Lopez Martinez, Joan Antoni
Total activity: 15
Department
Department of Engineering Presentation
School
Manresa School of Engineering (EPSEM)
E-mail
jlopezepsem.upc.edu
Contact details
UPC directory Open in new window

Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 15 of 15 results
 • Integració de la competència de la tercera llengua en els estudis de grau

   Alsina Aubach, Montserrat; Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Bonet Dalmau, Jordi; de las Heras Cisa, F. Xavier; del Águila López, Francisco; Fortuny Santos, Jordi; Franch Parella, Jorge; Gamisans Noguera, Javier; Giralt Mas, M. Rosa; Lao Luque, Concepcion; Martinez Teixidor, Inmaculada; Palà Schönwälder, Pere; Parcerisa Duocastella, David; Vicente Rodrigo, Jesús; Lopez Martinez, Joan Antoni; Soler Lorente, Monica; Vila Marta, Sebastian
  Higher Education Perspectives on CLIL
  p. 96
  Presentation's date: 2014-03-28
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Joystick ergonomic grasping to improve design

   Peña Pitarch, Esteban; Ticó Falguera, Neus; Abenoza Guardiola, Montserrat; Lopez Martinez, Joan Antoni; Romero Cullerés, Georgia
  International Forum on Special Equipments and Engineering Mechanics
  p. 30-34
  Presentation's date: 2013-07-11
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The human hand is the most complete tool, able to adapt to different surfaces and shapes and touch and grasp. Raw material and product manufacturing are related to material handling. Although there have been great advances in technologies, regulations, methodologies, strategies, and workplace safety. The number of fatalities, the severity of injuries, and the number of lost workdays per accident-incident related to material handling continue keeping high. All different hand injuries occur when the operators repetitively use joysticks to handle materials in manufacturing environment. This paper studies joystick ergonomics used in the materials jandling equipment and evaluate the design and use of joysticks by a new generation of virtual humans.

 • Integració de la competència d'anglès en els graus  Open access

   Alsina Aubach, Montserrat; Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Bonet Dalmau, Jordi; de las Heras Cisa, F. Xavier; del Águila López, Francisco; Fortuny Santos, Jordi; Franch Parella, Jorge; Gamisans Noguera, Javier; Giralt Mas, M. Rosa; Lao Luque, Concepcion; Lopez Martinez, Joan Antoni; Martínez Rovira, Immaculada; Palà Schönwälder, Pere; Parcerisa Duocastella, David; Soler Lorente, Monica; Vicente Rodrigo, Jesús; Vila Marta, Sebastian
  Jornada d'Innovació Docent UPC
  Presentation's date: 2013-02
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La finalitat del projecte ha estat la integració de la competència de la tercera llengua en els estudis de grau, des del convenciment que ens cal formar professionals tecnològics multilingües, que és el que ens ha motivat a constituir el grup de recerca u-Linguatech, dins del marc del projecte Rima. L’anàlisi del punt de partida de l’estudiantat i el professorat ha permès fer una bona planificació de l’oferta d’assignatures impartides en anglès en els graus del centre. També ha estat la base per a l’elaboració d’estratègies i material per tal de garantir una millor qualitat en la docència. En particular, destaca el portal web Multilingual Formulae i el web del grup u-Linguatech, amb l’objectiu de facilitar recursos a la comunitat universitària. La bona valoració rebuda en els congressos en que se n’ha fet difusió avala els resultats obtinguts.

  La finalitat del projecte ha estat la integració de la competència de la tercera llengua en els estudis de grau, des del convenciment que ens cal formar professionals tecnològics multilingües, que és el que ens ha motivat a constituir el grup de recerca u-Linguatech, dins del marc del projecte Rima. L’anàlisi del punt de partida de l’estudiantat i el professorat ha permès fer una bona planificació de l’oferta d’assignatures impartides en anglès en els graus del centre. També ha estat la base per a l’elaboració d’estratègies i material per tal de garantir una millor qualitat en la docència. En particular, destaca el portal web Multilingual Formulae i el web del grup u-Linguatech, amb l’objectiu de facilitar recursos a la comunitat universitària. La bona valoració rebuda en els congressos en que se n’ha fet difusió avala els resultats obtinguts.

 • Device for a hand: with mobility and sensitivity but without force

   Peña Pitarch, Esteban; Ticó Falguera, Neus; Lopez Martinez, Joan Antoni; Abenoza Guardiola, Montserrat; Romero Cullerés, Georgia
  International Conference on Mechatronic System and Measurement Technology
  p. 12-17
  Presentation's date: 2012-08-16
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  People with disabilities have limitations in activities of daily life such as grasping a glass of water or moving and object. Orthotic products that improve or restore the funcionality of the musculoskeletal system of a patient contribute to some extent to overcome the limitations described. So does the hand brace, used to treat musculosketal disorders caused by various diseases (rheumatic disorders, neurological, orthopedic and others). The paper shows a novel exoskeleton to grasp any object. The novelty of this mechanism is that works without external energy, it works with a wrist movement that generates a kinetic movement and helps to grasp with an extra force

 • Recursos per a la comunicació científica i tecnològica multilingüe: per què, quins, com?  Open access

   Lopez Martinez, Joan Antoni; Alsina Aubach, Montserrat
  Jornada d'Innovació Docent UPC
  p. 601-609
  Presentation's date: 2012-07
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  En aquesta comunicació presentem el perquè cal disposar de recursos de suport, analitzem quins poden ser adequats i plantegem com es poden organitzar per posar-los a l’abast de la comunitat universitària en general. En primer lloc remarquem que més enllà dels mitjans, impartició d’assignatures en llengües estrangeres, elaboració del Treball Final de Grau o programes de mobilitat, és clar que la finalitat és desenvolupar la competència multilingüística. I per a fer-ho cal que els actors del panorama universitari, especialment professorat i alumnat, tinguem al nostre abast recursos de suport. En el context de la nostra universitat, els recursos més adients són justament aquells que poden incidir en afavorir i millorar la comunicació científica i tecnològica multilingüe. Des del punt de vista del professorat i l’alumnat s’han detectat mancances en l’existència o l’accés a recursos de suport en aquesta direcció. De fet la majoria de recursos habituals ofereixen una molt baixa o nul·la relació amb les àrees científico-tècniques ja que estan pensats per ensenyar o aprendre llengües, de manera més o menys independent del contingut. Això ha motivat la recerca i l’elaboració de recursos. Nogensmenys, és important classificar bé els recursos, siguin provinents d’altres fonts o elaborats pel propi grup de recerca Linguatech. Cal reflexionar sobre la manera òptima d’organitzar-los per tal de facilitar-ne el seu ús a la comunitat científico-tecnològica en un sentit ampli, en especial al professorat i l’alumnat universitari, sigui a l’aula o bé com a material d’autoaprenentatge.

 • Diseño y aplicación de un simulador interactivo de análisis y síntesis de mecanismos mediante aplicaciones de cálculo simbólico para CAD 3D  Open access

   Lopez Martinez, Joan Antoni
  Department of Engineering Presentation, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  We define the purpose of this work as an analysis of the available mathematical algorithms for solving Mechanisms Synthesis problems with the aim of generating an interactive simulation tool and with the intention of assisting mechanical designers, teachers and the students in the task of solving dimensional synthesis and exact rigid body guidance synthesis problems using symbolic computing tools and 3DCAD software. So we present the objectives of this thesis in several areas: (a) Industrial scope: Providing a useful tool for mechanical designers in order to solve synthesis of mechanisms; (b) Teaching scope: Giving a tool for being used in classroom with which teachers can give synthesis of mechanisms in a flexible and intuitive way, and with which students can self-learn this subject, (c) Institutional scope: Improving and promoting the transformation to the European Higher Education Space of engineering schools through the implementation of novel software tools. So, after an intensive search through all Mechanical Engineering Degree compulsory subjects teaching guides, from all Spanish universities that offer this degree, we found that the synthesis of mechanisms is a subject that only appears in 20 of the 54 available subjects. In order to improve this situation we suggest the following actions: -Implementing various support tools,-as we bring in this research-, in order to facilitate teaching of considerably dense subjects. -Creating specific optional subjects, postgraduates or master studies into which accommodate the knowledge area of mechanisms synthesis, thus providing enough time to teach and to learn subjects that otherwise would be very difficult to include in the syllabus of Mechanical Engineering Degree compulsory subjects. -Using interactive computer tools, with an easy and intuitive use, -as the one presented in our thesis-, that students can use in a quasi-autonomous way as a self-learning tool. After analyzing the most representative tools that nowadays exist in the world of Mechanisms Synthesis, we detected some unmet needs. And for this reason we decided to make a computer application to fill these gaps. The main advantages of our novel and novel software are: -It¿s fully editable by the user, so it can be modified, customized or extended without any limit. -It¿s integrated into the 3DCAD software CATIAv5. This fact allows mechanisms designers to work always in the same environment. -Avoids the introduction of numerical values. This fact makes our software very handy and flexible while avoids unwanted errors. -The result of its calculations is a wrl file, a format directly insertable into most of current 3DCAD platforms.

 • Access to the full text
  Exoesqueleto para mano discapacitada con movimiento y sensibilidad, pero sin fuerza  Open access

   Peña Pitarch, Esteban; Ticó Falguera, Neus; Lopez Martinez, Joan Antoni; Abenoza Guardiola, Montserrat; Romero Cullerés, Georgia
  Ortoprotésica
  num. 76, p. 1-6
  Date of publication: 2012
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Personas con ciertas patologías tienen limitaciones en sus actividades de la vida diaria, tales como coger un vaso de agua o mover un objeto. Las ortesis ayudan a mejorar y/o restaurar la funcionalidad del sistema muscoesquelético en pacientes que tienen las limitaciones descritas. Este artículo presenta una de estas ortesis, un exoesqueleto para la mano discapacitada, con el fin de ayudar a mejorar sus actividades de la vida diaria. La novedad de este exoesqueleto patentado es que no necesita ningún tipo de energía externa para su activación. Un movimiento de la muñeca hace que se active, creando una cadena cinemática de movimientos que ayuda a agarrar el objeto.

 • Dispositivo de medida de la presión ejercida por un usuario sobre un instrumento de cuerda y procedimiento asociado

   Lopez Martinez, Joan Antoni; Alvarez Del Castillo, Javier; Rosset Llobet, Jaume
  Date of request: 2011-01-24
  Invention patent

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Dispositivo de medida de la presión ejercida por un usuario sobre un instrumento de cuerda y procedimiento asociado.

  Dispositivo de medida de la presión ejercida por un usuario sobre un instrumento de cuerda, con al menos un sensor (1), conectado a un potenciómetro (2) y este a su vez conectado a un dispositivo avisador (3), que puede ser lumínico, acústico o vibratorio, o incluso combinaciones de ellos. Existe un potenciómetro (2) para cada sensor (1), o uno por cada zona de sensores (1). Comprende además una tarjeta de adquisición de datos (4) conectada al potenciómetro (2) y a un módulo de control y análisis de datos (5) dispuesto en un procesador (6).

  Procedimiento de medida de la presión ejercida por un usuario sobre un instrumento de cuerda, con las etapas de colocar al menos un sensor (1) en el instrumento, prefijar un valor de presión, lectura de los valores y aviso en caso de valores superiores al prefijado. Dichos valores pueden guardarse y analizarse.

 • La implicació de la secció d'Expressió Gràfica a l'enginyeria al voltant de la sostenibilitat i el compromís social  Open access

   Lopez Martinez, Joan Antoni; Casals Artigas, Juan; Martin Salazar, Jose Felix; Romero Rodriguez, Jose Antonio; Carbonell Mañe, Montserrat; Bastardas Bonachi, Francesc X.; Gendrau Farguell, Juli; Prat Cornet, Joan Jaume; Puig Tomas, Roger
  Jornada de Sostenibilitat i Compromís Social
  p. 24-25
  Presentation's date: 2010-12-02
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Amb la present comunicació volem fer palès el fet que seccions departamentals de caràcter eminentment transversal com la nostra, poden jugar un paper clau alhora que integrador en temes com el de la present jornada. Cal tenir en compte que la nostra secció té encarregades assignatures de caràcter integrador com ara Instal•lacions i Construcció Industrial, Oficina Tècnica i Disseny Gràfic Avançat, mitjançant les que els nostres estudiants adquireixen tot els coneixements tècnics i teòrics, alhora que aprenen mitjançant casos o exemples. És amb aquesta última part, amb la que l’alumnat més gaudeix i treballa, prenent i entenent decisions de disseny, triant d’entre les millors tècniques disponibles (MTDs) per a la realització d’una instal•lació, projecte o mecanisme. A més, i en aquesta mateixa línia integradora, cada any oferim força projectes finals de carrera (PFCs) cada vegada més sensibilitzats amb l’eficiència energètica, el respecte al medi ambient i el compromís social. Finalitzem el present text amb alguns exemples de treballs fets per l’alumnat.

 • Docencia de cinemática con el simulador de mecanismos ATiCA4b

   Lopez Martinez, Joan Antoni; Font Andreu, Jorge; Hernández Abad, Francisco; Hernandez Diaz, David
  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
  Presentation's date: 2010-07-01
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Se presenta un ejemplo de las posibilidades que tenemos los docentes a la hora de generar material didáctico para nuestros alumnos y alumnas: el simulador ATiCA4b, (Aplicación Trazadora e Interactiva de Curvas de Acoplador de mecanismos articulados de Cuatro Barras). Un entorno interactivo desarrollado en las Escuelas de Ingeniería de Manresa y Terrassa(BCN) con la herramienta Mathematica, en el que el usuario puede jugar, familiarizarse e interactuar con conceptos clave de cinemática de mecanismos. Todo ello en un entorno agradable y con considerables ventajas respecto a las herramientas ya existentes en este campo. De esta manera, facilitamos el aprendizaje de los estudiantes en los nuevos planes de estudio. Además, la aplicación quiere también convertirse en una herramienta útil para la industria. El simulador ha sido pensado y diseñado siguiendo las actuales directrices nacionales e internacionales en lo referente al uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación(TICs) por parte de la Universidad. Así, ha resultado una herramienta intuitiva, simple y directa, que entre otros, permite visualizar el movimiento de mecanismos articulados de cuatro barras. Para ello, el núcleo de ATiCA4b resuelve en tiempo real los diversos sistemas de ecuaciones no lineales asociados a este problema.

 • Access to the full text
  Diseño gráfico mediante tratamiento de listas numéricas y su aplicación al diseño textil  Open access

   Hernández Abad, Francisco; Ochoa Vives, Manuel; Hernandez Abad, Vicente; Font Andreu, Jorge; Hernandez Diaz, David; Lopez Martinez, Joan Antoni; Villar Ribera, Ricardo Alberto
  Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica
  Presentation's date: 2009-06
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  De todos es conocida la fuerte relación existente entre el diseño, la geometría y las matemáticas, pero hay disciplinas en las que esta realidad se hace mucho más evidente. Una de estas disciplinas es la de Diseño Textil. Este grupo de trabajo ha creado una aplicación interactiva en la que la base de datos sobre la que subyace el diseño son listas de datos, y diseñar consiste en manipular mediante un juego de índices los elementos de las listas. Estos elementos no son más que cifras numéricas, compuestos en base a colores indexados en formato estándar. En el desarrollo del proyecto resulta también imprescindible el color como elemento fundamental para las presentaciones de los diseños, tanto a nivel de pantalla como de impresora. Esta ponencia pretende evidenciar que, con conocimientos informáticos, una buena base matemática y un sistema racional de tratamiento de los índices de las listas numéricas, se puede generar una aplicación que permita transmitir el conocimiento en diferentes ámbitos sustentados en imágenes con aplicación en el diseño textil, ingeniería gráfica, transformaciones matemáticas, lógica de indexación…

  Postprint (author’s final draft)

 • Access to the full text
  Síntesis de mecanismos con herramientas CAx  Open access

   Lopez Martinez, Joan Antoni; Villar Ribera, Ricardo Alberto; Lopez Membrilla, Manuel; Font Andreu, Jorge
  Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica
  Presentation's date: 2008-06
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  En este trabajo se presentan el proceso de diseño y la evolución del mecanismo optimizado de un pedal de bicicleta para carrera contrarreloj. Se estudian las diferencias de funcionalidad y utilización entre pedales de distintas índoles. Se constata cómo las diversas herramientas informáticas relacionadas con el modelado geométrico que integran utilidades de análisis cinemática, dinámica, elementos finitos, etc. abren un campo nuevo para el desarrollo de contenidos vinculados al área de Ingeniería Gráfica. Se presentan los análisis realizados de los mecanismos citados así como estudios cinemáticos y dinámicos empleando paquetes de diseño asistido paramétrico: CATIA v5 y SolidWorks 2007. Esta realidad nos lleva a formularnos preguntas sobre los contenidos del área de conocimiento

  Postprint (author’s final draft)

 • Access to the full text
  La esfera en la geometría descriptiva de Monge: una visión multimedia  Open access

   Villar Ribera, Ricardo Alberto; Hernández Abad, Francisco; Ochoa Vives, Manuel; Lopez Martinez, Joan Antoni; Font Andreu, Jorge; Hernandez Abad, Vicente
  Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica
  Presentation's date: 2008-06
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La “Geometría Descriptiva” de Gaspard Monge sería una obra que iba a marcar profundamente las carreras de Ingeniería a lo largo de los siglos XIX y XX. Fue Hachette, discípulo de Monge, quien recopiló en 1799 las lecciones que el sabio francés impartió en la Escuela Normal. Dicha recopilación se utilizó posteriormente en la formación de los alumnos de l’École Polythechnique. Agustín de Betancourt la tradujo al castellano y se publicó para los estudios de Ingeniería de Caminos de Madrid en 1803; ésta sería la primera traducción de la citada obra. En el presente trabajo de investigación se aporta el estudio tridimensional del contenido de las láminas XIX y XX del citado libro. Se centra la atención en la figura 38, que resuelve el problema de encontrar la equidistancia entre cuatro puntos o, lo que es lo mismo, el centro y el radio de la esfera que definen esos cuatro puntos no coplanarios. En la figura 39 se busca la esfera tangente a las cuatro caras de una pirámide, es decir, la equidistancia entre cuatro planos. En el desarrollo de esta comunicación, veremos como los elementos representados en las láminas se convierten en proyecciones espaciales animadas, que muestran también la resolución paso a paso del problema tal como está explicado en el texto original

  Postprint (author’s final draft)

 • Aplicación multimedia para análisis y evaluación de riesgos laborales

   Hernández Abad, Francisco; Ochoa Vives, Manuel; Lopez Martinez, Joan Antoni; Font Andreu, Jorge; Hernandez Abad, Vicente; Villar Ribera, Ricardo Alberto
  Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Sistemas solares térmicos de baja temperatura

   Felipe Blanch, Jose Juan de; Lopez Martinez, Joan Antoni
  Date of publication: 1999-09-30
  Book

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window