Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 107 results
 • Goal-oriented space-time adaptivity for transient dynamics using a modal description of the adjoint solution

   Verdugo Rojano, Francesc; Parés Mariné, Núria; Diez Mejia, Pedro
  Computational Mechanics
  Vol. 54, num. 2, p. 331-352
  DOI: 10.1007/s00466-014-0988-2
  Date of publication: 2014-08-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This article presents a space-time adaptive strategy for transient elastodynamics. The method aims at computing an optimal space-time discretization such that the computed solution has an error in the quantity of interest below a user-defined tolerance. The methodology is based on a goal-oriented error estimate that requires accounting for an auxiliary adjoint problem. The major novelty of this paper is using modal analysis to obtain a proper approximation of the adjoint solution. The idea of using a modal-based description was introduced in a previous work for error estimation purposes. Here this approach is used for the first time in the context of adaptivity. With respect to the standard direct time-integration methods, the modal solution of the adjoint problem is highly competitive in terms of computational effort and memory requirements. The performance of the proposed strategy is tested in two numerical examples. The two examples are selected to be representative of different wave propagation phenomena, one being a 2D bulky continuum and the second a 2D domain representing a structural frame.

 • Error assessment in structural transient dynamics

   Verdugo Rojano, Francesc; Parés Mariné, Núria; Diez Mejia, Pedro
  Archives of computational methods in engineering
  Vol. 21, num. 1, p. 59-90
  DOI: 10.1007/s11831-014-9096-x
  Date of publication: 2014-03-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper presents in a unified framework the most representative state-of-the-art techniques on a posteriori error assessment for second order hyperbolic problems, i.e., structural transient dynamics. For the sake of presentation, the error estimates are grouped in four types: recovery-based estimates, the dual weighted residual method, the constitutive relation error method and error estimates for timeline-dependent quantities of interest. All these methodologies give a comprehensive overview on the available error assessment techniques in structural dynamics, both for energy-like and goal-oriented estimates.

 • Mètodes numèrics en ciències aplicades i enginyeria

   Sarrate Ramos, Jose; Diez Mejia, Pedro; Rodriguez Ferran, Antonio; Fernandez Mendez, Sonia; Arias Vicente, Irene; Arroyo Balaguer, Marino; Parés Mariné, Núria; Muñoz Romero, Jose Javier; Discacciati, Marco; Zlotnik, Sergio; de Villardi de Montlaur, Adeline; Poblet Puig, Jordi; Shen, Yongxing; Huerta Cerezuela, Antonio
  Competitive project

   Share

 • Error assessment and adaptivity for structural transient dynamics

   Verdugo Rojano, Francesc
  Department of Applied Mathematics III, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El mètode dels elements finits és una eina valuosa per a simular fenòmens físics complexos. Tot i això, aquest mètode només proporciona aproximacions de la solució exacta del model físic considerat. Per tant, quantificar l'error comés en l'aproximació és important si la simulació numèrica s'utilitza per a prendre decisions que poden tenir importants conseqüències. Actualment, les eines que permeten avaluar aquest error són ben conegudes per a problemes estacionaris, però encara presenten importants limitacions per a problemes transitoris com la dinàmica d'estructures.L'objectiu d'aquest treball és contribuir a millorar les tècniques existents per estimar l'error en dinàmica d'estructures i proposar-ne de noves. La primera contribució és una nova metodologia per a calcular cotes de l'error en una quantitat d'interès del problema. Les cotes proposades són més precises i proporcionen una millor estima de l'error que les cotes calculades amb tècniques prèvies. La segona contribució és una una nova tècnica que proporciona aproximacions de l'error en una quantitat d'interès utilitzant càlculs eficients. La novetat principal d'aquesta proposta és aproximar la solució del problema adjunt associat a la quantitat d'interès utilitzant l'anàlisi modal. El resultat és un estimador de l'error indicat particularment per a problemes transitoris, ja que el cost de calcular l'estimador a cada pas de temps és molt baix. La tercera contribució és una tècnica que permet construir de manera adaptada tant la discretizació temporal com espacial amb l'objectiu de millorar l'eficiència de la simulació. Aquesta tècnica es basa en la informació proporcionada per l'estima de l'error amb anàlisi modal. Les aproximacions calculades utilitzant les discretitzacions adaptades són més precises que les obtingudes amb un simple refinament uniforme de la malla de càlcul. És a dir, les discretitzacions adaptades proporcionen un error en la quantitat d'interès menor que les discretizacions no adaptades per al mateix nombre d'elements espai-temps. Finalment, la quarta contribució és un nou tipus de quantitats d'interès especialment indicades per a estimar l'error en problemes transitoris. Aquest nou tipus de quantitats són funcions escalars dependents del temps que proporcionen una informació més completa sobre l'error en problemes transitoris que les quantitats d'interès estàndard. L'error en aquestes noves quantitats és estimat eficientment utilitzant la descripció modal de la solució del problema adjunt.Les contribucions d'aquest treball es troben recopilades en cinc articles que s'inclouen adjunts en el document de la tesi.

 • Modal-based goal-oriented error assessment for timeline-dependent quantities in transient dynamics

   Verdugo Rojano, Francesc; Parés Mariné, Núria; Diez Mejia, Pedro
  International journal for numerical methods in engineering
  Vol. 95, num. 8, p. 685-720
  DOI: 10.1002/nme.4538
  Date of publication: 2013-08-24
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This article presents a new approach to assess the error in specific quantities of interest in the framework of linear elastodynamics. In particular, a new type of quantities of interest (referred as timeline-dependent quantities) is proposed. These quantities are scalar time-dependent outputs of the transient solution, which are better suited to time-dependent problems than the standard scalar ones, frozen in time. The proposed methodology furnishes error estimates for both the standard scalar and the new timeline-dependent quantities of interest. The key ingredient is the modal-based approximation of the associated adjoint problems, which allows efficiently computing and storing the adjoint solution. The approximated adjoint solution is readily post-processed to produce an enhanced solution, requiring only one spatial post-process for each vibration mode and using the time-harmonic hypothesis to recover the time dependence. Thus, the proposed goal-oriented error estimate consists in injecting this enhanced adjoint solution into the residual of the direct problem. The resulting estimate is very well suited for transient dynamic simulations because the enhanced adjoint solution is computed before starting the forward time integration of the direct problem. Thus, the cost of the error estimate at each time step is very low.

  This article presents a new approach to assess the error in specific quantities of interest in the framework of linear elastodynamics. In particular, a new type of quantities of interest (referred as timeline-dependent quantities) is proposed. These quantities are scalar time-dependent outputs of the transient solution, which are better suited to time-dependent problems than the standard scalar ones, frozen in time. The proposed both the standard scalar and the new timeline-dependent quantities of interest. The key ingredient is the modal-based approximation of the associated adjoint problems, which allows efficiently computing and storing the adjoint solution. The approximated adjoint solution is readily post-processed to produce an enhanced solution, requiring only one spatial post-process for each vibration mode and using the time-harmonic hypothesis to recover the time dependence. Thus, the proposed goal-oriented error estimate consists in injecting this enhanced adjoint solution into the residual of the direct problem. The resulting estimate is very well suited for transient dynamic simulations because the enhanced adjoint solution is computed before starting the forward time integration of the direct problem. Thus, the cost of the error estimate at each time step is very low.

 • Access to the full text
  Uso del vídeo (pencast) para el aprendizaje de matemáticas: La experiencia en la UPC  Open access

   Pozo Montero, Francesc; Parés Mariné, Núria; Vidal Segui, Yolanda
  Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria
  p. 990-997
  Presentation's date: 2013-07-11
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Las asignaturas de matemáticas en estudios de ingeniería suelen ser unas de las asignaturas con índices de rendimiento más bajo. Diversas pueden ser las explicaciones que justifican este hecho: un cambio en la notación matemática, el nivel de conocimientos previos o la falta de conexión de los contenidos matemáticos con la práctica de la ingeniería. Lo que se presenta en esta comunicación es una experiencia de generación de vídeos en la Escola Universitària d¿Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB), centro adscrito de la Universitat Politècnica de Catalunya- BarcelonaTech (UPC), con el objetivo de mejorar la comprensión de los conceptos matemáticos y su verbalización.

 • Goal-oriented error control for dynamical and evolutionary systems: assessing time-line dependent quantities of interest

   Diez Mejia, Pedro; Verdugo Rojano, Francesc; Parés Mariné, Núria
  International Conference on Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering
  p. A458
  Presentation's date: 2013-06-17
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Error assessment for timeline-dependent quantities of interest in transient elastodynamics

   Verdugo Rojano, Francesc; Parés Mariné, Núria; Diez Mejia, Pedro
  International Conference on Adaptive Modeling and Simulation
  p. 661-672
  Presentation's date: 2013-06-04
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This work presents a new approach to assess the error in speci c quantities of interest in the framework of linear elastodynamics. In particular, a new type of quantities of interest (referred as timeline-dependent quantities) is proposed. These quantities are scalar time-dependent outputs of the transient solution which are better suited to time-dependent problems than the standard scalar ones available in the literature. The proposed methodology furnishes error estimates for both the standard scalar and the new timeline-dependent quantities of interest. The key ingredient is the modal-based approximation of the associated adjoint problems which allows e ciently computing and storing the adjoint solution.

 • Computable exact bounds for linear outputs from stabilized solutions of the advection-diffusion-reaction equation

   Parés Mariné, Núria; Diez Mejia, Pedro; Huerta Cerezuela, Antonio
  International journal for numerical methods in engineering
  Vol. 93, num. 5, p. 483-509
  DOI: 10.1002/nme.4396
  Date of publication: 2013-02-01
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Integración de texto y vídeo en un nuevo recurso para el aprendizaje de matemáticas en línea  Open access

   Calm, Remei; Ripoll, Jordi; Olivé Farré, Carme; Masià, Ramon; Sancho-Vinuesa, Teresa; Parés Mariné, Núria; Pozo Montero, Francesc
  IE Comunicaciones
  num. 17, p. 23-31
  Date of publication: 2013
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Las características especiales del aprendizaje en línea conllevan la necesidad de disponer de materiales adaptados. El feedback con los estudiantes denota que la notación matemática y los conocimientos previos son a menudo los grandes escollos a superar para la comprensión de la materia. Todo ello ha guiado nuestro esfuerzo por mejorar la calidad de la enseñanza que impartimos, buscando nuevos recursos educativos que ayuden a paliar los problemas detectados. En este documento se presenta la experiencia de la integración de texto y video en un recurso utilizado en asignaturas de Análisis Matemático. Justificamos su elección y detallamos su uso a lo largo de un semestre. Finalmente, hacemos un análisis estadístico de los datos disponibles, que nos lleva a la conclusión que existe una clara tendencia de mejora de los resultados académicos.

 • Access to the full text
  Wiris Quizzes: Un sistema de evaluación continua con feedback automático para el aprendizaje de matemáticas en línea  Open access

   Calm, Remei; Masià, Ramon; Olivé, Carme; Parés Mariné, Núria; Pozo Montero, Francesc; Ripoll, Jordi; Sancho Vinuesa, Teresa
  Teoría de la educación. Educación y cultura en la sociedad de la información ¿ TESI
  Vol. 14, num. 2, p. 452-472
  Date of publication: 2013
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  En estudios en línea de ingeniería, el seguimiento del proceso de aprendizaje de los estudiantes de matemáticas así como el sistema de evaluación son aspectos clave de la estrategia docente. En este artículo se presenta un sistema de evaluación continua con feedback automático, basado en la realización de cuestionarios Wiris Quizzes durante un curso de análisis matemático en la Universitat Oberta de Catalunya. Dichos cuestionarios, con enunciados parametrizados, funcionan en el entorno de Moodle con el soporte del programa de cálculo simbólico Wiris (www.wiris.com). Los resultados de la experiencia docente con esta metodología en una aula con 65 estudiantes y la comparación con los de semestres anteriores son claramente positivos: (a) el número de estudiantes que siguen la evaluación continua se mantiene estable; (b) la media de las notas de la evaluación continua aumenta de forma considerable; (c) el número de estudiantes que suspenden la asignatura se ha reducido significativamente y (d) la valoración que los estudiantes hacen de la asignatura, de sus contenidos y de los recursos que se ponen a su disposición ha mejorado notablemente.

 • Matemáticas para la ingeniería. Teoría y problemas resueltos.

   Pozo Montero, Francesc; Parés Mariné, Núria; Vidal Segui, Yolanda
  Date of publication: 2013
  Book

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Wiris Quizzes: An automatic and self-study tool for online mathematics: The teaching experience in engineering courses at Universitat Oberta de Catalunya

   Calm Puig, Remei; Ripoll, Jordi; Masia Fornos, Ramon; Sancho Vinuesa, Teresa; Olivé Farré, Carme; Parés Mariné, Núria; Pozo Montero, Francesc
  International Symposium on Computers in Education
  p. 1-6
  Presentation's date: 2012-10
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • The effectiveness of video in on-line maths courses: The teaching experience in engineering courses at Universitat Oberta de Catalunya

   Calm Puig, Remei; Ripoll, Jordi; Olivé Farré, Carme; Masià, Ramon; Sancho Vinuesa, Teresa; Parés Mariné, Núria; Pozo Montero, Francesc
  International Symposium on Computers in Education
  p. 1-6
  Presentation's date: 2012-10
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Assessment of the error and adaptivity for wave problems

   Steffens, Lindaura; Diez Mejia, Pedro; Parés Mariné, Núria; Kranjc Alves, M.
  World Congress on Computational Mechanics
  p. 282
  Presentation's date: 2012-07-10
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Desarrollo y análisis del métod PGD para procesos de conformado termoplástico

   Diez Mejia, Pedro; Parés Mariné, Núria; Modesto Galende, David; Zlotnik, Sergio; Verdugo Rojano, Francesc; Huerta Cerezuela, Antonio
  Competitive project

   Share

 • Desarrollo y análisis del método PGD para procesos de conformado termoplástico

   Diez Mejia, Pedro; Huerta Cerezuela, Antonio; Parés Mariné, Núria; Modesto Galende, David; Zlotnik, Sergio; Verdugo Rojano, Francesc
  Competitive project

   Share

 • Sistemas de autoaprendizaje y autoevaluación dentro de la plataforma Atenea

   Vidal Segui, Yolanda; Parés Mariné, Núria; Pozo Montero, Francesc; Tura Brugués, Jordi
  Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas
  p. 1-8
  Presentation's date: 2011-07-08
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Estimation of the dispersion error in the numerical wave number of standard and stabilized finite element approximations of the Helmholtz equation

   Steffens, Lindaura Maria; Parés Mariné, Núria; Diez Mejia, Pedro
  International journal for numerical methods in engineering
  Vol. 89, num. 10, p. 1197-1224
  DOI: 10.1002/nme.3104
  Date of publication: 2011-06-10
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Goal-oriented error estimates and adaptivity for wave propagation problems

   Diez Mejia, Pedro; Parés Mariné, Núria; Steffens, Lindaura; Alves, M.K.
  International Conference on Adaptive Modeling and Simulation
  p. 159-170
  Presentation's date: 2011-06-06
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Goal-oriented h-adaptivity for the Helmholtz equation: error estimates, local indicators and refinement strategies

   Steffens, Lindaura; Parés Mariné, Núria; Diez Mejia, Pedro
  Computational Mechanics
  Vol. 47, num. 6, p. 681-699
  DOI: 10.1007/s00466-010-0557-2
  Date of publication: 2011-01-14
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Probabilitat i estadística matemàtica

   Parés Mariné, Núria; Vidal Segui, Yolanda; Pozo Montero, Francesc; Mazaira Font, Ferran
  Date of publication: 2010-12
  Book

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Error estimation and quality control

   Diez Mejia, Pedro; Parés Mariné, Núria; Huerta Cerezuela, Antonio
  DOI: 10.1002/9780470686652
  Date of publication: 2010-10
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Assessment of the dispersion error and goal-oriented adaptivity for wave problems

   Steffens, Lindaura Maria
  Department of Applied Mathematics III, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Certified bounds for the error in linear outputs using flux-free error estimators

   Parés Mariné, Núria; Diez Mejia, Pedro; Huerta Cerezuela, Antonio
  SIMAI Bianual conference
  p. 1
  Presentation's date: 2010-06-22
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Error estimation and goal-oriented adaptivity for wave problems and transient structural dynamics

   Diez Mejia, Pedro; Parés Mariné, Núria; Steffens, Lindaura Maria; Rosales Rangel, Richard A.; Verdugo Rojano, Francesc
  European Conference on Computational Mechanics
  p. 1-2
  Presentation's date: 2010-06-17
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Els nombres

   Pozo Montero, Francesc; Parés Mariné, Núria; Vidal Segui, Yolanda; García López, Alfonsa; Lapredriza Garcia, Àgata
  Date of publication: 2010-02
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Álgebra

   Huertas Sanchez, Maria Antonia; Serrat Pie, Carles; Fortuny Anguera, Gerard; García López, Alfonsa; Juan Perez, Angel Alejandro; Parés Mariné, Núria; Pozo Montero, Francesc; Steegmann Pascual, Cristina; Vidal Segui, Yolanda; Lapedriza Garcia, Àgata
  Date of publication: 2010
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • MÈTODES NUMÈRICS EN CIÈNCIES APLICADES I ENGINYERIA

   Roca Navarro, Francisco Javier; Giorgiani, Giorgio; Zlotnik, Sergio; Fernandez Mendez, Sonia; Rodriguez Ferran, Antonio; Muñoz Romero, Jose Javier; Arias Vicente, Irene; de Villardi de Montlaur, Adeline; Sarrate Ramos, Jose; Diez Mejia, Pedro; Arroyo Balaguer, Marino; Sevilla Cardenas, Ruben; Parés Mariné, Núria; Casoni Rero, Eva; Ruiz Girones, Eloi; Modesto Galende, David; Millan, Raul Daniel; Abdollahi Hosnijeh, Amir; Steffens, Lindaura Maria; Discacciati, Marco; Shen, Yongxing; Rahimi Lenji, Mohammad; Tamayo Mas, Elena; Diaz Cereceda, Cristina; Prat Robles, David; Verdugo Rojano, Francesc; Zhang, Kuan; Estela Carbonell, M. Rosa; Peco Regales, Christian; Pérez Foguet, Agustí; Angeloski, Aleksandar; Gargallo Peiró, Abel; Huerta Cerezuela, Antonio
  Competitive project

   Share

 • A Simple Strategy to Assess the Error in the Numerical Wave Number of the Finite Element Solution of the Helmholtz Equation and its Extension for Stabilized Methods

   Steffens, L M; Parés Mariné, Núria; Diez Mejia, Pedro
  Congreso de Métodos Numéricos en Ingeniería
  p. 118-132
  Presentation's date: 2009-06-29
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Cotas Exactas Para Cantidades de Interés de la Ecuación de Convección-Difusión-Reacción Mediante Estimadores del Error Flux-Free

   Parés Mariné, Núria; Vidal Segui, Yolanda; Diez Mejia, Pedro; Huerta Cerezuela, Antonio
  Congreso de Métodos Numéricos en Ingeniería
  p. 132
  Presentation's date: 2009-06-29
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Exact Error Bounds for Linear Outputs of the Convection-Diffusion-Reaction Equation Using Flux-Free Error Estimators

   Parés Mariné, Núria
  IV International Conference on Adaptive Modeling and Simulation
  Presentation's date: 2009-05-25
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Estimation of the Dispersion Error in the Numerical Wave Number of Standard and Stabilized Finite Element Approximations of the Helmholz Equation

   Parés Mariné, Núria
  IV International Conference on Adaptive Modeling and Simulation
  Presentation's date: 2009-05-25
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Guaranteed energy error bounds for the Poisson equation using a flux-free approach: solving the local problems in subdomains  Open access

   Parés Mariné, Núria; Santos, Hugo; Diez Mejia, Pedro
  International journal for numerical methods in engineering
  Vol. 79, num. 10, p. 1203-1244
  DOI: 10.1002/nme.2593
  Date of publication: 2009-03-23
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This is the pre-peer reviewed version of the following article: Pares, N.; Santos, H.; Díez, P. Guaranteed energy error bounds for the Poisson equation using a flux-free approach: solving the local problems in subdomains. "International journal for numerical methods in engineering", 23 Març 2009, vol. 79, núm. 10, p. 1203-1244., which has been published in final form at http://www3.interscience.wiley.com/journal/122269073/abstract

  Postprint (author’s final draft)

 • Assessing The Error In The Approximation Of The Wave Number: Standard And Stabilized Finite Element Approximations Of The Helmholtz Equation

   Steffens, L M; Parés Mariné, Núria; Diez Mejia, Pedro
  South-East European Conference on Computational Mechanics
  p. 1-12
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Exact Error Bounds for Linear Outputs of the Convection-Diffusion-Reaction Equation Using Flux-Free Error Estimators

   Parés Mariné, Núria; Vidal Segui, Yolanda; Diez Mejia, Pedro; Huerta Cerezuela, Antonio
  IV International Conference on Adaptive Modeling and Simulation
  p. 161-164
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Estimation of the Dispersion Error in the Numerical Wave Number of Standard and Stabilized Finite Element Approximations of the Helmholz Equation

   Steffens, L; Parés Mariné, Núria; Diez Mejia, Pedro
  IV International Conference on Adaptive Modeling and Simulation
  p. 185-188
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Exact bounds for linear outputs of the advection-diffusion-reaction equation using flux-free error estimates  Open access

   Parés Mariné, Núria; Diez Mejia, Pedro; Huerta Cerezuela, Antonio
  SIAM journal on scientific computing
  Vol. 31, num. 4, p. 3064-3089
  DOI: 10.1137/080724356
  Date of publication: 2009-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The paper introduces a methodology to compute strict upper and lower bounds for inear-functional outputs of the exact solutions of the advection-reaction-diffusion equation. The proposed approach is an alternative to the standard residual type estimators (hybrid-flux), circumventing the need of flux-equilibration following a flux-free error estimation strategy. The presented estimator provides sharper estimates than the ones provided by both the standard hybrid-flux techniques and other flux-free techniques.

 • Exact Bounds for Linear Outputs of the Convection-Diffusion-Reaction Equation Using Flux-Free Error Estimates

   Parés Mariné, Núria; Diez Mejia, Pedro; Huerta Cerezuela, Antonio
  Date of publication: 2008-10
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Exact error bounds for linear outputs of the convection-diffusion-reaction equation using flux-free error estimators

   Parés Mariné, Núria; Vidal Segui, Yolanda; Diez Mejia, Pedro; Huerta Cerezuela, Antonio
  World Congress on Computational Mechanis and European Congres on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering
  Presentation's date: 2008-07
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Bounds for quantities of interest and adaptivity in the element-free Galerkin method  Open access

   Vidal Segui, Yolanda; Parés Mariné, Núria; Diez Mejia, Pedro; Huerta Cerezuela, Antonio
  International journal for numerical methods in engineering
  Vol. 76, num. 11, p. 1782-1818
  DOI: 10.1002/nme.2380
  Date of publication: 2008-07
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  A novel approach to implicit residual-type error estimation in mesh-free methods and an adaptive refinement strategy are presented. This allows computing upper and lower bounds of the error in energy norm with the ultimate goal of obtaining bounds for outputs of interest. The proposed approach precludes the main drawbacks of standard residual-type estimators circumventing the need of flux-equilibration and resulting in a simple implementation that avoids integrals on edges/sides of a domain decomposition (mesh). This is especially interesting for mesh-free methods. The adaptive strategy proposed leads to a fast convergence of the bounds to the desired precision.

  This is the pre-peer reviewed version of the following article: Vidal, Y. [et al.]. Bounds for quantities of interest and adaptivity in the element-free Galerkin method. "International journal for numerical methods in engineering", Juliol 2008, vol. 76, núm. 11, p. 1782-1818., which has been published in final form at http://www3.interscience.wiley.com/journal/120749792/abstract

  Postprint (author’s final draft)

 • Access to the full text
  Bounds of functional outputs for parabolic problems. Part I: Exact bounds of the discontinuous Galerkin time discretization  Open access

   Parés Mariné, Núria; Diez Mejia, Pedro; Huerta Cerezuela, Antonio
  Computer methods in applied mechanics and engineering
  Vol. 197, num. 19-20, p. 1641-1660
  DOI: 10.1016/j.cma.2007.08.025
  Date of publication: 2008-03
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Classical implicit residual type error estimators require using an underlying spatial finer mesh to compute bounds for some quantity of interest. Consequently, the bounds obtained are only guaranteed asymptotically that is with respect to the reference solution computed with the fine mesh. Exact bounds, that is bounds guaranteed with respect to the exact solution, are needed to properly certify the accuracy of the results, especially if the meshes are coarse. The paper introduces a procedure to compute strict upper and lower bounds of the error in linear functional outputs of parabolic problems. In this first part, the bounds account for the error associated with the spatial discretization. The error coming from the time marching scheme is therefore assumed to be negligible in front of the spatial error. The time discretization is performed using the discontinuous Galerkin method, both for the primal and adjoint problems. In the error estimation procedure, equilibrated fluxes at interelement edges are calculated using hybridization techniques.

  Postprint (author’s final draft)

 • Access to the full text
  Bounds of functional outputs for parabolic problems. Part II: Bounds of the exact solution  Open access

   Parés Mariné, Núria; Diez Mejia, Pedro; Huerta Cerezuela, Antonio
  Computer methods in applied mechanics and engineering
  Vol. 197, num. 19-20, p. 1661-1679
  DOI: 10.1016/j.cma.2007.08.024
  Date of publication: 2008-03
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The paper introduces a methodology to compute upper and lower bounds for linear-functional outputs of the exact solutions of parabolic problems. In this second part, the bounds account for the error both in space and time. The assumption stating that the error introduced by the time marching scheme is negligible, used in the first part, is removed here. The bounds are computed starting from an approximation of the exact solution, associated with a spatial mesh and a time grid. Nevertheless, the bounds are guaranteed with respect to the exact solution, with no reference to any mesh or time discretization.

  Postprint (author’s final draft)

 • Cálculo avanzado para ingeniería: teoría, problemas resueltos y aplicaciones

   Arias Vicente, Irene; Gibergans Báguena, José; Ikhouane, Fayçal; Parés Mariné, Núria; Pozo Montero, Francesc; Pujol Vazquez, Gisela; Vidal Segui, Yolanda
  Date of publication: 2008-02
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Obtaining guaranteed bounds of quantities of interest from numerical simulations

   Diez Mejia, Pedro; Parés Mariné, Núria; Cottereau, R; Huerta Cerezuela, Antonio
  ECCOMAS Multidisciplinary Jubilee Symposium: New Computational Challenges in Materials, Structures, and Fluids
  p. 97-98
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Modelización numérica de estructuras e infraestructuras: diseño, durabilidad y estados limite

   Muñoz Romero, Jose Javier; Huerta Cerezuela, Antonio; Sarrate Ramos, Jose; Parés Mariné, Núria; Vidal Segui, Yolanda; Roca Navarro, Francisco Javier; Poblet Puig, Jordi; Rodriguez Ferran, Antonio
  Competitive project

   Share

 • Exact error bounds with flux-free error estimators

   Parés Mariné, Núria
  Congresso de Métodos Numéricos em Engenharia
  Presentation's date: 2007-06-13
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Modelización numérica de flujos, solidos y estructuras para aplicaciones industriales

   de Villardi de Montlaur, Adeline; Diez Mejia, Pedro; Estela Carbonell, M. Rosa; Arias Vicente, Irene; Fernandez Mendez, Sonia; Sarrate Ramos, Jose; Vidal Segui, Yolanda; Parés Mariné, Núria; Sevilla Cardenas, Ruben; Casoni Rero, Eva
  Competitive project

   Share

 • Exact error bounds with Flux-free error estimators

   Diez Mejia, Pedro; Parés Mariné, Núria; Huerta Cerezuela, Antonio
  MathESTIA 2007
  p. 15
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Exact error bounds with flux-free error estimators

   Diez Mejia, Pedro; Parés Mariné, Núria; Huerta Cerezuela, Antonio
  Congresso de Métodos Numéricos em Engenharia
  p. 1-20
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window