Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 38 of 38 results
 • Integración de las técnicas de crioconcentración en placa y bloque aplicadas a soluciones de sacarosa

   Moreno Moreno, Fabián Leonardo; Hernández Yañez, Eduard; Raventós Santamaria, Mercè; Gulfo, Rafael; Robles, Catalina Maria; Ruiz Pardo, Ruth Yolanda
  Congreso Iberoamericano de Ingenieria de Alimentos
  Presentation's date: 2014-01-14
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Se propone un proceso para la crioconcentración de soluciones acuosas de sacarosa que integre las técnicas de crioconcentración en película descendente, la descongelación fraccionada del hielo y la crioconcentración en bloque. Se utilizaron los datos reportados por Raventos et al., (2008) y Gulfo et al., (2014) para las dos primeras técnicas. Se realizaron ensayos de crioconcentración en bloque total para la recuperación de los solutos remanentes en las fracciones diluidas. A partir de una solución con 5% de solidos es posible obtener una solución con 20% de sólidos y un efluente con 0.3% de sólidos mediante la integración de las tres técnicas. La crioconcentración en placa permitió concentrar en forma efectiva la solución, mediante el uso de la descongelación fraccionada se incrementó la recuperación de solutos del 39 al 50%. Al incluir la ciroconcentración en bloque la recuperación de solutos se incrementó hasta el 95%. La combinación de las técnicas permite obtener un índice de concentración de 4.0 y una eficiencia de concentración del 98.5%.

 • A process to concentrate coffee extract by the integration of falling film and block freeze-concentration

   Moreno Moreno, Fabián Leonardo; Hernández Yañez, Eduard; Raventós Santamaria, Mercè; Robles, Catalina Maria; Ruiz Pardo, Ruth Yolanda
  Journal of food engineering
  Date of publication: 2014-05-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  A process to concentrate aqueous coffee extract by freeze concentration is proposed to achieve an industrially viable system. The techniques of falling film freeze concentration, fractionated thawing and block freeze concentration were studied. Batches of 40 kg of coffee extract with 5% initial solid concentration were freeze-concentrated in seven stages in a falling film multi-plate freeze concentrator. The ice from each stage was fractionally thawed to recover the coffee solids retained in the ice. The diluted fractions of the thawing stage were freeze-concentrated using the block technique. A concentrated extract with 32.6% solids and an effluent with 0.27% solids were obtained through the integration of these techniques. A concentration index of 6.5, a concentration efficiency of 99.2% and a solute yield of 95% were obtained. The integration of these simple techniques results in a concentration index and solute yield comparable to industrial standards in freeze-concentrated coffee extract production. (C) 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • Behavior of functional compounds during freeze concentration of tofu whey

   Belen Palencia, Freddy Antonio; Benedetti, S.; Hernández Yañez, Eduard; Auleda Amoros, Jose Maria; Prudêncio, E.S.; Petrus, M.; Raventós Santamaria, Mercè
  Journal of food engineering
  Date of publication: 2013-06
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Estrategias de mejora de la calidad en piña (Ananas comosus (L.) Merr.) y kiwi (Actinidia deliciosa Lindl.) mínimamente procesados.

   Benítez González, Sheila
  Defense's date: 2013-12-16
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Avui en dia els consumidors demanen aliments de ràpida preparació, amb una elevadaqualitat nutritiva i sensorial i que tinguin un mínim d'additius afegits per la seva conservació. No obstant, les operacions de preparació de fruites llestes per a consumir causen efectes negatius com l¿increment de la taxa respiratòria, canvis de color, pèrdues de textura i mes sensibilitat als atacs microbians. Diferents factors com el cultivar, grau de maduresa, temperatura o l'atmosfera En aquesta Tesis ens em proposat identificar els paràmetres que defineixen la pèrdua de qualitat associada al processat mínim de pinya i kiwi. Per a millorar la qualitat de la pinya fresca tallada, es va avaluar l¿estat de maduresa òptim per al processat, la resposta fisiològica a diferents temperatures, mesurada com a taxa respiratòria, en funció de les concentracions de gasos i la pèrdua de textura. Una vegada determinada l'influencia d'aquests tres factors claus es va procedir a l¿estudi de l¿efecte de sals de calci (lactat i ascorbat) i recobriments comestibles (xitosan i alginat) en l¿activitat metabòlica i en els paràmetres físic-químics de la pinya mínimament processada emmagatzemada a 4 ± 1 °C durant 15 dies. En el cas del kiwi mínimament processat, es va determinar l'estat de maduresa òptim de la matèria primera i es va seleccionar la combinació de l'envàs-film adequat per a obtenir un producte d'elevada qualitat. L'efecte de recobriments comestibles en base Aloe vera (1, 5 i 15%), xitosan formulat amb àcid cítric o acètic i alginat es va estudiar per veure les repercussions en la vida útil i qualitat sensorial en rodanxes de kiwi durant 12 dies t'emmagatzemen refrigerat a 4 ± 1 °C.Els resultats presentats en aquesta Tesis ens indiquen que la resposta fisiològica de la pinya en front del processat mínim implica un augment moderat de l'activitat respiratòria depenen directament de les concentracions de gasos circumdants (siguin un model de Michaelis-Menten sin inhibició) i de forma exponencial de la temperatura amb canvis de textura que es minimitzen al emmagatzemar-lo a baixes temperatures. Al simular una ruptura de la cadena de fred durant el emmagatzemen es va observa que l'increment de la taxa respiratòria comportava una modificació significativa de la concentració de gasos en l'interior de les safates amb pinya mínimament processada. Els estudis fets durant la vida comercial, ens indiquen que la qualitat nutricional i fisiològica de la pinya mínimament processada es òptima fins els 15 dies quan ha estat tractada amb lactat de calci i emmagatzemada a 4 ± 1 °C. Les millores mes notòries de l'aplicació d'aquesta sal son la reducció de l¿enfosquiment, en la producció d'exsudats i en la degradació de l¿àcid ascòrbic. Les baixes concentracions d'O2 i altes de CO2 en l¿interior dels envasos no semblen induir un metabolisme anaeròbic en la pinya mínimament processada, en canvi, altes concentracions de CO2 estan relacionades amb la disminució de la lluminositat . Els recobriments a base de xitosan i alginat no van reduir significativament l'intercanvií de gasos en els trossos de pinya, en canvi, els recobriments formulats en base a Aloe vera, xitosan i alginat si ho varen fer en el kiwi tallat a rodanxes. No obstant, es va observa un augment del consum d'O2 i producció de CO2 en les rodanxes de kiwi tractades amb xitosan combinat amb àcid cítric i alginat a partir del dia 8 t'emmagatzemen ,fet que va coincidir amb un augment de la proliferació microbiana. La vida útil del kiwi es pot allargar fins a 12 dies emprant recobriments amb Aloe vera. Tant l'Aloe vera com el xitosan combinat amb àcid acètic disminueixen la proliferació microbiana; però la caracterització sensorial ens indica que els recobriments en base alginat o xitosan combinat amb àcid acètic aporten una humitat, brillo i gustos indesitjats en kiwi mínimament processat.

 • Chapter 11. Freeze Concentration Applications in Fruit Processing

   Raventós Santamaria, Mercè; Hernández Yañez, Eduard; Auleda Amoros, Jose Maria
  Date of publication: 2012-06-02
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • One option for the management of wastewater from tofu production: Freeze concentration in a falling-film system

   Belen, Freddy; Sanchez, Jose; Hernández Yañez, Eduard; Auleda Amoros, Jose Maria; Raventós Santamaria, Mercè
  Journal of food engineering
  Date of publication: 2012-06
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Disseny d'estratègies conjuntes i aplicació de diferents eines d'un entorn d'aprenentatge virtual (Atenea-Moodle) en els ensenyaments de nous Graus de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB-UPC)  Open access

   Achaerandio Puente, Maria Isabel; Almirall Malivern, Antonio Rafael; Claramunt Blanes, Josep; Duarte Ortega, Sonia; Hernández Yañez, Eduard; Iranzo Iranzo, Francisco Jose; Llorens Calveras, Jordi; Masalo Llora, Ingrid; Ornat Longarón, César; Sanchez, Pablo; Sorribas Royo, Francisco Javier; Ferreira, Mercedes
  Jornada d'Innovació Docent UPC
  Presentation's date: 2011-02-02
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Calculation method for designing a multi-plate freeze-concentrator for concentration of fruit juices

   Auleda Amoros, Jose Maria; Raventós Santamaria, Mercè; Hernández Yañez, Eduard
  Journal of food engineering
  Date of publication: 2011-11
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Concentración de líquidos alimentarios por congelación: Sistemas y perspectivas

   Sánchez Machado, José Antonio
  Defense's date: 2011-06-16
  Department of Agri-Food Engineering and Biotechnology, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • 1r tram de recerca 2005-2010

   Hernández Yañez, Eduard
  Award or recognition

   Share

 • Review: Freeze Concentration Technology Applied to Dairy Products

   Sánchez, J.; Hernández Yañez, Eduard; Auleda Amoros, Jose Maria; Raventós Santamaria, Mercè
  Food science and technology international
  Date of publication: 2011-02
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Estimation of the freezing point of concentrated fruit juices for application in freeze concentration

   Auleda Amoros, Jose Maria; Raventós Santamaria, Mercè; Sánchez Machado, José Antonio; Hernández Yañez, Eduard
  Journal of food engineering
  Date of publication: 2011-07
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In freeze concentration operations the fluids remain at temperatures below 0 °C. For a good study of this concentration operation is very important to know the values of freezing point. The aim of this work was to establish a model that predicts the freezing point of fruit juices at various concentrations within the range of interest for freeze concentration (10–40 °Brix). The model proposed relates the freezing point of a juice with the concentrations of main sugars present in the juice: sucrose, glucose and fructose. The freezing point of apple juice, pear juice and peach juice was determined experimentally at various concentrations, and experimental results were well correlated with model calculations.

 • Freeze concentration of whey in a falling-film based pilot plant: process and characterization

   Sánchez Machado, José; Hernández Yañez, Eduard; Auleda Amoros, Jose Maria; Raventós Santamaria, Mercè
  Journal of food engineering
  Date of publication: 2010-10
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Falling-film freeze concentration is a technique for concentration of liquids by freezing the available water in the form of a layer of ice on a refrigerated surface. Processing at low temperatures keeps the organoleptic properties of the initial product. In this study the freeze concentration of whey was investigated as an technological alternative for the use of this byproduct of the dairy industry. Freeze concentration tests were carried out in pilot-scale equipment and the increase in soluble solids content of the whey and the amount and purity of the ice formed were analysed. Electrical conductivity, viscosity and freezing point of the concentrated whey were determined. The concentrate obtained had a solid concentration of up to 21.8 ºBrix. The ice formed in the last stage of the freeze-concentration process had a lactose content of 11.3 g/L and protein content of 3.45%. The electrical conductivity of the ice formed increased exponentially to a value of 29.40 mS/cm. Freeze-concentrated whey of 10, 15, and 20 ºBrix behaves as a Newtonian fluid in the temperature range of -4 ºC – 4 ºC.

 • Progressive freeze concentration of orange in a pilot plant falling film

   Sánchez, J.; Ruiz Pardo, Ruth Yolanda; Raventós Santamaria, Mercè; Auleda Amoros, Jose Maria; Hernández Yañez, Eduard
  Innovative food science and emerging technologies
  Date of publication: 2010-06-23
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Viscosidad de zumos comerciales de melocotón, manzana y pera a temperaturas cercanas a la congelación

   Ruiz Pardo, Ruth Yolanda; Sánchez Machado, José; Hernández Yañez, Eduard; Auleda Amoros, Jose Maria; Raventós Santamaria, Mercè
  Afinidad: revista de química teórica y aplicada
  Date of publication: 2010
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Conèixer el comportament reològic de sucs comercials susceptibles de ser processats a baixes temperatures presenta un gran interès per el desenvolupament de noves tecnologies i equips en la indústria alimentaria. En processos de concentració de fluids alimentaris a temperatures baixes com en el cas de la crioconcentració, l’increment de la viscositat és un limitant en la eficiència del procés. En el present treball es determinen experimentalment les viscositats de sucs comercials de préssec, poma i pera a concentracions entre 40°Brix i 50°Brix, en el interval de temperatura -6 a 4 °C, sense que es presenti formació de cristalls de gel. S’ha analitzat l’efecte de la temperatura sobre la viscositat dels dos sucs. El rang de variació obtingut per a la viscositat dels tres sucs a 40 y 50 °Brix és de 11 a 22 mPa·s i de 28 a 64 mPa·s respectivament en tot l’ interval de temperatura estudiat. El suc de préssec presenta el valor més elevat de viscositat (64,0 ± 0,2 mPa·s a 50 oBrix i -6 °C). L’efecte de la temperatura sobre la viscositat dels sucs es representa de manera adient mitjançant una equació tipus Arrhenius. Els sucs estudiats presenten un comportament newtonià.

 • Freeze concentration of must in a pilot plant falling film cryoconcentrator

   Hernández Yañez, Eduard; Raventós Santamaria, Mercè; Auleda Amoros, Jose Maria; Ibarz, Albert
  Innovative food science and emerging technologies
  Date of publication: 2010-01
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Viscosity of commercial juices of peach, apple and pear at temperatures close to freezing

   Ruiz Pardo, Ruth Yolanda; Sanchez, Jose; Hernández Yañez, Eduard; Auleda Amoros, Jose Maria; Raventós Santamaria, Mercè
  Afinidad: revista de química teórica y aplicada
  Date of publication: 2010-03
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Premi de l'Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació

   Hernández Yañez, Eduard
  Award or recognition

   Share

 • Concentration of apple and pear juices in a multi-plate freeze concentrator

   Hernández Yañez, Eduard; Raventós Santamaria, Mercè; Auleda Amoros, Jose Maria; Ibarz, Albert
  Innovative food science and emerging technologies
  Date of publication: 2009-07
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this article we will examine the process for concentration of apple and pear juices as well as concentration of sugar solutions modelling pear juice (simulation fluid) using a descending film multi-plate freeze concentrator. It has been determined in advance the freezing point of those fluids in the working concentration and temperature intervals. In addition, different parameters were studied to allow tracking of the process of freeze concentration, such as ice accumulation, variation of the content of soluble solids in the solution and in the ice removed, ice production and energy consumption. The apple and pear juices tested showed similar behaviour, while the mixture of sugars used for simulation showed better behaviour, due perhaps to the absence of foam in the process and to the quicker formation of ice. It has been obtained concentrations of 30.2 and 30.8 °Bx with the apple and pear juices, respectively, and up to 32.7 °Bx with the simulation fluid. Industrial relevance: The clarified juices usually are concentrated on an evaporation stage. In this stage the juice is subjected to high temperatures that cause undesirable reactions, such as non enzymatic browning and destruction of nutritive compounds. The freeze concentration is a technology that allows eliminatingwater from the juices at temperatures below the water’s freezing point, what allows obtaining products of better quality. In this work has been applied this technology to concentrate apple and pear juices, obtaining promissory results.

 • Access to the full text
  Concentración de zumo de naranja en un crioconcentrador de placas  Open access

   Sánchez Machado, José; Ruiz Pardo, Ruth Yolanda; Hernández Yañez, Eduard; Auleda Amoros, Jose Maria; Raventós Santamaria, Mercè
  Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos
  Presentation's date: 2009-09-07
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Crioconcentració de fluids alimentaris: una tecnologia emergent?

   Auleda Amoros, Jose Maria; Hernández Yañez, Eduard; Raventós Santamaria, Mercè
  TECA: Tecnologia i ciència dels aliments
  Date of publication: 2009-12
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Viscosidad de zumos de manzana, melocotón y soluciones modelos en el intervalo 4ºC a -6ºC  Open access

   Ruiz Pardo, Ruth Yolanda; Sánchez Machado, José; Auleda Amoros, Jose Maria; Hernández Yañez, Eduard; Raventós Santamaria, Mercè
  Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos
  Presentation's date: 2009-09-09
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Review. Freeze concentration in the fruit juices industry

   Sánchez Machado, José; Ruiz Pardo, Ruth Yolanda; Auleda Amoros, Jose Maria; Hernández Yañez, Eduard; Raventós Santamaria, Mercè
  Food science and technology international
  Date of publication: 2009-08
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Crioconcentració de fluids alimentaris en un refredador de pel.lícula descendent  Open access

   Hernández Yañez, Eduard
  Defense's date: 2008-07-10
  Department of Agri-Food Engineering and Biotechnology, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La crioconcentració és una operació unitària relativament poc aplicada a la indústria alimentària.Consisteix en la separació de sòlids solubles d'una fase aquosa mitjançant la congelació de l'aigua.En primer lloc s'ha fet una revisió acurada de les publicacions científiques sobre aplicacions de la crioconcentració en fluids alimentaris.En segon lloc s'ha dissenyat un equip a escala semiindustrial que permet la crioconcentració dels fluids alimentaris. La concentració es produeix mitjançant la congelació de l'aigua dels fluids assajats, que forma una pel·lícula descendent sobre la placa evaporadora. L'aparell s'ha construït amb elements estàndard del mercat, la qual cosa permet la utilització de peces fabricades en grans sèries, i per tant, competitives i barates. A més a més, és destacable la facilitat d'operació de l'equip dissenyat, tot i que en aquest moment el consum energètic de l'equip encara és superior als sistemes de crioconcentració per suspensió que funcionen comercialment.En els experiments duts a terme s'han utilitzat solucions de glucosa, sacarosa i fructosa, sucs de pera, poma, taronja, most i fluids de simulació. La concentració màxima assolida és de 32,7 ºBrix, amb cabals de fins a 1,56 L/s.En les solucions de sacarosa s'han assolit velocitats mitjanes de concentració de 1,58º Brix/h.L'eficiència de l'equip, així com la productivitat en gel, és millor en fluids amb baix contingut de sòlids solubles i per això el sistema dissenyat es considera idoni per treballar preferentment a baixes concentracions.Aquests resultats tenen interès, ja que poden representar una alternativa a altres processos de concentració emprats en les indústries de sucs i fluids alimentaris en general.S'han identificat i proposat millores per realitzar tant en el sistema frigorífic com en el sistema hidràulic per al disseny d'equips de crioconcentració en capa, amb pel·lícula descendent.

  Cryoconcentration is a relatively little used unit technique in the food industry. It consists in separating soluble solids from the aqueous phase by freezing water. As a first step, scientific papers on cyroconcentration applications for liquid foodstuffs were reviewed in detail. Subsequently, a facility on a semi-industrial scale was designed for the cryoconcentration of liquid foodstuffs.Concentration was achieved by freezing the water in the tested liquids, which forms a falling film on the evaporation tray. The facility was built using standard components on the market. This made it possible to use mass-produced manufactured parts, which were therefore competitively priced.The experiments were carried out using glucose, sucrose and fructose solutions, pear, apple, orange and grape juice, and simulated liquids. The maximum concentration attained was 32.7 ºBx with flow rates of up to 1.56 L/s. These results suggest that there may be an alternative to the concentration by evaporation processes used in the fruit juice sector and other industries.

 • Aplicaciones de la crioconcentracion en la industria alimentaria. Revisión

   Hernández Yañez, Eduard
  Congreso Español de Ingeniería de Alimentos y Congreso Iberoamericano sobre Seguridad Alimentaria (CESIA-CIBSA)
  Presentation's date: 2008-11-05
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Evaluación de viscosidades de zumos comerciales a tempaeraturas próximas a la congelacion

   Hernández Yañez, Eduard
  Congreso Español de Ingeniería de Alimentos y Congreso Iberoamericano sobre Seguridad Alimentaria (CESIA-CIBSA)
  Presentation's date: 2008-11-05
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Modelo para la prediccion de puntos de congelación de zumos

   Hernández Yañez, Eduard
  Congreso Español de Ingeniería de Alimentos y Congreso Iberoamericano sobre Seguridad Alimentaria (CESIA-CIBSA)
  Presentation's date: 2008-11-05
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Equipo de crioconcentración de fluidos por placas de película descendente

   Hernández Yañez, Eduard; Raventós Santamaria, Mercè; Auleda Amoros, Jose Maria
  Alimentos ciencia e ingeniería
  Date of publication: 2007-11
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Concentration of aqueous sugar solutions in a multi-plate cryoconcentrator

   Raventós Santamaria, Mercè; Hernández Yañez, Eduard; Auleda Amoros, Jose Maria; Ibarz, A
  Journal of food engineering
  Date of publication: 2007-01
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Equipo de crioconcentración de fluidos por placas de película descendente

   Auleda Amoros, Jose Maria; Hernández Yañez, Eduard; Raventós Santamaria, Mercè; Ibarz, A
  Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Viabilitat tècnica i econòmica del cànem industrial als secans frescals i semifrescals de Catalunya  Open access

   Gorchs Altarriba, Gil; Comas Angelet, Jordi; Hernández Yañez, Eduard
  Date: 2006-12
  Report

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Informe sobre eficiencia energètica en el sector de fabricació de pinsos i situació a Catalunya

   Hernández Yañez, Eduard; Alvarez, L
  Institut Català d'Energía. Generalitat de Catalunya.
  Date of publication: 2005-01
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Concentracion por frío de mosto en un equipo semiindustrial

   Auleda Amoros, Jose Maria; Hernández Yañez, Eduard; Raventós Santamaria, Mercè
  III Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Concentración de soluciones de azúcares en un crioconcentrador de placas a presión atmosférica

   Hernández Yañez, Eduard; Auleda Amoros, Jose Maria; Raventós Santamaria, Mercè
  Congreso Español de Ingeniería de Alimentos
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Concentración de soluciones de azúcares en un crioconcentrador de placas a presión atmosférica

   Hernández Yañez, Eduard
  Congreso Español de Ingeniería de Alimentos
  Presentation's date: 2004-09-15
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Algoritmos para su aplicacion a relojes programadores de serie, para la optimizacion del efecto fotoperiodico en las explotaciones agrarias de plantas ornamentales y semillas

   Hernández Yañez, Eduard
  XXVII SIMPOSIUM NACIONAL DE ALUMBRADO
  Presentation's date: 2001-01-01
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Que podem fer pel medi ambient ?

   Hernández Yañez, Eduard
  Gras i magre
  Date of publication: 2000-01
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window