Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 53 results
 • Optimización del diseño y manejo de sistemas de cultivo multitróficos en recirculación peces-macroalgas

   Reig Puig, Lourdes; Cremades Ugarte, Javier; Jimenez de Ridder, Patricia; Pintado Valverde, José; Masalo Llora, Ingrid; Oca Baradad, Joan
  Competitive project

   Share

 • Daily evolution of TAN liquid excretion rate in sea bass (Dicentrarchus labrax)

   Oca Baradad, Joan; Flo, V.; Masalo Llora, Ingrid
  Aquaculture Conference
  p. P2.081-
  Presentation's date: 2013-11-05
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Aquaculture production in areas with high seasonal temperature variations: Development of planning tools

   Oca Baradad, Joan; Portell Canal, Xavier; Reig Puig, Lourdes; Masalo Llora, Ingrid
  Aquaculture Conference
  p. P2.083-
  Presentation's date: 2013-11-05
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Influence of baffles and fish presence in the velocities distribution of a multivortex tank

   Masalo Llora, Ingrid; Oca Baradad, Joan
  Aquaculture Conference
  Presentation's date: 2013-11-06
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Analysis of resuspension and sedimentation processes of unaltered fish faeces using image analysis

   Masalo Llora, Ingrid; Oca Baradad, Joan
  Aquaculture Conference
  p. P3.034-
  Presentation's date: 2013-11-06
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Rotating flow cell formation in a multivortex tank  Open access

   Masalo Llora, Ingrid; Oca Baradad, Joan
  Global Aquaculture, Securing our future
  p. 687
  Presentation's date: 2012-09-04
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Starting-up nitrifying biofilters under different environmental conditions

   Carroza, Carlos; Masalo Llora, Ingrid; Oca Baradad, Joan
  Global Aquaculture, Securing our future
  p. 816
  Presentation's date: 2012-09-03
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Effect of start-up conditions on nitrification rates: Ammonia concentrations and salinity  Open access

   Masalo Llora, Ingrid; Oca Baradad, Joan
  International conference on Recirculating Aquaculture
  p. 216-218
  Presentation's date: 2012-08-25
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Cuestionarios Moodle como herramienta transversal de aprendizaje  Open access

   Masalo Llora, Ingrid; Kallas, Zein; Almirall Malivern, Antonio Rafael; Ornat Longarón, César; Achaerandio Puente, Maria Isabel
  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
  Presentation's date: 2012-07-05
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • J-09412

   Masalo Llora, Ingrid; Oca Baradad, Joan; Reig Puig, Lourdes
  Competitive project

   Share

 • Diseño de tanques en acuicultura intensiva. ipac Acuicultura

   Masalo Llora, Ingrid
  num. 64
  Collaboration in journals

   Share

 • Access to the full text
  Evaluación hidrodinámica de un tanque acuícola tipo multivórtice  Open access

   Masalo Llora, Ingrid; Oca Baradad, Joan
  Congreso Nacional de Acuicultura
  p. 84-85
  Presentation's date: 2011-11-23
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • XIII Congreso Nacional de Acuicultura

   Oca Baradad, Joan; Masalo Llora, Ingrid; Reig Puig, Lourdes
  Competitive project

   Share

 • XIII Congreso Nacional de Acuicultura

   Oca Baradad, Joan; Masalo Llora, Ingrid; Reig Puig, Lourdes
  Competitive project

   Share

 • XIII Congreso Nacional de Acuicultura

   Oca Baradad, Joan; Masalo Llora, Ingrid; Reig Puig, Lourdes
  Competitive project

   Share

 • Disseny d'estratègies conjuntes i aplicació de diferents eines d'un entorn d'aprenentatge virtual (Atenea-Moodle) en els ensenyaments de nous Graus de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB-UPC)  Open access

   Achaerandio Puente, Maria Isabel; Almirall Malivern, Antonio Rafael; Claramunt Blanes, Josep; Duarte Ortega, Sonia; Hernández Yañez, Eduard; Iranzo Iranzo, Francisco Jose; Llorens Calveras, Jordi; Masalo Llora, Ingrid; Ornat Longarón, César; Sanchez Fernandez, Pablo; Sorribas Royo, Francisco Javier; Ferreira, Mercedes
  Jornada d'Innovació Docent UPC
  Presentation's date: 2011-02-02
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Distribution of velocities in aquaculture circular tanks with rotating flow and evaluation of uniformity

   Masalo Llora, Ingrid; Oca Baradad, Joan
  Aquaculture Europe 2010. Seafarming tomorrow
  p. 914-915
  Presentation's date: 2010-10
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Diseño de estrategias conjuntas y aplicación de diferentes herramientas de un entorno de aprendizaje virtual (Moodle) en los estudios de Ingeniería Técnica Agrícola y nuevos grados de la ESAB  Open access

   Ornat Longarón, César; Almirall Malivern, Antonio Rafael; Llorens Calveras, Jordi; Masalo Llora, Ingrid; Achaerandio Puente, Maria Isabel
  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
  Presentation's date: 2010-06-30
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • 2010 Aquacultural Engineering Society Awards

   Masalo Llora, Ingrid; Guadayol, Oscar; Peters, Francesc; Oca Baradad, Joan
  Award or recognition

   Share

 • DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA ACUICOLA EN TIERRA PARA LA PRODUCCION MARINA INTENSIVA EN EL MEDITERRANEO

   Reig Puig, Lourdes; Masalo Llora, Ingrid; Duarte Ortega, Sonia; Sanchez Fernandez, Pablo; Almansa Lagunas, Clara; Oca Baradad, Joan
  Competitive project

   Share

 • Access to the full text
  La velocitat de l'aigua als tancs: un requeriment per al benestar que condiciona el disseny i la viabilitat de les instal.lacions  Open access

   Oca Baradad, Joan; Masalo Llora, Ingrid; Duarte Ortega, Sonia; Sanchez Fernandez, Pablo; Almansa Lagunas, Clara; Reig Puig, Lourdes
  II Simposi d'Aqüicultura de Catalunya: Investigació, desenvolupament i transferència en aqüicultura des de Catalunya a Europa
  p. 33
  Presentation's date: 2009-10-15
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Postprint (author’s final draft)

 • Access to the full text
  Metodologías para la definición de criterios de diseño de tanques para el cultivo de peces planos  Open access

   Oca Baradad, Joan; Masalo Llora, Ingrid; Duarte Ortega, Sonia; Almansa Lagunas, Clara; Reig Puig, Lourdes
  XII Congreso Nacional de Acuicultura
  p. 400-401
  Presentation's date: 2009-10-26
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Hidrodynamic characterisation of aquaculture tanks and design criteria for improving self-cleaning properters  Open access

   Masalo Llora, Ingrid
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El propòsit del treball es caracteritzar hidrodinàmicament els tancs més utilitzats en el sector aqüícola, i donar pautes de disseny per millorar-ne l'autoneteja, i optimitzar l'eficiència d'utilització tant de l'espai com de l'aigua. La tesis es presenta en forma de compendi d'articles. En els dos primers s'estudien les característiques hidrodinàmiques de diferents configuracions geomètriques i diferents dissenys d'entrada d'aigua. En els dos últims s'estudien els processos de sedimentació i resuspenció dels biosolids que es generen en els tanc aqüícoles, mesurant la turbulència necessària per la sedimentació i resuspenció, i posteriorment es varen comparar els valors obtinguts amb els de la turbulència generada per la pròpia activitat natatòria del peixos en els tancs de cultiu.L'estudi de les característiques hidrodinàmiques dels tancs, es va realitzar amb models a escala al laboratori, que es van evaluar mitjançant velocimetria de seguiment de partícules. La turbulència generada pels peixos al nedar es va estudiar mitjançant velocimetria acústica, utilitzat la mitja quadràtica de les velocitats (Root Mean Square RMS) com a paràmetre per quantificar la turbulència. Finalment, la turbulència necessària per la resuspenció de biosolids es va determinar amb una graella oscil·lant adaptada a les característiques dels biosolids aqüícoles (alt contingut orgànic, i alta cohesivitat); l'RMS també fou el paràmetre utilitzat per quantificar la turbulència necessària per la resuspenció de biosolids.Amb l'estudi de les característiques hidrodinàmiques dels models a escala, s'ha determinat que el patró de flux està fortament condicionat pel disseny de l'entrada d'aigua. S'ha observat que en les configuracions on l'aigua fluïa de d'un extrem del tanc a l'altre, el patró de flux era molt heterogeni amb presència freqüent de zones mortes i corrents de curt-circuit. Les velocitats aconseguides foren baixes. Es van aconseguir velocitats més altes i una major homogeneïtat quan es va introduïr l'aigua tangencialment a la paret del tanc per tal de crear cèl·lules de barreja. Les cèl·lules de barreja van presentar un flux típic de tancs circulars tot i la geometria rectangular dels tancs utilitzats. Es va definir el paràmetre coeficient de resistència de tanc (Ct), que ha demostrat ser vàlid per evaluar tancs tant circulars com rectangulars amb cèl·lules de barreja. Aquest coeficient ha estat útil per evaluar l'efecte de l'emplaçament de bafles i de les diferents ratios entre longitud i amplada de cèl·lula estudiades. S'ha comprovat que l'efecte dels bafles augmenta les velocitats a la sortida de l'aigua. L'augment d'aquestes velocitats permetrà eliminar els biosòlids del tanc i aconseguir una millor autoneteja.Referent a l'estudi de l'activitat natatòria dels peixos mitjançant velocimetria acústica, el mètode proposat ha permès determinar que la turbulència generada pels peixos al nedar augmenta amb la densitat, així com l'important efecte que té el fotoperíode en l'activitat natatòria dels llobarros.Per últim, la utilització de la graella oscil·lant per determinar el nivell de turbulència necessari per resuspendre els biosolids i el nivell necessari per mantenir-los a la columna d'aigua, ha permès determinar l'efecte del temps de consolidació en la turbulència necessària per la resuspenció. També s'ha observat que existeix histèresis quan després d'un procés de resuspenció, la turbulència es va disminuir per evaluar el procés de sedimentació. Finalment, s'han pogut determinar diferències en la turbulència necessària per la resuspenció quan es van evaluar biosolids procedents de diferents tancs, amb diferents densitats de cultiu i talla de peixos.

  El propósito del presente trabajo es caracterizar hidrodinámicamente los tanques más utilizados en acuicultura y dar pautas de diseño para mejorar su autolimpieza, y optimizar la eficiencia de utilización tanto del espacio como del agua. La tesis se presenta en forma de compendio de artículos. En los dos primeros se estudiaron las características hidrodinámicas de diferentes configuraciones geométricas y diferentes diseños de entrada de agua. En los dos últimos artículos se estudiaron los procesos de sedimentación y resuspensión de los biosólidos que se generan en los tanques acuícolas, midiendo la turbulencia necesaria tanto para la sedimentación como para la resuspensión, y se compararon los valores obtenidos con los de la turbulencia generada por la propia actividad natatoria de los peces en los tanques de cultivo.El estudio de las características hidrodinámicas de los tanques se realizó con modelos a escala en laboratorio, que se evaluaron mediante velocimetría de seguimiento de partículas. La turbulencia generada por los peces al nadar se estudió mediante velocimetría acústica, siendo la media cuadrática de las velocidades (Root Mean Square RMS) el parámetro utilizado para cuantificar la turbulencia. Finalmente, la turbulencia necesaria para la resuspensión de biosólidos se determinó mediante una parrilla oscilante adaptada a las características de dichos biosólidos (alto contenido orgánico y alta cohesividad); el RMS también fue el parámetro utilizado para cuantificar la turbulencia necesaria para la sedimentación y resuspensión de biosólidos.En el estudio de las características hidrodinámicas de los modelos a escala, se ha determinado que el patrón de flujo está fuertemente condicionado por el diseño de entrada del agua. Se ha observado que en las configuraciones en que el agua fluyó des de un extremo del tanque al otro, el patrón de flujo fue heterogéneo con presencia frecuente de zonas muertas y corrientes de corto circuito. Las velocidades alcanzadas fueron bajas. Se consiguieron velocidades más altas y una mayor homogeneidad cuando el agua se introdujo tangencialmente a la pared del tanque para crear células de mezcla. Las células de mezcla presentaron un flujo típico de tanques circulares a pesar de la geometría rectangular del tanque. Se definió el parámetro coeficiente de resistencia de tanque (Ct), que ha demostrado ser válido para evaluar tanques tanto circulares como rectangulares con células de mezcla. Dicho coeficiente ha sido útil para poder evaluar el efecto del emplazamiento de bafles y de las diferentes ratios entre longitud y ancho de célula estudiadas. Se ha comprobado que el efecto de los bafles aumenta las velocidades en la salida del agua. El aumento de estas velocidades permitirá eliminar los biosólidos del tanque y alcanzar una mejor autolimpieza.Referente al estudio de la actividad natatoria de los peces mediante velocimetría acústica, el método propuesto ha permitido determinar que la turbulencia generada por los peces al nadar aumenta con la densidad, así como el fuerte efecto que tiene el fotoperíodo en la actividad natatoria de las lubinas.Por último, el uso de la parrilla oscilante para determinar el nivel de turbulencia necesario para resuspender biosólidos y el nivel necesario para mantenerlos en la columna de agua, ha permitido determinar el efecto del tiempo de consolidación en la turbulencia necesaria para la resuspensión. También se ha observado la existencia de histéresis cuando después de un proceso de resuspensión, la turbulencia se disminuyó para evaluar el proceso de sedimentación. Finalmente, se han podido determinar diferencias en la turbulencia necesaria para la resuspensión cuando se evaluaron biosólidos procedentes de diferentes tanques, con diferentes densidades de cultivo y talla de peces.

  The purpose of this work is to characterise the hydrodynamics of the most commonly used aquaculture tanks and to define design criteria that will improve self-cleaning properties and optimise the use of space and water. The dissertation is submitted as a compilation of individual articles. Two of the articles focus on the hydrodynamic characteristics of various tank geometries with different water inlet designs. The remaining articles examine the turbulence required for sedimentation and resuspension of biosolids generated in aquaculture tanks. The turbulence values obtained are compared with the turbulence generated by fish swimming activity in aquaculture tanks.Hydrodynamic characteristics were studied in the laboratory by applying particle-tracking velocimetry techniques to scale models.The turbulence generated by fish swimming activity was studied using acoustic velocimetry techniques and quantified using the root mean square (RMS) of velocities. Finally, the turbulence needed to resuspend biosolids was determined using an oscillating grid adapted to the specific characteristics of the aquaculture biosolids (high organic content and high cohesiveness); RMS was also used to quantify the turbulence needed to resuspend biosolids.Analysis of the hydrodynamic characteristics of scale models revealed that the flow pattern is strongly affected by the water inlet design. The flow pattern was homogeneous in configurations in which water flowed along the tank from the upper to the lower end, and dead zones and bypass currents were frequently observed. Flow velocities were low. The homogeneous flow pattern and higher water velocities were observed when water was injected tangentially to create a rotating flow pattern. Rotating flow cells produced a circular flow pattern in rectangular tanks. We defined a tank resistance coefficient (Ct), which was found to be suitable for evaluating both circular and rectangular tanks with rotating flow patterns. The coefficient was used to assess the effect of baffles and various length/width cell ratios. We found that baffles increased the water velocity at the outlets, which is important in the removal of biosolids and for producing self-cleaning properties.Acoustic velocimetry was used to study fish swimming activity. We found that the turbulence generated by swimming activity increases with density and that the photoperiod has a strong effect on the swimming activity of sea bass.Finally, an oscillating grid was used to determine the turbulence needed to resuspend biosolids and the turbulence needed to keep them in the water column; these experiments illustrated the effect of consolidation time on the turbulence required for resuspension.Hysteresis was observed when turbulence was reduced to evaluate sedimentation following resuspension, and different levels of turbulence were required for resuspension in different tanks (with different densities and fish sizes).

 • Hidrodynamic characterisation of aquaculture tanks and design criteria for improving self-cleaning properters  Open access

   Masalo Llora, Ingrid
  DOI: B.9749-2009/978-84-691-9347-1
  Department of Agri-Food Engineering and Biotechnology, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El propòsit del treball es caracteritzar hidrodinàmicament els tancs més utilitzats en el sector aqüícola, i donar pautes de disseny per millorar-ne l'autoneteja, i optimitzar l'eficiència d'utilització tant de l'espai com de l'aigua. La tesis es presenta en forma de compendi d'articles. En els dos primers s'estudien les característiques hidrodinàmiques de diferents configuracions geomètriques i diferents dissenys d'entrada d'aigua. En els dos últims s'estudien els processos de sedimentació i resuspenció dels biosolids que es generen en els tanc aqüícoles, mesurant la turbulència necessària per la sedimentació i resuspenció, i posteriorment es varen comparar els valors obtinguts amb els de la turbulència generada per la pròpia activitat natatòria del peixos en els tancs de cultiu.L'estudi de les característiques hidrodinàmiques dels tancs, es va realitzar amb models a escala al laboratori, que es van evaluar mitjançant velocimetria de seguiment de partícules. La turbulència generada pels peixos al nedar es va estudiar mitjançant velocimetria acústica, utilitzat la mitja quadràtica de les velocitats (Root Mean Square RMS) com a paràmetre per quantificar la turbulència. Finalment, la turbulència necessària per la resuspenció de biosolids es va determinar amb una graella oscil·lant adaptada a les característiques dels biosolids aqüícoles (alt contingut orgànic, i alta cohesivitat); l'RMS també fou el paràmetre utilitzat per quantificar la turbulència necessària per la resuspenció de biosolids.Amb l'estudi de les característiques hidrodinàmiques dels models a escala, s'ha determinat que el patró de flux està fortament condicionat pel disseny de l'entrada d'aigua. S'ha observat que en les configuracions on l'aigua fluïa de d'un extrem del tanc a l'altre, el patró de flux era molt heterogeni amb presència freqüent de zones mortes i corrents de curt-circuit. Les velocitats aconseguides foren baixes. Es van aconseguir velocitats més altes i una major homogeneïtat quan es va introduïr l'aigua tangencialment a la paret del tanc per tal de crear cèl·lules de barreja. Les cèl·lules de barreja van presentar un flux típic de tancs circulars tot i la geometria rectangular dels tancs utilitzats. Es va definir el paràmetre coeficient de resistència de tanc (Ct), que ha demostrat ser vàlid per evaluar tancs tant circulars com rectangulars amb cèl·lules de barreja. Aquest coeficient ha estat útil per evaluar l'efecte de l'emplaçament de bafles i de les diferents ratios entre longitud i amplada de cèl·lula estudiades. S'ha comprovat que l'efecte dels bafles augmenta les velocitats a la sortida de l'aigua. L'augment d'aquestes velocitats permetrà eliminar els biosòlids del tanc i aconseguir una millor autoneteja.Referent a l'estudi de l'activitat natatòria dels peixos mitjançant velocimetria acústica, el mètode proposat ha permès determinar que la turbulència generada pels peixos al nedar augmenta amb la densitat, així com l'important efecte que té el fotoperíode en l'activitat natatòria dels llobarros.Per últim, la utilització de la graella oscil·lant per determinar el nivell de turbulència necessari per resuspendre els biosolids i el nivell necessari per mantenir-los a la columna d'aigua, ha permès determinar l'efecte del temps de consolidació en la turbulència necessària per la resuspenció. També s'ha observat que existeix histèresis quan després d'un procés de resuspenció, la turbulència es va disminuir per evaluar el procés de sedimentació. Finalment, s'han pogut determinar diferències en la turbulència necessària per la resuspenció quan es van evaluar biosolids procedents de diferents tancs, amb diferents densitats de cultiu i talla de peixos.

  El propósito del presente trabajo es caracterizar hidrodinámicamente los tanques más utilizados en acuicultura y dar pautas de diseño para mejorar su autolimpieza, y optimizar la eficiencia de utilización tanto del espacio como del agua. La tesis se presenta en forma de compendio de artículos. En los dos primeros se estudiaron las características hidrodinámicas de diferentes configuraciones geométricas y diferentes diseños de entrada de agua. En los dos últimos artículos se estudiaron los procesos de sedimentación y resuspensión de los biosólidos que se generan en los tanques acuícolas, midiendo la turbulencia necesaria tanto para la sedimentación como para la resuspensión, y se compararon los valores obtenidos con los de la turbulencia generada por la propia actividad natatoria de los peces en los tanques de cultivo.El estudio de las características hidrodinámicas de los tanques se realizó con modelos a escala en laboratorio, que se evaluaron mediante velocimetría de seguimiento de partículas. La turbulencia generada por los peces al nadar se estudió mediante velocimetría acústica, siendo la media cuadrática de las velocidades (Root Mean Square RMS) el parámetro utilizado para cuantificar la turbulencia. Finalmente, la turbulencia necesaria para la resuspensión de biosólidos se determinó mediante una parrilla oscilante adaptada a las características de dichos biosólidos (alto contenido orgánico y alta cohesividad); el RMS también fue el parámetro utilizado para cuantificar la turbulencia necesaria para la sedimentación y resuspensión de biosólidos.En el estudio de las características hidrodinámicas de los modelos a escala, se ha determinado que el patrón de flujo está fuertemente condicionado por el diseño de entrada del agua. Se ha observado que en las configuraciones en que el agua fluyó des de un extremo del tanque al otro, el patrón de flujo fue heterogéneo con presencia frecuente de zonas muertas y corrientes de corto circuito. Las velocidades alcanzadas fueron bajas. Se consiguieron velocidades más altas y una mayor homogeneidad cuando el agua se introdujo tangencialmente a la pared del tanque para crear células de mezcla. Las células de mezcla presentaron un flujo típico de tanques circulares a pesar de la geometría rectangular del tanque. Se definió el parámetro coeficiente de resistencia de tanque (Ct), que ha demostrado ser válido para evaluar tanques tanto circulares como rectangulares con células de mezcla. Dicho coeficiente ha sido útil para poder evaluar el efecto del emplazamiento de bafles y de las diferentes ratios entre longitud y ancho de célula estudiadas. Se ha comprobado que el efecto de los bafles aumenta las velocidades en la salida del agua. El aumento de estas velocidades permitirá eliminar los biosólidos del tanque y alcanzar una mejor autolimpieza.Referente al estudio de la actividad natatoria de los peces mediante velocimetría acústica, el método propuesto ha permitido determinar que la turbulencia generada por los peces al nadar aumenta con la densidad, así como el fuerte efecto que tiene el fotoperíodo en la actividad natatoria de las lubinas.Por último, el uso de la parrilla oscilante para determinar el nivel de turbulencia necesario para resuspender biosólidos y el nivel necesario para mantenerlos en la columna de agua, ha permitido determinar el efecto del tiempo de consolidación en la turbulencia necesaria para la resuspensión. También se ha observado la existencia de histéresis cuando después de un proceso de resuspensión, la turbulencia se disminuyó para evaluar el proceso de sedimentación. Finalmente, se han podido determinar diferencias en la turbulencia necesaria para la resuspensión cuando se evaluaron biosólidos procedentes de diferentes tanques, con diferentes densidades de cultivo y talla de peces.

  The purpose of this work is to characterise the hydrodynamics of the most commonly used aquaculture tanks and to define design criteria that will improve self-cleaning properties and optimise the use of space and water. The dissertation is submitted as a compilation of individual articles. Two of the articles focus on the hydrodynamic characteristics of various tank geometries with different water inlet designs. The remaining articles examine the turbulence required for sedimentation and resuspension of biosolids generated in aquaculture tanks. The turbulence values obtained are compared with the turbulence generated by fish swimming activity in aquaculture tanks.Hydrodynamic characteristics were studied in the laboratory by applying particle-tracking velocimetry techniques to scale models.The turbulence generated by fish swimming activity was studied using acoustic velocimetry techniques and quantified using the root mean square (RMS) of velocities. Finally, the turbulence needed to resuspend biosolids was determined using an oscillating grid adapted to the specific characteristics of the aquaculture biosolids (high organic content and high cohesiveness); RMS was also used to quantify the turbulence needed to resuspend biosolids.Analysis of the hydrodynamic characteristics of scale models revealed that the flow pattern is strongly affected by the water inlet design. The flow pattern was homogeneous in configurations in which water flowed along the tank from the upper to the lower end, and dead zones and bypass currents were frequently observed. Flow velocities were low. The homogeneous flow pattern and higher water velocities were observed when water was injected tangentially to create a rotating flow pattern. Rotating flow cells produced a circular flow pattern in rectangular tanks. We defined a tank resistance coefficient (Ct), which was found to be suitable for evaluating both circular and rectangular tanks with rotating flow patterns. The coefficient was used to assess the effect of baffles and various length/width cell ratios. We found that baffles increased the water velocity at the outlets, which is important in the removal of biosolids and for producing self-cleaning properties.Acoustic velocimetry was used to study fish swimming activity. We found that the turbulence generated by swimming activity increases with density and that the photoperiod has a strong effect on the swimming activity of sea bass.Finally, an oscillating grid was used to determine the turbulence needed to resuspend biosolids and the turbulence needed to keep them in the water column; these experiments illustrated the effect of consolidation time on the turbulence required for resuspension.Hysteresis was observed when turbulence was reduced to evaluate sedimentation following resuspension, and different levels of turbulence were required for resuspension in different tanks (with different densities and fish sizes).

 • Access to the full text
  Determinació de l'activitat natatòria del llobarro (Dicentrarchus labrax) mitjançant tècniques de velocimetria acústica d'alta freqüència (ADV)  Open access

   Masalo Llora, Ingrid; Reig Puig, Lourdes; Oca Baradad, Joan
  I Simposi d'aqüicultura de Catalunya "Investigació, desenvolupament i transferència en aqüicultura de Catalunya a Europa"
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Cuantificación de los procesos de resuspensión y sedimentación de biosólidos acuícolas

   Masalo Llora, Ingrid; Reig Puig, Lourdes; Oca Baradad, Joan
  International Workshop on Anaerobic Digestion of Slaughterhouse Waste
  p. 135-139
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Spatial fish distribution (Danio rerio) in a rectangular tank with different water inlet characteristics

   Duarte Ortega, Sonia; Reig Puig, Lourdes; Masalo Llora, Ingrid; Oca Baradad, Joan
  V Jornada de Doctorat. Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia
  p. 15-19
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Use of the tank resistance coefficient to evaluate modifications of water inlet devices in rotating flowtanks

   Masalo Llora, Ingrid; Oca Baradad, Joan
  Aquaculture Europe 2007
  p. 395-396
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Study of consecutive resuspension and sedimentation processes in aquacultural biosolids using an oscillating grid

   Masalo Llora, Ingrid; Reig Puig, Lourdes; Oca Baradad, Joan
  Aquaculture Europe 2007
  p. 349-350
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Influencia de la presencia de peces planos en las características hidrodinámicas de tanques rectangulares

   Masalo Llora, Ingrid; Reig Puig, Lourdes; Oca Baradad, Joan
  IV Jornada de Doctorat. Programa Biotecnologia Agroalimentària i Sostenibilitat
  p. 47-51
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Biosolids resuspension in aquaculture tank is affected by disaggregation and consolidation time

   Masalo Llora, Ingrid; Guadayol, O; Peters, F; Oca Baradad, Joan
  World Aquaculture 2006 "Highest quality for the consumer"
  p. 586
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A hyperintensive fish farming concept of lasting competitiveness and superior production (RACEWAYS) - CRAFT-016869

   Reig Puig, Lourdes; Oca Baradad, Joan; Masalo Llora, Ingrid; Duarte Ortega, Sonia
  Competitive project

   Share

 • Técnicas cualitativas y cuantitativas para determinar la resuspensión de biosólidos en una parrilla oscilante

   Masalo Llora, Ingrid; Oca Baradad, Joan
  III Jornada de Doctorat. Biotecnologia Agroalimentària i Sostenibilitat
  p. 35-38
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Estudi dels processos de resuspensió i sedimentació de biosòlids procedents de l'aqüicultura mitjançant la utilització d'una graella oscil.lant

   Masalo Llora, Ingrid; Reig Puig, Lourdes; Duarte Ortega, Sonia; Oca Baradad, Joan
  I Jornada de Recerca a l'ESAB. Tractament biològic de residus orgànics i la seva valorització
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Diseño de instalaciones acuicolas para el bienestar animal y la sostenibilidad ambiental (DIABASA)

   Reig Puig, Lourdes; Oca Baradad, Joan; Masalo Llora, Ingrid; Duarte Ortega, Sonia; Iranzo Iranzo, Francisco Jose
  Competitive project

   Share

 • Acustic doppler velocimetry allows determining daily swimming activity of sea bass (dicentrarchus labrax, I)

   Oca Baradad, Joan; Masalo Llora, Ingrid; Reig Puig, Lourdes
  World Aquaculture 2005: International peace and development through aquaculture
  p. 460
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Actividad natatoria de los peces y resuspensión de biosólidos en tanques de cultivo

   Masalo Llora, Ingrid; Oca Baradad, Joan
  II Jornada de Doctorado "Biotecnología Agroalimentaria y Sostenibilidad"
  p. 7-10
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Study of sedimentation dynamics of fish faeces using an oscillating grid

   Masalo Llora, Ingrid; Reig Puig, Lourdes; Oca Baradad, Joan
  Aquaculture Europe 2005:Optimising the future
  p. 323-325
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Measurement of fish activity using Acoustic Doppler velocimetry techniques

   Masalo Llora, Ingrid; Revuelta, M; Ginovart Gisbert, Marta; Oca Baradad, Joan
  Aquaculture Europe 2004. Biotechnologies for quality
  p. 540-541
  Presentation's date: 2004
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Utilización de un Velocímetro Acústico de Alta Frecuencia para el estudio de la actividad natatoria en peces

   Masalo Llora, Ingrid; Oca Baradad, Joan
  I Jornada de Doctorado. Biotecnologia Agroalimentària i Sostenibilitat
  p. 35-36
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Analysis of residence time distribution (RTD) in aquacultural tanks, and correspondence with the flow pattern characterized using particle tracking velocimetry (PTV) techniques

   Masalo Llora, Ingrid; Oca Baradad, Joan
  Aquaculture Europe 2004. Biotechnologies for quality
  p. 538-539
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Análisis de la Distribución de Tiempos de Residencia (RTD) en tanques para acuicultura, y correspondencia con el análisis realizado mediante técnicas de Velocimetría de Seguimiento de Partículas (PTV)

   Masalo Llora, Ingrid; Oca Baradad, Joan
  I Jornada de Doctorado. Biotecnologia Agroalimentària i Sostenibilitat
  p. 37-39
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Flow pattern analysis of rectangular aquaculture tanks using particle tracking velocimetry techniques

   Oca Baradad, Joan; Masalo Llora, Ingrid; Reig Puig, Lourdes
  World Aquaculture Congress 2003 (WAS)
  p. 527
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Comparative analysis of flow pattern in aquaculture rectangular tanks with different water inlet characteristics  Open access

   Oca Baradad, Joan; Masalo Llora, Ingrid; Reig Puig, Lourdes
  Aquacultural engineering
  Vol. 31, p. 221-236
  DOI: doi:10.1016/j.aquaeng.2004.04.002
  Date of publication: 2004-09
  Journal article

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Design criteria for rotating flow cells in rectangular aquaculture tanks  Open access

   Masalo Llora, Ingrid; Oca Baradad, Joan
  Aquacultural engineering
  Vol. 36, num. 1, p. 36-44
  DOI: doi:10.1016/j.aquaeng.2006.06.001
  Date of publication: 2007-01
  Journal article

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Analysis of sedimentation and resuspension processes of aquaculture biosolids using an oscillating grid  awarded activity

   Masalo Llora, Ingrid; Guadayol, Oscar; Peters, Francesc; Oca Baradad, Joan
  Aquacultural engineering
  Vol. 2, num. 38, p. 135-144
  DOI: 10.1016/j.aquaeng.2008.01.004
  Date of publication: 2008-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Sedimentation and resuspension processes of aquaculture biosolids (non-ingested feed and faeces) are analysed using vertically oscillating grids as a source of turbulence in fluid tanks. An oscillating grid system consists of a container in which a grid is stirred vertically generating a well-known turbulent field that is function of amplitude and frequency of oscillation, distance between grid and measurement point, and mesh spacing of the grid. The grid used in this study had a mesh spacing of 1.2 cm, and was calibrated using different amplitudes (1, 1.5 and 2 cm), frequencies (from 1 to 6 Hz) and distances (2.4, 2.7 and 3 cm). After calibration, the turbulence needed to resuspend biosolids and to maintain them in the water column following different times of consolidation, and with biosolids of different origin, was analysed. It was observed that the turbulence needed to resuspend aquaculture biosolids increased with the time of consolidation. When the turbulence was decreased after a resuspension process, the next sedimentation of biosolids showed a hysteretic behaviour: turbulence needed to resuspend a fixed percent of biosolids from the tank bottom is substantially higher than that needed to maintain the same percentage suspended in the water column. Differences in resuspension behaviour of biosolids originated in different tanks were also observed. The method provides useful information that can be compared with turbulence generated by fish swimming activity, in order to determine the culture conditions, which can promote self-cleaning conditions in a particular tank.

  Menció d'Honor 2010 que atorga l'Aquacultural Engineering Society

 • Hydrodynamics in a multivortex aquaculture tank: Effect of bafflesand water inlet characteristics

   Masalo Llora, Ingrid; Oca Baradad, Joan
  Aquacultural engineering
  Vol. 58, p. 69-76
  DOI: 10.1016/j.aquaeng.2013.11.001
  Date of publication: 2014
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The superior hydrodynamics of circular tanks over rectangular tanks are well known by aquaculturists; yet rectangular tanks are still widely used because of their easier handling. As a consequence, several studies have focused on the hydrodynamics of rectangular tanks, where rotating flow cells are generated by injecting water tangentially to the tank wall with the outlet placed in the center of the cell. In the present work, we evaluate the hydrodynamics in a rectangular tank with 4 rotating flow cells of 1m diameter, which is called multivortex tank. We also analyze baffle placement between two consecutive water inlets and the characteristics of the water inlet (flow rate and inlet velocity), which then allows us to determine the average velocities and the distribution uniformity of these velocities. The obtained results are compared with a circular tank having the same cell diameter and inlet configurations as the multivortex tank. Baffle placement between two consecutive water inlets in the multivortex tank helps increase the average velocity, the uniformity of velocities and the symmetry in the rotating flow cells. In configurations without baffles, the combination of low flow rate and high impulse force present the lowest symmetry. Differences between intermediate and extreme cells were observed. In all configurations tested, velocities and uniformities were higher in extreme cells than in intermediate cells. In the circular tank the average velocities achieved were higher than in the multivortex tank with the same impulse force, but the uniformity of velocities were higher in the multivortex tank. Finally, the proportionality between the average velocity and the square root of the impulse force for a specific tank geometry has been corroborated in commercial scale models.

 • Access to the full text
  Flow pattern in aquaculture circular tanks: Influence of flow rate, water depth, and water inlet & outlet features  Open access

   Oca Baradad, Joan; Masalo Llora, Ingrid
  Aquacultural engineering
  Vol. 52, p. 65-72
  DOI: 10.1016/j.aquaeng.2012.09.002
  Date of publication: 2013-01
  Journal article

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window