Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 17 of 17 results
 • Effects of climate change on wave climate and consequent coastal impacts. Application to the Catalan coast (NW Mediterranean Sea)

   Casas Prat, Merce
  Department of Hydraulic, Maritime and Environmental Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El canvi climàtic és una àrea de recerca d'extrema actualitat degut als impactes que pot tenir sobre el nostre medi en un futur no gaire llunyà. L'últim informe del Panell Internacional sobre el Canvi Climàtic¿l'organisme internacional que lidera la investigació del canvi climàtic¿posa en evidència que hi ha una llacuna d'informació pel que fa als canvis potencials del clima d'onatge i, conseqüentment, en els seus impactes costaners. El problema es complica perquè els agents dinamitzants de l'onatge es veuen afectats per un seguit de factors d'incertesa, essent la tria del model climàtic un dels més rellevants.El principal propòsit d'aquesta tesi és comprendre millor com serà el clima d'onatge futur a l'àrea d'interès: la costa catalana, que es troba a la part nord-oest del Mediterrani, un mar que està particularment exposat al canvi climàtic. Partint d'estudis previs, s'utilitzen tres metodologies per tal d'abordar aquesta problemàtica: l'anàlisi de tendències, la modelització dinàmica i la modelització estadística. El treball d'aquesta tesi resulta en la generació i l'anàlisi, per primer cop per a aquesta àrea d'estudi, d'una base de dades d'alta resolució temporal i espacial de projeccions futures d'onatge. A més, l'ús de projeccions atmosfèriques obtingudes a partir de cinc combinacions de models climàtics regionals i globals permet caracteritzar la variabilitat deguda als models en termes de paràmetres de l'onatge. Els resultats il¿lustren, per a l'estació d'hivern, una gran variabilitat associada al model de circulació global (sobretot pel que fa a la direcció de l'onatge, una variable que sembla veure's especialment afectada pel canvi climàtic a aquesta àrea). A la majoria del domini, l'alçada i el període d'ona tendeixen a disminuir tant per a condicions de clima mig com de tempesta però els extrems estan associats a una incertesa considerable. Tal i com era d'esperar, aquests canvis estan íntimament lligats als que es produeixen pel clima de vent superficial (principal agent dinamitzador) però el fetch també té un rol important. Quan les condicions de fetch són favorables (onatge provinent de l'est) els canvis en l'onatge són més accentuats i es tendeix a incrementar l'ocurrència d'estats de mar mixtos.La segona contribució a destacar d'aquesta tesi està relacionada amb la metodologia emprada. Es presenta una nova metodologia d'anàlisi de tendències que té en compte la naturalesa de les dades. També es fa especial èmfasi en l'anàlisi de l'incertesa per tal de detectar canvis estadísticament significants. En aquest sentit, s'observa com el bootstrapping, sempre i quan es modifiqui adequadament, és una tècnica simple però efectiva. No obstant, l'aportació metodològica més rellevant d'aquesta tesi és potser el desenvolupament d'un nou mètode de modelització estadística (per tant, de baix cost computatcional) de l'alçada d'ona, que millora notablement la modelització en àrees properes a la línia de costa, en comparació amb estudis previs. En destaca la incorporació explícita d'ones tipus swell basada en la teoria de la dispersió de freqüències i direccions de la propagació de les ones, que addicionalment fa servir l'anàlisi de components principals per a simplificar l'agent dinamitzant en un conjunt de patrons atmosfèrics representatius.Finalment, amb una perspectiva enginyeril, aquesta tesi revisa i quantifica els principals impactes físics que els patrons d'onatge poden causar sobre les àrees costaneres. S'observa com una variació moderada de les condicions d'onatge pot afectar en gran mesura als processos costaners, degut a la relació no-lineal entre aquests. Per exemple, el transport longitudinal de sediments pot veure's afectat en més d'un 100% degut a una rotació de només 10º de la direcció mitjana de l'onatge. Entrant en més detall, s'analitzen un parell de casos d'estudi a la costa catalana que avaluen l'impacte sobre l'agitació portuària i el transport longitudinal de sediments a les platges.

 • Laboratori d'enginyeria marítima

   Grifoll Colls, Manel; Garcia Leon, Manuel; Casas Prat, Merce; Cerralbo Peñarroya, Pablo; Ballesteros Martinez, Caridad; Leaño Chlebnicek, Monica; Marzeddu, Andrea; Pallares Lopez, Elena; Bosom Garcia, Eva; Gonzalez Marco, Daniel; Sierra Pedrico, Juan Pablo; Jimenez Quintana, Jose Antonio; Gracia Garcia, Vicente; Mösso Aranda, Octavio Cesar; Espino Infantes, Manel; Gomez Aguar, Jesus Javier; Mestres Ridge, Marc; Valdemoro Garcia, Herminia; Sospedra Iglesias, Joaquin; Gironella i Cobos, Framcesc Xavier; Caceres Rabionet, Ivan; Torres Lahuerta, Richard Manuel; Puigdefabregas Sagrista, Juan; Galego Garcia, Oscar; Cateura Sabri, Jordi; Sole, Francesco; Mujal Colilles, Anna; Cunha Monteiro, Marcela; Sanuy Vazquez, Marc; Sanchez-arcilla Conejo, Agustin
  Competitive project

   Share

 • Analysis of potential impacts on coastal areas due to changes in wave conditions

   Sierra Pedrico, Juan Pablo; Casas Prat, Merce
  Climatic change
  Vol. 124, num. 4, p. 861-876
  DOI: 10.1007/s10584-014-1120-5
  Date of publication: 2014-06
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This study examines the main physical processes related to coastal and port engineering that could be altered by future changes in wave parameters as a consequence of climate change. To estimate the order of magnitude of the potential changes in these processes, several assumptions and simplifications are made and, in most cases, they are assessed by using simple, empirical state-of-the-art expressions. The studied processes are grouped in three categories according to whether they affect beaches, harbors or coastal structures in general. The changes in these processes are estimated as a function of the deepwater variations of the main wave parameters: wave height (H (0)), wave period (T) and wave direction (theta (0)). A moderate range of variation is assumed for these parameters at deep water (+/- 10 or +/- 20 % in H (0) and its square root in T, and +/- 10A(0) in theta (0)), taking into account recent studies of future wave projections. The results indicate that potential changes in wave height will strongly affect overtopping discharge, stability and scouring of rubble-mound structures and, to a lesser extent, siltation, wave transmission and longshore sediment transport. Changes in wave direction will affect longshore sediment transport in particular and, at a lower magnitude, processes related to port operability (agitation and siltation). Siltation is the only process affected significantly by changes in T alone.

 • Use of seagrass meadows as an adaptation measure to climate change for reducing port agitation

   Sanchez-arcilla Conejo, Agustin; Lin Ye, Jue; Sierra Pedrico, Juan Pablo; Gracia Garcia, Vicente; Casas Prat, Merce; Virgili, Marc
  European Geosciences Union General Assembly
  p. 1
  Presentation's date: 2014-05-01
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Responses to coastal climate change: Innovative Strategies for high End Scenarios -Adaptation and Mitigation-

   Sierra Pedrico, Juan Pablo; Jimenez Quintana, Jose Antonio; Gracia Garcia, Vicente; Mösso Aranda, Octavio Cesar; Mestres Ridge, Marc; Garcia Leon, Manuel; Casas Prat, Merce; González Marco, Daniel; Sanchez-arcilla Conejo, Agustin
  Competitive project

   Share

 • Projected future wave climate in the NW Mediterranean Sea

   Casas Prat, Merce; Sierra Pedrico, Juan Pablo
  Journal of geophysical research
  DOI: 10.1002/jgrc.20233
  Date of publication: 2013-05-13
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A physical-based statistical method for modeling ocean wave heights

   Casas Prat, Merce; Wang, Xiaolan L; Sierra Pedrico, Juan Pablo
  Ocean modeling
  Vol. 73, p. 59-75
  DOI: 10.1016/j.ocemod.2013.10.008
  Date of publication: 2013-10-30
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This study proposes a computationally inexpensive statistical method for modeling ocean wave heights, focusing particularly on modeling wave heights in near-shore areas. A multiple linear regression is used to predict significant wave heights (Hs) using predictors derived from the sea level pressure (SLP) field, including the use of squared SLP gradients to represent geostrophic winds. One time step lagged Hs is also included as a predictor, which could be interpreted as the first order derivative in the spectral energy balance governing equation. Further, based on the frequency/directional dispersion theory of waves, the swell component is accounted for by using a set of selected principal components derived from the squared SLP gradient vectors (including magnitudes and directions). The effect of non-Gaussian (non-negative) variables is also assessed by applying two types of transformation to the data. The proposed method is evaluated and shown to have good skills for the study area (Catalan coast). This method can be used to project possible future wave climate change for use in coastal impact assessment studies. It is used in this study to project the wave climate for the study area that corresponds to 5 sets of regional climate model (RCM) atmospheric projections, which were made by different RCMs forced by the same global circulation model (GCM), or by the same RCM forced by two GCMs. For the season analyzed (winter), the results show that the uncertainty due to using different GCMs to drive the same RCM is greater than that due to using different RCMs driven by the same GCM.

 • Trend analysis of wave direction and associated impacts on the Catalan coast

   Casas Prat, Merce; Sierra Pedrico, Juan Pablo
  Climatic change
  Vol. 115, num. 3-4, p. 667-691
  DOI: 10.1007/s10584-012-0466-9
  Date of publication: 2012-05-17
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Future scenario simulations of wave climate in the NW Mediterranean sea

   Casas Prat, Merce; Sierra Pedrico, Juan Pablo
  Journal of coastal research
  Vol. SI64, p. 200-204
  Date of publication: 2011-05-11
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this study, 20-year wave climate simulations (1991-2010 and 2081-2100) were performed and analysed in the NW Mediterranean with a fine resolution of 1/8º. The forcing wind was obtained from the ENSEMBLES project, including 3-hourly resolution, daily mean and maximum winds. The validation of the reference situation was done by comparing the probability density function of the datasets. It showed a reasonable agreement between results from 3-hourly winds and buoy data and between results from daily mean wind and wave hindcast data, although the spreading of the distribution is underestimated and some spatial discrepancies were found. The general tendency of the mean significant wave height is to decrease with the exception of the Northern Catalan coast for which no significant variation was detected. A seasonal analysis revealed a change in the annual pattern. During spring and summer the mean significant wave height tends to increase in some areas whereas milder winter and autumn periods are expected. The analysis of the 95% cumulative significant wave height showed similar results but accentuated changes were found.

 • Future scenario simulations of wave climate in the NW Mediterranean Sea

   Casas Prat, Merce; Sierra Pedrico, Juan Pablo
  International Coastal Symposium
  p. 200-204
  Presentation's date: 2011-05-10
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Wave climate projections in the NW Mediterranean

   Casas Prat, Merce; Sierra Pedrico, Juan Pablo
  The WCRP-JCOMM Workshop on Coordinated Global Wave Climate projections
  Presentation's date: 2011-04-11
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • La variabilitat climàtica i la costa catalana

   Sanchez-arcilla Conejo, Agustin; Mösso Aranda, Octavio Cesar; Sierra Pedrico, Juan Pablo; Casas Prat, Merce
  Date of publication: 2010
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Trend analysis of the wave storminess: the wave direction

   Casas Prat, Merce; Sierra Pedrico, Juan Pablo
  Advances in geosciences
  num. 26, p. 89-92
  DOI: doi:10.5194/adgeo-26-89-2010
  Date of publication: 2010-08-25
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Short-term statistics of waves observed in deep water

   Casas Prat, Merce; Holthuijsen, Leo H.
  Journal of geophysical research
  Vol. 115, num. C09024, p. 1-20
  DOI: 10.1029/2009JC005742
  Date of publication: 2010-08-29
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Trend analysis of wave storminess: wave direction and its impact on harbour agitation  Open access

   Casas Prat, Merce; Sierra Pedrico, Juan Pablo
  Natural hazards and earth system sciences
  Vol. 10, p. 2327-2340
  DOI: 10.5194/nhess-10-2327-2010
  Date of publication: 2010-11-19
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In the context of wave climate variability, longterm alterations in the wave storminess pattern of the Catalan coast (northwestern Mediterranean Sea) are analysed in terms of wave energy content and wave direction, on the basis of wave hindcast data (from 44-year time series). In general, no significant temporal trends are found for annual mean and maximum energy. However, the same analysis carried out separately for different wave directions reveals a remarkable increase in the storm energy of events from the south, which is partly due to a rise in the annual percentage of such storms. A case study of Tarragona Port (on the southern Catalan coast) highlights the importance of including changes in wave direction in the study of potential impacts of climate change. In particular, an increase in the frequency of storms from the south leads to greater agitation inside the Port.

 • Access to the full text
  Trend analysis of the wave storminess: the wave direction  Open access

   Casas Prat, Merce; Sierra Pedrico, Juan Pablo
  EGU Plinius Conference on Mediterranean Storms
  p. 89-92
  DOI: 10.5194/adgeo-26-89-2010
  Presentation's date: 2009-09
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this paper changes in the wave pattern of the Catalan coast are analyzed in terms of wave storminess and wave direction based on series of 44 years of hindcast wave data. The analysis is performed employing two different techniques: one resulting from the combination of regression and bootstrapping and the other applying a Bayesian method. Although the trends are, in general, null, in some locations there are clear changes in the wave directional frequencies. These changes can significatively affect coastal hydrodynamics and morphodynamics.

 • Climate Change and Impact Research: the Mediterranean Environment (CIRCE)

   Sanchez-arcilla Conejo, Agustin; Sierra Pedrico, Juan Pablo; Mösso Aranda, Octavio Cesar; Mestres Ridge, Marc; Casas Prat, Merce
  Competitive project

   Share