Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 10 of 10 results
 • Access to the full text
  L'entesa entre la PIME i la banca: una aproximació a la negociació financera  Open access

   Domingo Ferré, Jordi; Fúster Gómez del Campo, Miquel Àngel; Mas Montagut, Xavier; Palet, Gemma; Pedreño López, Carles; Sarda Ferrer, Joan; Segarra Roca, Pere; Vidal Ollé, Marta
  Date of publication: 2013
  Book

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La gestió del finançament de les petites i mitjanes empreses mai ha estat fàcil. L’òptima administració dels recursos porta a una inexorable necessitat d’entesa entre l’empresari i la banca, que sol ser fluïda en èpoques de bonança econòmica i extremadament complicada en temps de crisi. En moments de dificultat com l’actual, la posició de les entitats financeres sol ser hermètica, però no es pot deixar de considerar l’exigència de generar negoci rendible a la que el banc es veu sotmès. La solució a les necessitats financeres de les empreses depèn de diverses situacions, però no hi ha dubte que és molt important la bona comunicació que mantenen amb els bancs. Quan més entenedora és la problemàtica de l’empresa per part del banc, més fàcil és la negociació. Per circumstàncies del seu perfil professional, l’empresari no disposa sovint dels coneixements imprescindibles per elaborar una presentació adequada de la necessitats de finançament de l’empresa. També és freqüent que en la relació amb el banc es contempli sols la seva conveniència, sense tenir en compte els interessos de risc i negoci de l’altra part. Per aconseguir l’objectiu cal disposar d’una estratègia de negociació, documentada amb una clara descripció de les necessitats i possibilitats de l’empresa, amb una informació acurada sobre el seu posicionament financer i sobre les seves previsions de futur. L’experiència de diversos professionals de la gestió financera de l’empresa i de la banca, membres de la Comissió d’Economia Financera de la seu de Tarragona del Col•legi d’Economistes de Catalunya, ha permès l’elaboració d’aquest document de treball, amb la pretensió de facilitar les relacions entre les PIMEs i les entitats financeres. Aquest treball vol ser un manual per a un millor coneixement de la realitat financera pròpia i per a l’anàlisi de les possibles solucions, així com una guia de negociació per a obtenir solucions amb garantia d’èxit.

  La gestió del finançament de les petites i mitjanes empreses mai ha estat fàcil. L’òptima administració dels recursos porta a una inexorable necessitat d’entesa entre l’empresari i la banca, que sol ser fluïda en èpoques de bonança econòmica i extremadament complicada en temps de crisi. En moments de dificultat com l’actual, la posició de les entitats financeres sol ser hermètica, però no es pot deixar de considerar l’exigència de generar negoci rendible a la que el banc es veu sotmès. La solució a les necessitats financeres de les empreses depèn de diverses situacions, però no hi ha dubte que és molt important la bona comunicació que mantenen amb els bancs. Quan més entenedora és la problemàtica de l’empresa per part del banc, més fàcil és la negociació. Per circumstàncies del seu perfil professional, l’empresari no disposa sovint dels coneixements imprescindibles per elaborar una presentació adequada de la necessitats de finançament de l’empresa. També és freqüent que en la relació amb el banc es contempli sols la seva conveniència, sense tenir en compte els interessos de risc i negoci de l’altra part. Per aconseguir l’objectiu cal disposar d’una estratègia de negociació, documentada amb una clara descripció de les necessitats i possibilitats de l’empresa, amb una informació acurada sobre el seu posicionament financer i sobre les seves previsions de futur. L’experiència de diversos professionals de la gestió financera de l’empresa i de la banca, membres de la Comissió d’Economia Financera de la seu de Tarragona del Col•legi d’Economistes de Catalunya, ha permès l’elaboració d’aquest document de treball, amb la pretensió de facilitar les relacions entre les PIMEs i les entitats financeres. Aquest treball vol ser un manual per a un millor coneixement de la realitat financera pròpia i per a l’anàlisi de les possibles solucions, així com una guia de negociació per a obtenir solucions amb garantia d’èxit.

 • Access to the full text
  PIMEs i finançament: necessitats i alternatives  Open access

   Capellá, Carles; García, Carme; Malapeira, Jordi; Meléndez, Ricard; Pedreño López, Carles; Pérez, Francesc; Sarda Ferrer, Joan; Sarroca, Esteve; Vidal Ollé, Marta
  Date of publication: 2012
  Book

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Implementación y primeros resultados de la asignatura de introducción a la ingeniería en los nuevos grados de la ETSETB-UPC

   Bragos Bardia, Ramon; Pegueroles Valles, Josep Rafel; Alarcon Cot, Eduardo Jose; Camps Carmona, Adriano Jose; Sarda Ferrer, Joan; Consolacion Segura, Carolina Maria; Mussons Selles, Jaume; Pons Peregort, Olga; Oliveras Verges, Albert; Garcia Hernandez, Miguel Jesus; Onrubia Ibañez, Raul; Sayrol Clols, Elisa
  Conferencia Internacional de Fomento e Innovación con Nuevas Tecnologías en la Docencia de la Ingeniería
  p. 263-266
  Presentation's date: 2011-05-05
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  En este trabajo se describe la asignatura "Introducción a la Ingeniería de las TIC" que, basándose en restricciones y especificaciones iniciales, ha sido concebida, diseñada e implementada en la ETSETB de la UPC. Es la primera de una serie de cuatro asignaturas de proyectos distribuidas a lo largo de los grados. Está organizada en tres itinerarios paralelos que cubren la visión de sistema TIC complejo, los conceptos básicos de economía, empresa y gestión de proyectos y la realización física de un proyecto. En los primeros 5 años este proyecto se lleva a cabo sobre la plataforma SeaPerch, un pequeño robot subacuático desarrollado en el MIT Sea Grant, sobre el que se diseñan y construyen sistemas de medida y comunicaciones. Después de probarla con grupos pequeños durante dos cuatrimestres, se acomete su explotación con una previsión de 250 estudiantes en el cuatrimestre de primavera de este año.

 • Implementation and first results of the Introduction to Engineering course in the ETSETB-UPC new degrees

   Bragos Bardia, Ramon; Pergueroles, Josep; Alarcon Cot, Eduardo Jose; Camps Carmona, Adriano Jose; Sarda Ferrer, Joan; Consolacion Segura, Carolina Maria; Mussons Selles, Jaume; Pons Peregort, Olga; Oliveras Verges, Albert; García, Miguel; Onrubia Ibañez, Raul; Sayrol Clols, Elisa
  Conferencia Internacional de Fomento e Innovación con Nuevas Tecnologías en la Docencia de la Ingeniería
  p. 1-4
  DOI: 10.1109/FINTDI.2011.5945971
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper describes the new course "Introduction to ICT Engineering" which has been conceived, designed and implemented at Telecom-BCN (ETSETB-UPC) from initial specifications and restrictions. It is the first of a series of four project subjects distributed throughout the new curricula. It is organized in three parallel paths covering the systemic vision of complex ICT systems, the basic concepts of economics, business and project management and the physical realization of a design-build project. In the first 5 years, this project is beling performed using the SeaPerch platform, a small underwater robot developed at MIT Sea Grant. A payload which includes measurement and communications subsystems is designed and built. After testing with small groups for two semesters, the course will be undertaken with around 250 students in the spring semester of this year.

 • Access to the full text
  Proceso de inversión de competencias genéricas en los nuevos planes de estudios de grado de la ETSETB de acuerdo con el modelo CDIO  Open access

   Bragos Bardia, Ramon; Alarcon Cot, Eduardo Jose; Cabrera Bean, Margarita Asuncion; Calveras Auge, Ana M.; Comellas Colome, Jaume; O'callaghan Castella, Juan Manuel; Pegueroles Valles, Josep Rafel; Prat Viñas, Luis; Saez Moreno, German; Sarda Ferrer, Joan; Sayrol Clols, Elisa
  Congreso de Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de la Electrónica
  p. 1-9
  Presentation's date: 2010-04-13
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Los distintos marcos normativos que fijan las condiciones de contorno en la elaboración de los nuevos planes de estudios ponen especial énfasis en el aprendizaje basado en competencias y en la inclusión de determinadas competencias genéricas. Después de comparar diversos planes de estudio y listados de competencias, se han establecido las competencias genéricas que deben incluir los nuevos grados de la ETSETB de la UPC y se ha diseñado su estructura para favorecer su aprendizaje. Para ello se ha utilizado como paradigma el modelo CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate).

 • Diagnosi d'empreses en crisi i avaluació del pla de viabilitat

   Álvarez, Emilio; Bertran, Salvador; Casanellas, Raimon; Fabregat, Victor; Lladó, Joaquim; Moreno, José Luis; Portal, Arturo; Raventós, Josep Maria; Sarda Ferrer, Joan; Serradell, Enric; Sirvent, Josep; Viedma, Josep Maria; Vinyals, Emili
  Date of publication: 2010
  Book

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Mixed integration of CDIO skills into telecommunication engineering curricula

   Sayrol Clols, Elisa; Bragos Bardia, Ramon; Alarcon Cot, Eduardo Jose; Cabrera Bean, Margarita Asuncion; Calveras Auge, Ana M.; Comellas Colome, Jaume; O'callaghan Castella, Juan Manuel; Pegueroles Valles, Josep Rafel; Pla, E; Prat Viñas, Luis; Saez Moreno, German; Sarda Ferrer, Joan; Tallon Montoro, Carme
  Elektronika ir elektrotechnika
  Vol. 6, num. 102, p. 127-130
  Date of publication: 2010
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Aproximación a las competencias profesionales genéricas de los economistas

   Casanovas Ramon, Montserrat; Sarda Ferrer, Joan; Asenjo, Javier
  Date of publication: 2009
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Programa educatiu en xarxa per a l'autoaprenentatge i autoavaluació de disciplines econòmiques i de gestió

   Sarda Ferrer, Joan
  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
  Presentation's date: 2002-07-02
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Anàlisi de la història dels primers vint-i-cinc anys del col.legi: una primera aproximació

   Sarda Ferrer, Joan
  REVISTA ECONÒMICA de CATALUNYA
  Vol. 1, num. 30, p. 59-79
  Date of publication: 1996-09
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window