Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 154 results
 • Temperature sensors to measure the central frequency and 3 dB bandwidth in mm W power amplifiers

   Altet Sanahujes, Josep; Mateo Peña, Diego Cesar; Gómez Salinas, Didac; Gonzalez Jimenez, J. L.; Martineau, B; Siligaris, Alexandre; Aragones Cervera, Xavier
  IEEE microwave and wireless components letters
  Vol. 24, num. 4, p. 272-274
  DOI: 10.1109/LMWC.2013.2293668
  Date of publication: 2014-04
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This letter introduces a novel on-chip measurement technique for the determination of the central frequency and 3 dB bandwidth of a 60 GHz power amplifier (PA) by performing low frequency temperature measurements. The temperature sensor is embedded in the same silicon die as the PA, and placed in empty spaces next to it. Results confirm that temperature sensors can be used as functional built-in testers which serve to reduce testing costs and enhance yield as part of self-healing strategies.

  This letter introduces a novel on-chip measurement technique for the determination of the central frequency and 3 dB bandwidth of a 60 GHz power amplifier (PA) by performing low frequency temperature measurements. The temperature sensor is embedded in the same silicon die as the PA, and placed in empty spaces next to it. Results confirm that temperature sensors can be used as functional built-in testers which serve to reduce testing costs and enhance yield as part of self-healing strategies.

 • Embedded temperature sensors to characterize RF and mmW analog circuits

   Altet Sanahujes, Josep; Mateo Peña, Diego Cesar; Silva Martinez, Jose
  Date of publication: 2014-06
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Aproximación multinivel al diseño orientado a la fiabilidad de circuitos integrados analógicos y digitales

   Moll Echeto, Francesc de Borja; Aragones Cervera, Xavier; Rubio Sola, Jose Antonio; Altet Sanahujes, Josep; Reverter Cubarsí, Ferran; Calomarde Palomino, Antonio; Mateo Peña, Diego Cesar
  Competitive project

   Share

 • Electro-thermal characterization of a differential temperature sensor in a 65 nm CMOS IC: Applications to gain monitoring in RF amplifiers

   Altet Sanahujes, Josep; González, José Luis; Gómez Salinas, Didac; Perpiñà Gilabet, Xavier; Claeys, Wilfrid; Grauby, Stéphane; Dufis, Cédric Yvan; Vellvehi, Miquel; Mateo Peña, Diego Cesar; Reverter Cubarsí, Ferran; Dilhaire, Stefan; Jordà, Xavier
  Microelectronics journal
  Vol. 45, num. 5, p. 484-490
  DOI: 10.1016/j.mejo.2014.02.009
  Date of publication: 2014-05-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper reports on the design solutions and the different measurements we have done in order to characterize the thermal coupling and the performance of differential temperature sensors embedded in an integrated circuit implemented in a 65 nm CMOS technology. The on-chip temperature increases have been generated using diode-connected MOS transistors behaving as heat sources. Temperature measurements performed with the embedded sensor are corroborated with an infra-red camera and a laser interferometer used as thermometer. A 2 GHz linear power amplifier (PA) is as well embedded in the same silicon die. In this paper we show that temperature measurements performed with the embedded temperature sensor can be used to monitor the PA DC behavior and RF activity. (C) 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.

  This paper reports on the design solutions and the different measurements we have done in order to characterize the thermal coupling and the performance of differential temperature sensors embedded in an integrated circuit implemented in a 65 nm CMOS technology. The on-chip temperature increases have been generated using diode-connected MOS transistors behaving as heat sources. Temperature measurements performed with the embedded sensor are corroborated with an infra-red camera and a laser interferometer used as thermometer. A 2 GHz linear power amplifier (PA) is as well embedded in the same silicon die. In this paper we show that temperature measurements performed with the embedded temperature sensor can be used to monitor the PA DC behavior and RF activity.

 • Design of Reconfigurable RF circuits for Self-Compensation

   Gómez Salinas, Dídac
  Department of Electronic Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  En la última dècada el constant escalat tecnològic de les tecnologies CMOS ha permès la integració de sistemes complexos en un sol chip (SOCs) on, conjuntament amb la part de processat digital, s'han integrat funcionalitats analògiques de processat i condicionament del senyal. Cada nou node tecnològic ha permès l'increment de la densitat d'integració, un increment de funcionalitat i una reducció del consum del sistema. Malauradament, en cada nou node tecnològic la incertesa del procés de fabricació s'ha incrementat degut a la constant reducció de les mides mínimes de fabricació. En l'entorn de disseny de circuits integrats digitals existeixen diverses tècniques de mitigació de l'impacte de variacions de procés i així incrementar la seva robustesa. No obstant, la recerca de tècniques equivalents per circuits analògics és més limitada degut a les seves particularitats (sensitivitat a paràsits/efectes de càrrega ...). L'objectiu d'aquesta tesi ha estat la recerca de tècniques que incrementin la robustesa de circuits integrats analògics a les variacions de procés. Per aquest motiu, primer s'ha delimitat l'àmbit d'estudi als blocs constituents d'un capçal de radiofreqüència (LNA, Mixer) i com a entorn d'aplicació s'ha triat el de xarxes inalàmbriques de sensors. La justificació és que els circuits de radiofreqüència són un subconjunt de circuits analògics on les tècniques clàssiques de compensació d'un circuit analògic tenen una efectivitat limitada (com la retroalimentació negativa) i l'entorn d'aplicació (xarxes de sensors) limita el seu consum màxim (limitant doncs la quantitat de sobredisseny que pot ser aplicada al circuit). El segon pas ha estat la creació de circuits de referència per tal de poder realitzar un estudi de les variacions de procés en ells; addicionalment s'ha estudiat l'impacte de les variacions de tensions d'alimentació i temperatura. Per la compensació de les variacions de procés en LNAs s'han dissenyat dues estratègies de compensació: ús de les característiques físiques intrínseques del transistor MOS (saturació de la velocitat de portadors) i una estratègia basada en el test indirecte de característiques elèctriques (mitjançant transistors rèplica). En el cas dels Mixers s'ha estudiat la millora de robustesa mitjançant canvis topològics avaluant diferents topologies i afegint circuits auxiliars de compensació si ha estat necessari. Finalment, amb els resultats obtinguts per LNAs i Mixers s'han construït dos capçals de radiofreqüència basats en els circuits no compensats i compensats respectivament. La comparació de la robustesa d'ambdós capçals permet concloure que és possible dissenyar circuits integrats robustos a variacions de procés amb les mateixes característiques elèctriques sense sobredisseny. En la tesi també s'ha tractat el problema de la variabilitat des de la perspectiva de Test. L'aproximació presa es fonamenta en el test indirecte mitjançant mesures tèrmiques. En aquest apartat s'ha proposat una tècnica nova consistent en la monitorització de temperatures estàtiques com a observable de test. Així mateix s'ha dissenyat un circuit sensor de temperatura dissenyat per ser robust a les variacions de procés. Finalment, s'ha tractat la problemàtica de l'acoblament d'interferents tèrmiques que puguin interferir amb les mesures d'un sensor de temperatura integrat. Per mitigar aquest efecte s'ha proposat una tècnica basada en mesures amb diversitat espacial per realitzar la cancel¿lació d'interferents tèrmiques. Per complementar el treball teòric i de simulació realitzat s'ha implementat un test chip en tecnologia CMOS 65nm que ha permès la verificació de diversos dels conceptes presentats.

 • Efficiency determination of RF linear power amplifiers by steady-state temperature monitoring using built-in sensors

   Altet Sanahujes, Josep; Gómez Salinas, Didac; Perpinyà, Xavier; Mateo Peña, Diego Cesar; González, José Luis; Vellvehi, Miquel; Jordà, Xavier
  Sensors and actuators A. Physical
  Vol. 192, p. 49-57
  DOI: 10.1016/j.sna.2012.12.010
  Date of publication: 2013-04
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This work aims at showing a new approach for determining the efficiency of linear class A RF power amplifiers by means of non-invasive, steady-state thermal monitoring. The theoretical basis of the technique is indicated and its suitability in a real case application scenario is presented. More in detail, silicon surface thermal monitoring is performed with built-in sensors and infrared measurements on an RF power amplifier. The first monitoring circuit consists of differential sensors, which can be used for contact-less on-line efficiency monitoring or to easy production testing. The obtained results are corroborated by means of Infrared measurements. Off-chip temperature sensors have applications in failure analysis or circuit debugging scenarios. As a result, we observe a good agreement between the efficiency predicted with the thermal measurements (less than 5% of error) when compared to values measured with standard electrical equipment.

  This work aims at showing a new approach for determining the efficiency of linear class A RF power amplifiers by means of non-invasive, steady-state thermal monitoring. The theoretical basis of the technique is indicated and its suitability in a real case application scenario is presented. More in detail, silicon surface thermal monitoring is performed with built-in sensors and infrared measurements on an RF power amplifier. The first monitoring circuit consists of differential sensors, which can be used for contact-less on-line efficiency monitoring or to easy production testing. The obtained results are corroborated by means of Infrared measurements. Off-chip temperature sensors have applications in failure analysis or circuit debugging scenarios. As a result, we observe a good agreement between the efficiency predicted with the thermal measurements (less than 5% of error) when compared to values measured with standard electrical equipment.

 • Inductor shielding strategies to protect mmW LC-VCOs from high frequency substrate noise

   Molina García, Marc-Manel; Aragones Cervera, Xavier; Mateo Peña, Diego Cesar; Gonzalez Jimenez, Jose Luis
  Microelectronics journal
  Vol. 44, num. 5, p. 405-413
  DOI: 10.1016/j.mejo.2013.02.010
  Date of publication: 2013-05-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper analyzes the impact of high-frequency substrate noise on two 60 GHz LC-VCOs that implement different strategies for inductor shielding, namely floating and grounded shields. An analytical model, which has previously shown very good accuracy up to 7 GHz, is used to identify the circuit parameters that determine the level of the spurs created by the noise. These parameters are individually evaluated for the two VCOs, identifying their relative responsibility for the observed noise effects. The analysis concludes that a floating inductor shield provides extra immunity compared to a grounded inductor shield, and that this advantage is essentially due to the improvement in the tank quality factor. The predictions of the analytical model are validated by comparing them with circuit simulations and measurements of the noise impact on the two VCOs manufactured in a 65 nm CMOS technology, proving its usefulness at mm-wave frequencies.

  This paper analyzes the impact of high-frequency substrate noise on two 60 GHz LC-VCOs that implement different strategies for inductor shielding, namely floating and grounded shields. An analytical model, which has previously shown very good accuracy up to 7 GHz, is used to identify the circuit parameters that determine the level of the spurs created by the noise. These parameters are individually evaluated for the two VCOs, identifying their relative responsibility for the observed noise effects. The analysis concludes that a floating inductor shield provides extra immunity compared to a grounded inductor shield, and that this advantage is essentially due to the improvement in the tank quality factor. The predictions of the analytical model are validated by comparing them with circuit simulations and measurements of the noise impact on the two VCOs manufactured in a 65 nm CMOS technology, proving its usefulness at mm-wave frequencies.

 • Temperature as observable magnitude in silicon integrated circuits to characterize high frequency analog circuits

   Mateo Peña, Diego Cesar; Altet Sanahujes, Josep; Gómez Salinas, Didac; Aragones Cervera, Xavier
  International Conference on Materials Engineering for Resources
  p. 73-76
  Presentation's date: 2013-11-21
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper introduces a novel on-chip measurement technique for the determination of the central frequency and 3dB bandwidth of a 60GHz power amplifier (PA) by performing low frequency temperature measurements in silicon integrated circuits. The techniques is implemented by using a temperature sensor embedded in the same silicon die as the PA, and placed in empty spaces next to it. Results confirm that temperature sensors can be used as functional built-in testers which serve to reduce testing costs and enhance yield as part of self-healing strategies.

  This paper introduces a novel on-chip measurement technique for the determination of the central frequency and 3dB bandwidth of a 60GHz power amplifier (PA) by performing low frequency temperature measurements in silicon integrated circuits. The techniques is implemented by using a temperature sensor embedded in the same silicon die as the PA, and placed in empty spaces next to it. Results confirm that temperature sensors can be used as functional built-in testers which serve to reduce testing costs and enhance yield as part of self-healing strategies.

 • Design of broadband inductor-less RF front-ends with high dynamic range for G.hn

   Trulls Fortuny, Xavier
  Department of Electronic Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • On the use of static temperature measurements as process variation observable

   Gómez Salinas, Didac; Altet Sanahujes, Josep; Mateo Peña, Diego Cesar
  Journal of electronic testing. Theory and applications
  Vol. 28, num. 5, p. 685-695
  DOI: 10.1007/s10836-012-5298-z
  Date of publication: 2012-10
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this paper we present the use of static temperature measurements as process variation observable. Contrary to previously published thermal testing methods, the proposed methodology does not need an excitation signal, thus reducing test cost and improving built-in capabilities of thermal monitoring. The feasibility of the technique and a complete test methodology is presented using a narrowband LNA as example. Finally, a complete electro-thermal co-simulation test bench between the LNA and a differential temperature sensor embedded in the same silicon die is presented in order to validate the results. Results prove that RF figures of merit can be extracted from DC temperature measurements done without loading or exciting the RF circuit under test.

 • Electro-thermal coupling analysis methodology for RF circuits

   Gómez Salinas, Didac; Dufis, Cédric Yvan; Altet Sanahujes, Josep; Mateo Peña, Diego Cesar; Gonzalez Jimenez, Jose Luis
  Microelectronics journal
  Vol. 43, num. 9, p. 633-641
  DOI: 10.1016/j.mejo.2011.04.011
  Date of publication: 2012-09
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A high dynamic-range RF programmable-gain front end for G.hn RF-Coax in 65-nm CMOS

   Trulls Fortuny, Xavier; Mateo Peña, Diego Cesar; Bofill, Adrià
  IEEE transactions on microwave theory and techniques
  Vol. 60, num. 10, p. 3243-3253
  DOI: 10.1109/TMTT.2012.2207913
  Date of publication: 2012-10
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  A high-dynamic-range programmable-gain inductorless RF front end suitable for the RF-coax bandplan of the G.hn recommendation is presented. A double-input RF programmable gain amplifier (DI-RFPGA) with switchable capacitive attenuation providing four gain settings is used at the input, followed by a current reuse transconductance amplifier (CR-TCA) and a switching stage for frequency downconversion. Besides the gain configurability provided by the DI-RFPGA, the front end adds an additional configuration mechanism by allowing the bypass of the CR-TCA, connecting the DI-RFPGA directly to the switching stage, and thereby providing a total of eight gain settings. The different sets of specifications result in a signal-to-noise-plus-distortion ratio larger than 37 dB for an input power range from 78 to 5 dBm with a bandwidth from 300 MHz to 2.5 GHz. The chip is fabricated in a 65-nm CMOS technology and consumes between 31.8–46.8 mW. The RF front end achieves a voltage gain range of 39.2 dB, with a maximum voltage gain of 25.2 dB, a minimum noise figure of 5.5 dB, and a maximum third-order intermodulation intercept point of 24.2 dBm. The circuit occupies a total area of 0.119 mm.

 • A small-area inductorless configurable wideband LNA with high dynamic range

   Trulls Fortuny, Xavier; Mateo Peña, Diego Cesar; Bofill, Adrià
  Microelectronics journal
  Vol. 43, num. 3, p. 198-204
  DOI: 10.1016/j.mejo.2011.12.005
  Date of publication: 2012-03
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • DC temperature measurements for power gain monitoring in RF power amplifiers

   Altet Sanahujes, Josep; Mateo Peña, Diego Cesar; Gómez Salinas, Didac; Perpiñà Gilabet, Xavier; Jordà, Xavier
  IEEE International Test Conference
  p. 1-8
  DOI: 10.1109/TEST.2012.6401589
  Presentation's date: 2012-11-05
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this paper we demonstrate that the steady state temperature increase due to the power dissipated by the circuit under test can be used as observable to test the gain of a 2GHz linear class A Power Amplifier. As a proof of concept, we use two strategies to monitor the temperature: a temperature sensor embedded within the same silicon die, which can be used for a BIST approach, and an Infra Red camera, with applications to failure analysis and product debugging.

  In this paper we demonstrate that the steady state temperature increase due to the power dissipated by the circuit under test can be used as observable to test the gain of a 2GHz linear class A Power Amplifier. As a proof of concept, we use two strategies to monitor the temperature: a temperature sensor embedded within the same silicon die, which can be used for a BIST approach, and an Infra Red camera, with applications to failure analysis and product debugging.

 • On line monitoring of RF power amplifiers with embedded temperature sensors

   Altet Sanahujes, Josep; Mateo Peña, Diego Cesar; Gómez Salinas, Dídac
  IEEE International On-Line Testing Symposium
  p. 1-5
  Presentation's date: 2012-06-29
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Electro-thermal characterization of a differential temperature sensor and the thermal coupling in a 65nm CMOS IC

   Altet Sanahujes, Josep; Gonzalez Jimenez, Jose Luis; Gómez Salinas, Dídac; Perpiñà Gilabet, Xavier; Grauby, Stéphane; Dufis, Cédric Yvan; Vellvehi, Miquel; Mateo Peña, Diego Cesar; Dilhaire, Stephan; Jordà, Xavier
  International Workshop on Thermal Investigations of ICs and Systems
  p. 61-66
  Presentation's date: 2012-09-25
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper explains the design decisions and the different measurements we have done in order to characterize the thermal coupling and the ch aracteristics of temperature sensors embedded in a integrated circuit implemented in a CMOS 65nm technology. The circu it contains a 2GHz linear power amplifier, MOS transistors behaving as heat sources and two differential temperatu re sensors. Temperature measurements performed with the embedded sensor are corroborated with an Infra-Red camera and a laser interferometer used as thermometer.

 • Sensor de temperatura diferencial con inmunidad a interferencias térmicas

   Altet Sanahujes, Josep; Gómez Salinas, Dídac; Mateo Peña, Diego Cesar
  Date of request: 2012-11-22
  Invention patent

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Sensor de temperatura diferencial con inmunidad a interferencias térmicas.

  La presente invención describe un circuito electrónico orientado a ser integrado en un cristal semiconductor capaz de proporcionar una magnitud eléctrica a su salida dependiente de la diferencia de temperatura entre dos zonas de la superficie de dicho cristal semiconductor, y que presenta al mismo tiempo un gran rechazo a posibles interferencias térmicas provenientes de otras zonas del mismo cristal. La figura 1 muestra el símbolo del circuito electrónico. Éste tiene dos entradas de alimentación (5) y (6), y como salida tiene un nodo (1). Además, tiene diversos dispositivos internos, (2), (3) y (4) en la figura, las temperaturas de los cuales influirán de forma directa en el valor de la magnitud eléctrica del nodo de salida.

 • Circuito electrònico con magnitud eléctrica de salida dependiente de la diferencia de tensión de dos nodos de entrada y de la diferencia de temperatura de dos de sus dispositivos

   Mateo Peña, Diego Cesar; Altet Sanahujes, Josep; Gómez Salinas, Dídac
  Date of request: 2012-02-23
  Invention patent

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Circuito electrónico con magnitud eléctrica de salida dependiente de la diferencia de tensión de dos nodos de entrada y de la diferencia de temperatura de dos de sus dispositivos.

  La presente invención describe un circuito electrónico cuya magnitud eléctrica de salida depende de la diferencia de tensión de dos de los nodos de entrada del mismo así como de la diferencia de temperatura de dos de sus dispositivos internos. La figura 1 muestra el símbolo del circuito electrónico. Éste tiene como entradas eléctricas dos entradas en tensión (2) y (3) y dos entradas de alimentación (6) y (7), y como salida tiene un nodo (1). Además, tiene dos dispositivos internos (4) y (5) cuya diferencia de temperaturas influirá de forma directa en el valor de la magnitud eléctrica del nodo de salida. En el circuito de la presente invención la variación de la magnitud eléctrica de la salida (1) depende de la diferencia de tensión de los dos nodos de entrada (2) y (3) así como de la diferencia de temperaturas de los dispositivos internos (4) y (5).

 • Procedimiento para la medición de la eficiencia de amplificadores de potencia integrados lineales clase A utilizando mediciones de temperatura en continua

   Mateo Peña, Diego Cesar; Altet Sanahujes, Josep; Gómez Salinas, Dídac
  Date of request: 2012-02-15
  Invention patent

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Procedimiento para la medición de la eficiencia de amplificadores de potencia integrados lineales clase A utilizando mediciones de temperatura en continua.

  La presente invención describe un procedimiento para la medición de la eficiencia de amplificadores de potencia integrados lineales clase A utilizando mediciones de temperatura en continua. La Fig. 1 muestra un circuito integrado (1) que contiene un amplificador lineal de potencia clase A (2). La figura también muestra el generador que suministra una tensión continua para alimentar al amplificador (3) y el generador de señal (4) que el amplificador amplifica y entrega a la carga (5). Mediciones de la componente continua de la temperatura en puntos seleccionados del circuito integrado, en este caso el punto (6), permiten la medición de la eficiencia del amplificador sin necesidad de utilizar equipos de medición de señales analógicas alta frecuencia.

 • A low-power impulse radio ultra-wideband transceiver for short-range, high-speed wireless communications

   Barajas Ojeda, Enrique
  Department of Electronic Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A 16-kV HBM RF ESD Protection Codesign for a 1-mW CMOS Direct Conversion Receiver Operating in the 2.4-GHz ISM Band

   Gonzalez Jimenez, Jose Luis; Solar, H.; Adin, Iñigo; Mateo Peña, Diego Cesar; Berenguer, Roc
  IEEE transactions on microwave theory and techniques
  Vol. 59, num. 9, p. 2318-2330
  DOI: 10.1109/TMTT.2011.2160078
  Date of publication: 2011-09
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Design of a 2.5-GHZ QVCO robust against high frequency substrate noise

   Molina Garcia, Marc Manel; Gómez Salinas, Dídac; Aragones Cervera, Xavier; Mateo Peña, Diego Cesar; Gonzalez Jimenez, Jose Luis
  Microwave and optical technology letters
  Vol. 53, num. 7, p. 1632-1637
  DOI: 10.1002/mop.26043
  Date of publication: 2011-07
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This work presents the design procedure followed to obtain a low-power voltage-controlled oscillator (VCO) robust against high-frequency substrate noise, using as a demonstrator a 2.5 GHz VCO with quadrature outputs (QVCO) based on a 5-GHz LC tank resonant VCO (LC-VCO) and frequency divider. A simple, intuitive, and easy to handle analytical model is proposed to identify the design parameters that contribute to the performance degradation of LC-VCOs due to the effect of high frequency substrate noise. The guidelines obtained have been applied in the design of the low-power QVCO. Finally, the work discusses several trade-offs that can be used to maximize the immunity of a LC-VCO against substrate noise.

 • Survey of robustness enhancement techniques for wireless systems-on-a-chip and study of temperature as observable for process variations

   Onabajo, M.; Gómez Salinas, Dídac; Aldrete Vidrio, Hector Eduardo; Altet Sanahujes, Josep; Mateo Peña, Diego Cesar; Silva Martinez, Jose
  Journal of electronic testing. Theory and applications
  Vol. 27, num. 3, p. 225-240
  DOI: 10.1007/s10836-011-5199-6
  Date of publication: 2011-06
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Built-in test and on-chip calibration features are becoming essential for reliable wireless connectivity of next generation devices suffering from increasing process variations in CMOS technologies. This paper contains an overview of contemporary self-test and performance enhancement strategies for single-chip transceivers. In general, a trend has emerged to combine several techniques involving process variability monitoring, digital calibration, and tuning of analog circuits. Special attention is directed towards the investigation of temperature as an observable for process variations, given that thermal coupling through the silicon substrate has recently been demonstrated as mechanism to monitor the performances of analog circuits. Both Monte Carlo simulations and experimental results are presented in this paper to show that circuit-level specifications exhibit correlations with silicon surface temperature changes. Since temperature changes can be measured with efficient on-chip differential temperature sensors, a conceptual outline is given for the use of temperature sensors as alternative process variation monitors.

 • Electrothermal design procedure to observe RF circuit power and linearity characteristics with a homodyne differential temperature sensor

   Onabajo, M.; Altet Sanahujes, Josep; Aldrete Vidrio, Hector Eduardo; Mateo Peña, Diego Cesar; Silva Martinez, Jose
  IEEE transactions on circuits and systems I: regular papers
  Vol. 58, num. 3, p. 458-469
  DOI: 10.1109/TCSI.2010.2072372
  Date of publication: 2011-03
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Nonlinearity characterization of temperature sensing systems for integrated circuit testing by intermodulation products monitoring

   Altet Sanahujes, Josep; Mateo Peña, Diego Cesar; Perpiñà Gilabet, Xavier; Grauby, Stéphane; Dilhaire, Stefan; Jordà, Xavier
  Review of scientific instruments
  Vol. 82, num. 9, p. 1-4
  DOI: 10.1063/1.3633957
  Date of publication: 2011-09
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Non-invasive Monitoring of CMOS Power Amplifiers Operating at RF and mmW Frequencies using an On-chip Thermal Sensor

   Gonzalez Jimenez, Jose Luis; Martineau, Baudouin; Mateo Peña, Diego Cesar; Altet Sanahujes, Josep
  IEEE Radio Frequency Integrated Circuits Symposium
  p. 1-4
  DOI: 10.1109/RFIC.2011.5940624
  Presentation's date: 2011-06-06
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this paper a non-invasive, contact-less technique for the on-chip observation of PA operation is presented. It uses a differential temperature sensor that transduces the temperature increase due to the power dissipated by active transistors operating at high frequencies into a low frequency signal that is proportional to some relevant PA figures of merit, such as output power or PAE. The technique is demonstrated by using the same thermal sensor in two different PAs (a 2 GHz PA and a 60 GHz PA) implemented with a 65 nm CMOS process.

 • Fast time-to-market with via-configurable transistor array regular fabric: A delay-locked loop design case study

   Pons Solé, Marc; Barajas Ojeda, Enrique; Mateo Peña, Diego Cesar; Moll Echeto, Francesc de Borja; Rubio Sola, Jose Antonio; Gonzalez Jimenez, Jose Luis; Abella Ferrer, Jaume; Vera Rivera, Francisco Javier; Gonzalez Colas, Antonio Maria
  IEEE International Conference on Design & Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era
  p. 1-6
  DOI: 10.1109/DTIS.2011.5941428
  Presentation's date: 2011-04-06
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Time-to-market is a critical issue for nowadays integrated circuits manufacturers. In this paper the Via-Configurable Transistor Array regular layout fabric (VCTA), which aims to minimize the time-to-market and its associated costs, is studied for a Delay-Locked Loop design (DLL). The comparison with a full custom design demonstrates that VCTA can be used without loss of functionality while accelerating the design time. Layout implementations, in 90 nm CMOS process, as well as the delay, energy and jitter electrical simulations are provided.

 • Procedimiento para la estimación de caracteristicas eléctricas de un circuito analógico mediante la medición en continua de temperatura

   Gómez Salinas, Dídac; Mateo Peña, Diego Cesar; Altet Sanahujes, Josep
  Date of request: 2011-12-23
  Invention patent

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Procedimiento para la estimación de características eléctricas de un circuito analógico mediante la medición en continua de temperatura.

  La presente invención describe un procedimiento para la estimación de características eléctricas de circuitos analógicos integrados en un cristal semiconductor mediante la medición en continua de la temperatura. La fig. 1 muestra un cristal semiconductor (1) que puede contener diferentes circuitos analógicos (2). Por ejemplo, y sin que la lista limite los ámbitos de aplicación del presente procedimiento, la figura muestra un amplificador. Este amplificador dispone de entradas de señal (4) y entradas de la tensión de alimentación (3). La polarización del circuito en continua aplicando una tensión a las entradas de alimentación (3), sin aplicar señal a las entradas (4), provoca que los dispositivos que forman el amplificador disipen potencia. Mediciones del incremento de temperatura provocada por esta disipación de potencia en puntos seleccionados del semiconductor (5) permiten obtener características del circuito analógico, tales como, y sin que la lista limite los ámbitos de aplicación del presente procedimiento, ganancia de amplificadores. La medida de la temperatura se realiza en continua y puede hacerse bien mediante sensores de temperatura integrados en el mismo cristal semiconductor, bien mediante sensores externos.

 • Congresos Temperatura en Circuitos Integrados y Amplificadores de Potencia

   Aragones Cervera, Xavier; Mateo Peña, Diego Cesar; Gonzalez Jimenez, Jose Luis; Rubio Sola, Jose Antonio; Altet Sanahujes, Josep
  Competitive project

   Share

 • POWER AMPLIFIERS AND ANTENNAS FOR MOBILE APPLICATIONS.APLICACIÓN AL HOME NETWORKING, Projecte Europeu CATRENE

   Altet Sanahujes, Josep; Mateo Peña, Diego Cesar; Dufis, Cédric Yvan; Gonzalez Jimenez, Jose Luis
  Competitive project

   Share

 • Access to the full text
  Providing an UWB-IR BAN wireless communications network and its application to design a low power transceiver in CMOS technology  Open access

   Barajas Ojeda, Enrique; Mateo Peña, Diego Cesar; Gonzalez Jimenez, Jose Luis
  Barcelona Forum on Ph.D. Research in Communications, Electronics and Signal Processing
  p. 9-10
  Presentation's date: 2010-10-21
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Ultra Wide-Band (UWB) communication techniques have received increasing attention since United States Federal Communications Commission (FCC) adopted a “First Report and Order” in 2002. Unfortunately the regulations that appeared a few years latter didn't have the same level of commitment and had much tighter constraints. The FCC part. 15 power spectral density limitation is depicted. Although the word-wide common bandwidth is quite scarce (7.25 to 8.5 GHz), UWB still has its niche applications. Impulse Radio (IR) implementation of UWB systems has very interesting features such as low complexity, low power consumption, low cost, high data-rate, and the ability of coexistence with other radio systems.

 • Analysis of the high frequency substrate noise coupling mechanisms on LC-VCOs

   Molina Garcia, Marc Manel; Aragones Cervera, Xavier; Mateo Peña, Diego Cesar
  Barcelona Forum on Ph.D. Research in Communications, Electronics and Signal Processing
  p. 19-20
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  A 75 pJ/bit all-digital quadrature coherent IR-UWB transceiver in 0.18 um CMOS  Open access

   Barajas Ojeda, Enrique; Gómez Salinas, Dídac; Mateo Peña, Diego Cesar; Gonzalez Jimenez, Jose Luis
  IEEE Radio Frequency Integrated Circuits Symposium
  p. 197-200
  Presentation's date: 2010-05-24
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this paper a 75 pJ/b all-digital quadrature coherent impulse radio ultra-wideband transceiver in 0.18 μm CMOS is presented. It consumes 42 mW operating at a 560 Mbps datarate. The receiver and transmitter share most of the components reducing the area. This design is optimal for low-power low-cost short-range high-speed communications.

 • Thermal coupling in ICs: aplications to the test and characterization of analogue and RF circuits

   Altet Sanahujes, Josep; Mateo Peña, Diego Cesar; Aldrete Vidrio, Hector Eduardo
  IEEE International On-Line Testing Symposium
  p. 135
  Presentation's date: 2010-07-05
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Exploiting CMOS short-channel effects for yield enhancement in analogue/RF design

   Gómez Salinas, Dídac; Mateo Peña, Diego Cesar
  Electronics Letters
  Vol. 46, num. 8, p. 559-561
  DOI: 10.1049/el.2010.0163
  Date of publication: 2010-04-15
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Strategies for built-in characterization testing and performance monitoring of analog RF circuits with temperature measurements  Open access

   Aldrete Vidrio, Hector Eduardo; Mateo Peña, Diego Cesar; Altet Sanahujes, Josep; Amine Salhi, M.; Grauby, Stéphane; Dilhaire, Stefan; Onabajo, M.; Silva Martinez, Jose
  Measurement science and technology
  Vol. 21, num. 7, p. 1-10
  DOI: 10.1088/0957-0233/21/7/075104
  Date of publication: 2010-06-08
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper presents two approaches to characterize RF circuits with built-in differential temperature measurements, namely the homodyne and heterodyne methods. Both non-invasive methods are analyzed theoretically and discussed with regard to the respective trade-offs associated with practical off-chip methodologies as well as on-chip measurement scenarios. Strategies are defined to extract the center frequency and 1 dB compression point of a narrow-band LNA operating around 1 GHz. The proposed techniques are experimentally demonstrated using a compact and efficient on-chip temperature sensor for built-in test purposes that has a power consumption of 15 μW and a layout area of 0.005 mm2 in a 0.25 μm CMOS technology. Validating results from off-chip interferometer-based temperature measurements and conventional electrical characterization results are compared with the on-chip measurements, showing the capability of the techniques to estimate the center frequency and 1 dB compression point of the LNA with errors of approximately 6% and 0.5 dB, respectively.

 • Access to the full text
  Design of reconfigurable RF circuits for self compensation  Open access

   Gómez Salinas, Dídac; Mateo Peña, Diego Cesar
  Barcelona Forum on Ph.D. Research in Communications, Electronics and Signal Processing
  p. 17-18
  Presentation's date: 2010-10-21
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this paper we will show how a combination of design choices allows for the design of a PVT robust RF front-end with minimum area, power and nominal specifications penalty.

 • Access to the full text
  On evaluating temperature as observable for CMOS technology variability  Open access

   Altet Sanahujes, Josep; Gómez Salinas, Dídac; Dufis, Cédric Yvan; Gonzalez Jimenez, Jose Luis; Mateo Peña, Diego Cesar; Aragones Cervera, Xavier; Moll Echeto, Francesc de Borja; Rubio Sola, Jose Antonio
  European workshop on CMOS Variability
  p. 1-6
  Presentation's date: 2010-05-26
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The temperature at surface of a silicon die depends on the activity of the circuits placed on it. In this paper, it is analyzed how Process, Voltage and Temperature (PVT) variations affect simultaneously some figures of merit (FoM) of some digital and analog circuits and the power dissipated by such circuits. It is shown that in some cases, a strong correlation exists between the variation of the circuit FoM and the variation of the dissipated power. Since local temperature increase at the silicon surface close to the circuit linearly depends on dissipated power, the results show that temperature can be considered as an observable magnitude for CMOS technology variability monitoring.

 • Access to the full text
  DLL's behavioral modeling for power consumption and jitter fast optimization  Open access

   Barajas Ojeda, Enrique; Mateo Peña, Diego Cesar; Gonzalez Jimenez, Jose Luis
  Conference on Design of Circuits and Integrated Systems
  p. 408-413
  Presentation's date: 2010-11-18
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper analyzes the sources of jitter in a DLL and presents a behavioral model for fast DLL optimization. An algorithm to simulate the DLL in open loop is demonstrated. This procedure, together with the behavioral modeling, greatly reduces the simulation time of DLL when compared to the closeloop DLL simulation. In order to optimize the DLL performance, the dependence of the output jitter versus the power consumption is studied.

  Postprint (author’s final draft)

 • Access to the full text
  Behavioural modelling of DLLs for fast simulation and optimisation of jitter and power consumption  Open access

   Barajas Ojeda, Enrique; Mateo Peña, Diego Cesar; Gonzalez Jimenez, Jose Luis
  Euromicro Symposium on Digital Systems Design
  p. 541-547
  DOI: 10.1109/DSD.2010.86
  Presentation's date: 2010-09-02
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper presents a behavioural model for fast DLL simulations. The behavioural model includes a modelling of the various noise sources in the DLL that produce output jitter. The model is used to obtain the dependence of the output jitter versus the power consumption. The model exploits the open-loop DLL analysis to reduce simulation time when compared to typical DLL evaluation.

 • Access to the full text
  Effect of high frequency substrate noise on LC-VCOs  Open access

   Molina Garcia, Marc Manel; Aragones Cervera, Xavier; Mateo Peña, Diego Cesar; Gonzalez Jimenez, Jose Luis
  IEEE International Midwest Symposium on Circuits and Systems
  p. 157-160
  DOI: 10.1109/MWSCAS.2010.5548582
  Presentation's date: 2010-08-03
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper presents an experimental analysis of the performance degradation of an LC-Voltage Controlled Oscillator (LC-VCO) produced by high frequency noise present in the substrate. The spurs observed are shown to be caused by a frequency pulling mechanism. Based on the theory of injection locked oscillators, a new analytical model to predict the behavior of the LC-VCO under the effect of high frequency substrate noise is presented. The analytical model, which is successfully compared with experimental measurements on a 7 GHz LCVCO, provides rapid intuition on the relation between spurs and circuit parameters.

 • Access to the full text
  Electro-thermal coupling analysis methodology for RF circuits  Open access

   Gómez Salinas, Didac; Mateo Peña, Diego Cesar; Altet Sanahujes, Josep
  International Workshop on Thermal Investigations of ICs and Systems
  p. 154-159
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this paper we present an electro-thermal coupling simulation technique for RF circuits. The proposed methodology takes advantage of well established tools for frequency translating circuits in order to significantly reduce the computational resources needed when frequencies of interest are separated by orders of magnitude.

 • Modeling and design of reliable, process-variation aware nanoelectronic devices,circuits and systems

   Gonzalez Jimenez, Jose Luis; Pons Solé, Marc; Altet Sanahujes, Josep; García Leyva, Lancelot; Gómez Salinas, Dídac; Mauricio Ferré, Juan; Perez Puigdemont, Jordi; Rubio Sola, Jose Antonio; Calomarde Palomino, Antonio; Aragones Cervera, Xavier; Mateo Peña, Diego Cesar; Moll Echeto, Francesc de Borja
  Competitive project

   Share

 • Modeling and design of reliable, process-variation aware nanoelectronic devices,circuits and systems

   Aragones Cervera, Xavier; Mateo Peña, Diego Cesar; Gonzalez Jimenez, Jose Luis; Pons Solé, Marc; Altet Sanahujes, Josep; García Leyva, Lancelot; Gómez Salinas, Dídac; Mauricio Ferré, Juan; Perez Puigdemont, Jordi; Rubio Sola, Jose Antonio; Calomarde Palomino, Antonio; Moll Echeto, Francesc de Borja
  Competitive project

   Share

 • POWER AMPLIFIERS AND ANTENNAS FOR MOBILE APPLICATIONS.APLICACIÓN AL HOME NETWORKING, Projecte Europeu CATRENE

   Altet Sanahujes, Josep; Mateo Peña, Diego Cesar; Dufis, Cédric Yvan; Gonzalez Jimenez, Jose Luis
  Competitive project

   Share

 • CIMHOGAR 2: CONECTIVIDAD INTEGRAL MULTIMEDIA EN EL HOGAR

   Trulls Fortuny, Xavier; Mateo Peña, Diego Cesar; Molina Garcia, Marc Manel; Gonzalez Jimenez, Jose Luis
  Competitive project

   Share

 • GRUP DE RECERCA DE CIRCUITS I SISTEMES INTEGRATS D'ALTES PRESTACIONS (HIPICS)

   Rubio Sola, Jose Antonio; Mateo Peña, Diego Cesar; Moll Echeto, Francesc de Borja; Gonzalez Jimenez, Jose Luis; Altet Sanahujes, Josep; Calomarde Palomino, Antonio; Molina Garcia, Marc Manel; Barajas Ojeda, Enrique; Gómez Salinas, Dídac; García Leyva, Lancelot; Andrade Miceli, Dennis Michael; Pons Solé, Marc; Trulls Fortuny, Xavier; Dufis, Cédric Yvan; Landauer, Gerhard Martin; Garcia Almudever, Carmen; Perez Puigdemont, Jordi; Aymerich Capdevila, Nivard; Gomez Fernandez, Sergio; Aragones Cervera, Xavier
  Competitive project

   Share

 • Design And Test Principles For Terascale Integrated Systems

   Rubio Sola, Jose Antonio; Altet Sanahujes, Josep; Aragones Cervera, Xavier; Gonzalez Jimenez, Jose Luis; Mateo Peña, Diego Cesar; Moll Echeto, Francesc de Borja; Calomarde Palomino, Antonio; García Leyva, Lancelot; Andrade Miceli, Dennis Michael
  Competitive project

   Share

 • SYNTHESIS USING ADVANCED PROCESS TECHNOLOGY INTEGRATED IN REGULAR CELLS, IPS, ARCHITECTURES,

   Gomez Fernandez, Sergio; Aragones Cervera, Xavier; Mateo Peña, Diego Cesar; Pons Solé, Marc; Rubio Sola, Jose Antonio; Perez Puigdemont, Jordi; Moll Echeto, Francesc de Borja
  Competitive project

   Share