Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 42 of 42 results
 • Transport energy consumption in mountainous roads. A comparative case study for internal combustion engines and electric vehicles in Andorra

   Travesset Baro, Oriol; Rosas Casals, Marti; Jover Comas, Eric
  Transportation research. Part D, transport and environment
  Vol. 34, p. 16-26
  DOI: 10.1016/j.trd.2014.09.006
  Date of publication: 2015-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper analyses transport energy consumption of conventional and electric vehicles in mountainous roads. A standard round trip in Andorra has been modelled in order to characterise vehicle dynamics in hilly regions. Two conventional diesel vehicles and their electric-equivalent models have been simulated and their performances have been compared. Six scenarios have been simulated to study the effects of factors such as orography, traffic congestion and driving style. The European fuel consumption and emissions test and Artemis urban driving cycles, representative of European driving cycles, have also been included in the comparative analysis. The results show that road grade has a major impact on fuel economy, although it affects consumption in different levels depending on the technology analysed. Electric vehicles are less affected by this factor as opposed to conventional vehicles, increasing the potential energy savings in a hypothetical electrification of the car fleet. However, electric vehicle range in mountainous terrains is lower compared to that estimated by manufacturers, a fact that could adversely affect a massive adoption of electric cars in the short term.

 • Climate change impacts on winter tourism in the Pyrenees and adaptation strategies  Open access

   Pons Pons, Marc
  Department of Heat Engines, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  En els darrers anys, el canvi climàtic ha passat de ser una conjectura a una realitat objectiva. L'increment de la temperatura en superfície, l'increment del nivell del mar o l'increment de la freqüència i la magnitud d'alguns fenòmens meteorològics extrems són alguns exemples de canvis observats durant el segle passat que han fet el canvi climàtic una evidència contrastada. En aquest context, les regions de muntanya han estat identificades com a zones especialment vulnerables. El retrocès de les glaceres, els canvis en els patrons de precipitacions en forma de neu o les alteracions en la quantitat i la distribució d'algunes espècies animals i vegetals són algunes proves de l'alta sensitivitat dels ecosistemes de muntanya. A més a més, en moltes economies de muntanya, la disponibilitat de neu juga un paper clau com a recurs fonamental del turisme d'hivern, una de les principals activitats econòmiques i important motor de desenvolupament local en aquestes regions. Per aquest motiu, entendre els efectes del canvi climàtic sobre la cobertura de neu, i especialment en les zones d'esquí, és especialment necessària per tal d'avaluar alguns dels possibles impactes socioeconòmics en les regions de muntanya. Si ens centrem en el cas d'Andorra i el Pirineu en general, existeix una manca d'estudis acadèmics que analitzin amb detall com el canvi climàtic pot afectar el turisme d'hivern i quines serien les estratègies d'adaptació més adequades.El principal objectiu d'aquesta tesi és analitzar com el canvi climàtic projectat pot afectar la cobertura de neu a les estacions d'esquí alpí del Pirineu i avaluar la vulnerabilitat del sector de l'esquí en aquesta regió. Degut a que la vulnerabilitat de les estacions no és homogenia a tota la regió Pirenaica, la tesi també analitza la capacitat adaptativa dels esquiadors per tal d'avaluar la potencial redistribució entre estacions menys vulnerables i més resilients. A partir d'aquests resultats, s'analitza la ideneïtat i sostenibilitat de les opcions d'adaptació en funció del grau de vulnerabilitat. Primer de tot, s'ha realitzat un primer cas d'estudi centrat en Andorra, per tal de desenvolupar la metodologia i un model preliminar. Finalment s'ha estés l'estudi a la resta del Pirineu afegint-ne l'efecte de l'adaptació dels esquiadors i la possible redistribució resultant entre les estacions amb una atractivitat turística i vulnerabilitat climàtica diferenciada.S'han considerat 4 escenaris diferents. Dos assumint un increment de la temperatura mitjana de +2°C i +4°C respectivament i tenint en compte només condicions de neu natural i dos més incorporant-ne l'efecte de la producció de neu de cultiu pels mateixos increments de temperatura. Els resultats mostren diferents graus de vulnerabilitat de les estacions, permetent-ne la seva classificació en tres grups: (1) estacions altament vulnerables amb fortes reduccions de la cobertura de neu i de la freqüentació per a tots els escenaris, caracteritzades per unes condicions geogràfiques i d'atractivitat turístiques menys favorables; (2) estacions de baixa vulnerabilitat, amb una reducció moderada de la temporada d'esquí en un escenari de major increment de temperatura pero amb poca o nula afectació en un escenari moderat, caracteritzades per una atractivitat mitja i millors condicions per assegurar una major temporada que les estacions més vulnerables; i (3) estacions resilients amb condicions geogràfiques privilegiades i una alta atractivitat turística, amb capacitat d'oferir temporades més llargues i amb millors condicions de neu i per tant amb el potencial d'atraure esquiadors d'aquelles estacions més vulnerables. Tot i que estudis similars projecten una reducció significativa del turisme d'hivern en diverses regions del planeta degut al canvi climàtic, els resultats d'aquesta tesi s'inclinen cap a una futura redefinició del sector com a conseqüència de la redistribució d'esquiadors de les estacions més vulnerables cap a les més resilients.

  Climate Change has become no longer a conjecture but an objective reality. The increase of the global average temperature, the seas level rise or the increase in the frequency and magnitude of extreme weather events are some examples observed during the past century that have turned the global warming into a sharply contrasted evidence. In this context of climate change, mountain regions have been defined as especially vulnerable areas. The rapid retreat of glaciers and permafrost surfaces, the decrease of snow precipitations, the increase of natural risks such as landslides or the alteration in the amount and distribution of some species prove the high sensitivity of mountain ecosystems. Moreover, in many mountain economies, reliable snowpack plays a key role as an important resource for the winter tourism industry, one of the main income source and driving force of local development in such regions. For this reason, research on the effects of Climate Change on the snowpack depth and duration is particularly necessary in order to assess the potential socioeconomic impacts in mountain regions. If we focus on Andorra and the Pyrenees, there is a research gap due to a clearly lack of academic studies in this field. For this reason, it is not accurately known how Climate Change will affect the ski industry and which are the most suitable adaptation strategies for this specific region. The main goal of this research is to analyze how climate change could affect the snow cover and the snowpack in the Pyrenean ski resorts and to assess the resulting vulnerability of the ski industry of this region. Moreover, the adaptive behavior of skiers to climate change has been included in the analysis in order to analyze the potential redistribution of visitors among the ski resorts due to heterogeneous climate change vulnerability. Based on the results, this study analyzes the suitability and sustainability of the adaptation techniques and strategies to offset the climate variability, first in a case study of Andorra in order to develop a preliminary model and finally extending the analysis to the whole Pyrenees in order to assess the potential concurrence among ski resorts with differentiated climate vulnerability and tourism attractiveness and the resulting redistribution of skiers based on their behavioral adaptation to climate effects. Four different scenarios are considered. Two scenarios assume an increase of winter mean temperature of +2°C and +4°C respectively, taking into account only natural snow conditions and two more including the effect of snowmaking. Results show differing vulnerability levels, allowing the classification of ski resorts into three distinct groups: (1) highly vulnerable ski resorts with a strong reduction in visitors attendance for all climate change scenarios, characterized by unfavorable geographical and attractiveness conditions, making it difficult to ensure snow availability in the future; (2) low vulnerability ski resorts, with moderate reduction in season length during a high climate change scenario but no reduction (or even an increase) in a low one, characterized by ski resorts with a medium capacity and attractiveness to ensure enough snow conditions and capture skiers from other ski resorts; and (3) resilient ski resorts, with good conditions to ensure future snow-reliable seasons and outstanding attractiveness, allowing them to offer longer ski seasons than their competitors and potentially attracting skiers from other closed or marginal resorts. Ski resorts included in this last group increase their skier attendance in all climate change scenarios. Although similar studies in the literature foretell a significant reduction of the ski market in the near future, another probable effect outlined in this study is a redefinition of this market due to a redistribution of skiers, from vulnerable ski resorts to more resilient ones.

  En els darrers anys, el canvi climàtic ha passat de ser una conjectura a una realitat objectiva. L'increment de la temperatura en superfície, l'increment del nivell del mar o l'increment de la freqüència i la magnitud d'alguns fenòmens meteorològics extrems són alguns exemples de canvis observats durant el segle passat que han fet el canvi climàtic una evidència contrastada. En aquest context, les regions de muntanya han estat identificades com a zones especialment vulnerables. El retrocès de les glaceres, els canvis en els patrons de precipitacions en forma de neu o les alteracions en la quantitat i la distribució d'algunes espècies animals i vegetals són algunes proves de l'alta sensitivitat dels ecosistemes de muntanya. A més a més, en moltes economies de muntanya, la disponibilitat de neu juga un paper clau com a recurs fonamental del turisme d'hivern, una de les principals activitats econòmiques i important motor de desenvolupament local en aquestes regions. Per aquest motiu, entendre els efectes del canvi climàtic sobre la cobertura de neu, i especialment en les zones d'esquí, és especialment necessària per tal d'avaluar alguns dels possibles impactes socioeconòmics en les regions de muntanya. Si ens centrem en el cas d'Andorra i el Pirineu en general, existeix una manca d'estudis acadèmics que analitzin amb detall com el canvi climàtic pot afectar el turisme d'hivern i quines serien les estratègies d'adaptació més adequades. El principal objectiu d'aquesta tesi és analitzar com el canvi climàtic projectat pot afectar la cobertura de neu a les estacions d'esquí alpí del Pirineu i avaluar la vulnerabilitat del sector de l'esquí en aquesta regió. Degut a que la vulnerabilitat de les estacions no és homogenia a tota la regió Pirenaica, la tesi també analitza la capacitat adaptativa dels esquiadors per tal d'avaluar la potencial redistribució entre estacions menys vulnerables i més resilients. A partir d'aquests resultats, s'analitza la ideneïtat i sostenibilitat de les opcions d'adaptació en funció del grau de vulnerabilitat. Primer de tot, s'ha realitzat un primer cas d'estudi centrat en Andorra, per tal de desenvolupar la metodologia i un model preliminar. Finalment s'ha estés l'estudi a la resta del Pirineu afegint-ne l'efecte de l'adaptació dels esquiadors i la possible redistribució resultant entre les estacions amb una atractivitat turística i vulnerabilitat climàtica diferenciada. S'han considerat 4 escenaris diferents. Dos assumint un increment de la temperatura mitjana de +2°C i +4°C respectivament i tenint en compte només condicions de neu natural i dos més incorporant-ne l'efecte de la producció de neu de cultiu pels mateixos increments de temperatura. Els resultats mostren diferents graus de vulnerabilitat de les estacions, permetent-ne la seva classificació en tres grups: (1) estacions altament vulnerables amb fortes reduccions de la cobertura de neu i de la freqüentació per a tots els escenaris, caracteritzades per unes condicions geogràfiques i d'atractivitat turístiques menys favorables; (2) estacions de baixa vulnerabilitat, amb una reducció moderada de la temporada d'esquí en un escenari de major increment de temperatura pero amb poca o nula afectació en un escenari moderat, caracteritzades per una atractivitat mitja i millors condicions per assegurar una major temporada que les estacions més vulnerables; i (3) estacions resilients amb condicions geogràfiques privilegiades i una alta atractivitat turística, amb capacitat d'oferir temporades més llargues i amb millors condicions de neu i per tant amb el potencial d'atraure esquiadors d'aquelles estacions més vulnerables. Tot i que estudis similars projecten una reducció significativa del turisme d'hivern en diverses regions del planeta degut al canvi climàtic, els resultats d'aquesta tesi s'inclinen cap a una futura redefinició del sector com a conseqüència de la redistribució d'esquiadors de les estacions més vulnerables cap a les més resilients.

 • Access to the full text
  Influencia del cambio climático en el turismo de nieve del Pirineo. Experiencia del proyecto de investigación NIVOPYR  Open access

   Pons Pons, Marc; Lopez Moreno, Jose Ignacio; Esteban, Pere; Macià, S.; Gavaldà, J.; García, Carles; Rosas Casals, Marti; Jover Comas, Eric
  Pirineos
  Vol. 169, num. e006
  DOI: 10.3989/Pirineos.2014.169006
  Date of publication: 2014-10-21
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  En los últimos años multitud de estudios han evidenciado y corroborado la existencia de un cambio climático global. A pesar de la existencia de una gran heterogeneidad regional en el grado y la temporalidad de los posibles impactos del cambio climático, cada vez se conocen mejor cuales pueden ser las tendencias futuras sobre posibles cambios en regímenes de temperatura y precipitaciones y, por lo tanto, en otros impactos indirectos sobre la Biosfera o la Criosfera. En este contexto, las áreas de montaña han sido identificadas como regiones especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático y como zonas de gran interés para la detección y evaluación de los posibles impactos. Por otro lado, en las últimas décadas, el turismo de invierno, altamente sensible a los cambios en la meteorología y la disponibilidad de nieve, se ha convertido en una de las principales actividades económicas en muchas zonas de montaña y ha jugado un papel clave y fundamental como fuente de ingresos y desarrollo local. Un claro ejemplo es el caso de los Pirineos, una de las regiones europeas más importantes en lo que se refiere a turismo de invierno después de los Alpes. La motivación principal del proyecto NIVOPYR, proyecto de investigación multinacional en el marco de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP), es evaluar la posible influencia del cambio climático en la evolución del turismo de nieve, y más específicamente el esquí alpino, en esta región. Así, se han realizado diferentes tareas orientadas a integrar el conocimiento ya existente en los patrones presentes y futuros de las temperaturas, precipitaciones, cubierta de nieve y comportamiento de los esquiadores, desarrollar metodologías de análisis y obtener por primera vez datos objetivos para la región Pirenaica. De este modo, se ha obtenido tres perfiles diferentes de estaciones de esquí dependiendo de su vulnerabilidad frente al cambio climático. Un primer grupo de estaciones, identificado como altamente vulnerables, se vería afectado tanto por un escenario de cambio climático medio como por uno más intensivo y, por lo tanto, deberían contemplar la aplicación de medidas de adaptación estructurales, como una mayor desestacionalización y diversificación de su actividad turística. Las estaciones del segundo grupo, consideradas de baja vulnerabilidad, podrían seguir operando con medidas de adaptación técnicas bajo un escenario de cambio climático medio, pero no bajo un escenario de cambio climático más intenso. Finalmente, el tercer grupo, engloba las estaciones consideradas como resilientes. Estas estaciones, debido a una situación geográfica y socioeconómica privilegiada frente al resto de estaciones del Pirineo, se verían poco afectadas tanto por un escenario medio de cambio climático como por uno más intenso.

 • Spatial optimality in power distribution networks

   Luo, Lingen; Pagani, Giuliano A.; Rosas Casals, Marti
  Workshop on Complexity in Engineering
  DOI: 10.1109/CompEng.2014.6994687
  Presentation's date: 2014-06-16
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Critical infrastructures can be characterized as networks where nodes and edges are embedded in space. Transportation networks, the internet, and power grids, are examples of networks where spatial constrains are relevant. An important consequence of space is that there is a cost associated with the length of edges which in turn has important effects on the topological structure of and on the dynamical processes which take place on these spatial networks. In this paper we investigate the effect of the wiring cost in the spatial organization of a sample of power distribution networks by means of shuffling the networks in systematic ways. We show that although they share similar topologies, suboptimal networks (i.e., those with topologies not organized to reduce the wiring cost) seem to accumulate more failures. Consequences of these results and further work are finally discussed and outlined.

 • Access to the full text
  Sovereignty, robustness and short-term energy security levels. The Catalonia case study  Open access

   Rosas Casals, Marti; Marzo Carpi, Mariano; Salas Prat, Josep Maria
  Frontiers in Energy Research
  Vol. 2, num. 16
  DOI: 10.3389/fenrg.2014.00016
  Date of publication: 2014-05-12
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Energy-related impacts and conflicts have been used to account for the emergence, maintenance, and collapse of complex societies. On the other hand in the last years, sustainability science has incorporated different frames of reference in order to facilitate the vision of sustainable futures. Most of them suggest that the search for satisfiers of human needs should be rooted on the local (a) construction of organic articulations of people with nature and technology and (b) generation of growing levels of social, economic, and energy self-reliance. This new regional kind of social agreement implies a redefinition of cultural norms and institutions, which at the same time leads toward increased levels of sovereignty for the social group engaged in this process. Sovereignty must not only be understood here in its political sense (as traditionally found in the literature) but also in its technological and energy acceptations. In this paper, we address this last constituent in terms of energy security levels and hierarchy in energy infrastructures between Spain and Catalonia, the latter being a Spanish autonomous community known for its sovereignty aspirations. We show a remarkable difference in energy security levels between both regions, which clearly hinders Catalonia¿s capacity to currently achieve a higher level of self-reliance in energetic terms. We suggest that this result is a consequence of the imperfect hierarchy that characterizes energy infrastructures at the spatial scale, and that it can be generalized to all regions where infrastructural systems have been historically assessed and developed under a nationwide planning scheme.

  Energy-related impacts and conflicts have been used to account for the emergence, maintenance, and collapse of complex societies. On the other hand in the last years, sustainability science has incorporated different frames of reference in order to facilitate the vision of sustainable futures. Most of them suggest that the search for satisfiers of human needs should be rooted on the local (a) construction of organic articulations of people with nature and technology and (b) generation of growing levels of social, economic, and energy self-reliance. This new regional kind of social agreement implies a redefinition of cultural norms and institutions, which at the same time leads toward increased levels of sovereignty for the social group engaged in this process. Sovereignty must not only be understood here in its political sense (as traditionally found in the literature) but also in its technological and energy acceptations. In this paper, we address this last constituent in terms of energy security levels and hierarchy in energy infrastructures between Spain and Catalonia, the latter being a Spanish autonomous community known for its sovereignty aspirations. We show a remarkable difference in energy security levels between both regions, which clearly hinders Catalonia’s capacity to currently achieve a higher level of self-reliance in energetic terms. We suggest that this result is a consequence of the imperfect hierarchy that characterizes energy infrastructures at the spatial scale, and that it can be generalized to all regions where infrastructural systems have been historically assessed and developed under a nationwide planning scheme.

 • Lleis d'Escala i Complexitat Estructural de les Infraestructures Tecnològiques. Els Sistemes Biològics com a Analogia pel Disseny i Optimització del Transport i Distribució de l'Energia Elèctrica

   Horta Bernus, Ricard
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Dins del paradigma de la sostenibilitat, aquesta tesi pretén aportar punts de vista complementaris als de l¿enginyeria convencional amb l¿objectiu de proposar eines que facilitin per una banda, trobar solucions per millorar el disseny de les línies elèctriques d¿alta tensió, i per una altra optimitzar les xarxes constituïdes per aquestes. Pel que fa a la millora del disseny d¿una línia d¿alta tensió, s¿han utilitzat les teories de les Lleis d¿Escala i els Models Gravitacionals per aportar noves variables als càlculs de previsió de demanda elèctrica d¿una regió. S¿han proposat modificacions al diagrama vectorial de funcionament d¿una línia elèctrica, conegut com a Diagrama Perrine-Baum, per incorporar les noves variables proposades amb l¿objectiu que aquest diagrama pugui ser una eina d¿aplicació en projectes reals. Pel que fa a les xarxes elèctriques de distribució, s¿han aplicat les eines d¿anàlisi aportades per les teories de Xarxes Complexes per estudiar la seva topologia i les característiques espacials, amb l¿objectiu de proposar dissenys més òptims.

 • El canvi climàtic i les seves repercusions econòmiques en les estacions d'esquí dels Pirineus

   Jover Comas, Eric; Pons Pons, Marc; Rosas Casals, Marti
  Date of publication: 2013-10-01
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Modification of the Perrine-baum diagram to improve the calculation of high-voltage transmission lines

   Horta Bernus, Ricard; Rosas Casals, Marti
  IEEE transactions on education
  Vol. 56, num. 3, p. 274-279
  DOI: 10.1109/TE.2012.2215861
  Date of publication: 2013-08
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  The evolutionary ecology of technological innovations  Open access

   Solé, Ricard; Valverde, Sergi; Rosas Casals, Marti; Kauffman, Stuart; Farmer, Doyne; Eldredge, Niles
  Complexity
  Vol. 18, num. 4, p. 15-27
  DOI: 10.1002/cplx.21436
  Date of publication: 2013-03-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Technological evolution has been compared to biological evolution by many authors over the last two centuries. As a parallel experiment of innovation involving economic, historical, and social components, artifacts define a universe of evolving properties that displays episodes of diversification and extinction. Here, we critically review previous work comparing the two types of evolution. Like biological evolution, technological evolution is driven by descent with variation and selection, and includes tinkering, convergence, and contingency. At the same time, there are essential differences that make the two types of evolution quite distinct. Major distinctions are illustrated by current specific examples, including the evolution of cornets and the historical dynamics of information technologies. Due to their fast and rich development, the later provide a unique opportunity to study technological evolution at all scales with unprecedented resolution. Despite the presence of patterns suggesting convergent trends between man-made systems end biological ones, they provide examples of planned design that have no equivalent with natural evolution

  Postprint (author’s final draft)

 • Smart Grids and Complexity Science

   Rosas Casals, Marti
  Date of publication: 2012-12-31
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Període 10/2005 - 09/2010

   Rosas Casals, Marti
  Award or recognition

   Share

 • Modeling climate change effects on winter ski tourism in Andorra

   Pons Pons, Marc; Johnson, Peter A.; Rosas Casals, Marti; Sureda Carbonell, Bàrbara; Jover Comas, Eric
  Climate research
  Vol. 54, num. 3, p. 197-207
  DOI: 10.3354/cr01117
  Date of publication: 2012-10-11
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A Perspective overview of topological approaches for vulnerability analysis of power transmission grids

   Bompard, Ettore; Pons, Enrico; Luo, Lingen; Rosas Casals, Marti
  International Conference on Critical Information Infrastructure Security
  p. 477-485
  Presentation's date: 2012-09-18
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • On the difficulty (and success) of correlating empirical data and (extended) topological measures in power grid networks

   Luo, Lingen; Bompard, Ettore; Rosas Casals, Marti
  International Conference on Critical Information Infrastructure Security
  p. 529-541
  Presentation's date: 2012-09-18
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Power grids have entered the complex networks realm for quite a long time now. Their structure (i.e., topology) and dynamics have been thoroughly studied and many topological measures have been used in order to classify them, evaluate their behavior in terms of robustness or model their dynamic response to malfunctions. Generally speaking, results have been mainly theoretical and sound correlations between real grid’s dynamical behavior (i.e., malfunctions and major events) and any of the mentioned before measures have not yet been found. In recent years, though, new extended topological measures have been used to quantify the ability of a network in sustaining its basic functions. In this paper we present a first attempt to correlate these new measures with real malfunction data for some major European power transmission grids. Similar behavior is found, in terms of robustness to selected attacks to buses, between different networks. This is measured by means of extended topological indexes electrically better defined. These behaviors can be (weakly) correlated with similar probability distributions of major events, identifying similar dynamical response among topologically similar grids. This would raise hopes in finding a more meaningful and significant linkage between structural measures and the real dynamical output (i.e., major events) of a grid.

 • Major events, intentional attacks and extended topological measures in transmission power networks

   Rosas Casals, Marti; Luo, Lingen; Bompard, Ettore
  European Conference on Complex Systems
  p. 150
  Presentation's date: 2012-09-05
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Potential energy savings and economic impact of residential buildings under national and regional efficiency scenarios: a Catalan case study  Open access

   Garrido Soriano, Nuria; Rosas Casals, Marti; Ivancic, Aleksandar; Alvarez Del Castillo, M. Dolores
  Energy and buildings
  Vol. 49, p. 119-125
  DOI: 10.1016/j.enbuild.2012.01.030
  Date of publication: 2012-06-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Energy consumption in buildings accounts for a significant percentage of total world energy utilization. Great efforts have been made in order to reduce fossil energy consumption and mitigate its depletion by means of energy efficiency directives. The national transposition of such directives generates regional regulations that might be counterproductive if it is not clear which one is more restrictive. The main goal of this paper is to evaluate the potential of energetic savings of the dwellings in Catalonia and its economic impact, according to different scenarios of efficiency that have been defined according to current regulations at state and autonomic level. To achieve this objective, thirteen typologies of dwellings have been defined in order to categorize the stock of buildings in Catalonia. Simulations with LIDER software have been carried out in order to obtain the heating and cooling demand for each typology of dwelling in different climatic zones and orientations. The economic impact of each scenario has been stated as well. We show that the best normative scenario is not the regional but the national one, and only when full limitations imposed by the state regulations are fulfilled. Following the latter 6.4% reduction in CO2 emissions would be achieved, whereas following the former gives us only 2.8% reduction for year 2015. These results have been obtained considering a base case scenario without any energetic measures implemented for the same time line

  Postprint (final draft post-refereeing)

 • De colapsos y continuidades. Una valoración conceptual del estudio de sociedades en transición  Open access

   Delgado Raack, Selina; Rosas Casals, Marti
  Sostenible?
  num. 13, p. 13-29
  Date of publication: 2012
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El proceso de estudio de los fenómenos de orden social o natural requiere de categorías analíticas específicas como herramientas destinadas a describir la realidad. Una de las categorías comúnmente utilizadas en la bibliografía es la de colapso. Este artículo persigue dos objetivos fundamentales que convergen en la intención de matizar la definición de este término: (1) se realiza una revisión de su uso a través de la bibliografía que trata casos concretos de sociedades pasadas cuyo destino ha sido directamente relacionado con este fenómeno y (2) se presenta el caso de estudio del colapso de la sociedad argárica, sita en el sudeste peninsular. Finalmente se realiza un ejercicio de correspondencia entre los aspectos destacados en el caso de estudio y los rasgos postulados en la bibliografía acerca del concepto de colapso.

  El procés de l'estudi dels fenòmens de l'ordre social o natural requereix de categories analítiques especifiques, com eines destinades a descriure la realitat. Una de les categories comunament utilitzades en la bibliografia és el del col·lapse. Aquest article, persegueix dos objectius: (1) es realitza una revisió del seu ús a través de la bibliografia que tracta casos concrets de societats passades en el que el seu destí ha estat directament relacionat amb aquest fenomen i (2) es presenta el cas d'estudi del col·lapse de la societat argàrica, situat en el sud-est peninsular. Finalment, es realitza un exercici de correspondència entre els aspectes destacats en el cas d'estudi i el trets postulats en la bibliografia sobre el concepte de col·lapse.

  The process of studying social or natural phenomena requires specific analytical categories that serve as tools to describe reality. One of the commonly used categories among the literature is collapse. This article has two main objectives that converge on the intention to refine the definition of the term: (1) a review of its use through the literature dealing with specific instances of past societies whose fate has been directly related to this phenomenon and (2), presents the case study of the collapse of the argaric society, located in southeastern Spain. We carried out an exercise of correspondence between the aspects highlighted in the case study and the features postulated in the literature about the concept of collapse.

 • Data exploration

   Rosas Casals, Marti
  Date of publication: 2011-11
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Modification of the Perrine-Baum diagram to improve the calculation of high voltage electric lines  Open access

   Horta Bernus, Ricard; Rosas Casals, Marti
  Date: 2011-10-31
  Report

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Through the history of Electrical Engineering education, vectorial and phasorial diagrams have been used as a fundamental learning tool. At present, computational power has replaced them by long data lists, the result of solving equation systems by means of numerical methods. In this sense, diagrams have been shifted to an academic background and although theoretically explained, they are not used in a practical way within specific examples. This fact may be against the understanding of the complex behavior of the electrical power systems by students. This article proposes a modification of the classical Perrine-Baum diagram construction to allowing both a more practical representation and a better understanding of the behavior of a high-voltage electric line under different levels of load. This modification allows, at the same time, the forecast of the obsolescence of this behavior and line’s loading capacity. Complementary, we evaluate the impact of this tool in the learning process showing comparative undergraduate results during three academic years

 • Access to the full text
  Analysis of major failures in Europe¿s power grid  Open access

   Rosas Casals, Marti; Solé, Ricard
  International journal of electrical power and energy systems
  Vol. 33, num. 3, p. 805-808
  DOI: 10.1016/j.ijepes.2010.11.014
  Date of publication: 2011-03
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Power grids are prone to failure. Time series of reliability measures such as total power loss or energy not supplied can give significant account of the underlying dynamical behavior of these systems, specially when the resulting probability distributions present remarkable features such as an algebraic tail, usually considered the footprint of self-organization and the existence of critical points. In this paper, 7 years (from 2002 to 2008) of Europe’s transport of electricity network failure events have been analyzed and the best fit for this empirical data probability distribution is presented. With the actual span of available data and although there exists a moderate support for the power-law model, the relatively small amount of events contained in the function’s tail suggests that causal factors other than self-organization or a critical state might be significantly ruling these systems’ dynamics.

  Postprint (author’s final draft)

 • Access to the full text
  Energia. Generalitats  Open access

   Rosas Casals, Marti; Martinez Magaña, Juan
  Date of publication: 2011
  Book chapter

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El segle XX va ser el segle de moltes coses, però, en particular, va ser el segle de la globalització. Es van globalitzar l’economia, les guerres, la cultura...; en general, es va globalitzar tot allò relatiu a l’activitat humana i fou, en part, a causa del naixement de la societat de la informació. ‘Societat de la informació’ és un concepte que fa referència a una transformació que està experimentant la societat des de la meitat del segle XX, una societat en què s’observa una transició d’una economia basada en els béns materials a una economia basada en el coneixement. En aquest nou context econòmic i social, les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ocupen un espai central. La societat de la informació és vista com a successora de la societat industrial, per això s’empren també els termes ‘societat postindustrial’, ‘postindustrialisme’ o ‘era de la informació’.

 • Access to the full text
  Estalvi i eficiència energètica  Open access

   Rosas Casals, Marti; Martinez Magaña, Juan
  Date of publication: 2011
  Book chapter

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El segle XX va ser el segle de moltes coses, però, en particular, va ser el segle de la globalització. Es van globalitzar l’economia, les guerres, la cultura...; en general, es va globalitzar tot allò relatiu a l’activitat humana i fou, en part, a causa del naixement de la societat de la informació. ‘Societat de la informació’ és un concepte que fa referència a una transformació que està experimentant la societat des de la meitat del segle XX, una societat en què s’observa una transició d’una economia basada en els béns materials a una economia basada en el coneixement. En aquest nou context econòmic i social, les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ocupen un espai central. La societat de la informació és vista com a successora de la societat industrial, per això s’empren també els termes ‘societat postindustrial’, ‘postindustrialisme’ o ‘era de la informació’.

 • Access to the full text
  Energies renovables  Open access

   Rosas Casals, Marti; Martinez Magaña, Juan
  Date of publication: 2011
  Book chapter

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El segle XX va ser el segle de moltes coses, però, en particular, va ser el segle de la globalització. Es van globalitzar l’economia, les guerres, la cultura...; en general, es va globalitzar tot allò relatiu a l’activitat humana i fou, en part, a causa del naixement de la societat de la informació. ‘Societat de la informació’ és un concepte que fa referència a una transformació que està experimentant la societat des de la meitat del segle XX, una societat en què s’observa una transició d’una economia basada en els béns materials a una economia basada en el coneixement. En aquest nou context econòmic i social, les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ocupen un espai central. La societat de la informació és vista com a successora de la societat industrial, per això s’empren també els termes ‘societat postindustrial’, ‘postindustrialisme’ o ‘era de la informació’.

 • Influència del canvi climàtic en el turisme de neu del Pirineu

   Garola Crespo, Alvaro; Rosas Casals, Marti
  Competitive project

   Share

 • Període 10/2000 - 09/2005

   Rosas Casals, Marti
  Award or recognition

   Share

 • Discerning electricity consumption patterns from urban allometric scaling

   Horta Bernus, Ricard; Rosas Casals, Marti; Valverde Castillo, Sergi
  Complexity in Engineering
  Presentation's date: 2010-02-22
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Power grids as complex networks: topology and fragility

   Rosas Casals, Marti
  Complexity in Engineering
  p. 21-26
  Presentation's date: 2010-02-22
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  We almost certainly agree that the harnessing of electricity can be considered the most important technological advance of the twentieth century. The development that allows this control is the power grid, an intricate system composed of generators, substations and transformers connected by cable lines hundreds of kilometers long. Its presence is nowadays so intertwined with ours, and so much taken for granted, that we are only capable of sensing its absence, disguised as a cascading failure or a blackout in its extreme form. Since these extreme phenomena seem to have increased in recent years and new actors, like highly liberalized markets or environmental and social constraints, are taking a leading role, different paths other than traditional engineering ones have been explored. In the last ten years, and mainly due to increasing computational capability and accessibility to data, the conceptual frame of complex networks has allowed different approaches in order to understand the usual (and not-so-usual) outcomes of this system. This paper considers power grids as complex networks. It presents some recent results that correlate their topology with their fragility, together with major malfunctions analysis, and for the European transmission power grid in particular.

  This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted without the explicit permission of the copyright holder

 • Mèrits docents d'especial qualitat

   Rosas Casals, Marti
  Award or recognition

   Share

 • Topological complexity of the electricity transmissión network. Implications in the sustainability Paradigm  Open access

   Rosas Casals, Marti
  UNESCO Sustainability Chair, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Aquesta tesi explora i estudia l'estructura, dinàmica i evolució de la xarxa de transmissió d'electricitat des de la perspectiva dels sistemes complexos, essent el seu principal objectiu la definició de nous criteris i eines per ajudar a un disseny més eficient i sostenible de la xarxa de transmissió de potència. Per assolir aquest objectiu, s'han estudiat i analitzat dos conjunts de dades. D'una banda, la xarxa corresponent a la Unió per la Coordinació de Transport d'Electricitat (UCTE), que associa a la majoria dels operadors de xarxes elèctriques nacionals de l'Europa continental amb la finalitat de coordinar la producció i la demanda anual d'uns 2.300 TWh d'energia per 450 milions de clients de 24 països diferents. D'altra banda, l'evolució històrica de la xarxa de transport del Gestionaire du Réseau du Transport d'Electricité (RTE), responsable de l'explotació, manteniment i desenvolupament de la xarxa nacional mésgran d'Europa, la xarxa francesa de transport d'electricitat.Els resultats obtinguts fins al moment mostren diferències estadísticament significatives en l'estructura de les xarxes elèctriques, definint clarament comportaments dinàmics particulars que ens permeten segregar les xarxes europees en dos grups, a saber, fràgil i robust. Les xarxes fràgils es caracteritzen per les topologies més estructurades, mallades i no a l'atzar, mentre que les topològiques de caràcter més robust, contraintuïtivament, tenen estructures molts més aleatòries. Les conseqüències d'aquestes troballes per a la sostenibilitat de les xarxes d'infraestructures són importants en termes de cost i avaluació d'impactes i riscos. Es presenta així mateix un model per a l'evolució temporal i espacial d'una xarxa elèctrica. En aquest sentit, suggerim que la fragilitat topològica global augmenta quan es consideren accions de connectivitat de caire local a fi d'augmentar la fiabilitat de la xarxa a escala regional.Aquests resultats suggereixen la necessitat d'aplicar nous mètodes de disseny de la xarxa elèctrica així com noves eines amb capacitat per incloure aquests nous aspectes topològics en l'avaluació de l'eficiència i la fiabilitat de lamateixa.

  This Thesis explores the structure, dynamics and evolution of the electricity transmission network from a complexsystems perspective, its main objective being the definition of new criteria and tools to help to design a more efficientand sustainable transmission power grid. In doing so, two data sets have been explored and analyzed. On one hand,the Union for the Coordination of Transport of Electricity (UCTE) network, which associates most of the continentalEurope national power grid operators in order to coordinate the production and demand of some annual 2300 TWh ofenergy and 450 million customers from 24 countries. On the other hand, the Gestionaire du Réseau du Transportd'Electricité (RTE) transport network historical evolution, responsible for operating, maintaining and developing thebiggest national network in Europe, the French electricity transmission network.The results obtained so far show statistically significant dissimilarities in the structure of the power grids, clearlydefining and enclosing particular dynamic behaviors that enable us to segregate European networks in two sets,namely fragile and robust. Fragile networks are characterized by meshed topologies and non random structures whilerobust ones share more randomly generated topologies. The consequences of these finding for the sustainability ofinfrastructure networks are significant in terms of cost and risk assessment. A model for the evolution of a power gridnetwork is also presented. We suggest that global topological fragility increases when local connectivity schemes areadapted in order to increase local reliability.These outcomes appeal for new power grid design methods and tools capable to include these new topologicalaspects into efficiency and reliability assessments

 • Access to the full text
  Energía y sostenibilidad: 5 años de experiencia del master en energía para la sostenibilidad  Open access

   Garcia Almiñana, Daniel; Garrido Soriano, Nuria; Horta Bernus, Ricard; Martinez Magaña, Juan; Molins Duran, Gemma; Rosas Casals, Marti; Rocuts Pabon, Asthriesslav; Ibáñez, Manel; Miranda, René; Rodríguez, Ramona; Báez, Julián; Lugo, Lisa; Silvero, Juan Carlos
  Congrés UPC Sostenible 2015
  Presentation's date: 2009-07-09
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La presente comunicación pretende mostrar la experiencia adquirida tras cinco años de vigencia del “Master en Energía para la Sostenibilidad”. Inicialmente fue en modalidad presencial en Terrassa y desde el 2007, fruto de trabajos desarrollados en el Proyecto Europeo URB-AL R4-B6-04 "Energías renovables y redes de desarrollo local”, en modalidad semipresencial en el Campus de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya, así como en las sedes de Estelí en Nicaragua (Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua) y Asunción en Paraguay (Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y Universidad Nacional de Asunción).

 • Assessing power grid reliability by means of topological measures

   Rosas Casals, Marti
  Energy and Sustainability II
  Presentation's date: 2009-06-24
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Assessing European power grid reliability by means of topological measures  Open access

   Rosas Casals, Marti; Corominas Murtra, Bernat
  WIT transactions on ecology and the environment
  Vol. 121, p. 527-537
  DOI: 10.2495/ESUS090471
  Date of publication: 2009
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Reliability assessment is crucial when dealing with complex systems, especially complex networks. Be they natural or man made, networks are able to sustain their functioning by means of a reliable set of components. The many functions a network can sustain are direct consequence of the topological structure that constraints and, at the same time, defines, the dynamical relation between its components. Therefore, some kind of relation between structure and dynamics should be expected to appear. In this paper, some of these relations that have been found for the European power grid are presented. Evidences for a critical relation between topology and dynamics are summarized, using some basic topological measures widely used in the developing complex networks paradigm. Finally, strategies for optimal management and operation of such networks are suggested.

  Publicat originalment a: WIT transactions on ecology and the environment, 2009, vol. 121, p. 527-537

 • Assessing power grid reliability by means of topological measures

   Rosas Casals, Marti
  Energy and Sustainability II
  p. 515-525
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Robustness of the European power grids under intentional attack  Open access

   Solé, Ricard V.; Rosas Casals, Marti; Corominas, B; Valverde, S
  Physical review E: statistical, nonlinear, and soft matter physics
  Vol. 77, num. 2, p. 026102-26109
  DOI: 10.1103/PhysRevE.77.026102
  Date of publication: 2008-02
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The power grid defines one of the most important technological networks of our times and sustains our complex society. It has evolved for more than a century into an extremely huge and seemingly robust and well understood system. But it becomes extremely fragile as well, when unexpected, usually minimal, failures turn into unknown dynamical behaviours leading, for example, to sudden and massive blackouts. Here we explore the fragility of the European power grid under the effect of selective node removal. A mean field analysis of fragility against attacks is presented together with the observed patterns. Deviations from the theoretical conditions for network percolation (and fragmentation) under attacks are analysed and correlated with non topological reliability measures.

 • Access to the full text
  Topological vulnerability of the European power grid under errors and attacks  Open access

   Rosas-Casals, M; Rosas Casals, Marti; Valverde, S; Solé, Ricard V.
  International journal of bifurcation and chaos
  Vol. 17, num. 7, p. 2465-2475
  Date of publication: 2007-07
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  We present an analysis of the topological structure and static tolerance to errors and attacks of the September 2003 actualization of the Union for the Coordination of Transport of Electricity (UCTE) power grid, involving thirty-three different networks. Though every power grid studied has exponential degree distribution and most of them lack typical small-world topology, they display patterns of reaction to node loss similar to those observed in scale-free networks. We have found that the node removal behaviour can be logarithmically related to the power grid size. This logarithmic behaviour would suggest that, though size favours fragility, growth can reduce it. We conclude that, with the ever-growing demand for power and reliability, actual planning strategies to increase transmission systems would have to take into account this relative increase in vulnerability with size, in order facilitate and improve the power grid design and functioning

  Electronic version of an article published as "International journal of bifurcation and chaos", vol. 17, no. 7, July 2007, p. 2465-2475. DOI No: 10.1142/S0218127407018531. © Copyright World Scientific Publishing Company

  Postprint (author’s final draft)

 • Master en energía para el desarrollo sostenible. Módulo 8: Ahorro, Eficiencia y Gestión de la Energía

   Rosas Casals, Marti; Bestraten Castells, Sandra Cinta; Hormias Laperal, Emilio; Manyes Castellà, Anna; Garrido Soriano, Nuria; Steinbauer Pan, Rudolfo; Vargas Cabral, Enrique A.; González, Vicente A.; Martinez Magaña, Juan; Garcia Almiñana, Daniel; Perez Guindal, Elsa; Gamboa Jimenez, Gonzalo
  Date of publication: 2007
  Book

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • La complexitat de les xarxes tecnològiques

   Rosas Casals, Marti
  I International Conference on Sustainability Measurement and Modelling
  Presentation's date: 2006-11-16
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Memòria 2003 de la Càtedra UNESCO en Tecnología, desenvolupament Sostenible, desequilibris i Canvi Global

   Carrera Gallissa, Enric; (Redactors), Enric Carrera I Anna Andrés; Cendra Garreta, Jaume; Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz; Rosas Casals, Marti; Bárbara, Sureda
  Memòria Càtedra UNESCO a la UPC en tecnologia, desenvolupament sostenible, desequilibris i canvi global
  p. 1-81
  Date of publication: 2004-05
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Instalaciones de calefacción

   Rosas Casals, Marti
  Date of publication: 2003-11
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Energia solar tèrmica

   Cendra Garreta, Jaume; Rosas Casals, Marti
  Date of publication: 2001-02
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Eficiència Energètica al Vapor Universitari

   Rosas Casals, Marti; Cendra Garreta, Jaume; Horta Bernus, Ricard; Martinez Magaña, Juan; Montaña Puig, Juan
  Date of publication: 2001-02
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • TOMO IV Eficiencia Energética al Vapor Universitari: Climatización, cogeneración, trigeneración y energía solar fototérmica

   Martinez Magaña, Juan; Cendra Garreta, Jaume; Horta Bernus, Ricard; Montaña Puig, Juan; Rosas Casals, Marti
  Date of publication: 2000-01
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window