Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 20 of 20 results
 • Access to the full text
  FloodAlert: a simplified radar-based EWS for urban flood warning  Open access

   Llort Pavon, Xavier; Sánchez-Diezma Guijarro, Rafael; Rodríguez, Álvaro; Sancho, David; Berenguer Ferrer, Marc; Sempere Torres, Daniel
  International Conference on Hydroinformatics
  p. 1-8
  Presentation's date: 2014-08-17
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this work we present FloodAlert, a simplified flood Early Warning System [EWS] based on the use of radar observations and radar nowcasting to issue local flood warnings. It is a web-based platform and it is complemented with a flexible and powerful dissemination module.

  Postprint (author’s final draft)

 • Access to the full text
  WiBasin: basin management through an integrated platform  Open access

   Llort Pavon, Xavier; Sánchez-Diezma Guijarro, Rafael; Rodríguez, Álvaro; Sancho, David; Berenguer Ferrer, Marc; Sempere Torres, Daniel
  International Conference on Hydroinformatics
  p. 1-8
  Presentation's date: 2014-08-17
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this work we present WiBasin, a cloud platform for basin and dam management. It includes different sources of precipitation (both observed and forecasted), integration over the catchment domain (to provide an aggregated value of potential rainfall accumulated over the basin) , and a complete dissemination environment (web-viewer, capability of issuing hazard warnings with configurable thresholds, SMS, mails, etc.)

  Postprint (author’s final draft)

 • Dam and basin management through an integrated platform

   Llort Pavon, Xavier; Sánchez-Diezma Guijarro, Rafael; Sancho, David; Ferrer Sumsi, Miquel; Hernández, Olver; Berenguer Ferrer, Marc; Sempere Torres, Daniel
  European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology
  p. 160 HS-
  Presentation's date: 2012-06-27
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A simplified radar-based EWS for urban flood warning

   Llort Pavon, Xavier; Sánchez-Diezma Guijarro, Rafael; Rodríguez, Álvaro; Ferrer Sumsi, Miquel; Berenguer Ferrer, Marc; Sempere Torres, Daniel
  European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology
  p. 159 HS-
  Presentation's date: 2012-06-27
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Hydrometeorological value of X-band radar RAINSCANNER® observations

   Park, Shinju; Berenguer Ferrer, Marc; Sempere Torres, Daniel; Llort Pavon, Xavier; Didszun, Jens; Pfeifer, Monika
  Conference on Radar Meteorology
  p. 140-
  Presentation's date: 2011-10-27
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Implications of radar rainfall estimates uncertainty on distributed hydrological model predictions

   Schröter, Michael; Llort Pavon, Xavier; Velasco Forero, Carles; Ostrowski, M.; Sempere Torres, Daniel
  Atmospheric research
  Vol. 100, num. 2-3, p. 237-245
  DOI: 10.1016/j.atmosres.2010.08.014
  Date of publication: 2011-05
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Radar rainfall: separating signal and noise fields to generate meaningful ensembles

   Pegram, Geoff; Llort Pavon, Xavier; Sempere Torres, Daniel
  Atmospheric research
  Vol. 100, num. 2-3, p. 226-236
  DOI: 10.1016/j.atmosres.2010.11.018
  Date of publication: 2011-05
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  For the purpose of generating meaningful stochastic ensembles of radar estimates of rainfall, a relatively simple and objective method of separating a radar rainfall image into signal and noise is described. An alternative noise field, with the same spectrum as the original noise, can then be simulated and combined with the signal field of each successive image, to generate an ensemble member for performing sensitivity studies. The method is based on identifying the appropriate wavelength in the power spectrum which defines the variance threshold used to separate noise from signal. The algorithm is explained and figures illustrate the efficacy of the procedure.

 • Comparison of two rainfall downscaling methods

   Llort Pavon, Xavier; Berenguer Ferrer, Marc; Sempere Torres, Daniel; Zawadzki, Isztar
  European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology
  Presentation's date: 2010-09-09
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A study of the structure of radar rainfall and its errors  Open access

   Llort Pavon, Xavier
  Department of Geotechnical Engineering and Geo-Sciences, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Els objectius principals d’aquesta tesi són dos: d’una banda estudiar l’estructura de la variabilitat de la precipitació a diferents escales espacials i temporals, i de l’altra, estudiar l’estructura dels errors en les estimacions quantitatives de precipitació a través de radar. Pel que fa a l’estudi de l’estructura de la precipitació es proposa un marc de comparació per a mètodes de downscaling basat en valorar el grau amb què cada mètode és capaç de reproduir la variabilitat observada a les diferents escales de la pluja i la seva estructura multifractal. Finalment es proposa un mètode de downscaling tridimensional per a generar camps de precipitació d’alta resolució. Partint de dades mesurades amb radar, és capaç de reproduir la variabilitat a totes les escales de la pluja, i a la vegada, conservar l’estructura vertical de la precipitació observada pel radar. En aquesta tesi s’estudia també l’estructura dels errors associats a les mesures de radar, tant terrestre com embarcat en satèl·lit, que queden després de la cadena de correcció. Es realitza un estudi mitjançant simulació física de les observacions del radar, sobre un camp de precipitació d’alta resulució, per caracteritzar l’error relacionat amb la distància d’observació. També es caracteritza l’error total en les estimacions quantitatives de pluja dels radars terrestres mitjançant comparació contra un producte de referència basat en la combinació de radar i pluviòmetres. L’estructura de l’error trobada ha estat usada per generar un ensemble d’estimacions de pluja, que representa la incertesa en les estimacions, i pot ser emprat per aplicacions probabilístiques. Pel que fa a l’estudi de l’estructura de l’error associat a les estimacions de radar embarcat en satel·lit, s’han realitzat comparacions del radar embarcat en el satèl·lit TRMM contra equipament terrestre, per tal de caracteritzar, sota diverses condicions, les diferències en les mesures de precipitació.

  The principal objectives of this thesis are two: on one hand study the structure of the precipitation’s variability at different spatial and temporal scales, and on the other hand study the structure of the errors in the quantitative precipitation estimates by radar. In relation to the precipitation structure, a comparison framework for downscaling methods is proposed. Within this framework, the capability of each method reproducing the variability and multifractal behaviour observed in rainfall can be tested. A three-dimensional downscaling method to generate high-resolution precipitation fields from radar observations is proposed. The method is capable to reproduce the variability of rainfall at all scales and, at the same time, preserve the vertical structure of precipitation observed by the radar. In this thesis the structure of the errors that remain after the correction chain in radar measurements (both ground- and space-borne) is also studied. Simulation of the radar physical measurement process over high-resolution precipitation fields is performed to characterize the error related with range. The overall error in quantitative precipitation estimates by radar is characterized through comparison of radar estimates with a reference product based on a radar-raingauges merging. The error structure is used to generate a radar ensemble of precipitation estimates that represents the uncertainty in the measurements and can be used in probabilistic applications. Regarding the study of the errors associated to spaceborne radar measurements, comparisons of TRMM Precipitation Radar with ground equipment are performed to characterize the discrepancies between the precipitation estimates under different conditions.

 • Comparison of TRMM Radar Rainfall Estimates with NOAA Next Generation QPE

   Amitai, Eyal; Llort Pavon, Xavier; Sempere Torres, Daniel
  Journal of the Meteorological Society of Japan
  Vol. 87A, p. 109-118
  DOI: 10.2151/jmsj.87A.109
  Date of publication: 2009-01
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Study of the attenuation error structure

   Llort Pavon, Xavier; Berenguer Ferrer, Marc; Sempere Torres, Daniel; Zawadzki, Isztar
  Conference on Radar Meteorology
  Presentation's date: 2007-08-07
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Error structure in radar-based precipitation estimates

   Llort Pavon, Xavier; Sempere Torres, Daniel; Berenguer Ferrer, Marc; Zawadzki, Isztar; Germann, Urs
  European Geosciences Union General Assembly
  Presentation's date: 2007-04-18
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A comparison of precipitation downscaling methods

   Llort Pavon, Xavier; Berenguer Ferrer, Marc; Sempere Torres, Daniel; Zawadzki, Isztar
  European Geosciences Union General Assembly
  Presentation's date: 2007
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  3D downscaling model for radar-based precipitation fields  Open access

   Llort Pavon, Xavier; Berenguer Ferrer, Marc; Franco Lanao, Maria; Sanchez-Diezma Guijarro, Rafael; Sempere Torres, Daniel
  Meteorologische zeitschrift
  Vol. 15, num. 5, p. 505-512
  DOI: 10.1127/0941-2948/2006/0152
  Date of publication: 2006-10
  Journal article

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Analysis of the radar distance error structure through a simulation approach

   Llort Pavon, Xavier; Berenguer Ferrer, Marc; Sanchez-Diezma Guijarro, Rafael; Sempere Torres, Daniel
  European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology
  p. 567-570
  Presentation's date: 2006-09
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Precipitation estimation by radar: introducing a probabilistic approach using ensembles : potential application to GPM validation

   Sempere Torres, Daniel; Berenguer Ferrer, Marc; Sanchez-Diezma Guijarro, Rafael; Llort Pavon, Xavier; Germann, Urs; Zawadzki, Isztar; Geoffrey, Pegram; Alan, Seed
  European Geosciences Union General Assembly
  p. 10092
  Presentation's date: 2006-04
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • 3D radar data downscaling

   Llort Pavon, Xavier; Berenguer Ferrer, Marc; Franco Lanao, Maria; Sanchez-Diezma Guijarro, Rafael; Sempere Torres, Daniel
  Conference on Radar Meteorology
  p. 1
  Presentation's date: 2005-10
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Preparing GPM: A comparison of radar rainfall measurements in a simulation framework

   Llort Pavon, Xavier; Sanchez-Diezma Guijarro, Rafael; Sempere Torres, Daniel
  European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology
  p. 34
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Are Radar rainfall estimates ready for hydrologycal applications? Some reflections from the experience at Catalunya

   Sempere Torres, Daniel; Corral Alexandri, Carlos; Sanchez-Diezma Guijarro, Rafael; Berenguer Ferrer, Marc; Velasco Forero, Carlos Alfonso; Franco Lanao, Maria; Llort Pavon, Xavier; Pastor, J J
  European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology
  p. 30
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Validation of Multisensors precipitation fields and numerical modelling in Mediterranean test sites (VOLTAIRE)

   Sempere Torres, Daniel; Sánchez-Diezma Guijarro, Rafael; Llort Pavon, Xavier; Berenguer Ferrer, Marc
  Competitive project

   Share