Carregant...
Carregant...

Vés al contingut (premeu Retorn)

CEPIMA - Centre d'Enginyeria de Processos i Medi Ambient

Total activitats: 2328
Tipus
Grup de recerca
Tipus de grup
Grup de recerca UPC
Acrònim
CEPIMA
Adreça
Campus Diagonal Besos - Eduard Maristany 10, 08019 Barcelona Obrir en finestra nova
URL
http://cepima.upc.edu/?set_language=ca Obrir en finestra nova
Objectius
1. Objectius

Des de la seva creació el 1977, el Grup TQG-LCMA (2001-SGR00248) ha desenvolupat una tasca innovadora en l'àmbit de la simulació i l'optimització de processos químics, i actualment ocupa un lloc d'avantguarda entre els centres de recerca que internacionalment treballen en temes d'enginyeria de processos (PSE, process systems engineering) i medi ambient (atmosfera).

El grup de recerca CEPIMA és el resultat de la integració plena del grup actual TQG-LCMA per consolidar i potenciar la seva tasca en l'àmbit de: millores en la concepció i la gestió òptima dels recursos productius a la indústria de procés conduents a la minimització de l'impacte ambiental i a situacions ecològicament acceptables.

Consegüentment, el camp d'actuació i els objectius del CEPIMA es concreten en un triple vessant:

a) Integració i intensificació de processos per a un desenvolupament sostenible que preveu el disseny i l¿operació òptims de la cadena completa de subministrament durant el cicle sencer de vida del producte sota criteris multiobjectius (productivitat, impacte ambiental, seguretat, optimització de recursos), tot considerant diversos nivells de detall (estratègic, tàctic i operacional) i diverses tècniques d'optimització (programació matemàtica, mètodes estocàstics, anàlisi de cicle de vida, etc.). També es desenvolupen sistemes de suport a la decisió intel·ligent (DSS) per a una actuació en línia i temps real (gestió, coordinació, supervisió i diagnosi i control). Es desenvolupen aplicacions informàtiques que faciliten la implementació d'aquestes metodologies i tècniques i la seva transferència a l'entorn industrial.

b) Gestió i valoració de residus mitjançant tractaments tèrmics i aprofitament energètic (combustió, gasificació i piròlisi), que permeten un bon control mediambiental. Es complementa amb estudis de sistemes de neteja dels gasos calents mitjançant sorbents sòlids que permeten l'aprofitament dels gasos en un cicle combinat de potència i energia. També es preveu la cogasificació de residus d'origen divers (biomassa, residus sòlids urbans -RSU-, pneumÓtics usats, fangs de depuradora) per a la producció sostenible i neta de gas de síntesi o, alternativament, de H2 pur per a la seva utilització en cel·les de combustible d'alta eficiència. Es desenvolupen equips (reactors de llit fluïditzat) i suport informàtic de disseny propi per a aplicacions a escala industrial.

c) Control de la contaminació atmosfèrica que preveu el desenvolupament de noves metodologies, tècniques i eines per a l'avaluació d'emissions industrials (olors, compostos orgànics volàtils -COV-, etc.). Es desenvolupen sistemes de control d'episodis d'olor i qualitat ambiental en àrees urbanes amb la integració d'anàlisi meteorològica, anàlisi química, modelització i control social. El sistema permet l'estudi d'identificació de les fonts d'origen i la seva contribució als episodis. Es desenvolupen equips de disseny propi que permeten l'automatització de la captació de mostres i aplicacions informàtiques per al desenvolupament de mapes i predicció d'origen (retrodispersió).

Es detallen a continuació com a indicadors de l'activitat del grup de recerca les publicacions, projectes i convenis recents més rellevants:
Completa aquestes dades (només responsables)
 • Abdelaleem Taha Ziez, Ahmed Shokry
  (fins 2016-02-11)
 • Angelini, Raffaele
  (fins 2007-03-31)
 • Arbiza, Maria Jose
  (fins 2004-09-30)
 • Ardakani, Mohammad Hamed
  (fins 2014-12-31)
 • Badell Yturriaga, Mariana
  (fins 2009-02-08)
 • Bojarski, Aaron David
  (fins 2011-03-31)
 • Bonfill Teixidor, Anna
  (fins 2008-11-19)
 • Capon Garcia, Elisabet
  (fins 2011-03-16)
 • Ferrer Nadal, Sergio
  (fins 2008-01-13)
 • Gomez Diaz, Claudia J.
  (fins 2014-07-24)
 • Guillen Gosalbez, Gonzalo
  (fins 2005-12-31)
 • Hjaila, Kefah
  (fins 2016-06-30)
 • Kopanos, Georgios
  (fins 2011-05-06)
 • Lainez Aguirre, Jose Miguel
  (fins 2010-01-25)
 • Mele, Fernando D.
  (fins 2005-12-31)
 • Meng Lu, Qingfeng
  (fins 2004-01-31)
 • Mitta, Narendar Reddy
  (fins 2006-12-31)
 • Monroy Chora, Isaac
  (fins 2012-02-02)
 • Moreno Benito, Marta
  (fins 2011-05-14)
 • Musulin, Estanislao
  (fins 2005-12-31)
 • Muñoz Mata, Edrisi
  (fins 2014-07-24)
 • Nougues Artigas, Jose Maria
  (fins 2012-08-31)
 • Pina Gomez, Cristina
  (fins 2009-01-19)
 • Pinilla Rodriguez, Carlos Andres
  (fins 2008-11-20)
 • Pérez Fortes, Maria del Mar
  (fins 2011-06-20)
 • Ribes Cartagena, Alejandra
  (fins 2005-12-31)
 • Silvente Saiz, Javier
  (fins 2014-09-30)
 • Tona Vasquez, Rodolfo V.
  (fins 2008-06-29)
 • Vila Molet, Joan
  (fins 2010-02-10)
 • Yamal Turbay, Evelyn
  (fins 2014-07-24)
 • Yélamos Ruiz, Ignacio
  (fins 2008-06-09)
 • Zamarripa Pérez, Miguel Ángel
  (fins 2013-07-01)

Producció científica

1 a 50 de 2328 resultats
 
 • Building pharmacokinetic compartmental models using a superstructure approach

   Lainez, J.M.; Blau, G.; Puigjaner, L.
  Computers & chemical engineering
  Vol. 107, p. 92-99
  DOI: 10.1016/j.compchemeng.2017.05.027
  Data de publicació: 2017-12-05
  Article en revista
 • Modelling decision support systems using conceptual constraints: linking process systems engineering and decision making models

   Dombayci, C.; Espuña, A.
  International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management
  p. 147-154
  DOI: 10.5220/0006485201470154
  Data de presentació: 2017-11
  Presentació treball a congrés
 • Outdoor air 1,3-butadiene monitoring near a petrochemical industry using passive Radiello samplers and active multi-sorbent bed tubes

   Gallego, E.; Teixidor, P.; Perales, J.; Roca, F.; Guardino, X.; Gadea, E.
  Jornadas de Análisis Instrumental
  p. 138
  Data de presentació: 2017-10-04
  Presentació treball a congrés
 • Systematic approach to the extension of material exchange in industrial symbiosis

   Somoza, A.; Graells, M.; Espuña, A.
  European Symposium on Computer Aided Process Engineering
  p. 1927-1932
  Data de presentació: 2017-10-03
  Presentació treball a congrés
 • Systematic approach for the design of sustainable supply chains under quality uncertainty

   Medina , S.; Graells, M.; Guillén, G.; Espuña, A.; Puigjaner, L.
  Energy conversion and management
  Vol. 149, p. 722-737
  DOI: 10.1016/j.enconman.2017.02.060
  Data de publicació: 2017-10-01
  Article en revista
 • VOC and odorous emissions from cannabic clubs in Barcelona city

   Gallego, E.; Teixidor, P.; Perales, J.; Roca, F.; Gadea, E.
  IWA Conference on Odours and Air Emissions
  p. 25-26
  Data de presentació: 2017-09-26
  Presentació treball a congrés
 • A novel contribution to the modeling of the matting efficiency of aqueous polyurethane dispersions

   Uribe, J.; Graells, M.; Salgado, J.
  Progress in organic coatings
  Vol. 109, p. 179-185
  DOI: 10.1016/j.porgcoat.2017.04.009
  Data de publicació: 2017-08-01
  Article en revista
 • Economic evaluation of bio-based supply chains with CO2 capture and utilisation

   Lainez, J.M.; Pérez, M.; Puigjaner, L.
  Computers & chemical engineering
  Vol. 102, p. 213-225
  DOI: 10.1016/j.compchemeng.2016.09.007
  Data de publicació: 2017-07-12
  Article en revista
 • Influence of pH and ozone dose on sulfaquinoxaline ozonation

   Urbano, V.; Maniero, M.; Pérez-Moya, M.; Guimarães, J.
  Journal of environmental management
  Vol. 195, p. 224-231
  Data de publicació: 2017-06-15
  Article en revista
 • Online energy management systems for microgrids: experimental validation and assessment framework  Accés obert

   Luna, A.; Meng, L.; Díaz Aldana, N.; Graells, M.; Vasquez, J.; Guerrero, J.
  IEEE transactions on power electronics
  num. 99, p. 1-15
  DOI: 10.1109/TPEL.2017.2700083
  Data de publicació: 2017-05-02
  Article en revista
  Accés al text complet
 • Volatile methyl siloxanes (VMS) concentrations in outdoor air of several Catalan urban areas

   Gallego, E.; Perales, J.; Roca, F.; Guardino, X.; Gadea, E.
  Atmospheric environment
  Vol. 155, p. 108-118
  DOI: 10.1016/j.atmosenv.2017.02.013
  Data de publicació: 2017-04-01
  Article en revista
 • Mixed-integer-linear-programming-based energy management system for hybrid PV-wind-battery microgrids: Modeling, design, and experimental verification  Accés obert

   Luna, A.; Díaz, N.; Graells, M.; Vasquez, J.; Guerrero, J.
  IEEE transactions on power electronics
  Vol. 32, num. 4, p. 2769-2783
  DOI: 10.1109/TPEL.2016.2581021
  Data de publicació: 2017-04-01
  Article en revista
  Accés al text complet
 • Integrated game-theory modelling for multi enterprise-wide coordination and collaboration under uncertain competitive environment

   Hjaila, K.; Puigjaner, L.; Lainez, J.; Espuña, A.
  Computers & chemical engineering
  Vol. 98, p. 209-235
  DOI: 10.1016/j.compchemeng.2016.11.041
  Data de publicació: 2017-03-04
  Article en revista
 • Using pareto filters to support risk management in optimization under uncertainty: Application to the strategic planning of chemical supply chains

   Medina , S.; Pozo, C.; Corsano, G.; Guillén, G.; Espuña, A.
  Computers & chemical engineering
  Vol. 98, p. 236-255
  DOI: 10.1016/j.compchemeng.2016.10.008
  Data de publicació: 2017-03-04
  Article en revista
 • Study of the degradation performance (TOC, BOD, and toxicity) of bisphenol A by the photo-Fenton process  Accés obert

   Pérez-Moya, M.; Kaisto, T.; Navarro, M.; del Valle, LJ.
  Environmental science and pollution research
  Vol. 24, num. 7, p. 6241-6251
  DOI: 10.1007/s11356-016-7386-6
  Data de publicació: 2017-03-01
  Article en revista
  Accés al text complet
 • Improving automation standards via semantic modelling: Application to ISA88

   Dombayci, C.; Farreres, J.; Rodriguez, H.; Espuña, A.; Graells, M.
  ISA transactions
  Vol. 67, p. 443-454
  DOI: 10.1016/j.isatra.2017.01.008
  Data de publicació: 2017-01-24
  Article en revista
 • Constraint identification and integration procedures in multi-level hierarchical systems

   Dombayci, C.; Capon-Garcia, E.; Muñoz, E.; Espuña, A.
  Computer aided chemical engineering
  Vol. 40, p. 2359-2364
  DOI: 10.1016/B978-0-444-63965-3.50395-0
  Data de publicació: 2017
  Article en revista
 • Systematic decision making models through Conceptual Constraints

   Dombayci, C.; Espuña, A.
  Computer aided chemical engineering
  Vol. 40, p. 1873-1878
  DOI: 10.1016/B978-0-444-63965-3.50314-7
  Data de publicació: 2017
  Article en revista
 • A kinetic study for the fenton and photo-fenton paracetamol degradation in a pilot plant reactor

   Audino, F.; Conte, L.; Schenone, A.; Pérez-Moya, M.; Graells, M.; Alfano, O.
  Computer aided chemical engineering
  Vol. 40, p. 301-306
  DOI: 10.1016/B978-0-444-63965-3.50052-0
  Data de publicació: 2017
  Article en revista
 • Optimization of a distributed wastewater treatment network considering lumped parameters interrelations

   Audino, F.; Medina , S.; Graells, M.; Pérez-Moya, M.; Espuña, A.; MÉNDEZ, C.
  Computer aided chemical engineering
  Vol. 40, p. 2701-2706
  DOI: 10.1016/B978-0-444-63965-3.50452-9
  Data de publicació: 2017
  Article en revista
 • Outdoor air 1,3-butadiene monitoring near a petrochemical industry (Tarragona region) and in several Catalan urban areas using active multi-sorbent bed tubes and analysis through TD-GC/MS

   Gallego, E.; Roca, F.; Perales, J.; Gadea, E.
  Science of the total environment
  DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.09.280
  Data de publicació: 2017-01-01
  Article en revista
 • Influence of fenton reagent ratios and of hydrogen peroxide dosage on the Photo-Fenton process efficiency

   Audino, F.; Sanz, J.; Parrellada, E.; Graells, M.; Pérez-Moya, M.
  International Conference on Environmental Science And Technology
  Presentació treball a congrés
 • Light power and hydrogen peroxide concentration influence on the photo-fenton and H2O2/UV efficiency for paracetamol removal

   Audino, F.; Jus, J.; Fradejas, N.; Pérez-Moya, M.
  European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes
  Data de presentació: 2017
  Presentació treball a congrés
 • A kinetic study for the fenton and photo-fenton paracetamol degradation in an annular photoreactor involving assessment of LVRPA

   Audino, F.; Conte, L.; Schenone, A.; Pérez-Moya, M.; Graells, M.; Alfano, O.
  Iberoamerican Conference on Advanced Oxidation Technologies
  Presentació treball a congrés
 • A modeling strategy for integrated batch process development based on mixed-logic dynamic optimization

   Moreno, M.; frankl, K.; Espuña, A.; Marquardt, W.
  Computers & chemical engineering
  Vol. 94, p. 287-311
  DOI: 10.1016/j.compchemeng.2016.07.030
  Data de publicació: 2016-11-02
  Article en revista
 • Application of the meta-multiparametric methodology to the control of emissions in the industry under continuous and discrete uncertain parameters

   Lupera , G.; Shokry , A.; Campanya, G.; Espuña, A.
  Chemical engineering research and design
  Vol. 115, p. 365-373
  DOI: 10.1016/j.cherd.2016.09.006
  Data de publicació: 2016-11-01
  Article en revista
 • Impact of formaldehyde and VOCs from waste treatment plants upon the ambient air nearby an urban area (Spain)

   Gallego, E.; Roca, F.; Perales, J.; Guardino, X.; Gadea, E.; Garrote, P.
  Science of the total environment
  Vol. 568, p. 369-380
  DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.06.007
  Data de publicació: 2016-10-15
  Article en revista
 • CAPE role in engineering innovation: Part 2-the coming revolution

   Puigjaner, L.; Muñoz , E.; Capon-Garcia, E.
  International Conference on Software Process Improvement
  p. 91-99
  DOI: 10.1007/978-3-319-48523-2_9
  Data de presentació: 2016-10
  Presentació treball a congrés
 • Decision-support system for integration of transactional systems and analytical models in the pharmaceutical industry

   Muñoz , E.; Capon-Garcia, E.; Lainez, J.M.; Espuña, A.; Puigjaner, L.
  International Conference on Software Process Improvement
  p. 177-186
  DOI: 10.1007/978-3-319-48523-2_17
  Data de presentació: 2016-10
  Presentació treball a congrés
 • CAPE role in engineering innovation: Part 1-the evolution

   Puigjaner, L.
  International Conference on Software Process Improvement
  p. 79-89
  DOI: 10.1007/978-3-319-48523-2_8
  Data de presentació: 2016-10
  Presentació treball a congrés
 • Systematic approach for the design of sustainable supply chains under quality uncertainty

   Medina , S.; Morakabatchiankar, S.; Graells, M.; Guillén, G.; Espuña, A.; Puigjaner, L.
  Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems
  p. 1-16
  DOI: 10.1016/j.enconman.2017.02.060
  Data de presentació: 2016-09-07
  Presentació treball a congrés
 • Towards multi enterprise-wide coordination for large-scale chemical supply chains  Accés obert

   Hjaila, K.
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Tesi doctoral
  Accés al text complet
 • A framework for unsupervised fault detection and diagnosis based on clustering assisted Kriging observer

   Ardakani, M.; Shokry , A.; Escudero, G.; Graells, M.; Espuña, A.
  Conference on Control and Fault Tolerant Systems
  p. 183-188
  DOI: 978-1-5090-0658-8
  Data de presentació: 2016-09
  Presentació treball a congrés
 • Performance of sulfaquinoxaline degradation by Fenton and photo-Fenton processes

   Urbano, V.; Teran, M.C.S.; Maniero, M.; Guimarães, J.; Pérez-Moya, M.
  International Congress of Chemical and Process Engineering
  p. 86
  Data de presentació: 2016-08-29
  Presentació treball a congrés
 • Scenario-based dynamic negotiation for the coordination of multi-enterprise supply chains under uncertainty

   Hjaila, K.; Lainez, J.M.; Puigjaner, L.; Espuña, A.
  Computers & chemical engineering
  Vol. 91, p. 445-470
  DOI: 10.1016/j.compchemeng.2016.04.004
  Data de publicació: 2016-08-04
  Article en revista
 • Building decision making models through Conceptual-Constraints: multi-scale process model implementations

   Dombayci, C.; Espuña, A.
  International Conference on Operations Research
  p. 77-83
  DOI: 10.1007/978-3-319-55702-1_12
  Data de presentació: 2016-08
  Presentació treball a congrés
 • Contribution to the modelling of matting waterborne polyurethane dispersions for the tannery industry

   Uribe, J.; Graells, M.; Salgado, J.
  International Congress of Chemical and Process Engineering
  Data de presentació: 2016-08
  Presentació treball a congrés
 • Operational cost minimization of distillation columns using metamodeling techniques

   Martin-Barrios, V.; Shokry , A.; Graells, M.
  International Congress of Chemical and Process Engineering
  Data de presentació: 2016-08
  Presentació treball a congrés
 • Kinetic modelling of the photo-Fenton reaction and parameter fitting: a comparative study

   Jiménez, C.; Audino, F.; Graells, M.
  International Congress of Chemical and Process Engineering
  Data de presentació: 2016-08
  Presentació treball a congrés
 • Data-based fault detection in chemical processes: Managing records with operator intervention and uncertain labels  Accés obert

   Askarian, M.; Benitez, R.; Graells, M.; Zarghami, R.
  Expert systems with applications
  Vol. 63, p. 35-48
  DOI: 10.1016/j.eswa.2016.06.040
  Data de publicació: 2016-06-23
  Article en revista
  Accés al text complet
 • Long-term planning and retrofitting of supply and distribution chains with decaying performance

   Somoza, A.; Pozo, C.; Guillén, G.; Graells, M.
  European Symposium on Computer Aided Process Engineering
  p. 823-828
  DOI: 10.1016/B978-0-444-63428-3.50142-9
  Data de presentació: 2016-06-15
  Presentació treball a congrés
 • Sulfaquinoxaline sodium salt degradation and toxicity reduction by Fenton and photo-Fenton processes

   Urbano, V.; Teran, M.C.S.; Maniero, M.; Guimarães, J.; del Valle, LJ.; Pérez-Moya, M.
  European Meeting on Solar Chemistry & Photocatalysis: Environmental Applications
  p. 174
  Data de presentació: 2016-06-15
  Presentació treball a congrés
 • Imputation of missing data with ordinary kriging for enhancing fault detection and diagnosis

   Ardakani, M.; Graells, M.; Escudero, G.; Espuña, A.
  European Symposium on Computer Aided Process Engineering
  p. 1377-1382
  DOI: 10.1016/B978-0-444-63428-3.50234-4
  Data de presentació: 2016-06-14
  Presentació treball a congrés
 • Incremental learning fault detection algorithm based on hyperplane-distance

   Ardakani, M.; Escudero, G.; Graells, M.; Espuña, A.
  European Symposium on Computer Aided Process Engineering
  p. 1105-1110
  DOI: 10.1016/B978-0-444-63428-3.50189-2
  Data de presentació: 2016-06-14
  Presentació treball a congrés
 • Kriging based fault detection and diagnosis approach for nonlinear noisy dynamic processes

   Shokry , A.; Ardakani, M.; Escudero, G.; Graells, M.; Espuña, A.
  European Symposium on Computer Aided Process Engineering
  p. 55-60
  DOI: 10.1016/B978-0-444-63428-3.50014-X
  Data de presentació: 2016-06-14
  Presentació treball a congrés