Roca Sancho, Jordi
Total activity: 8
Research group
CRAHI - Center of Applied Research on Hydrometeorology
E-mail
jordi.rocaestudiant.upc.edu
Contact details
UPC directory Open in new window

Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 8 of 8 results
 • Tractament de la incertesa en estimació i previsió de pluja amb radars meteorològics  Open access

   Roca Sancho, Jordi
  Department of Geotechnical Engineering and Geo-Sciences, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Aquesta tesi aborda la incertesa en l¿estimació i previsió de pluja amb radars meteorològics en dos sentits: la seva quantificació de manera probabilística, i la reducció dels seus efectes en les estimacions de pluja.Una manera directa d¿obtenir una quantificació de la incertesa és aproximar l¿error comès en l¿estimació o previsió de pluja per comparació amb una referència, i analitzar l¿error. En aquesta tesi es proposen mètodes per caracteritzar estadísticament l¿error en estimació i previsió de pluja amb radar meteorològics. En particular, la caracterització de l¿error està enfocada a la representació de la incertesa mitjançant la generació de múltiples realitzacions de l¿estimació o la previsió, de manera que cada realització sigui un possible camp de pluja. Aquests conjunts de realitzacions (ensembles) són fàcils d¿interpretar i d¿usar com a entrada en altres sistemes per a l¿anàlisi de la propagació de la incertesa a través d¿un sistema no lineal (per exemple models hidrològics de transformació pluja-escolament).Al llarg del temps, els esforços per reduir la incertesa en les estimacions de pluja s¿han centrat, en general, en la correcció de les observacions radar per radar, i encara no s¿ha treballat a fons el potencial de les xarxes de radars actuals en les àrees cobertes per més d¿un radar. En aquesta tesi es presenta un mètode per obtenir, aprofitant mesures de diversos radars sobre una mateixa zona, un camp tridimensional de reflectivitat més acurat que els dels mètodes tradicionals. Per això també s¿ha desenvolupat una metodologia d¿avaluació de mètodes de composició tridimensional d¿observacions de radars.

  This thesis deals with uncertainty in radar-based precipitation estimation and nowcasting in two ways: its quantification in a probabilistic manner, and its reduction in the precipitation estimates. A straightforward way to obtain a quantification of the uncertainty is approximating the error in rainfall estimates or nowcasts by comparison against a reference and analyzing the error. In this thesis methods for the error statistical characterization in both rainfall estimation and nowcasting are proposed. In particular, the error characterization is thought for the uncertainty representation by means of the generation of multiple realizations of the estimates or nowcasts, being each realization a possible rainfall field. These sets of realizations (ensembles) are easy to interpret and use as an input in other non-linear systems (for instance, rainfall-runoff hydrological models) for the analysis of the uncertainty propagation. Through the years, the efforts to reduce the uncertainty in rainfall estimates have been devoted, in general, to the correction of radar observations for individual radars. The potential of radar networks in regions covered with several radars has not been fully exploited yet. In this thesis, we present a method to improve the estimation of 3D reflectivity fields using observations from several radars. An evaluation methodology has been also developed to compare different 3D radar mosaicking techniques.

  Aquesta tesi aborda la incertesa en lʼestimació i previsió de pluja amb radars meteorològics en dos sentits: la seva quantificació de manera probabilística, i la reducció dels seus efectes en les estimacions de pluja. Una manera directa dʼobtenir una quantificació de la incertesa és aproximar lʼerror comès en lʼestimació o previsió de pluja per comparació amb una referència, i analitzar lʼerror. En aquesta tesi es proposen mètodes per caracteritzar estadísticament lʼerror en estimació i previsió de pluja amb radar meteorològics. En particular, la caracterització de lʼerror està enfocada a la representació de la incertesa mitjançant la generació de múltiples realitzacions de lʼestimació o la previsió, de manera que cada realització sigui un possible camp de pluja. Aquests conjunts de realitzacions (ensembles) són fàcils dʼinterpretar i dʼusar com a entrada en altres sistemes per a lʼanàlisi de la propagació de la incertesa a través dʼun sistema no lineal (per exemple models hidrològics de transformació pluja-escolament). Al llarg del temps, els esforços per reduir la incertesa en les estimacions de pluja sʼhan centrat, en general, en la correcció de les observacions radar per radar, i encara no sʼha treballat a fons el potencial de les xarxes de radars actuals en les àrees cobertes per més dʼun radar. En aquesta tesi es presenta un mètode per obtenir, aprofitant mesures de diversos radars sobre una mateixa zona, un camp tridimensional de reflectivitat més acurat que els dels mètodes tradicionals. Per això també sʼha desenvolupat una metodologia dʼavaluació de mètodes de composició tridimensional dʼobservacions de radars.

 • 3D Radar reflectivity mosaics based on a variational method

   Roca Sancho, Jordi; Berenguer Ferrer, Marc; Sempere Torres, Daniel
  European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology
  p. 249 NET-
  Presentation's date: 2012-06-25
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  A variational approach to retrieve 3D radar reflectivity composites  Open access

   Roca Sancho, Jordi; Berenguer Ferrer, Marc; Sempere Torres, Daniel
  Conference on Radar Meteorology
  p. 127-1-127-6
  Presentation's date: 2011-09-29
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This study proposes an alternative methodology to obtain high-resolution radar reflectivity composites based on a variational approach considering different error sources in an explicit manner. The methodology retrieves the 3-dimensional precipitation field most compatible with the observations from the different radars of the network. With this aim, the methodology uses a model that simulates the radar sampling of the atmosphere. The model settings are different for each radar and include features such as the radar location, hardware parameters (beam width, pulse length…) and the scan strategy. The methodology follows the concept of an inverse method based on the minimization of a cost function that penalizes discrepancies between the simulated and actual observations for each radar. The simulation model is able to reproduce the effect of beam broadening with the distance and attenuation by intense precipitation. The methodology has been applied on two radars close to Barcelona (Spain).

 • Desarrollo de una metodología para el uso de entradas de lluvia probabilísticas en sistemas de alerta hidrológica

   Sempere Torres, Daniel; Roca Sancho, Jordi; Berenguer Ferrer, Marc
  Competitive project

   Share

 • Quality control of rainfall estimates by radar: using advanced processing and uncertainty estimates to improve radar composites

   Sempere Torres, Daniel; Berenguer Ferrer, Marc; Roca Sancho, Jordi
  European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology
  p. 1
  Presentation's date: 2010-09-06
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Error structure of Lagrangian extrapolation nowcasts

   Roca Sancho, Jordi; Berenguer Ferrer, Marc; Sempere Torres, Daniel; Zawadzki, Isztar
  European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology
  p. 1
  Presentation's date: 2010-09-09
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Characterization of the error structure of precipitation nowcasting

   Roca Sancho, Jordi; Berenguer Ferrer, Marc; Zawadzki, Isztar; Sempere Torres, Daniel
  Conference on Radar in Meteorology
  p. 1
  Presentation's date: 2009-10-05
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • IMPROVING PREPAREDNESS AND RISK MANAGEMENT FOR FLASH FLOODS AND DEBRIS FLOW EVENTS

   Roca Sancho, Jordi; Berenguer Ferrer, Marc; Bateman Pinzon, Allen; Medina Iglesias, Vicente Cesar de; Velasco Montes, David; Sempere Torres, Daniel
  Competitive project

   Share