamente los términos en los que se producía el debate arquitectónico en estos medios sino que, especialmente, se dirige a señalar la vigencia de algunas de aquellas propuestas y a situar el problema de la difusión como una cuestión fundamental para comprender las derivas ideológicas de la arquitectura en el tiempo.

 • Ignasi de Solà-Morales i Rubió: itineraris Intel·lectuals  Open access

   Ramon Graells, Antoni; Rodríguez Pedret, Carmen
  DC (Barcelona)
  num. 21-22, p. 118-120
  Date of publication: 2012-04-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Sumario del número 21-22 de DC PAPERS: El cine como pretexto

 • Arquitectura 2011

   Rodríguez Pedret, Carmen
  Date of publication: 2012-01-31
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Les Vivendes del Congrés Eucarístic de Barcelona (1952-1962)

   Hereu Payet, Pedro; Oliveras Samitier, Jordi; Paricio Casademunt, Antoni; Rodríguez Pedret, Carmen; Rosselló Nicolau, Maribel
  Date of publication: 2011-12
  Book

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  1949. La consciència pública del problema de l'habitatge  Open access

   Rodríguez Pedret, Carmen
  Date of publication: 2011-12
  Book chapter

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El treball sobre les Vivendes del Congrés Eucarístic que presentem en aquesta publicació té un caràcter autònom, com a monografia centrada en un conjunt residencial que, per la seva dimensió, coherència i qualitat i per les característiques de la seva promoció, s’ens presenta com una peça singular dins del conjunt del teixit residencial que es construeix a Barcelona després de la Guerra Civil Espanyola. Ara bé, aquesta monografia és, alhora, una part del treball de recerca que el nostre equip elabora d’ençà de l’any 2007 amb l’ajut de dos projectes de recerca successius concedits pel Ministeri de Ciència i Innovació i que se centra en l’estudi de la formació del teixit residencial de la Barcelona contemporàni.

 • Access to the full text
  Adjudicació dels pisos i distribució dels habitants  Open access

   Rodríguez Pedret, Carmen
  Date of publication: 2011-12
  Book chapter

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El treball sobre les Vivendes del Congrés Eucarístic que presentem en aquesta publicació té un caràcter autònom, com a monografia centrada en un conjunt residencial que, per la seva dimensió, coherència i qualitat i per les característiques de la seva promoció, s’ens presenta com una peça singular dins del conjunt del teixit residencial que es construeix a Barcelona després de la Guerra Civil Espanyola. Ara bé, aquesta monografia és, alhora, una part del treball de recerca que el nostre equip elabora d’ençà de l’any 2007 amb l’ajut de dos projectes de recerca successius concedits pel Ministeri de Ciència i Innovació i que se centra en l’estudi de la formació del teixit residencial de la Barcelona contemporàni.

 • Access to the full text
  La qüestió de l'habitatge social dins el marc ideològic del franquisme  Open access

   Rodríguez Pedret, Carmen
  Date of publication: 2011-12
  Book chapter

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El treball sobre les Vivendes del Congrés Eucarístic que presentem en aquesta publicació té un caràcter autònom, com a monografia centrada en un conjunt residencial que, per la seva dimensió, coherència i qualitat i per les característiques de la seva promoció, s’ens presenta com una peça singular dins del conjunt del teixit residencial que es construeix a Barcelona després de la Guerra Civil Espanyola. Ara bé, aquesta monografia és, alhora, una part del treball de recerca que el nostre equip elabora d’ençà de l’any 2007 amb l’ajut de dos projectes de recerca successius concedits pel Ministeri de Ciència i Innovació i que se centra en l’estudi de la formació del teixit residencial de la Barcelona contemporàni.

 • Access to the full text
  Estratègies de promoció  Open access

   Rodríguez Pedret, Carmen
  Date of publication: 2011-12
  Book chapter

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El treball sobre les Vivendes del Congrés Eucarístic que presentem en aquesta publicació té un caràcter autònom, com a monografia centrada en un conjunt residencial que, per la seva dimensió, coherència i qualitat i per les característiques de la seva promoció, s’ens presenta com una peça singular dins del conjunt del teixit residencial que es construeix a Barcelona després de la Guerra Civil Espanyola. Ara bé, aquesta monografia és, alhora, una part del treball de recerca que el nostre equip elabora d’ençà de l’any 2007 amb l’ajut de dos projectes de recerca successius concedits pel Ministeri de Ciència i Innovació i que se centra en l’estudi de la formació del teixit residencial de la Barcelona contemporàni.

 • Access to the full text
  L'anacrònica llar de la postguerra  Open access

   Rodríguez Pedret, Carmen
  Date of publication: 2011-12
  Book chapter

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El treball sobre les Vivendes del Congrés Eucarístic que presentem en aquesta publicació té un caràcter autònom, com a monografia centrada en un conjunt residencial que, per la seva dimensió, coherència i qualitat i per les característiques de la seva promoció, s’ens presenta com una peça singular dins del conjunt del teixit residencial que es construeix a Barcelona després de la Guerra Civil Espanyola. Ara bé, aquesta monografia és, alhora, una part del treball de recerca que el nostre equip elabora d’ençà de l’any 2007 amb l’ajut de dos projectes de recerca successius concedits pel Ministeri de Ciència i Innovació i que se centra en l’estudi de la formació del teixit residencial de la Barcelona contemporàni.

 • Access to the full text
  Les VCE: un projecte experimental amb aspiració modèlica  Open access

   Rodríguez Pedret, Carmen
  Date of publication: 2011-12
  Book chapter

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El treball sobre les Vivendes del Congrés Eucarístic que presentem en aquesta publicació té un caràcter autònom, com a monografia centrada en un conjunt residencial que, per la seva dimensió, coherència i qualitat i per les característiques de la seva promoció, s’ens presenta com una peça singular dins del conjunt del teixit residencial que es construeix a Barcelona després de la Guerra Civil Espanyola. Ara bé, aquesta monografia és, alhora, una part del treball de recerca que el nostre equip elabora d’ençà de l’any 2007 amb l’ajut de dos projectes de recerca successius concedits pel Ministeri de Ciència i Innovació i que se centra en l’estudi de la formació del teixit residencial de la Barcelona contemporàni.

 • Les guies de Barcelona al segle XIX. La construcció d'una historiografia particular

   Rodríguez Pedret, Carmen
  Congrés d'Història de Barcelona
  p. P04
  Presentation's date: 2011-11-30
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Ignasi de Solà-Morales: itineraris intel·lectuals

   Rodríguez Pedret, Carmen; Ramon Graells, Antoni
  Collaboration in exhibitions

   Share

 • Access to the full text
  Arquitectura en el limbo. Los medios de masas y la difusión de la cultura moderna  Open access

   Rodríguez Pedret, Carmen
  International Meeting on Architectural and Urbanism Research
  p. 1-14
  Presentation's date: 2011-06-03
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La comunicación presenta la experiencia de una investigación en torno a la influencia de los medios de comunicación en la construcción de la cultura, de la crítica y de la teoría de la arquitectura. El estudio de las diversas estrategias de difusión destinadas a transmitir los principales valores de la arquitectura moderna, no se limita únicamente al análisis del discurso textual sino que, especialmente, intenta comprender su relación con el proceso de construcción de un imaginario particular, vinculado a la producción y al consumo popular del espacio doméstico. En este sentido, el trabajo destila una obstinada voluntad por equiparar el valor de las imágenes al de las palabras, afirmando la convicción de que únicamente una interpretación conjunta, ayudará a descifrar las claves de una ideología moderna del habitar construida bajo la forma de intensa tutela. // The paper introduces the experience of a research on the influence of the media in the construction of culture, criticism and theory of architecture. The study of various outreach strategies designed to convey the core values of modern architecture is not limited to textual discourse analysis but, especially, tries to understand their relationship with the process of building a particular imagery linked to the production and mass consumption of domestic space. In this sense, the work exudes a stubborn desire to equate the value of images to words, affirming the conviction that only a joint interpretation, will help to decipher the key to a modern ideology of dwelling built in the form of an intense guardianship.

  Postprint (author’s final draft)

 • Nada es lo que parece. Exposición del fondo antiguo de la Biblioteca de la ETSAB

   Rodríguez Pedret, Carmen
  Visions de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
  num. 9, p. 118-
  Date of publication: 2011-05-01
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Aprendiendo a fabular. La Escuela de Arquitectura de Barcelona en la que estudió José Mª Manuel Cortina

   Rodríguez Pedret, Carmen
  Date of publication: 2011-04-01
  Book chapter

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  [...] más allá de los resultados académicos, el tiempo que Cortina pasó en Barcelona coincidió con un período decisivo para la consolidación de la Escuela de Arquitectura y para la modernización de sus métodos de enseñanza.

 • Arquitectura (2010)

   Rodríguez Pedret, Carmen
  Date of publication: 2011-01
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • La arquitectura de la vivienda en Barcelona: Entre la autarquía y el desarrollismo, 1939-1976

   Paricio Casademunt, Antoni; Oliveras Samitier, Jordi; Rodríguez Pedret, Carmen; Rosselló Nicolau, Maribel
  Competitive project

   Share

 • Les guies de Barcelona al segle XIX: la construcció d'una historiografia particular

   Rodríguez Pedret, Carmen
  Congrés d'Història de Barcelona
  p. 171-209
  Presentation's date: 2010-11-21
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La ponència es centra en l’estudi d’una sèrie de guies, reculls històrics i compilacions de fets sobre la ciutat de Barcelona editats entre la segona meitat del segle XIX i els primers anys del XX. El seu objectiu principal és constatar com aquestes publicacions –de caràcter popular i en principi destinades a un públic massiu– construïren un discurs historiogràfic particular alternatiu, però també complementari, al de la historiografia oficial de la ciutat. Més enllà del relat, la singularitat d’aquestes obres de difusió general rau en la seva metodologia: una combinació de dades empíriques i de tota mena de fets extrets de fonts diverses, provinents tant de la cultura escrita com de la tradició popular. El resultat és un discurs heterogeni en el qual la incorporació de referències historiogràfiques serveix com a estratègia de legitimació de cada obra, amb la intenció d'assolir valor científic i així transcendir la seva estricta condició instrumental. Les guies i compilacions històriques oferien al lector una comprensió panoràmica de la ciutat, fonamentada especialment en la seva capacitat exhaustiva com a garantia de qualitat. Segurament, materialitzaven l'obsessió decimonònica per registrar la totalitat dels fets i definir el retrat més fidedigne possible de la realitat del marc urbà al llarg del temps. Però, darrera aquesta particularitat, la seva condició d'enforcall entre la tradició acadèmica i la popular, entre la ciutat antiga i la moderna, defineix un emplaçament ambigu pel que fa a la relació que mantenen amb la cultura historiogràfica de la ciutat, ja que, en aquestes obres, els episodis extrets de la historia oficial convivien amb altres temàtiques orientades a reflectir la complexitat urbana i a projectar la imatge d'una Barcelona lligada al progrés industrial i econòmic. Probablement, aquesta ambigüitat metodològica sigui determinant per interpretar uns relats farcits d'elements anacrònics i alhora forçats a copsar la realitat d'un context destinat a canviar radicalment. Seguint un model de reforma cívica basat en la tutela de la mirada i del comportament del viatger i del ciutadà, les guies expressen la seva voluntat expositiva mostrant els aspectes més rellevants de cada lloc, fixaven les jerarquies urbanes, oferien punts de vista i d'observació o proposaven itineraris i recorreguts predefinits. Aquest estudi també valorarà la seva responsabilitat en aquest procés de control de la percepció de l’espai urbà; per aquesta raó, es planteja una lectura de la guia com a instrument dirigit a fer “visibles” unes imatges de Barcelona que esdevingueren “adherències iconogràfiques”, gairebé invariables de publicació en publicació.

 • La arquitectura de la vivienda en Barcelona: entre la autarquia y el desarrollismo

   Oliveras Samitier, Jordi; Rosselló Nicolau, Maribel; Paricio Casademunt, Antoni; Rodríguez Pedret, Carmen
  Competitive project

   Share

 • El final del racionalisme. Arquitectures exemplars (1958-1967)

   Rodríguez Pedret, Carmen
  Date of publication: 2010-10-01
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Arquitectura 2009

   Rodríguez Pedret, Carmen
  Date of publication: 2010-02-01
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • 2009 SGR 832. Arquitectura i antropologia. Aproximació interdisciplinària a L'experiència d'habitar en la ciutat contemporània

   Tapada Berteli, María Teresa; Llorente Diaz, Marta; Calvet Puig, Maria Dolors; Pedragosa Bofarull, Pau; Rodríguez Pedret, Carmen; Miranda Iriberri, Lucrezia
  Competitive project

   Share

 • TOPOLOGÍA DEL ESPACIO URBANO CONTEMPORANEO:REVISIÓN CRÍTICA DE LOS INSTRUMENTOS TEÓRICOS Y DE INTERVENCIÓN DE LA ARQUITECTURA

   Pla Serra, Mauricio; Pedragosa Bofarull, Pau; Rodríguez Pedret, Carmen; Tapada Berteli, María Teresa; Calvet Puig, Maria Dolors; Maza Gutierrez, Gaspar; Llorente Diaz, Marta
  Competitive project

   Share

 • Los viajes de Josep Torres Clavé, 1926-1936: epistolario, cuadernos de notas y dibujos

   Ramon Graells, Antoni; Rodríguez Pedret, Carmen
  Congreso Internacional Historia de la Arquitectura Moderna Española
  p. 279-286
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  El teixit residencial en la formació de la metròpoli moderna: el cas de l'Eixample  Open access

   Collell, Alba; Cuadrench, Pere; Hereu Payet, Pedro; Oliveras Samitier, Jordi; Rodríguez Pedret, Carmen; Rosselló Nicolau, Maribel
  Congrés d'Història de Barcelona
  p. 1-22
  Presentation's date: 2009-12-03
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  El teixit residencial en la formació de la metròpoli moderna. El cas de l'Eixample  Open access

   Rosselló Nicolau, Maribel; Hereu Payet, Pedro; Oliveras Samitier, Jordi; Rodríguez Pedret, Carmen; Colell, Alba; Cuadrench, Pere
  Congrés d'Història de Barcelona
  Presentation's date: 2009-12-02
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La comunicació que proposem vol examinar la formació del teixit residencial de Barcelona en el cas de l’Eixample de Cerdà i en el període comprès entre els anys finals del segle XIX i la Guerra Civil Espanyola. Dins d’aquest context, volem mostrar la gradual definició i diversitat dels edificis d’habitatges que configuraren l’Eixample. En el seu intent d’esdevenir una metròpoli moderna a partir de mitjan segle XIX, Barcelona va haver d’efectuar un conjunt d’estratègies diferents i complementàries en el que la definició del seu teixit residencial va tenir un paper molt significatiu. La necessitat de dotar Barcelona d’uns edificis residencials adequats a les dinàmiques de la ciutat moderna i als requeriments dels seus habitants (o almenys a les d’uns sectors prou diversos i significatius) va fer necessari que s’hagués d’anar plantejant de manera ininterrompuda l’organització general d’aquests edificis, les tipologies dels habitatges que havien de contenir, les infraestructures i serveis amb què havien d’estar equipats i l’adient relació que havien de mantenir amb una trama viària racionalitzada i funcional. Sens dubte, la formació del teixit residencial de Barcelona va obeir a impulsos, idees i models similars als que es troben en moltes de les ciutats occidentals. Així i tot, creiem que posar de manifest les particularitats que es poden detectar en el teixit barceloní és un dels camins que ens permeten d’entendre, d’una banda, la manera específica amb què la ciutat s’ha inserit en el procés de formació de les metròpolis modernes, i de l’altra, les connexions que manté amb els plantejaments teòrics i les estratègies a les quals responen aquestes metròpolis. El nostre examen vol contribuir a la reflexió sobre les estratègies d’inserció i interconnexió de Barcelona com a metròpoli moderna que planteja el Congrés, i alhora, ajudar a comprendre com, per sobre de les manifestacions estilístiques, a l’Eixample es realitzà un treball pacient i continu, el resultat del qual és un teixit residencial molt coherent que permet de donar una resposta flexible a requeriments molt diferenciats.

 • La consciència panoràmica

   Rodríguez Pedret, Carmen
  Date of publication: 2009-04-30
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Arquitectura 2008

   Rodríguez Pedret, Carmen
  Date of publication: 2009
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Bagdad vanitas

   Rodríguez Pedret, Carmen
  Giornale dell'Architettura
  num. 66, p. 45
  Date of publication: 2008-11
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Breve Historia del Interior Doméstico

   Rodríguez Pedret, Carmen
  Diseño de Interiores
  Presentation's date: 2008-02-08
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Fragments de vida quotidiana a la Barcelona de mitjans del segle XIX

   Rodríguez Pedret, Carmen
  Date of publication: 2008-01-31
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Fragments de vida quotidiana a la Barcelona de mitjans del segle XIX  Open access

   Rodríguez Pedret, Carmen
  L'arquitectura de l'habitatge al segle XIX a Barcelona
  p. 39-59
  Presentation's date: 2008-01-24
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Arquitectura 2007

   Rodríguez Pedret, Carmen
  Date of publication: 2008-01
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • La arquitectura de la vivienda en Barcelona

   Rosselló Nicolau, Maribel; Rodríguez Pedret, Carmen; Hereu Payet, Pedro; Oliveras Samitier, Jordi
  Competitive project

   Share

 • La consciència panoràmica", dins "El text i la paraula com a instruments de coneixement i d'intervenció a la ciutat i a l'espai habitat".

   Rodríguez Pedret, Carmen
  Ciutat i Literatura. Una perspectiva interdisciplinària. Universitat de Barcelona. Cicle Els Juliols de la UB
  Presentation's date: 2007-07-03
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Els signes incondicionals en l'art

   Humbert de Superville, David Pierre Giottino
  Date of publication: 2007-04-30
  Book

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Destapant la capsa de sorpreses

   Ramon Graells, Antoni; Rodríguez Pedret, Carmen
  INDE - Informació i debat : circular del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya
  p. 19-20
  Date of publication: 2007-02
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Arxiu històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. "Destapant la capsa de sorpreses"

   Ramon Graells, Antoni; Rodríguez Pedret, Carmen
  INDE - Informació i debat : circular del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya
  p. 29-30
  Date of publication: 2007-02
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window