Go to the content (press return)

Scientific and technological production

1 to 50 of 90 results
 
 • Optimization of the tantalum ore production by control the milling process  Open access

   Alfonso, P.; Oliva, J.; Alvarez-Rodriguez, B.; Jorge, J.; Sanmiquel, L.; Parcerisa, D.; Tomasa Guix, O.; Calvo, D.; Guasch, E.; de Felipe, J.J.; Anticoi, H.; García-Vallès, M.
  International Conference on Mining, Material and Metallurgical Engineering
  p. 344-1-344-4
  Presentation's date: 2015-07-20
  Presentation of work at congresses
  Access to the full text
 • Occupational injuries in the mining sector (2000-2010). Comparison with the construction sector  Open access

   de Felipe, J.J.; Freijo, M.; Alfonso, P.; Sanmiquel, L.; Vintro, C.
  Dyna (Medellín)
  Vol. 81, num. 186, p. 153-158
  Date of publication: 2014-08-27
  Journal article
  Access to the full text
 • Prensión y manipulación diestra, móvil y cooperativa

   Martinez, J.; Peña-Pitarch, E.; A. Al Omar; de Felipe, J.J.; Alcelay, J. I.; Roa, M.; Suarez, R.
  Competitive project
 • Toward a new model of sustainable urban lighting

   Sánchez, L.; Quintero, J.; Sudria, A.; de Felipe, J.J.; Carreras, J.
  Congreso Iberoamericano de Iluminación
  p. 193-199
  Presentation's date: 2012-11-11
  Presentation of work at congresses
 • Integració d'eines i mètodes de la mesura de la sostenibilitat d'un territori en un sistema d'informació  Open access

   Bofill, J.
  Institute for Research on Science and Technology for Sustainability, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses
 • Influencia del fenómeno El Niño - La Niña / Oscilación Sur (ENOS) y de la temperatura del Atlántico Norte en los caudales del río Caura, Guayana Venenzolana  Open access

   Paolini, J.; de Felipe, J.J.; Sureda, B.; Rosales, J.
  Revista de climatología
  Vol. 12, num. 12, p. 23-32
  Date of publication: 2012
  Journal article
  Access to the full text
 • Una red conceptual multinivel para analizar, modelizar y medir la sostenibilidad en sistemas socio-ecológicos

   Ruiz, J.; de Felipe, J.J.; Sureda, B.; Bermúdez, D.; Rosales, J.
  Revista ciencia e ingeniería
  Vol. 32, num. Noviembre 2011, p. 147-156
  Date of publication: 2011-11
  Journal article
 • Metabolisme urbà de Terrassa

   Sánchez-Balvas, L.; de Felipe, J.J.; Sureda, B.
  Date: 2011-05
  Report
 • Metabolisme urbà a Terrassa: comprensió de la ciutat amb el seu entorn natural

   Sánchez-Balvas, L.; de Felipe, J.J.; Sureda, B.
  Informe de conjuntura de Terrassa
  Vol. 2010, p. 203-217
  Date of publication: 2011-05
  Journal article
 • Sistemas Multi-mano para tareas complejas de manipulación robotizada

   Peña-Pitarch, E.; A. Al Omar; Alcelay, J. I.; de Felipe, J.J.; Suarez, R.
  Competitive project
 • Avaluació de la sostenibilitat  Open access

   Sureda, B.; de Felipe, J.J.
  Date of publication: 2011
  Book chapter
  Access to the full text
 • Plans d'acció: agendes 21  Open access

   Sureda, B.; de Felipe, J.J.; Carrera, E.
  Date of publication: 2011
  Book chapter
  Access to the full text
 • El sector económico del medio ambiente en el municipio de Terrassa 2008 (Barcelona)  Open access

   Sureda, B.; de Felipe, J.J.
  Congreso Nacional del Medio Ambiente
  p. 1-14
  Presentation's date: 2010-11-23
  Presentation of work at congresses
  Access to the full text
 • La medida y modelización de la sostenibilidad: caso de estudio "La huella ecológica y los escenarios de futuro de la ciudad de Terrassa"  Open access

   de Felipe, J.J.; Sureda, B.
  Sostenible?
  num. 11, p. 39-54
  Date of publication: 2010-11
  Journal article
  Access to the full text
 • L'economia verda a Terrassa 2008

   de Felipe, J.J.; Sureda, B.; Calleros, A.; Villanueva, B.; Salvi, G.; Weisman, J.; Casanova, C.; Rocuts, A.; Pons, M.; Pérez, C.
  Date of publication: 2010-02
  Book chapter
 • L'economia verda a la ciutat de Terrassa, 2008

   de Felipe, J.J.; Sureda, B.; Villanueva, B.; Calleros, A.; Salvi, G.; Weisman, J.; Rocuts, A.; Casanova, C.; Pons, M.; Perez, C.
  Date: 2009-12
  Report
 • Informe de sostenibilidad de Cataluña  Open access

   Sureda, B.; de Felipe, J.J.; Cruz, I.
  International Conference on Sustainability Measurament and Modelling
  p. 82-101
  Presentation's date: 2009-11-05
  Presentation of work at congresses
  Access to the full text
 • Análisis sistémico de Cataluña  Open access

   de Felipe, J.J.; Sureda, B.
  International Conference on Sustainability Measurament and Modelling
  p. 1-22
  Presentation's date: 2009-11-05
  Presentation of work at congresses
  Access to the full text
 • Model conceptual d'un sistema d'informació per estudis de sostenibilitat d'un territori  Open access

   Bofill, J.; de Felipe, J.J.; Barrado, C.
  International Conference on Sustainability Measurament and Modelling
  p. 1-24
  Presentation's date: 2009-11-05
  Presentation of work at congresses
  Access to the full text
 • Modelización de la pobreza y de la exclusión social de la ciudad de Terrassa con dinámica de sistemas  Open access

   Londoño, J.; de Felipe, J.J.; Cifuentes, P.; Sureda, B.
  International Conference on Sustainability Measurament and Modelling
  p. 1-18
  Presentation's date: 2009-11-05
  Presentation of work at congresses
  Access to the full text
 • Diseño de redes conceptuales para la modelización y medición de la sostenibilidad en espacios socio-naturales  Open access

   Paolini, J.; de Felipe, J.J.
  International Conference on Sustainability Measurament and Modelling
  p. 1-10
  Presentation's date: 2009-11-05
  Presentation of work at congresses
  Access to the full text
 • Predicting municipal solid waste generation in Andorra with system dynamics modelling  Open access

   Pons, M.; Perez, C.; Jover, E.; de Felipe, J.J.
  International Conference on Sustainability Measurament and Modelling
  Presentation's date: 2009-11-05
  Presentation of work at congresses
  Access to the full text
 • Informe de sostenibilidad de Catalunya  Open access

   Sureda, B.; de Felipe, J.J.; Cruz, I.
  Revista internacional de sostenibilidad, tecnología y humanismo
  num. 4, p. 23-39
  Date of publication: 2009-09
  Journal article
  Access to the full text
 • La dimensió i el potencial de l'energia solar tèrmica i fotovoltaica a Terrassa

   de Felipe, J.J.; Sureda, B.; Martinez, J.
  Date of publication: 2009-04-30
  Book chapter
 • El paradigma de la complejidad en la modelización de la sostenibilidad de espacios socionaturales  Open access

   de Felipe, J.J.; Paolini, J.
  Congrés UPC Sostenible 2015
  Presentation of work at congresses
  Access to the full text
 • Integració de dades per estudis de sostenibilitat  Open access

   Bofill, J.; de Felipe, J.J.
  Congrés UPC Sostenible 2015
  Presentation of work at congresses
  Access to the full text
 • La sostenibilitat en les tesis doctorals de la UPC  Open access

   Sureda, B.; de Felipe, J.J.
  Congrés UPC Sostenible 2015
  Presentation of work at congresses
  Access to the full text
 • Informe de sostenibilitat de Catalunya 2006

   de Felipe, J.J.; Sureda, B.; Cruz, I.; M.D. Alvarez; Amat, E.; Bofill, J.; Carrera, E.; Cifuentes, P.; Escribano, B.; Jurado, A.; Lazzarini, B.; Londoño, J.; Lopez, M.; Morales, L.; Vives, J.
  Date of publication: 2009-01
  Book
 • Eines de mesura, modelització i avaluació de la sostenibilitat  Open access

   de Felipe, J.J.; Sureda, B.
  Congrés UPC Sostenible 2015
  Presentation of work at congresses
  Access to the full text
 • L'economia verda a la ciutat de Terrassa

   de Felipe, J.J.; Sureda, B.; Bofill, J.; Rocuts, A.; Cifuentes, P.; Londoño, J.; Gallon, L.
  Date of publication: 2008-06-30
  Book chapter
 • La economia verde del municipio de Terrassa

   de Felipe, J.J.; Sureda, B.
  IX Congreso Nacional de Medio Ambiente
  Presentation of work at congresses
 • L'economia verda a Terrassa

   de Felipe, J.J.; Sureda, B.; Bofill, J.
  Date: 2007-12
  Report
 • Proposta metodològica per a l'anàlisi de la sostenibilitat urbana, utilitzant indicadors i índexs, implementats i analitzats amb un sistema de suport a la decisió  Open access

   Sureda, B.; de Felipe, J.J.
  Revista internacional de sostenibilidad, tecnología y humanismo
  num. 2, p. 1-19
  Date of publication: 2007-12
  Journal article
  Access to the full text
 • Modelización de problemas ambientales en entornos urbanos utilizando sistemas de información geográfica y métodos multivariantes  Open access

   Londoño, J.; Cifuentes, P.; de Felipe, J.J.
  Revista internacional de sostenibilidad, tecnología y humanismo
  num. 2, p. 21-51
  Date of publication: 2007-12
  Journal article
  Access to the full text
 • Prensión y reposicionamiento de objetos mediante manipulación diestra antropomorfa: enfoques analíticos y de aprendizaje

   Peña-Pitarch, E.; Suarez, R.; A. Al Omar; Alcelay, J. I.; de Felipe, J.J.
  Competitive project
 • Experiències en assignatures de desenvolupament sostenible en format presencial i semipresencial  Open access

   Busquets, P.; Cayuela, D.; Cervantes, G.; de Felipe, J.J.; Sabater-Pruna, A.; Sureda, B.
  Congrés UPC Sostenible 2015
  p. 85-88
  Presentation's date: 2007-07-12
  Presentation of work at congresses
  Access to the full text
 • Petjada ecològica de la ciutat de Terrassa davant dels escenaris d'evolució demogràfica

   de Felipe, J.J.; Sureda, B.; Lopez, M.; Busquets, P.; Molins, G.
  Date of publication: 2007-05-31
  Book chapter
 • El Globesight i els escenaris de futur, eines de previsió en els estudis d'enginyeria  Open access

   Cayuela, D.; de Felipe, J.J.; Sureda, B.
  Congrés UPC Sostenible 2015
  p. 51-53
  Presentation of work at congresses
  Access to the full text
 • La mesura i modelització de la sostenibilitat  Open access

   de Felipe, J.J.; Sureda, B.; M.D. Alvarez; Lopez, M.; Busquets, P.
  Congrés UPC Sostenible 2015
  p. 295-296
  Presentation of work at congresses
  Access to the full text