Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 76 results
 • Spatial growth of Mycobacterium tuberculosis in lungs: the bubble model

   Prats Soler, Clara; Valls Ribas, Joaquim; Vilaplana, Cristina; Marzo, Elena; Cardona Iglesias, Pere Joan; Lopez Codina, Daniel
  International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology
  p. 513-
  Presentation's date: 2013-10-03
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A proposal for automatic diagnosis of malaria

   Oliveira, Allisson D.; Cabral, Giordano; Lopez Codina, Daniel; Firmo, Caetano; Zarzuela Serrat, F; Albuquerque, Jones O.
  International World Wide Web Conference
  p. 681-682
  Presentation's date: 2013-05
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper presents a methodology for automatic diagnosis of malaria using computer vision techniques combined with artificial intelligence. We had obtained an accuracy rate of 74% in the detection system.

 • A two-compartment system allows lymphatic tissues to control M. tuberculosis infection in the peripheral organs

   Vilaplana Massaguer, Cristina; Prats Soler, Clara; Marzo, Elena; Barril Basil, Carles; Llopis Fuste, Isaac; Díaz, Julio; Valls Ribas, Joaquim; Lopez Codina, Daniel; Cardona Iglesias, Pere Joan
  European Congress of Immunology
  Presentation's date: 2012-09-07
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A biphasic model for fitting optical density measurements to bacterial cell counts and its application on the instantaneous growth rate evaluation

   Ye, Wei Hong; Prats Soler, Clara; Bover-Cid, Sara; Garriga, Margarita; Lopez Codina, Daniel
  International ICFMH Symposium (Food Micro)
  p. 612
  Presentation's date: 2012-09-04
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Agent-based Models in malaria elimination strategy design

   Ferrer Savall, Jordi; Prats Soler, Clara; Lopez Codina, Daniel; Valls Ribas, Joaquim
  European Meeting on Cybernetics and Systems Research
  Presentation's date: 2012-04
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Mart XXI o de com anar de la secundària a la universitat passant per Mart

   Almansa Lagunas, Clara; Blay Carreras, Estel; Casas Carbonell, Montserrat; Delgado Muñoz, Luis; Gutierrez Cabello, Jorge Luis; Jove Casulleras, Roger; Lopez Codina, Daniel; López Rubio, Juan; Loren Aguilar, Pablo; Marando, Graciela; Monfort Peligero, Lluís; Nebra, Norbert; Pera, Francesc; Portell Canal, Xavier; Ramírez Alcantara, Jorge; Sagardoy, Juli; Sánchez, Álex
  Date: 2011-11-22
  Report

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • New insights on the virulence determination of M. tuberculosis clinical strains by applying different "in vitro" and "in vivo" strategies

   Cáceres, Neus; Llopis Fuste, Isaac; Marzo, Elena; Vilaplana, Cristina; Díaz Muñoz, Jorge Gerardo; Alonso, María; García de Viedma, Darío; Alonso, Henar; Samper, Sofia; Prats Soler, Clara; Lopez Codina, Daniel; Cardona, Joan Pere
  International Conference on the Pathogenesis of Mycobacterial Infections
  p. 97
  Presentation's date: 2011-07-01
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Método de valoración de virulencia de cepas de Mycobacterium tuberculosis complex y uso de los agregados bacilares de cepas de Mycobacterium tuberculosis complex en cultivo líquido para dicha valoración

   Prats Soler, Clara; Llopis Fuste, Isaac; Lopez Codina, Daniel; Caceres Casademunt, Neus; Cardona Iglesias, Pere Joan; Vilaplana Massaguer, Cristina
  Date of request: 2011-06-22
  Invention patent

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Método de valoración de virulencia de cepas de Mycobacterium tuberculosis complex y uso de los agregados bacilares de cepas de Mycobacterium tuberculosis complex en cultivo líquido para dicha valoración.

  Tras constatar que la mayor capacidad virulenta de cepas de Mycobacterium tuberculosis se relacionaba con el tamaño de las agrupaciones bacilares contenidas en el cultivo bacilar, el método propone valorar dicha virulencia a partir de la determinación de la distribución de tamaños de los agregados bacilares de cada cepa analizada a partir de muestras obtenidas tras su crecimiento en un medio líquido hasta la fase tardía del crecimiento logarítmico.

 • Modelización basada en el individuo (IBM) perspectiva multidisclipinar en microbiologia aplicada: alimentos, medioambiente y salud

   Prats Soler, Clara; Valls Ribas, Joaquim; Carbo Moliner, Rosa; Ginovart Gisbert, Marta; Giro Roca, Antoni; Gras Moreu, Anna Maria; Portell Canal, Xavier; Ferrer Savall, Jordi; Silbert, Moises; Lopez Codina, Daniel
  Competitive project

   Share

 • Premi a la millor tesi doctoral en Ciencies 2010

   Ferrer Savall, Jordi; Lopez Codina, Daniel; Valls Ribas, Joaquim
  Award or recognition

  View View Open in new window  Share

 • Contribution of individual-based models in malaria elimination strategy design

   Ferrer Savall, Jordi; Prats Soler, Clara; Lopez Codina, Daniel; Valls Ribas, Joaquim; Gargallo Viola, Domingo
  Parasite to prevention, advandes in understanding malaria
  p. 27
  DOI: 10.1186/1475-2875-9-S2-P9
  Presentation's date: 2010-10-20
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Analysis of the population structure of Plasmodium falciparum-infected erythrocytes  Open access

   Ferrer Savall, Jordi; Prats Soler, Clara; Lopez Codina, Daniel; Gargallo Viola, Domingo; Valls Ribas, Joaquim
  Current opinion in celular host-pathogen interactions
  p. 3
  Presentation's date: 2010-09-05
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Population-based and individual-based modelling of high hydrostatic pressure effect in Listeria monocytogenes on sliced dry-cured ham  Open access

   Prats Soler, Clara; Bover Cid, Sara; Garriga, Margarita; Aymerich Calvet, Teresa; Ferrer Savall, Jordi; Lopez Codina, Daniel
  International ICFMH Symposium (Food Micro)
  p. 174
  Presentation's date: 2010-09-01
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Individual-based modeling of Plasmodium falciparum erythrocyte infection in in vitro cultures  Open access

   Ferrer Savall, Jordi
  Department of Physics and Nuclear Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La malària és encara avui en dia una malaltia que causa aproximadament un milió de morts a l'any a tot el món. La seva eradicació suposa un gran repte per a la humanitat i per a la comunitat científica, en particular. El cultiu in vitro del paràsit és essencial per al desenvolupament de nous medicaments. Els mètodes de cultiu actuals es basen en l'heurística i requereixen millores.En aquesta tesi es presenta una aproximació teòrica al procés d'infecció a eritròcits en cultius in vitro amb Plasmodium falciparum, un dels protozous paràsits causants de la malària. El treball està centrat en la construcció i avaluació de models d'una complexitat adequada per tractar els problemes específics detectats pels experts en l'àmbit, i inclou també la formulació d'algorismes de simulació i el disseny de protocols experimentals.Aquest tipus de treball requereix de la col·laboració multidisciplinària. La visió dels experts en malària es complementa amb la modelització i simulació, que permet la comprovació dels supòsits preestablerts, la comprensió de fenòmens observats i la millora dels mètodes de cultiu actuals. Així doncs, cal establir i desenvolupar eines que permetin crear, analitzar i compartir models amb grups que estudien la malària des d'altres perspectives. En aquesta tesi, s'ha optat per la modelització basada en l'individu (IbM) i orientada a la reproducció de múltiples patrons (PoM). El model s'ha formulat seguint l'ODD, un protocol estàndard en el camp de l'ecologia teòrica, que s'ha adaptat a la representació de comunitats microbianes.Els models basats en l'individu (IbMs) defineixen un conjunt de normes que regeixen el comportament de cada cèl·lula i les seves interaccions amb les altres cèl·lules i amb el seu entorn immediat. A partir d'aquestes regles, i tenint en compte una certa diversitat dins de la població i un cert grau d'aleatorietat en els processos individuals, els IbMs mostren explícitament el comportament emergent del sistema en conjunt. Complementàriament, s'han aplicat conceptes propis de la termodinàmica per tal d'entendrel'aparició de patrons macroscòpics a partir de l'estructura de la població (per exemple de la distribució de les fases d'infecció entre els glòbuls vermells infectats).Aquesta recerca ha comportat la la creació i aplicació del model i simulador INDISIM-RBC, que ha demostrat ser una bona eina per millorar la comprensió dels cultius estudiats. Es tracta d'un model mecanicista, basat en l'individu, que reprodueix quantitativament els patrons observats en cultius reals a diferents nivells de descripció, i que en prediu el comportament sota determinades condicions.Hem demostrat que INDISIM-RBC pot ser emprat per a estudiar en detall alguns aspectes del cultiu del paràsit causant de la malària que calia aclarir. Permet realitzar experiments virtuals i així impulsar noves línies de recerca i explorar noves tècniques de cultiu. En particular, INDISIM-RBC s'ha utilitzat per millorar els protocols experimentals actuals del cultius estàtics, definint la geometria òptima de l'hematòcrit i els protocols de subcultiu més adequats per als cultius continus.El treball realitzat en malària s'ha comparat amb la investigació duta a terme pel grup de recerca em relació amb d'altres comunitats microbianes. D'aquesta manera, podem estudiar les propietats emergents dels sistemes microbians en general en relació als efectes de la individualitat de la cèl·lula, la diversitat de les poblacions, l'heterogeneïtat en el medi, o el caràcter local de les interaccions, entre d'altres. Aquesta visió general proporciona eines conceptuals que poden ser emprades per refinar l'anàlisi dels processos d'infecció sota estudi.

  Malaria is still a major burden that causes approximately one million deaths annually worldwide. Its eradication supposes a great challenge to the humanity and to the scientific community, in particular. In vitro cultivation of the parasite is essential for the development of new drugs. Current culture methods are based on heuristics and demand for specific improvements.The present thesis is a theoretical approach to in vitro cultivation of the protozoan parasite Plasmodium falciparum infecting human red blood cells. It mainly focuses on the process of building a model of appropriate complexity to deal with the specific demands above mentioned, but it also includes the formulation and implementation of algorithms, and the design and execution of experimental trials.This kind of work requires multidisciplinary collaboration: the insight of the experts in malaria research is complemented with modeling and simulation, which allows for checking settled assumptions, increasing the understanding on the system and improving the current culturing methods.The use of tools for building, analyzing and sharing models is an imperative to this end. In this thesis, Pattern-oriented Modeling (PoM) has been adopted as the most appropriate way for raising of models and the ODD protocol (Objectives, Design Concepts and Details) has been proposed as the standard tool for communicating them.Individual-based Modeling (IbM) has been used to tackle malaria culture systems. IbMs define a set of rules governing each cell, its interactions with others and with its immediate surroundings. From this set of rules, and taking into account diversity within the population and a certain degree of randomness in the individual processes, IbMs explicitly show the emerging behavior of the system as a whole. Methods from statistical thermodynamics have been applied to understand the emergence of macroscopic patterns from the population structure (e.g. distribution of infection stages among infected red blood cells).The research resulted in the development of the model and simulator INDISIM-RBC, which has proved to be a good tool to improve understanding of the cultures under study. It is a mechanistically rich individual-based model and it quantitatively reproduces and predicts several patterns observed in real cultures at different levels of description.We demonstrated that INDISIM-RBC can be used to study in detail several aspects of malaria cultivation that remained unclear, as well as to perform virtual experiments. Consequently, it can be used to open novel lines of research and to examine potential experimental techniques. INDISIM-RBC has also been used to improve the current experimental culturing protocols in static cultivation by obtaining the optimal geometry of the hematocrit layer and subcultivation periods in the continuous cultures.This study on malaria has been compared to the research carried out by the group regarding other microbial communities. Thereby studying general emerging properties of microbial systems in general, with regard to the effect of cell individuality, heterogeneity and diversity, the local nature of interactions; and biological and spatial complexity. In doing so, the acquired holistic view has been used to develop tools that allow for a better characterization and study of the infection process, in particular.

 • Microbiología predictiva: una herramienta imprescindible en seguridad alimentaria  Open access

   Prats Soler, Clara; Ferrer Savall, Jordi; Lopez Codina, Daniel
  Reunión Científica Hispano-Marroquí sobre Seguridad Alimentaria
  p. 34-35
  Presentation's date: 2009-10-20
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Optimization methods for individual-based model parameter estimation in predictive microbiology

   Prats Soler, Clara; Bernaerts, K.; Standaert, A.; Ferrer Savall, Jordi; Lopez Codina, Daniel; Van Impe, J.
  Vienna Conference on Mathematical Modelling
  p. 2635-2638
  Presentation's date: 2009
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In the framework of microbiology, Individual-based Models are discrete models in which the main entities are microbes. Their use in simulations as ‘virtual experiments’ to predict the evolution of populations under specific conditions requires accurate setting of the parameters involved. We adapted and tested two optimization methods for Individual-based Model parameter estimation: the Nelder-Mead Threshold Accepting (NMTA) and the NEWUOA. These methods presented no convergence problems, and the best results in terms of time expenditure were derived with the latter.

 • Access to the full text
  BAETULO XXI, o de com arribar a Mart des de la secundària  Open access

   Ayza, Assumpta; Berenguer Sau, Jordi; Carnerero Lopez, Sheila; Crespo Artiaga, Daniel; Lopez Codina, Daniel; López Rubio, Juan; Loren Aguilar, Pablo; Melo Vera, Maria Jesús; Monfort Peligero, Lluís; Pijuan, Caterina; Portell Canal, Xavier; Ramírez Alcantara, Jorge; Serrano Porta, Lydia
  Congrés d'Enginyeria i Cultura Catalana
  Presentation's date: 2008-12-05
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Ciencia y tecnología para el desarrollo: una inversión necesaria  Open access

   Lopez Codina, Daniel; Ortega Roig, Xavier; Pérez Foguet, Agustí; Vendrell, Eva
  Congreso Nacional Universidad y Cooperación al Desarrollo
  p. 1-7
  Presentation's date: 2008-11-12
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Individual-based modelling of bacterial cultures in the study of the lag phase  Open access

   Prats Soler, Clara
  Department of Applied Physics, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La microbiologia predictiva és una de les parts més importants de la microbiologia dels aliments. En el creixement d'un cultiu bacterià es poden observar quatre fases: latència, exponencial, estacionària i mort. La fase de latència té un interès específic en microbiologia predictiva; al llarg de dècades ha estat abordada des de dues perspectives diferents: a nivell cel·lular i intracel·lular (escala microscòpica), i a nivell de població (escala macroscòpica). La primera estudia els processos que tenen lloc a l'interior dels bacteris durant la seva adaptació a les noves condicions del medi, com els canvis en l'expressió gènica i en el metabolisme. La segona descriu l'evolució de la població bacteriana per mitjà de models matemàtics continus i d'experiments que avaluen variables relacionades amb la densitat cel·lular. L'objectiu d'aquest treball és millorar la comprensió de la fase de latència dels cultius bacterians i dels fenòmens intrínsecs a la mateixa. Aquest objectiu s'ha abordat amb la metodologia Individual-based Modelling (IbM) amb el simulador INDISIM (INDividual DIScrete SIMulation), que ha calgut optimitzar. La IbM introdueix una perspectiva mecanicista a través de la modelització de les cèl·lules com a unitats bàsiques. Les simulacions IbM permeten estudiar el creixement d'entre 1 i 106 bacteris, així com els fenòmens que emergeixen de la interacció entre ells. Aquests fenòmens pertanyen al que anomenem escala mesoscòpica. Aquesta perspectiva és imprescindible per entendre l'efecte en la població dels processos d'adaptació individuals. Per tant, la metodologia IbM és un pont entre els individus i la població o, el que és el mateix, entre els models a escala microscòpica i a escala macroscòpica.En primer lloc hem estudiat dos dels diversos mecanismes que poden causar la fase de latència: inòculs amb massa mitjana petita, i canvis de medi.S'ha verificat també la relació de la durada de la latència amb variables com la temperatura o la grandària de l'inòcul. En aquest treball s'ha identificat la distribució de biomassa del cultiu com una variable cabdal per analitzar l'evolució del cultiu durant el cicle de creixement. S'han definit les funcions matemàtiques que anomenem distàncies per avaluar quantitativament l'evolució d'aquesta distribució.Hem abordat, també, la fase de latència des d'un punt de vista teòric. L'evolució de la velocitat de creixement al llarg del cicle ha permès distingir dues etapes en la fase de latència que anomenem inicial i de transició. L'etapa de transició s'ha descrit per mitjà d'un model matemàtic continu validat amb simulacions INDISIM. S'ha constatat que la fase de latència ha de ser vista com un procés dinàmic, i no com un simple període de temps descrit per un paràmetre. Les funcions distància també s'han utilitzat per avaluar les propietats del creixement balancejat.Alguns dels resultats de les simulacions amb INDISIM s'han corroborat experimentalment per mitjà de citometria de flux. S'ha comprovat, al llarg de les diverses fases del creixement, el comportament de la distribució de biomassa previst per simulació, així com l'evolució de les funcions distància. La coincidència entre els resultats experimentals i els de simulació no és trivial, ja que el sistema estudiat és molt complex. Per tant, aquests resultats permeten comprovar la bondat de la metodologia INDISIM.Finalment, hem avançat en l'optimització d'eines per parametritzar IbMs, un pas essencial per poder utilitzar les simulacions INDISIM de manera quantitativa. S'han adaptat i assajat els mètodes grid search, NMTA i NEWUOA. Aquest darrer mètode ha donat els millors resultats en termes de temps, mantenint una bona precisió en els valors òptims dels paràmetres. Per concloure, podem afirmar que INDISIM ha estat validat com una bona eina per abordar l'estudi dels estats transitoris com la fase de latència.

  Predictive food microbiology has become an important specific field in microbiology. Bacterial growth of a batch culture may show up to four phases: lag, exponential, stationary and death. The bacterial lag phase, which is of specific interest in the framework of predictive food microbiology, has generally been tackled with two generic approaches: at a cellular and intracellular level, which we call the microscopic scale, and at a population level, which we call the macroscopic scale. Studies at the microscopic level tackle the processes that take place inside the bacterium during its adaptation to the new conditions such as the changes in genetic expression and in metabolism. Studies at the macroscopic scale deal with the description of a population growth cycle by means of mathematical continuous modelling and experimental measurements of the variables related to cell density evolution.In this work we aimed to improve the understanding of the lag phase in bacterial cultures and the intrinsic phenomena behind it. This has been carried out from the perspective of Individual-based Modelling (IbM) with the simulator INDISIM (INDividual DIScrete SIMulation), which has been specifically improved for this purpose. IbM introduces a mechanistic approach by modelling the cell as an individual unit. IbM simulations deal with 1 to 106 cells, and allow specific study of the phenomena that emerge from the interaction among cells. These phenomena belong to the mesoscopic level.Mesoscopic approaches are essential if we are to understand the effects of cellular adaptations at an individual level in the evolution of a population.Thus, they are a bridge between individuals and population, or, to put it another way, between models at a microscopic scale and models at a macroscopic scale.First, we studied separately two of the several mechanisms that may cause a lag phase: the lag caused by the initial low mean mass of the inoculum, and the lag caused by a change in the nutrient source. The relationship among lag duration and several variables such as temperature and inoculum size were also checked. This analysis allowed identification of the biomass distribution as a very important variable to follow the evolution of the culture during the growth cycle. A mathematical tool was defined in order to assess its evolution during the different phases of growth: the distance functions.A theoretical approach to the culture lag phase through the dynamics of the growth rate allowed us to split this phase into two stages: initial and transition. A continuous mathematical model was built in order to shape the transition stage, and it was checked with INDISIM simulations. It was seen that the lag phase must be defined as a dynamic process rather than as a simple period of time. The distance functions were also used to discuss the balanced growth conditions.Some of the reported INDISIM simulation results were subjected to experimental corroboration by means of flow cytometry, which allow the assessment of size distributions of a culture through time. The dynamics of biomass distribution given by INDISIM simulations were checked, as well as the distance function evolution during the different phases of growth. The coincidence between simulations and experiments is not trivial: the system under study is complex; therefore, the coincidence in the dynamics of the different modelled parameters is a validation of both the model and the simulation methodology.Finally, we have made progress in IbM parameter estimation methods, which is essential to improve quantitative processing of INDISIM simulations.Classic grid search, NMTA and NEWUOA methods were adapted and tested, the latter providing better results with regard to time spent, which maintains satisfactory precision in the parameter estimation results.Above all, the validity of INDISIM as a useful tool to tackle transient processes such as the bacterial lag phase has been amply demonstrated.

 • Individual-based modelling and flow cytometry: two suitable tools for predictive microbiology

   Prats Soler, Clara; Ferrer Savall, Jordi; Lopez Codina, Daniel; Vives-Rego, J
  International Conference on Simulation and Modelling in the Food and Bio-Industry
  p. 91-95
  Presentation's date: 2008
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Mathematical modelling methodologies in predictive food microbiology: a SWOT analysis

   Ferrer Savall, Jordi; Prats Soler, Clara; Lopez Codina, Daniel; Vives-Rego, J
  International ICFMH Symposium
  p. 78
  Presentation's date: 2008
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • INDISIM, an Individual-based Model to simulate microbial cultures

   Ferrer Savall, Jordi; Prats Soler, Clara; Lopez Codina, Daniel
  Annual conference of agent-based modelers, platform developers and users
  p. 1
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Individual based Modelling (IbM) de sistemas microbiológicos para el desarrollo sostenible: medio ambiente, seguridad alimentaria y salud

   Giro Roca, Antoni; Prats Soler, Clara; Lopez Codina, Daniel; Silbert, Moises; Valls Ribas, Joaquim; Gras Moreu, Anna Maria; Ginovart Gisbert, Marta; Portell Canal, Xavier; Ferrer Savall, Jordi
  Competitive project

   Share

 • Âfrica, Universitat Politècnica de Catalunya i cooperació al desenvolupament: 15 anys d'aprenentatge  Open access

   Lopez Codina, Daniel; Ortega Roig, Xavier; Pérez Foguet, Agustí; Vendrell, Eva
  Congrés UPC Sostenible 2015
  p. 225-229
  Presentation's date: 2007-07-12
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  En aquest document es pretén revisar una part del treball realitzat pel CCD. En concret, s’analitzen les accions desenvolupades a l’Àfrica que, si bé comencen a integrar un bagatge considerable, encara tenen un pes menor en el conjunt d’iniciatives de cooperació impulsades des del CCD.

 • IbM: An essential tool for microbiology

   Ferrer Savall, Jordi; Prats Soler, Clara; Lopez Codina, Daniel
  International Conference of Biological Physics
  p. 91
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Evolution of biomass distribution during bacterial lag phase through flow cytometry, particle analysis and Individual-based Modelling

   Prats Soler, Clara; Ferrer Savall, Jordi; Flix, B; Giro Roca, Antoni; Lopez Codina, Daniel; Vives-Rego, J
  International Conference Predictive Modelling in Foods
  p. 301-304
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Spatial properties in Individual- based modelling of microbial systems. Study of the composting process.

   Prats Soler, Clara; Ferrer Savall, Jordi; Giro Roca, Antoni; Lopez Codina, Daniel; Valls Ribas, Joaquim
  Date of publication: 2006-10
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A mathematical analysis of the stages in bacterial lag phase

   Prats Soler, Clara; Giro Roca, Antoni; Lopez Codina, Daniel; Ferrer Savall, Jordi; Valls Ribas, Joaquim; Vives-Rego, Josep
  International ICFMH Symposium
  Presentation's date: 2006-08-30
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A physical interpretation of the microbial growth rate temperature dependence

   Prats Soler, Clara; Ferrer Savall, Jordi; Giro Roca, Antoni; Lopez Codina, Daniel; Valls Ribas, Joaquim
  Sitges Conference on Statistical Mechanics
  p. 161-163
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A mathematical analysis of the stages in bacterial lag phase

   Prats Soler, Clara; Giro Roca, Antoni; Lopez Codina, Daniel; Ferrer Savall, Jordi; Valls Ribas, Joaquim; Vives-Rego, Josep
  International ICFMH Symposium
  p. 550
  Presentation's date: 2006
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Spatial properties in individual based modelling of microbiological systems. Study of the composting process

   Prats Soler, Clara; Lopez Codina, Daniel; Giro Roca, Antoni; Ferrer Savall, Jordi
  International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology
  Presentation's date: 2005-03-15
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Individual based modelling and simulation of plasmodium falciparum infected erythrocytes in vitro cultures

   Ferrer Savall, Jordi; Herreros, E; Valls Ribas, Joaquim; Prats Soler, Clara; Lopez Codina, Daniel; Gargallo-Viola, D
  Annual Meeting of the American Society of Tropical Medicine and Hygiene (ASTMH)
  p. 113-114
  Presentation's date: 2005
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Individual based modelling of plasmodium falciparum in vitro cultures

   Ferrer Savall, Jordi; Lopez Codina, Daniel; Prats Soler, Clara; Valls Ribas, Joaquim
  International Congress For Tropical Medecine And Malaria
  p. 237
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Spatial properties in individual based simulations of microbiological systems, study of the composting process

   Prats Soler, Clara; Ferrer Savall, Jordi; Giro Roca, Antoni; Lopez Codina, Daniel; Valls Ribas, Joaquim
  International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology
  p. 461-465
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • CGL2004-01144 Modelización y Simulación (IbM) de Sistemas Microbiológicos. Aplicaciones: Industrias agroalimentarias y medio ambiente.

   Giro Roca, Antoni; Prats Soler, Clara; Silbert, Moises; Lopez Codina, Daniel; Valls Ribas, Joaquim; Ginovart Gisbert, Marta; Gras Moreu, Anna Maria; Ferrer Savall, Jordi
  Competitive project

   Share

 • Individual based modelling of bacterial cultures. A lag phase study

   Prats Soler, Clara; Giro Roca, Antoni; Lopez Codina, Daniel; Valls Ribas, Joaquim
  International Conference on Biological Physics
  Presentation's date: 2004-08-24
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Individual based modelling of bacterial cultures. A lag phase study

   Prats Soler, Clara; Giro Roca, Antoni; Lopez Codina, Daniel; Valls Ribas, Joaquim
  International Conference on Biological Physics
  p. 84
  Presentation's date: 2004
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • An Individual-based Model to study Growth Inhibitors of yeast cells In batch Cultures

   Giro Roca, Antoni; Ginovart Gisbert, Marta; Lopez Codina, Daniel; Silbert, Moises
  International Conference on Biological Physics
  p. 82
  Presentation's date: 2004
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Flocculation in brewing yeasts: a computer simulation study

   Ginovart Gisbert, Marta; Lopez Codina, Daniel; Giro Roca, Antoni; Silbert, Moises
  4th International Conference on Predictive Modelling in foods
  p. 90-92
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Computer simulation of the Lag Phase

   Giro Roca, Antoni; Lopez Codina, Daniel; Valls Ribas, Joaquim; Ginovart Gisbert, Marta
  4th International Conference on Predictive Modelling in foods
  p. 221-223
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE COMPOSTAJE DE RESIDUOS ORGÁNICOS UTILIZANDO UNA PLANTA PILOTO MÓVIL

   Flotats Ripoll, Xavier; Ginovart Gisbert, Marta; Prats Soler, Clara; Lopez Codina, Daniel; Gras Moreu, Anna Maria
  Competitive project

   Share

 • Desenvolupament d'una metodologia fonamentada en la simulació discreta per a l'estudi de sistemes biològics d'interès tecnològic i científic

   Ginovart Gisbert, Marta
  Department of Physics and Nuclear Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window