Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 295 results
 • Production technology and replication of lead antimonate yellow glass from New Kingdom Egypt and the Roman Empire

   Molina Giralt, Gloria; Odin, Giliane; Pradell Cara, Trinitat; Shortland, A.J.; Tite, Michael S.
  Journal of archaeological science
  Date of publication: 2014-01-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Abstract: Lead antimonate was used to produce opaque yellow glasses from the beginnings of glass production in the Near East and Egypt around 1500 BC through into the Roman period. The composition and crystallographic structure of lead antimonate particles present in a small group of New Kingdom Egyptian and Roman glasses were investigated using analytical scanning electron microscopy and x-ray diffraction. The results showed that the particles were of the type Pb2Sb2O7 with a cubic structure and with the antimony partially replaced by iron and zinc in the case of the Egyptian glass, and by iron and tin in the case of the Roman glass. Synthesis in the laboratory of lead antimonate pigments, animes (i.e., lead-antimony-silica mixtures) and yellow glasses established that New Kingdom Egyptian and Roman yellow glasses could have been produced by stirring, respectively, lead antimonate pigment or anime, containing excess lead oxide, into a molten colourless glass. It is further shown that yellow lead antimonate particles are stable in glass up to operating temperatures in the range 900-1000°C before converting to white calcium antimonate, and that their stability is enhanced by incorporating small amount of impurities such as iron, zinc and tin. The effect of different synthesis parameters and compositions on the colour of the glasses is investigated using UV-Vis reflectance spectrometry.

 • New insights on blue pigments used in 15th century paintings by synchrotron radiation-based micro-FTIR and XRD

   Salvado Cabre, Nativitat; Buti Papiol, Salvador; Garcia Aranda, Miguel A.; Pradell Cara, Trinitat
  Analytical Methods
  Date of publication: 2014-05-06
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The blue pigments used on altarpieces in 15th Century in Catalonia and Crown of Aragon are principally the azurite mineral. To a lesser extent lapis lazuli, also of mineral origin and occasionally, in the background areas, outlining the figures, and for the chromatic ground layer, indigo, were used. Data from several altarpieces belonging to well-known artists of the time is presented. Synchrotron radiation X-ray diffraction (SR-XRD), micro-infrared spectroscopy (µ-FTIR), synchrotron radiation micro-infrared spectroscopy (µSR-FTIR), Raman spectroscopy, scanning electron microscopy with X-ray microanalysis (SEM-EDS) are used. X-ray diffraction and infrared spectroscopy in association with synchrotron radiation have shown to be especially interesting due to the micron spot sizes, high brilliance and energy tunability which help to obtain good separation of the signals coming from different phases/substances and their localization in the various paint layers. Examples are presented which illustrate the potential of each analytical technique for the identification of this kind of materials in the 15th century paintings. The natural origin and composition of the pigments and its distribution in the paint layers are determined and some correlations with other contemporary paintings obtained. Finally, the alteration compounds related to blue pigments are determined in each case.

  The blue pigments used on altarpieces in 15th Century in Catalonia and Crown of Aragon are principally the azurite mineral. To a lesser extent lapis lazuli, also of mineral origin and occasionally, in the background areas, outlining the figures, and for the chromatic ground layer, indigo, were used. Data from several altarpieces belonging to well-known artists of the time is presented. Synchrotron radiation X-ray diffraction (SR-XRD), micro-infrared spectroscopy (µ-FTIR), synchrotron radiation micro-infrared spectroscopy (µSR-FTIR), Raman spectroscopy, scanning electron microscopy with X-ray microanalysis (SEM-EDS) are used. X-ray diffraction and infrared spectroscopy in association with synchrotron radiation have shown to be especially interesting due to the micron spot sizes, high brilliance and energy tunability which help to obtain good separation of the signals coming from different phases/substances and their localization in the various paint layers. Examples are presented which illustrate the potential of each analytical technique for the identification of this kind of materials in the 15th century paintings. The natural origin and composition of the pigments and its distribution in the paint layers are determined and some correlations with other contemporary paintings obtained. Finally, the alteration compounds related to blue pigments are determined in each case.

  Postprint (author’s final draft)

 • Cloisonné stained glass: material analysis and conservation issues

   Pradell Cara, Trinitat; Bonet, Jordi
  The journal of stained glass
  Date of publication: 2014-01-01
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Colour and Technology in Historic Decorated Glazes and Glasses.  Open access

   Molina Giralt, Gloria
  Defense's date: 2014-05-09
  Department of Applied Physics, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  L'objectiu de la recerca és correlacionar els avenços en el coneixement científic i la tecnologia amb els esdeveniments històrics i les innovacions estètiques a travès de l'estudi de la síntesi, els mètodes d'aplicació, l'estabilitat i les propietats òptiques de les decoracions en vidres i vidriats ceràmics. Els avenços en coneixement científic o processos tecnològics condueixen naturalment al desenvolupament de nous materials els quals poden iniciar un nou paradigme estètic, el qual és adoptat i adaptat per altres cultures i regions. Els materials estudiats abarquen una extensa cronologia que inclou des de vidre groc d'antimoni de l'Imperi Nou Egipci (aprox. 1500 AC) i l'Imperi Romà, diverses produccions de lustre en vidrats Abbàsides (s. IX DC) i Sirianes (s. XII-XIV DC) en ceràmiques, i vitralls provinents de catedrals gòtiques i renaixentistes (s. XV DC) d'Espanya. En cada cas s'han plantejat diferents preguntes: 1) la relació entre el vidre groc d'antimoni de l'Imperi Nou egipci i el de l'Imperi Romà; s'han determinat els diversos modes de producció i s'han relacionat amb la diferent estabilitat de les partícules dels pigments. 2) estudi de la relació entre les produccions de lustre Sirià i Fatimí egipci; s'han trobat relacions tecnològiques entre les diverses produccions que juntament amb la introducció d'innovacions en els materials i tècniques són responsables de les propietats específiques del lustre sirià. 3) els mètodes de producció dels lustres polícroms vermells de coure en combinació amb groc-daurats, blanc-platejats o negre-platejats d'Iraq del s. IX. Els materials i tècniques de producció s'han determinat i relacionat amb les diferents combinacions de colors. 4) estudi dels paràmetres de producció i dels materials usats per obtenir vitralls grocs i vermells en vidres emplomats del s. XV. S'han determinat les raons que produeixen l'efecte dicroic del vidre vermell. La metodologia proposada comprén l'anàlisi de materials complementat amb la rèplica dels materials basada en els tractats històrics i les dades obtingudes dels anàlisis generals dels vidres i vidriats i les seves decoracions. Les tècniques analítiques usades varien en cada cas depenent de les característiques de cada material; capes primes nanomètriques, elements químics minoritaris, nano i micro-precipitats, presència d'alteracions causades pel temps o el desgast dels materials, mida disponible de les mostres, entre d'altres coses. Per aquesta raó, els anàlisi químics i microstructurals s'han plantejat usant una selecció de tècniques complementàries microscòpiques i espectroscòpiques que són les m¿se adequades per cada material. Les tècniques bàsiques d'anàlisi inclouen una combinació de Microscòpia Òptica (MO), Microscòpia Electrònica d'Escombrat (SEM) amb anàlisi elemental (EDX) i Difracció Raig-X (XRD), però l'estudi de decoracions anomenades tipus lustre o reflex metàl·lic, necessita l'ús de tècniques específiques, incloent Rutherford Backscattering Spectroscopy (RBS) en l'Accelerador de Partícules de Madrid (CMAM), la Micro-difracció de Raigs-X amb llum sincrotró a l'ESRF, un Focused Ion Beam (FIB) i Microscòpia Electrònica de Transmissió (TEM) al CRnE. Les propietats físiques òptiques (color, reflectivitat, transmissió, opacitat) han estat també mesurades i modelades mitjançant Espectroscopia UV-vis. S'ha dedicat una secció específica als vitralls i a les decoracions de lustre a causa de la complexitat tecnològica i als importants canvis en els materials i processos al llarg de la història.

  Historical decorated glass and glazed ceramics are studied with the object to determine the technology of production and to relate it with the optical properties (colour, shine, opacity). Four different case of study are investigated: production technology and replication of lead antimonate yellow glass from New Kingdom Egypt and the Roman Empire, technology of production of polychrome lustre, analyses of Syrian lustre pottery (12th–14th centuries AD) and study of color and dichroism of silver stained glasses. These different coloured glazes or glasses have in common to be produced by the presence of micro or nanoparticles embedded into the glaze which give their special optical effect. Chemical and microstructural analyses are performed using a selection of complementary Microscopic and Spectroscopic techniques that are the most adequate for the analyses of each decoration. Physical optical properties are also modeled and measured by means of UV-Vis spectroscopy. The composition and structure of the different phases formed during the processing of the decorations in historical times is obtained with the object to learn about their stability and processing conditions and to relate them to their optical properties

 • Color and dichroism of silver-stained glasses

   Molina Giralt, Gloria; Murcia, Sonia; Molera Marimon, Judit; Roldan, Clodoaldo; Crespo Artiaga, Daniel; Pradell Cara, Trinitat
  Journal of nanoparticle research
  Date of publication: 2013-08
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Yellow decorations in glasses have been produced since the beginning of the fourteenth century by incorporating metallic silver nanoparticles into the glass (from a few to some tens of nanometers). The optical response of the glass-particles composite is determined by the surface plasmon resonance absorption and scattering of the nanometric metallic particles. Generally, the same color is perceived in reflection and in transmission although dichroic effects are occasionally observed. As silver-stained glasses were designed to be observed in transmission, tuning the transmissioncolor from yellow to red was of technological interest. The relationship between the color observed both in transmission and reflection and the composition and nanostructure of regular (yellow) and dichroic (yellow and red) silver stains from the Renaissance (late fifteenth and sixteenth century, respectively) is related do the presence of a layer (of about 10¿20 lm thick) of metallic silver nanoparticles (from few to 100 nm in size). The correlation between the colors observed and the silver stain nanostructure is studied with particular emphasis on the origin of the dichroic behavior. The optical response is computed and compared to the experimental data. Differences in the synthesis parameters responsible for the colors and for the dichroic behavior of the silver stain glasses are proposed. This is essential for the replication of the glass pieces which are required as replacements in the restoration/conservation of the windows but is also of broader interest.

 • Analysis of Syrian lustre pottery (12th-14th centuries AD)

   Pradell Cara, Trinitat; Molera Marimon, Judit; Molina Giralt, Gloria; Tite, Michael S.
  Applied clay science
  Date of publication: 2013-09
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Lustre is a product of skilled artisans and its production was spread to different regions by the migration of artisans. Each lustre production has its own peculiarities not only in the composition and microstructure of the lustre but also in the paste and glaze compositions, processing and firing conditions. Syrian lustre is particularly interesting as it shows technological innovations with respect to the earlier Abbasid and Fatimid lustre productions with the use of transparent tin-free glazes (often alkaline) and stonepastes. In particular, the use of alkaline glazes required the introduction of technological novelties in order to increase the chances to produce a metallic-like shining lustre. We present first studies made on the lustre layer of early Syrian productions, namely Tell Minis (first half 12th century AD), Raqqa and related wares (second half of the 12th century AD and first third of the 13th century AD) and Damascus (second half of the 13th century AD and 14th century AD).

 • Manganese brown decorations in 10th to 18th century Spanish tin glazed ceramics

   Molera Marimon, Judit; Coll Conesa, Jaume; Labrador, A.; Pradell Cara, Trinitat
  Applied clay science
  Date of publication: 2013-05-18
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this study we will show the differences in the echnology of production of the manganese decorated glazes from early black and green Caliphal pottery (10-11th century AD) from Murcia; green and brown Hispano-Moresque productions (13-14th century AD) from Valencia and Catalonia; and manganese brown decorations (17th century AD) from Barcelona. SEM-EDX and micro-X-Ray diffraction performed at the European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) have been carried out on polished thin cross sections (about 50 microns thick) of the decorated glazes. Braunite, kentrolite, bustamite and haussmannite have been identified in the brown decorations. Differences and similarities in the nature and microstructure are presented and related to differences in the production process.

 • Shades of green in 15th century paintings: combined microanalysis of the materials using synchrotron radiation XRD, FTIR and XRF

   Salvado Cabre, Nativitat; Buti Papiol, Salvador; Cotte, Marine; Cinque, Gianfelice; Pradell Cara, Trinitat
  Applied physics A. Materials science and processing
  Date of publication: 2013-04
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  A representative selection of green paintings from fifteenth century Catalonia and the Crown of Aragon are analyzed by a combination of synchrotron radiation microanalytical techniques including FTIR, XRD, and XRF. The green pigments themselves are found to be a mixture of copper acetates/basic copper acetates and basic copper chlorides. Nevertheless, a broader range of green shades were obtained by mixing the green pigment with yellow, white, and blue pigments and applied forming a sequence of micrometric layers. Besides the nature of the pigments themselves, degradation and reaction products, such as carboxylates, formates and oxalates were also identified. Some of the copper based compounds, such as the basic copper chloride, may be either part of the original pigment or a weathering product. The high resolution, high brilliance, and small footprint of synchrotron radiation proved to be essential for the analysis of those submillimetric paint layers made of a large variety of compounds heterogeneous in nature and distribution and present in extremely low concentrations.

 • The technology of aesthetics: modern analysis of antique ceramics

   Pradell Cara, Trinitat; Molera Marimon, Judit
  Date of publication: 2013-10-25
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Primeros resultados del estudio analítico de la cerámica vidriada decorada Nazarí: la cerámica palatina (ss. XIV-XV)

   Pradell Cara, Trinitat; Molina Giralt, Gloria; Molera Marimon, Judit; Marinetto, Purificación
  Proceedings of 1st International Conference of the European Network of Museums of Islamic Art
  Date of publication: 2012-04-25
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • The use of micro-XRD for the study of glaze colour decorations

   Pradell Cara, Trinitat; Molina Giralt, Gloria; Molera Marimon, Judit; Pla, Joaquim; Labrador, A.
  Applied physics A, Solids and surfaces
  Date of publication: 2012
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Composition, nanostructure, and optical properties of silver and silver-copper lusters  Open access

   Pradell Cara, Trinitat; Pavlov, R.S.; Gutiérrez Repiso, Carolina; Climent Font, Aurelio; Molera Marimon, Judit
  Journal of applied physics
  Date of publication: 2012-09-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Lusters are composite thin layers of coinage metal nanoparticles in glass displaying peculiar optical properties and obtained by a process involving ionic exchange, diffusion, and crystallization. In particular, the origin of the high reflectance (golden-shine) shown by those layers has been subject of some discussion. It has been attributed to either the presence of larger particles, thinner multiple layers or higher volume fraction of nanoparticles. The object of this paper is to clarify this for which a set of laboratory designed lusters are analysed by Rutherford backscattering spectroscopy, transmission electron microscopy, x-ray diffraction, and ultraviolet-visible spectroscopy. Model calculations and numerical simulations using the finite difference time domain method were also performed to evaluate the optical properties. Finally, the correlation between synthesis conditions, nanostructure, and optical properties is obtained for these materials.

 • Potters and pigments: preliminary technological assessment of pigment recipes of American majolica by synchrotron radiation micro-X-ray diffraction (Sr-mXRD)

   Iñañez, Javier G.; Madrid Fernandez, Marisol; Molera Marimon, Judit; Speakman, Robert J.; Pradell Cara, Trinitat
  Journal of archaeological science
  Date of publication: 2012-09-23
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Reactivity, aging and alteration of painting materials

   Pradell Cara, Trinitat
  Reunión Nacional de Microespectroescopía Infrarroja con Radiación Sincrotrón
  Presentation's date: 2012-03-19
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • The use of micro-XRD for the study of glaze color decorations

   Pradell Cara, Trinitat; Molina Giralt, Gloria; Molera Marimon, Judit; Pla, Joaquim; Labrador, A.
  SR2A 2012 - International Conference on Synchrotron Radiation in Art and Archaeology
  Presentation's date: 2012-06-08
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Comparative study of the materials present in the shades of green of the 15th Century paintings from the Crown of Aragon

   Salvado Cabre, Nativitat; Buti Papiol, Salvador; Sodini, Nicola; Pradell Cara, Trinitat
  International Conference on Synchrotron Radiation in Art and Archaeology
  Presentation's date: 2012-06-07
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • SR-XRD and SR-FTIR study of the alteration of silver foils in medieval paintings

   Salvado Cabre, Nativitat; Buti Papiol, Salvador; Labrador, A.; Cinque, Gianfelice; Emerich, Hermann; Pradell Cara, Trinitat
  Analytical and bioanalytical chemistry
  Date of publication: 2011
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Altarpieces and polychrome carved wood from the fifteenth century AD usually exhibit golden and silvery areas by the application of a very thin foil of metal. The metal foils were normally protected from the atmosphere by a varnish or resin which maybe either preserved or absent. Moreover, they were glued to the background surface by adhesive substances (egg yolk, drying oil or animal glue). The high proportion of the glueing substances often renders the development of reaction compounds. With time, silver alters blacken or simply disappear completely. In this paper, we study the alterations to metal foils from a selection of fifteenth century artworks showing different glueing agents, organic coatings and several degrees of conservation of the organic coatings and metal leafs. The submillimetric layered structure and the high variability and low amount of most of the compounds present in the different layers, as well as their differing nature (organic and inorganic) make the use of micron-sensitive highresolution techniques essential for their study. In particular, the high resolution, high brilliance and small footprint renders synchrotron radiation most adequate for their study. SR-XRD was performed to identify the reaction compounds formed in the different layers; μFTIR was used at to identify the silver protecting organic coatings, the metal foil glueing layers and the corresponding reaction compounds. The results obtained suggest that atmospheric corrosion is the dominant mechanism, and therefore that the degree of corrosion of the metal foils is mainly related to the conservation state of the protecting coatings.

 • First analysis of Syrian lustre pottery (11th-14th centuries AD)

   Pradell Cara, Trinitat; Tite, Michael S.; Molera Marimon, Judit
  European Meeting of Ancien Ceramics
  Presentation's date: 2011-09-29
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Brown decorations in 10th to 18th centuries Spanish tin glazed ceramics

   Molera Marimon, Judit; Labrador, A.; Coll, Jaume; Pradell Cara, Trinitat
  European Meeting of Ancien Ceramics
  Presentation's date: 2011-09-30
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • The role of microspectroscopy techniques in the study of historic artworks

   Salvado Cabre, Nativitat; Buti Papiol, Salvador; Pradell Cara, Trinitat
  Spectroscopy Europe
  Date of publication: 2010-11
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Color and golden shine of silver islamic luster

   Gutierrez, P. Carolina; Pradell Cara, Trinitat; Molera Marimon, Judit; Smith, Andrew D.; Climent Font, Aurelio; Tite ., M.S.
  Journal of the American Ceramic Society
  Date of publication: 2010-08
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Spectroscopy study of mural paintings from the Pyrenean Church of Saint Eulalia of Unha

   Clark, Robin J. H.; Hark, Richard R.; Salvado Cabre, Nativitat; Buti Papiol, Salvador; Pradell Cara, Trinitat
  Journal of raman spectroscopy
  Date of publication: 2010-11
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Synchrotron radiation micro-XRD in the study of glaze technology

   Pradell Cara, Trinitat; Molera Marimon, Judit; Salvado Cabre, Nativitat; Labrador, A.
  Applied physics A. Materials science and processing
  Date of publication: 2010-05
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Estudios técnicos de materiales refractarios del Noroeste argentino

   Pradell Cara, Trinitat; González, Luís; Gluzmán, Geraldine
  Date of publication: 2010-12-20
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Romita ware: technological characterization of a hybrid colonial ceramic

   Iñañez, J.G.; Buxeda, Jaume; Madrid-Fernández, M.; Molera Marimon, Judit; Pradell Cara, Trinitat; Speakman, R.J.
  International Symposium Archaeometry
  Presentation's date: 2010-05-10
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Influence of Cr- and Mo-short-range order in ductility and mechanical properties of amorphous steels: an EXAFS study.

   Serrano Gutierrez, Jorge; Bruna Escuer, Pere; Pineda Soler, Eloy; Crespo Artiaga, Daniel; Pradell Cara, Trinitat
  Participation in a competitive project

   Share

 • Identification of the reaction and weathering compounds formed in silver foils from 15th century gothic altarpieces

   Pradell Cara, Trinitat; Buti Papiol, Salvador; Salvado Cabre, Nativitat; Smith ., A.D.
  Participation in a competitive project

   Share

 • Speciation of the reaction compounds from samples of Gothic paintings with a micrometric layered paint structure

   Buti Papiol, Salvador; Pradell Cara, Trinitat; Salvado Cabre, Nativitat
  Participation in a competitive project

   Share

 • Reaction products in ancient paintings: metal carboxylates

   Pradell Cara, Trinitat; Salvado Cabre, Nativitat; Buti Papiol, Salvador
  Participation in a competitive project

   Share

 • Micro-XRD analysis of yellow and white glass opacifiers

   Pradell Cara, Trinitat; Molera Marimon, Judit; Labrador, A.
  Participation in a competitive project

   Share

 • Identification of reaction compounds in micrometric layers from gothic paintings using combined SR-XRD and SR-FTIR

   Salvado Cabre, Nativitat; Buti Papiol, Salvador; Nicholson, J; Emerich, H; Labrador, A; Pradell Cara, Trinitat
  Talanta
  Date of publication: 2009-07
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Synchrotron radiation X-ray diffraction ( -SR-XRD) and Fourier transform infrared spectroscopy ( -SRFTIR) are used in the non-destructive identification of reaction and aging compounds from micrometric ancient painting layers. The combination of the micrometer size and non-destructive nature of the techniques together with the high resolution and brilliance of the synchrotron radiation has proved to be a procedure most advantageous for the study of reaction, aging and degradation processes. Copper, lead and calcium carboxylates and oxalates are determined in the chromatic, preparation and alteration layers from 15th century egg tempera and oil paintings. Their nature and crystallinity have been assessed. Some hypothesis about the mechanisms of development of both carboxylates and oxalates are presented.

 • Cobalt nanocrystallites encapsulated in boron nitride shells

   Calderon Moreno, Jose Maria; Pradell Cara, Trinitat; Crespo Artiaga, Daniel; Popa, M; Narita, I; Oku, T
  Materials science and engineering B. Solid state materials for advanced tech
  Date of publication: 2009-05
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Structural study of conventional and bulk metallic glasses during annealing

   Pineda Soler, Eloy; Hidalgo, I; Bruna Escuer, Pere; Pradell Cara, Trinitat; Labrador, A.; Crespo Artiaga, Daniel
  Journal of alloys and compounds
  Date of publication: 2009-01
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Micro-XRD analysis of reaction compounds of oil an egg tempera

   Pradell Cara, Trinitat; Buti Papiol, Salvador; Salvado Cabre, Nativitat; Labrador, A.
  Participation in a competitive project

   Share

 • Micro-XRD analysis of Medieval glazes

   Pradell Cara, Trinitat; Molera Marimon, Judit; Buti Papiol, Salvador; Salvado Cabre, Nativitat
  Participation in a competitive project

   Share

 • Dynamical signatures of pressure induced polyamorphism in Ce55Al45 metallic glass

   Pineda Soler, Eloy; Pradell Cara, Trinitat; Serrano Gutierrez, Jorge
  Participation in a competitive project

   Share

 • MIRAS2009:2ª REUNIÓN NACIONAL DE MICROESPECTROSCOPIA INFRARROJA CON RADIACIÓN SINCOTRON

   Pradell Cara, Trinitat
  Participation in a competitive project

   Share

 • The use of combined synchrotron radiation micro FT-IR and XRD for the characterization of Romanesque wall paintings

   Salvado Cabre, Nativitat; Buti Papiol, Salvador; Pantos, E; Bahrami, F; Labrador, A; Pradell Cara, Trinitat
  Applied physics A. Materials science and processing
  Date of publication: 2008-01
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Temperature resolved reproduction of Medieval luster

   Pradell Cara, Trinitat; Molera Marimon, Judit; Pantos, E; Smith, A D; Martin, C M; Labrador, A
  Applied physics A. Materials science and processing
  Date of publication: 2008-01
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • The invention of lustre: Iraq 9th and 10th centuries AD

   Pradell Cara, Trinitat; Molera Marimon, Judit; Smith, A D; Tite, Michael S.
  Journal of archaeological science
  Date of publication: 2008-03
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Discovery, production and use of tin-based opacifiers in ancient glass, enamels and glazes: a reassessment

   Tite, Michael S.; Pradell Cara, Trinitat; Shortland, A
  Archaeometry
  Date of publication: 2008-02
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Study of crystallization process of Fe65Nb10B25 and Fe70Nb10B20 glassy metals

   Torrens-Serra, J; Bruna Escuer, Pere; Rodrguez-Viejo, J; Pradell Cara, Trinitat; Clavaguera-Mora, T Pradell & M T
  Reviews on advanced materials science
  Date of publication: 2008-05
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Early Islamic lustre from Egypt, Syria and Iran (10th to 13th century AD)

   Pradell Cara, Trinitat; Molera Marimon, Judit; Smith, A D; Tite, Michael S.
  Journal of archaeological science
  Date of publication: 2008-07
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Microstructure description from the differential Avrami formulation

   Crespo Artiaga, Daniel; Bruna Escuer, Pere; Pineda Soler, Eloy; Pradell Cara, Trinitat
  Reviews on advanced materials science
  Date of publication: 2008-05
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Mare de Déu dels Consellers, de Lluís Dalmau. Una nova tècnica per a una obra singular

   Salvado Cabre, Nativitat; Buti Papiol, Salvador; Francesc, Ruiz; Hermann, Emerich; Pradell Cara, Trinitat
  Butlletí del Museu Nacional d'Art de Catalunya
  Date of publication: 2008-12
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Technology of Islamic lustre

   Pradell Cara, Trinitat; Molera Marimon, Judit; Smith ., A.D.; Climent Font, Aurelio; Tite ., M.S.
  Journal of cultural heritage
  Date of publication: 2008-12
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Replications of the lustre layers have been produced using laboratory-controlled conditions, based on a 13th century AD lustre recipe. The characteristics of the lustre layers obtained by using different paint and glaze compositions, thermal paths and atmospheres are summarised. The key parameters needed to reproduce the colours, composition and metallic optical response shown by medieval lustres are given. Analysis of the microstructural, chemical and optical characteristics of the reproductions gives a deep insight into the conditions needed for the production of lustre layers with different colours and shines. The necessary changes and improvements in the lustre process from the beginning of the lustre production (Iraq 9th and 10th centuries AD), through the Fatimid (Egypt 11th and 12th centuries AD) and later Syrian and Persian (late 12th and 13th centuries AD) productions are reviewed.

 • Structural evolution of metallic glasses during annealing through in-situ Synchrotron X-ray diffraction

   Pineda Soler, Eloy; Boneu, F; Bruna Escuer, Pere; Pradell Cara, Trinitat; Labrador, A; Crespo Artiaga, Daniel
  Journal of non-crystalline solids
  Date of publication: 2008-05
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Chapter 1. Lead frits in Islamic and Hispano Moresque glazed productions

   Molera Marimon, Judit; Pradell Cara, Trinitat; Salvado Cabre, Nativitat; Vendrell, M
  Date of publication: 2008-01
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Grup de Física i Enginyeria de Materials

   Pradell Cara, Trinitat; Rodríguez Viejo, Javier; Bruna Escuer, Pere
  Participation in a competitive project

   Share