Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 212 results
 • La experiencia del equipo ETSEIB-ELISAVA en la Barcelona Smart Moto Challenge: Un proyecto Learning-by-doing de diseño e ingeniería

   Moreno Eguilaz, Juan Manuel; Garcia Espinosa, Antonio; Riba Ruiz, Jordi Roger; Ortega Redondo, Juan Antonio; Romeral Martinez, Jose Luis; Hernandez Chiva, Emilio
  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
  Presentation's date: 2014-07-02
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Contributions on corona onset voltage calculation for EHV and UHV substation connectors

   Hernandez Guiteras, Joan
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Les investigacions realitzades en aquesta tesi es va realitzar en el marc d'un acord empresa - universitat . L'objectiu d'aquesta investigació és determinar la tensió d'inici de l'efecte corona en geometries no uniformes per evitar la seva aparició, i així poder incidir en la fase de disseny del connectors de subestació de EHV i UHV i equipmanet auxiliar de línia instal·lats en condicions de funcionament, d'acord amb les normes internacionals . Per tant , s'ha prestat una consideració especial a l'estudi i el modelatge de l'efecte corona per assegurar que els connectors dissenyats es trobin gairebé lliures d'aquest efecte indesitjable . Degut a de la natura d'aquest acord marc, la investigació científica s'ha vist delimitada a l'aplicabilitat en un entorn industrial a fi d'obtenir la accreditació, segons les normatives internacionals, dels productes analitzats.Per tant , els temes tractats en aquesta investigació inclouen l'anàlisi de camps electromagnètics i els càlculs de l'efecte corona , sent aquest últim de gran importància en el disseny dels connectors de subestació per EHV i UHV . És objectiu d'aquesta tesi proporcionar augmentar el coneixement i aportar mètodes matemàtics apropiats per avaluar el comportament dielèctric de connectors de subestació per a sistemes de transmissió de EHV i UHV . En concret , s'ha destinat un capítol a la introducció a l'estat de la tècnica en connectors de la subestació i l'efecte corona, seguit d'un capítol adreçat a l'estudi dels camps elèctrics i magnètics creats pels connectors de la subestació i les equacions empíriques per al càlcul de l'effecte corona. A continuació, s'introdueix una descripció macroscòpica del corona a través de la descripció matemàtica del procés de ionització, tant des del cas estacionari com el transitori. Seguit de la descripció microscòpica a través de funcions de distribució estadístiques utilitzdes per descriure i calcular els paràmetres d'ionització del corona en l'aire . Finalment, es troba el capítol de tancament amb les principals aportacions de la investigació realitzada.

 • Tren motriz de alto rendimiento para el vehiculo electrico basado en las últimas tecnologías de motores sincronos y convertidores de potencia de carburo de silicio

   Garcia Espinosa, Antonio; Riba Ruiz, Jordi Roger; Ortega Redondo, Juan Antonio; Moreno Eguilaz, Juan Manuel; Delgado Prieto, Miguel; Romeral Martinez, Jose Luis
  Competitive project

   Share

 • Access to the full text
  Magnet shape influence on the performance of AFPMM with demagnetization  Open access

   Saavedra Ordoñez, Harold; Riba Ruiz, Jordi Roger; Romeral Martinez, Jose Luis
  Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society
  Presentation's date: 2013-11-13
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this paper the effect of the magnets shape on the AFPMM performance under a demagnetization fault has been analyzed by means of 3D-FEM simulations. Demagnetization faults in permanent magnet synchronous motors (PMSMs) may generate specific fault harmonic frequencies in the stator currents, output torque and the zero-sequence voltage component (ZSVC) spectra the ones can affect motor behavior, and so these parameters have been studied and compared, for each magnet configuration in each condition. These analyses are carried out to find out the more suitable geometry for an operation under healthy and faulty condition.

 • Inter-turn fault detection in five-phase PMSMs. Effects of the fault severity

   Saavedra Ordoñez, Harold; Riba Ruiz, Jordi Roger; Romeral Martinez, Jose Luis
  IEEE International Symposium on Diagnostics for Electric Machines, Power Electronics and Drives
  Presentation's date: 2013-08-30
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper deals with the effects of inter-turn short circuit faults in five-phase permanent magnet synchronous motors (PMSMs). For this purpose a finiteelements model (FEM) of a faulty machine with 1, 2 and 4 inter-turns in short circuit is analyzed. From the results of this model the effects of these fault severities in the stator currents and zero-sequence voltage components (ZSVC) harmonics is analyzed and the possibility of developing a fault diagnosis scheme based on the changes in their spectral content is exposed. Moreover, the effect of the fault severity on the total power losses in the machine is presented. Inter-turn faults generate large circulating currents which may lead to catastrophic failures. Therefore it is very important to know the increase in power losses in the machine due to the occurrence of such faults for applying corrective actions at the precise time once the fault has been diagnosed.

 • Redesign of a spherical corona shield for UHV substation connectors

   Hernandez Guiteras, Joan; Riba Ruiz, Jordi Roger; Saavedra Ordoñez, Harold
  International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives
  Presentation's date: 2013-05-15
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Magnet shape influence on the performance of AFPMM in a torus configuration

   Saavedra Ordoñez, Harold; Riba Ruiz, Jordi Roger; Hernandez Guiteras, Joan; Romeral Martinez, Jose Luis
  International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives
  Presentation's date: 2013-05-16
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The axial flux permanent magnet machine (AFPMM)is being increasingly demanded for special applications, particularly for transportation systems and concretely for inwheel applications. In this paper the effect of the magnets shape on the AFPMM performance has been analyzed by means of 3DFEM simulations. To this end the air-gap magnetic flux density, the back electromotive force (back-EMF), the cogging torque and the total torque waveforms of the analyzed AFPMMs with different magnets geometries have been studied and compared. The harmonic content of all these variables has been also analyzed. These analyses are carried out to find out the more suitable geometry for in-wheel applications and particularly to minimize the torque ripple of the AFPMM.

 • Analysis of demagnetization faults in surface-mounted permanent magnet synchronous with inter-turns and phase-to-ground short-circuits

   Urresty Betancourt, Julio César; Riba Ruiz, Jordi Roger; Romeral Martinez, Jose Luis; Saavedra Ordoñez, Harold
  International Conference on Electrical Machines
  p. 2384-2389
  DOI: 10.1109/ICElMach.2012.6350217
  Presentation's date: 2012-09-03
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Demagnetization faults are troublesome in permanent magnet synchronous motors since they may greatly reduce their performance and efficiency. Additionally, the temperature of the magnets deeply influences the remanent flux density. Hence, the temperature may have a demagnetization effect on the magnets. This work studies the behavior of a surface-mounted permanent magnet synchronous motor running under inter-turn and phase-to-ground short-circuits faults. Concretely, the temperature increase of such faults and a potential reversible or irreversible demagnetization of the rotor magnets are analyzed. The analysis is based on 2D FEM simulations which includes rotor magnet skew. The simulations conducted in this work clearly show that inter-turn faults do not lead to irreversible demagnetization. However, in case of a phase-to-ground short-circuit an irreversible demagnetization may take place instantaneously

 • Electrical and Magnetic Faults Diagnosis in Permanent Magnet Synchronous Motors  Open access  awarded activity

   Urresty Betancourt, Julio César
  Department of Electronic Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Permanent magnet synchronous motors (PMSMs) are an alternative in critical applications where high-speed operation, compactness and high efficiency are required. In these applications it is highly desired to dispose of an on-line, reliable and cost-effective fault diagnosis method. Fault prediction and diagnosis allows increasing electric machines performance and raising their lifespan, thus reducing maintenance costs, while ensuring optimum reliability, safe operation and timely maintenance. Consequently this thesis is dedicated to the diagnosis of magnetic and electrical faults in PMSMs. As a first step, the behavior of a healthy machine is studied, and with this aim a new 2D finite element method (FEM) modelbased system for analyzing surface-mounted PSMSs with skewed rotor magnets is proposed. It is based on generating a geometric equivalent non-skewed permanent magnet distribution which accounts for the skewed distribution of the practical rotor, thus avoiding 3D geometries and greatly reducing the computational burden of the problem. To diagnose demagnetization faults, this thesis proposes an on-line methodology based on monitoring the zero-sequence voltage component (ZSVC). Attributes of the proposed method include simplicity, very low computational burden and high sensibility when compared with the well known stator currents analysis method. A simple expression of the ZSVC is deduced, which can be used as a fault indicator parameter. Furthermore, mechanical effects arising from demagnetization faults are studied. These effects are analyzed by means of FEM simulations and experimental tests based on direct measurements of the shaft trajectory through self-mixing interferometry. For that purpose two perpendicular laser diodes are used to measure displacements in both X and Y axes. Laser measurements proved that demagnetization faults may induce a quantifiable deviation of the rotor trajectory. In the case of electrical faults, this thesis studies the effects of resistive unbalance and stator winding inter-turn short-circuits in PMSMs and compares two methods for detecting and discriminating both faults. These methods are based on monitoring and analyzing the third harmonic component of the stator currents and the first harmonic of the ZSVC. Finally, the Vold-Kalman filtering order tracking algorithm is introduced and applied to extract selected harmonics related to magnetic and electrical faults when the machine operates under variable speed and different load levels. Furthermore, different fault indicators are proposed and their behavior is validated by means of experimental data. Both simulation and experimental results show the potential of the proposed methods to provide helpful and reliable data to carry out a simultaneous diagnosis of resistive unbalance and stator winding inter-turn faults.

 • Salinity effect on the corona onset for a 765 kV AC substation connector

   Hernandez Guiteras, Joan; Riba Ruiz, Jordi Roger; Sanllehi, Josep; Bosch Tous, Ricardo
  International Council on Large Electric Systems
  Presentation's date: 2012-08-29
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Outdoor substations placed in coastal areas are affected by saline environments. In the technical literature it is found extensive information regarding insulations problems in presence of saline environments [1]. The accumulation of salts and other contaminants promotes the onset of partial discharges on the devices subjected to very high voltages. Insulators are also affected by this phenomenon. While rainfall has a cleaning effect on the insulator surface, humidity enhances the corrosion effect and degrades the performance of insulation [2], favouring onset conditions for partial discharge. Corrosion due to saline environments or dirt increases the roughness of the insulator surface, thus facilitating the appearance of partial discharges [3]. It is well known that the air pollution has a great impact on metals corrosion. Chloride ions are common in coastal environments, because seawater acts as a source of air mineralization. Deposition of chloride ions on metal surfaces intensifies metallic corrosion, thus degrading the conductor surface [4]. In this work the behaviour of a 765 kVRMS AC (line-to-line voltage) outdoor substation connector is analyzed when operating under both dry conditions and under wet saline environments by means of three-dimensional finite elements simulations (3D-FEM). FEM simulations show that the electric field strength in the connector surroundings does not exceed the electric breakdown strength for air under clean and dry atmospheric conditions when energized at its rated voltage, 765 kVRMS AC (line-to-line). These results are corroborated by means of experimental measurements carried out in a high-voltage laboratory. Both, the laboratory tests and the 3D-FEM simulations performed in this study concluded that the corona onset voltage is approximately 980 kVRMS AC (line-to-line voltage). Additionally, 3D-FEM simulations allow detecting the connector weakest points regarding to electrical stress. Hence, this software allows redesigning the connector geometry to optimize its performance, thus minimizing the corona occurrence risk and their associated unwanted effects. Additionally, FEM simulations performed under a saline atmosphere were carried out by including a thin conductive saline moisture layer acting as a wetting film on the connector surface. Results revealed that saline environments worsen the connector behaviour, thus favouring corona onset conditions and their related effects.Outdoor substations placed in coastal areas are affected by saline environments. In the technical literature it is found extensive information regarding insulations problems in presence of saline environments [1]. The accumulation of salts and other contaminants promotes the onset of partial discharges on the devices subjected to very high voltages. Insulators are also affected by this phenomenon. While rainfall has a cleaning effect on the insulator surface, humidity enhances the corrosion effect and degrades the performance of insulation [2], favouring onset conditions for partial discharge. Corrosion due to saline environments or dirt increases the roughness of the insulator surface, thus facilitating the appearance of partial discharges [3]. It is well known that the air pollution has a great impact on metals corrosion. Chloride ions are common in coastal environments, because seawater acts as a source of air mineralization. Deposition of chloride ions on metal surfaces intensifies metallic corrosion, thus degrading the conductor surface [4]. In this work the behaviour of a 765 kVRMS AC (line-to-line voltage) outdoor substation connector is analyzed when operating under both dry conditions and under wet saline environments by means of three-dimensional finite elements simulations (3D-FEM). FEM simulations show that the electric field strength in the connector surroundings does not exceed the electric breakdown strength for air under clean and dry atmospheric conditions when energized at its rated voltage, 765 kVRMS AC (line-to-line). These results are corroborated by means of experimental measurements carried out in a high-voltage laboratory. Both, the laboratory tests and the 3D-FEM simulations performed in this study concluded that the corona onset voltage is approximately 980 kVRMS AC (line-to-line voltage). Additionally, 3D-FEM simulations allow detecting the connector weakest points regarding to electrical stress. Hence, this software allows redesigning the connector geometry to optimize its performance, thus minimizing the corona occurrence risk and their associated unwanted effects. Additionally, FEM simulations performed under a saline atmosphere were carried out by including a thin conductive saline moisture layer acting as a wetting film on the connector surface. Results revealed that saline environments worsen the connector behaviour, thus favouring corona onset conditions and their related effects.

 • IEEE transactions on industrial electronics

   Riba Ruiz, Jordi Roger
  Vol. 60, num. 9
  Collaboration in journals

   Share

 • IEEE transactions on industrial electronics

   Riba Ruiz, Jordi Roger
  Vol. 60, num. 9
  Collaboration in journals

   Share

 • Economic assessment of forest chips versus heating oil in domestic boilers in the mediterranean region

   Esteban Dalmau, Bernat; Baquero Armans, Grau; Riba Ruiz, Jordi Roger; Puig Vidal, Rita; Rius Carrasco, Antoni
  European Biomass Conference and Exhibition
  p. 2344-2346
  DOI: 10.5071/20thEUBCE2012-5AV.2.17
  Presentation's date: 2012-06-18
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Study of rapeseed oil degradation in different storage conditions

   Esteban Dalmau, Bernat; Baquero Armans, Grau; Rius Carrasco, Antoni; Puig Vidal, Rita; Riba Ruiz, Jordi Roger
  European Biomass Conference and Exhibition
  p. 1792-1794
  DOI: DOI: 10.5071/20thEUBCE2012-3DV.4.43
  Presentation's date: 2012-06-21
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Comparative life cycle analysis between traditional and organic farming local rotations to produce straight vegetable oil used as self-supply biofuel in agriculture

   Baquero Armans, Grau; Esteban Dalmau, Bernat; Rius Carrasco, Antoni; Puig Vidal, Rita; Riba Ruiz, Jordi Roger
  European Biomass Conference and Exhibition
  p. 2226-2228
  DOI: 10.5071/20thEUBCE2012-5AV.1.19
  Presentation's date: 2012-06-18
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • IEEE transactions on industrial electronics (1963)

   Riba Ruiz, Jordi Roger
  Vol. 61, num. 4
  Collaboration in journals

   Share

 • UHV connectors: state of the art

   Hernandez Guiteras, Joan; Riba Ruiz, Jordi Roger
  Date: 2011-11-09
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • INTELLIGENT MONITORING SYSTEM BASED ON ACCOUSTIC EMISSIONS SENSING FOR PLANT CONDITION MONITORING AND PREVENTATIVE MAINTENANCE

   Ortega Redondo, Juan Antonio; Moreno Eguilaz, Juan Manuel; Garcia Espinosa, Antonio; Cusido Roura, Jordi; Riba Ruiz, Jordi Roger; Sala Caselles, Vicente Miguel; Delgado Prieto, Miguel; Delgado Prieto, Miquel; Romeral Martinez, Jose Luis
  Competitive project

   Share

 • Access to the full text
  Evaluation of machine learning techniques for electro-mechanical system diagnosis  Open access

   Delgado Prieto, Miquel; Garcia Espinosa, Antonio; Urresty Betancourt, Julio César; Riba Ruiz, Jordi Roger; Ortega Redondo, Juan Antonio
  European Conference on Power Electronics and Applications
  p. 1-10
  Presentation's date: 2011-09-01
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The application of intelligent algorithms, in electro-mechanical diagnosis systems, is increasing in order to reach high Reliability and performance ratios in critical and complex scenarios. In this context, different multidimensional intelligent diagnosis systems, based on different machine learning techniques, are presented and evaluated in an electro-mechanical actuator diagnosis scheme. The used diagnosis methodology includes the acquisition of different physical magnitudes from the system, such as machine vibrations and stator currents, to enhance the monitoring capabilities. The features calculation process is based on statistical time and frequency domains features, as well as timefrequency fault indicators. A features reduction stage is, additionally, included to compress the descriptive fault information in a reduced feature set. After, different classification algorithms such as Support Vector Machines, Neural Network, k-Nearest Neighbors and Classification Trees are implemented. Classification ratios over inputs corresponding to previously learnt classes, and generalization capabilities with inputs corresponding to learnt classes slightly modified are evaluated in an experimental test bench to analyze the suitability of each algorithm for this kind of application.

  Postprint (author’s final draft)

 • Access to the full text
  Detection of inter-turns short circuits in permanent magnet synchronous motors operating under transient conditions by means of the zero sequence voltage  Open access

   Urresty Betancourt, Julio César; Riba Ruiz, Jordi Roger; Saavedra Ordoñez, Harold; Romeral Martinez, Jose Luis
  European Conference on Power Electronics and Applications
  p. 1-9
  Presentation's date: 2011-09-01
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This work proposes the zero sequence voltage component (ZSVC) of the stator three-phase voltages as a method for detecting winding inter-turns short circuits in permanent magnet synchronous motors PMSM operating under transient conditions. Additionally it proves the linear relationship between the ZSVC and speed, which is effectively used as a fault severity index. The acquired ZSVC temporal signal is processed by means of the Hilbert-Huang transform (HHT). Experimental results presented in this work show the advantages of the method to provide helpful data for online diagnosis of stator winding inter-turn faults.

  Postprint (author’s final draft)

 • Analysis of demagnetization faults in surface-mounted permanent magnet synchronous motors with symmetric windings

   Urresty Betancourt, Julio César; Riba Ruiz, Jordi Roger; Saavedra Ordoñez, Harold; Romeral Martinez, Jose Luis
  IEEE International Symposium on Diagnostics for Electric Machines, Power Electronics and Drives
  p. 1-6
  DOI: 10.1109/DEMPED.2011.6063630
  Presentation's date: 2011-09-07
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper analyzes a surface-mounted permanent magnet synchronous motor with symmetric winding configuration running under demagnetization fault. The analysis is based on 2D FEM simulations which includes rotor magnet skewed effects. Two types of demagnetization are analyzed; uniform and local demagnetization. It is proposed the use of zero-sequence voltage component for fault diagnosis purposes. Simulations and experimental results show the suitability of the method.

 • Access to the full text
  Use of Rapeseed Straight Vegetable Oil as Fuel Produced in Small-Scale Exploitations  Open access

   Baquero Armans, Grau; Esteban Dalmau, Bernat; Riba Ruiz, Jordi Roger; Puig Vidal, Rita; Rius Carrasco, Antoni
  Date of publication: 2011-08-01
  Book chapter

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This chapter presents a method to produce rapeseed and process it to obtain rapeseed oil and rapeseed cake meal from a small-scale point of view. It also shows how rapeseed oil can be used as fuel in diesel engines for agriculture self-consumption. A production, processing and use-as-fuel model for rapeseed oil is also presented, analysing environmentally and economically the use of rapeseed oil as fuel compared to other agricultural production alternatives. The results are evaluated for dry Mediterranean area conditions

 • Ús de l'oli vegetal cru com a biocarburant per autoconsum agrícola: avaluacio de la sostenibilitat del sistema a Catalunya  Open access

   Baquero Armans, Grau
  Department of Mechanical Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La introducció de la colza en la rotació de conreus i la producció i ús d’oli vegetal cru (OVC) com a biocarburant per autoconsum agrícola presenten alguns avantatges respecte al sistema tradicional de conreu de la Catalunya central, com una major productivitat i la capacitat d’autoabastament de combustible. El principal objectiu d’aquesta tesi és estudiar la viabilitat ambiental i econòmica de l’autoconsum d’oli vegetal cru en una explotació agrícola. També es planteja l’avaluació social mitjançant la metodologia de l’anàlisi de cicle de vida. A partir de les dades recopilades es defineix un model agrícola parametritzat, essent el camp el principal element i tenint en compte els fluxos d’entrada i sortida del mateix i dels processos que el complementen. Aquest model permet avaluar diferents escenaris de producció, que inclouen la rotació tradicional (blat, ordi i guaret), la rotació actual (blat i ordi) i la rotació proposada (colza, blat i ordi). Addicionalment el model també té en compte el processat de la llavor i l’ús de dièsel o oli vegetal com a carburants en la maquinària agrícola. Cal remarcar que el model proposat no pretén produir OVC com a substitut del dièsel per al transport, sinó que brinda la possibilitat de produir el combustible que es consumeix en una explotació usant una part de les terres conreades. En el context d’aquest model es realitza un estudi del processat mecànic de la colza per l’obtenció d’oli vegetal i un estudi sobre la seva adequació per ser usat com a carburant. Primer s’analitza l’índex d’acidesa en funció de la temperatura de premsat per determinar el punt òptim de treball. Seguidament, a partir del contingut en fòsfor s’estudien els processos de post-tractament de l’oli obtingut (filtrat i desgomat). L’anàlisi de cicle de vida (ACV) és la metodologia emprada per avaluar el model en les tres branques de la sostenibilitat (ambiental, econòmica i social). Aquesta metodologia permet estudiar processos productius de manera exhaustiva i avaluar-los de forma quantitativa. Es duu a terme una ACV ambiental seguint la metodologia ja desenvolupada i es realitza una ACV econòmica a partir de la guia vigent, tot i no existir normativa específica com en el cas de l’ACV ambiental. La metodologia de l’ACV social encara es troba en els seus inicis i per tant, tot i que es detalla com s’ha de realitzar, l’ACV social del model proposat no es pot completar. L’avaluació ambiental del model mostra certa preferència per l’ús de l’OVC en front al dièsel, tot i que encara queda camí per optimitzar i ajustar els motors tèrmics on s’ha d’utilitzar l’OVC per ajustar-ne les emissions. El rendiment de la fase de premsat i l’origen de l’electricitat consumida també són punts que tenen una gran influència en els resultats. Aquests factors són clau per obtenir en el futur una reducció important dels impactes ambientals. A partir de l’avaluació econòmica es detecta un clar interès econòmic per introduir la colza en la rotació de conreus actual. Per altra banda, el processat de la colza i l’ús de l’OVC representen econòmicament una petita disminució en el benefici (8,0%). Aquesta diferència queda reduïda a menys de la meitat si el dièsel agrícola no es subvenciona i es tenen en compte les emissions de CO2 segons el mercat del carboni. Aquestes improbables mesures polítiques poden afavorir un major rendiment econòmic del model proposat. Per altra banda, el model proporciona una menor dependència en front a les variacions del preu de mercat del dièsel. Finalment, en el context de desenvolupament actual de la metodologia d’avaluació social, es defineixen nous indicadors i es planteja el càlcul d’una categoria d’impacte social a partir del càlcul dels seus corresponents indicadors. Per a futurs estudis seria interessant disposar d’una metodologia d’ACV social ben desenvolupada per poder avaluar el model proposat enfront a l’actual, ja que és en la part social on s’intueixen les majors diferències entre els dos sistemes estudiats.

  The introduction of rapeseed in the crop rotation and the production and use of straight vegetable oil (SVO) as self- supply biofuel in agricultural machinery have some advantages over the traditional cultivation system of Catalonia central region. These advantages can be summarized in a greater productivity and the capacity to supply its own farm fuel. The main objective of this PhD is to study the environmental and economic feasibility of the SVO self-supply in a farm. This work also handles the social assessment using the life cycle analysis methodology. A parameterized agricultural model is defined according the collected data. The model takes into account the input and output flows of the field, as long as the other processes of the proposed farm model. This model allows the evaluation of different production scenarios, including the traditional crop rotation (wheat, barley and fallow), the current crop rotation (wheat and barley) and the proposed crop rotation (rapeseed, wheat and barley). Additionally, the model takes into consideration the processing and use of diesel or SVO as fuel in the agricultural machinery. Note that the proposed model is not intended to produce OVC to be a diesel substitute for transport. On the other hand, it provides the chance to produce fuel for its consumption in the field work using a portion of the cultivated land. In the model framework, a study of the mechanical processing of rapeseed into oil and a study of its suitability for its use as fuel are carried out. First the acidity index is analyzed to determine the optimal working point regarding the pressing temperature. After that, the phosphorus content is analysed to evaluate the oil refining treatments (filtering and degumming). Life cycle assessment (LCA) methodology is used to evaluate the model in the three pillars of sustainability (environmental, economic and social). This method allows the production processes evaluation and their quantitative assessment. An environmental LCA is carried out using the already developed methodology and the current regulations. The economic LCA is done according to the published guidelines, as there is no specific regulation developed. The social LCA methodology is still in its early stages and therefore, even giving the details on how to perform it, the social evaluation of the proposed model can not be completed. The environmental assessment of the model shows a slight preference for SVO in front of diesel. However, the results can be improved by a better optimization and adjustment of diesel engines to use SVO, which can lower their emissions. The pressing yield and the electrical mix are processes that have also a high influence on the results. These key factors can lead to a significant reduction of environmental impacts in the future. From the economic evaluation, a clear economic interest to introduce rapeseed in the current crop rotation is revealed. Conversely, the processing of rapeseed and the use of SVO leads to an small profit decrease (8,0%). This difference is reduced by more than a half if agricultural diesel was not subsidized and if the CO2 emissions were accounted according to the carbon market. These unlikely policy measures may promote the economic viability of the proposed model. Even though, the use of self-supplied SVO in farming can help to reduce the dependency on fuel price flux, giving independence to the farmer. Finally, in the current development context of the social assessment methodology, new indicators are defined and the calculation of a social impact category based on the calculation of its corresponding indicators is presented. The major differences between the two systems studied are expected to be found in their social assessment. Thus, further well-developed social LCA methodology will be necessary to evaluate the proposed model against the current system.

  La introducción de la colza en la rotación de cultivos y la producción y uso de aceite vegetal crudo como biocarburante para autoconsumo agrícola presentan ciertas ventajas respecto al sistema tradicional de cultivo de la Cataluña central, como una mayor productividad y la capacidad de autoabastecimiento de combustible. El principal objetivo de esta tesis es estudiar la viabilidad ambiental y económica del autoconsumo de aceite vegetal crudo en una explotación agrícola. También se plantea la evaluación social mediante la metodología del análisis de ciclo de vida. A partir de los datos recogidos se define un modelo agrícola parametrizado. Este modelo permite evaluar diferentes escenarios de producción, incluyendo la rotación tradicional (trigo, cebada y barbecho), la rotación actual (trigo y cebada) y la rotación propuesta (colza, trigo y cebada). Además, el modelo tiene en cuenta el procesado de la semilla y el uso de gasóleo o aceite vegetal como carburantes en la maquinaria agrícola. Cabe destacar que el modelo propuesto no pretende producir OVC para sustituir el gasóleo para el transporte, sino que ofrece la posibilidad de producir el combustible que se consume en una explotación usando una parte de las tierras cultivadas. En el contexto de este modelo se realiza un estudio del procesado mecánico de la colza para la obtención de aceite vegetal y un estudio sobre su adecuación para ser usado como carburante. Primero se analiza el índice de acidez en función de la temperatura de prensado para determinar el punto óptimo de trabajo. Consecutivamente, usando el contenido en fósforo del aceite se estudian los procesos de post-tratamiento del aceite obtenido (filtrado y desgomado). El análisis de ciclo de vida (ACV) es la metodología empleada para evaluar el modelo en las tres vertientes de la sostenibilidad (ambiental, económica y social). Esta metodología permite estudiar procesos productivos de manera exhaustiva y evaluarlos de forma cuantitativa. Se lleva a cabo un ACV ambiental siguiendo la metodología ya desarrollada y se realiza un ACV económico a partir de la guía vigente, a pesar de no existir normativa específica como en el caso del ACV ambiental. La metodología del ACV social aún se encuentra en sus inicios y por lo tanto, aunque se detalla cómo se debe realizar, no se puede completar el ACV social del modelo propuesto. La evaluación ambiental del modelo muestra cierta preferencia por el uso del aceite vegetal crudo frente al gasóleo, aunque todavía se pueden optimizar y ajustar los motores térmicos para utilizar el aceite vegetal y ajustar sus emisiones. El rendimiento de la fase de prensado y origen de la electricidad consumida también son puntos que tienen una gran influencia en los resultados. Estos factores son clave para reducir los impactos ambientales en el modelo propuesto. A partir de la evaluación económica se detecta un claro interés económico para introducir la colza en la rotación de cultivos actual. Por otra parte, el procesado de la colza y el uso de la OVC representan económicamente una pequeña disminución en el beneficio (8,0%). Esta diferencia queda reducida a menos de la mitad si el gasóleo agrícola no se subvenciona y se tienen en cuenta las emisiones de CO2 en función del mercado del carbono. Estas improbables medidas políticas pueden favorecer la viabilidad económica del modelo propuesto. Por otra parte, el modelo proporciona una menor dependencia frente a las variaciones del precio de mercado del gasóleo. Finalmente, en el contexto de desarrollo actual de la metodología de evaluación social, se definen nuevos indicadores y se plantea el cálculo de una categoría de impacto social a partir del cálculo de sus correspondientes indicadores. Para futuros estudios sería interesante disponer de una metodología de ACV social bien desarrollada para poder evaluar el modelo propuesto frente al modelo actual, ya que es en la parte social donde se intuyen las mayores diferencias entre los dos sistemas estudiados.

 • Viabilitat tècnica i ambiental de biocombustibles: oli de colza i estella forestal  Open access

   Esteban Dalmau, Bernat
  Department of Mechanical Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La dependència actual dels combustibles fòssils en la majoria de sectors industrials i domèstics no és sostenible ni a curt ni a llarg termini. Això està obligant a plantejar alternatives a la majoria de sectors industrials especialment encaminades a l’estalvi energètic i la utilització d’energies renovables. A més a més en el cas dels combustibles, la Unió Europea està incentivant l’ús de biocarburants degut als compromisos assumits en el protocol de Kyoto. Els biocarburants més comuns pel cas del transport són el biodièsel i el bioetanol, que en la majoria dels casos, es produeixen a gran escala i presenten seriosos problemes ambientals i socials tal i com citen els treballs de diversos autors. En aquest escenari és interessant proposar i avaluar ambientalment altres biocarburants no presents actualment en el mercat. En aquesta tesi es proposen i s’avaluen ambientalment (mitjançant l’anàlisi del cicle de vida, ACV) dos biocombustibles, l’oli de colza pel cas del transport, comparat amb la seva conversió a biodièsel i l’estella forestal per a calefacció comparada amb el gasoil. En l’últim apartat d’aquesta tesi es realitza una caracterització de sis olis vegetals, per tal de determinar la temperatura òptima de preescalfament per ser utilitzats com a biocombustibles en motors dièsel actuals. Conjuntament amb aquesta caracterització es parametritza la densitat, viscositat i tensió superficial d’aquests olis en funció de la temperatura.

  La dependencia actual de los combustibles fósiles en la mayoría de sectores industriales y domésticos no es sostenible ni a corto ni a largo plazo. Esto está obligando a plantear alternativas a la mayoría de sectores industriales especialmente encaminados al ahorro energético y la utilización de energías renovables. Además en el caso de los combustibles, la Unión Europea está incentivando el uso de biocarburantes debido a los compromisos asumidos en el protocolo de Kioto. Los biocarburantes más comunes en el caso del transporte son el biodiesel y el bioetanol, que en la mayoría de los casos, se producen a gran escala y presentan serios problemas ambientales y sociales tal y como citan los trabajos de varios autores. En este escenario es interesante proponer y evaluar ambientalmente otros biocarburantes no presentes actualmente en el mercado. En esta tesis se proponen y se evalúan ambientalmente (mediante el análisis del ciclo de vida, ACV) dos biocombustibles, el aceite de colza por el caso del transporte, comparado con su conversión a biodiesel i l' forestal para calefacción comparada con el gasóleo. En el último apartado de esta tesis se realiza una caracterización de seis aceites vegetales, para determinar la temperatura óptima de precalentamiento para ser utilizados como biocombustibles en motores diesel actuales. Conjuntamente con esta caracterización se parametriza la densidad, viscosidad y tensión superficial de estos aceites en función de la temperatura

  The current dependence on fossil fuels in most industrial and domestic sectors is not sustainable in neither short nor long term. This is promoting alternatives to most industries, especially focused on saving energy and using renewable energy. Moreover, the European Union is encouraging the use of biofuels trough the commitments in the Kyoto Protocol. The most common biofuels for transport are biodiesel and bioethanol, which in most cases, are large scale produced and involve serious environmental and social problems according to several authors. In this scenario it is interesting to evaluate other alternative fuels, being environmentally friendly and not currently present in the market. This thesis presents and environmentally analyses two biofuels using life cycle assessment (LCA) methodology. One is straight vegetable rapeseed oil used for truck transport compared to rapeseed biodiesel. The other is wood chips for heating compared to diesel as heating fuel. In the last section of this PjD a characterization of six vegetable oils is performed in order to determine the optimal preheating temperature to use it as biofuel in current diesel engines. Together with this characterization, the density, the viscosity and the surface tension of different vegetable oils are parameterized for a wide range of temperature.

 • LCA of forest chips versus diesel boilers in the Mediterranean region

   Esteban Dalmau, Bernat; Baquero Armans, Grau; Puig Vidal, Rita; Riba Ruiz, Jordi Roger; Rius Carrasco, Antoni
  European Biomass Conference and Exhibition
  p. 358-360
  Presentation's date: 2011-06-09
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  ABSTRACT: Obtaining energy from forest chips is a technology widely used in many regions. There are currently many studies and applications on the use of forest biomass [1,2], mainly promoted by policies aimed to reduce greenhouse gases. The forests of the Mediterranean area are characterized by a mountain relief. This orography makes difficult the selective biomass extraction from the forest. Thus, the biomass is accumulated in the forest and becomes a serious danger for wildfires. Forest fires are considered the most important natural impact in the Mediterranean region due to its effect to ecosystems, as some authors state [3,4]. This study aims to compare by means of LCA methodology the use of forest chips and diesel fuels in a boiler, focusing on the difficulty of extracting the wood from a Mediterranean forest area. In the Mediterranean area there are no environmental studies centred on the extraction of timber from forest areas without affecting the life in the forest. This work presents an LCA, where the difficulties of extracting the biomass from the forest and its use in heating boilers are presented.

 • Sustainability assessment of straight vegetable oil used as self-supply biofuel in agriculture

   Baquero Armans, Grau; Esteban Dalmau, Bernat; Puig Vidal, Rita; Riba Ruiz, Jordi Roger; Rius Carrasco, Antoni
  European Biomass Conference and Exhibition
  p. 2609-2612
  Presentation's date: 2011-06-09
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This work proposes and analyses a model for an agricultural fuel self-supply exploitation. The model is based on the current extended crop rotation of wheat and barley in Anoia region (Catalonia, Spain). The introduction of rapeseed to the current crop rotation and its conversion into oil to be used as agricultural fuel is presented. Life cycle assessment methodology is used to carry out an environmental and an economic assessment. Environmental results show a preference for the vegetable oil based scenario in terms of CO2 equivalent emissions and energy consumption as well as no major difference in land used for the considered scenarios. Economic assessment shows a preference for the rapeseed introduction in the current crop rotation agricultural system without converting the seed into oil and using it as biofuel. The basis to develop the life cycle social assessment is also presented, calculating a social impact category as an example.

 • UHV connectors: optimization

   Hernandez Guiteras, Joan; Riba Ruiz, Jordi Roger
  Date: 2011-05-31
  Report

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This document includes the optimization of substation connector geometries and protections for ± 800 kV DC and 1200 kV AC transmission systems. Connectors were obtained from SBI Connectors catalog using current geometries and materials. Parametric simulations have been carried out to determine the electric field on connectors surface as an indicator for corona performance. The document aims to provide the designer information about the relationship between design aspects and the corona effect.

 • EQUIPO DE DIAGNÓSTICO DE FALLOS DE DESMAGNETIZACIÓN PARA MOTORES SÍNCRONOS DE IMANES PERMANENTES Y MÉTODO DE UTILIZACIÓN DE ESTE

   Urresty Betancourt, Julio César; Riba Ruiz, Jordi Roger; Romeral Martinez, Jose Luis
  Date of request: 2011-03-10
  Invention patent

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Equipo de diagnóstico de fallos de desmagnetización para motores síncronos de imanes permanentes y método de utilización de éste.

  La presente invención se refiere a un sistema de detección de de fallos incipientes de desmagnetización aplicado a motores síncronos de imanes permanentes (MSIP) polifásicos de corriente alterna alimentados mediante un inversor electrónico. Concretamente la desmagnetización se genera en los imanes del rotor debida principalmente a problemas térmicos o estructurales (golpes, roturas, etc.).

  La técnica utilizada para detectar desmagnetizaciones incipientes se basa en la medida de la tensión homopolar.

 • Diseño térmico de un motor SRM de 30 kw.

   Riba Ruiz, Jordi Roger
  Date: 2011-02-25
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Diseño electromagnético de un motor SRM de 30 kw

   Riba Ruiz, Jordi Roger
  Date: 2011-01-13
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Investigación sobre accionamientos con máquinas de flujo axial de imanes permanentes para instalación en rueda de vehículos eléctricos

   Riba Ruiz, Jordi Roger; Delgado Prieto, Miguel; Urresty Betancourt, Julio; Sala Caselles, Vicente Miguel; Ortega Redondo, Juan Antonio; Garcia Espinosa, Antonio; Moreno Eguilaz, Juan Manuel; Cusido Roura, Jordi; Romeral Martinez, Jose Luis
  Competitive project

   Share

 • EQUIPO DE DIAGNÓSTICO DE FALLOS DE CORTO CIRCUITO PARA MOTORES SÍNCRONOS DE IMANES PERMANENTES Y MÉTODO DE UTILIZACIÓN DE ESTE

   Urresty Betancourt, Julio César; Riba Ruiz, Jordi Roger; Romeral Martinez, Jose Luis
  Date of request: 2011-01-05
  Invention patent

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Equipo de diagnóstico de fallos de corto circuito para motores síncronos de imanes permanentes y método de utilización de este.

  Dispositivo y procedimiento de diagnóstico de cortocircuitos en motores eléctricos de corriente alterna, compuesto por un conjunto de tres resistencias idénticas dispuestas en estrella formando un neutro flotante, un sensor de tensión que mide la tensión homopolar y un sistema electrónico que permite realizar un procesado en frecuencia de la señal de tensión teniendo en cuenta la velocidad de giro del motor.

 • Investigación sobre accionamientos con máquinas de flujo axial de imanes permanentes para instalación en rueda de vehículos eléctricos

   Ortega Redondo, Juan Antonio; Romeral Martinez, Jose Luis; Riba Ruiz, Jordi Roger; Garcia Espinosa, Antonio; Moreno Eguilaz, Juan Manuel; Cusido Roura, Jordi; Sala Caselles, Vicente Miguel; Delgado Prieto, Miguel
  Competitive project

   Share

 • Access to the full text
  Electric systems  Open access

   Riba Ruiz, Jordi Roger
  Date of publication: 2010-09-15
  Book

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Especificaciones de partida del diseño de motor SRM

   Riba Ruiz, Jordi Roger
  Date: 2010-06-16
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • UHV connectors: review 2

   Hernandez Guiteras, Joan; Riba Ruiz, Jordi Roger
  Date: 2010-05-03
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • UHV connectors: review 1

   Hernandez Guiteras, Joan; Riba Ruiz, Jordi Roger
  Date: 2010-04-10
  Report

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this document the state of art of UHV connectors is analyzed and the main factors such as geometry, corona and bundle among others are analyzed.

 • Revisión de la tecnología de motores SRM

   Riba Ruiz, Jordi Roger
  Date: 2010-03-19
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Utilització de l'oli de colza com a biocarburant en explotacions agrícoles

   Esteban Dalmau, Bernat; Baquero Armans, Grau; Puig Vidal, Rita; Riba Ruiz, Jordi Roger; Rius Carrasco, Antoni
  Date: 2010-01-01
  Report

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La utilització de l’oli de colza com a carburant és una tecnologia que ja s’utilitza a altres països europeus com Alemanya i Dinamarca, degut principalment a dos factors: el gasoil agrícola està menys subvencionat i el grau de conscienciació mediambiental és major en aquest països. L’oli de colza és un biocarburant que s’obté del premsat de llavors de plantes oleaginoses i que, realitzant una petita modificació al sistema d’alimentació dels motors dièsel, pot ser utilitzat com a combustible. La fabricació de l’oli vegetal en front a la del biodièsel és més senzilla, ja que inclou menys processos i menys consum energètic. [1] En aquesta fitxa es pretén fer una breu explicació de la producció i consum de l’oli de colza, destinat a ser utilitzat directament com a biocarburant en maquinària agrícola. Ens centrarem en l’oli fabricat a partir de la llavor de colza, ja que possiblement és la planta oleaginosa que millor s’adapta al clima mediterrani.

 • Estudi econòmic de l'oli de colza com a biocarburant en explotacions agrícoles

   Baquero Armans, Grau; Esteban Dalmau, Bernat; Puig Vidal, Rita; Riba Ruiz, Jordi Roger; Rius Carrasco, Antoni
  Date: 2010-01-01
  Report

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Actualment els biocarburants ocupen una important àrea d’estudi, essent el biodièsel i el bioetanol els més utilitzats en el nostre territori. La major part d’aquests biocarburants són de primera generació i la seva fabricació a gran escala presenta seriosos problemes ambientals i socials a causa de la gran demanda de terres agrícoles [1-2]. Tot i això, la necessitat de reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle n’incrementa la seva demanda. Actualment, és interessant pensar en implementar altres biocarburants no presents al mercat espanyol, com és el cas de l’oli vegetal fabricat a petita escala. La producció d’oli vegetal és més senzilla que la de biodièsel, doncs inclou menys processos i menys consum energètic. L’oli vegetal obtingut del premsat de llavors de plantes oleaginoses es pot usar com a biocarburant realitzant una petita modificació al sistema d’alimentació dels motors dièsel convencionals. En alguns països europeus, com Alemanya i Dinamarca, ja s’utilitza l’oli vegetal com a biocarburant, principalment en maquinària agrícola, mentre que a Espanya no es troba a les gasolineres i només el fan servir alguns particulars [3]. Aquesta fitxa mostra els resultats econòmics de la introducció de la colza en la rotació de conreus clàssica a la zona de l’Anoia i l’autoconsum de l’oli de colza com a biocarburant en maquinària agrícola. Els resultats s’han obtingut mitjançant un model desenvolupat per a calcular el benefici obtingut en una explotació a partir de paràmetres com els rendiments de les collites de la zona de l’Anoia. Es considera l’oli fabricat a partir de la llavor de colza, ja que és possiblement la planta oleaginosa que millor s’adapta al clima mediterrani.