Carregant...
Carregant...

Vés al contingut (premeu Retorn)

CS2AC-UPC - Supervision, Safety and Automatic Control

Total activitats: 1831
Tipus
Grup de recerca
Tipus de grup
Centre específic de recerca
Acrònim
CS2AC-UPC
Localitat
Barcelona
URL
https://cs2ac.upc.edu/ca Obrir en finestra nova
Objectius
El Centre Específic de Recerca (CER) en Supervisió, Seguretat i Control Automàtic (CS2AC-UPC) és un grup multidisciplinari de professors de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) - Barcelona Tech - i investigadors del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) dedicat a l'ampli món del control automàtic i la supervisió de sistemes.

L’objectiu principal del CER CS2AC-UPC és contribuir a la competitivitat de les nostres empreses i al coneixement científic i tècnic mitjançant el desenvolupament de sistemes avançats de control i el disseny de sistemes de supervisió òptims i tolerants a fallades de sistemes complexes. En aquest abast, els investigadors de CER CS2AC-UPC descriuen els sistemes dinàmics mitjançant models matemàtics, analitzen dinàmicament el seu comportament en domini temporal i freqüencial, localitzen de forma òptima sensors, dissenyen sistemes de control avançats (controladors predictius, controladors intel·ligents,..) i desenvolupen sistemes de supervisió que optimitzen criteris de funcionament sota diverses restriccions amb capacitat per predir, detectar i diagnosticar fallades i amb capacitat per crear mecanismes tolerants a possibles fallades en temps real dels sistemes complexes.

Aquest temes son utilitzats per els integrants del CER per abordar reptes científics i tecnològics diversos:

- Projectes de recerca nacional i internacional i de convenis de col·laboració pel desenvolupament de R+D+i amb empreses nacionals i internacionals.

- Una important activitat formativa de grau i postgrau fortament integrada amb la recerca del CER. Aquesta activitat formativa inclou la participació en 1 programa de doctorat amb menció de qualitat, en 2 màsters oficials, i 6 graus oficials.

- Uns laboratoris de recerca i uns espais de despatxos en el edifici GAIA del Campus de Terrassa de la UPC necessàries per dur a terme recerca de primer nivell en sistemes avançats de control.

El grup disposa de diverses fonts de finançament, tant en convocatòries publiques competitives a nivell Europeu, Espanyol i Català, com mitjançant convenis amb empreses, i projectes públics amb empreses de transferència de tecnologia i innovació.
Paraules clau
Disseny de sistemes de control avançat, Predictiu, Fuzzy, Xarxes neuronals, Detecció, Diagnòstic de fallades, Prognosis, Manteniment predictiu, Control tolerant de fallades, Supervisió òptima, Control òptim de sistemes de gran escala aplicats a sistemes de transport i distribució d'aigua, Sistemes de gestió d'energia alternativa, Piles de combustible, Aerogeneradors, Actuadors, Servoactuadors, Turbines a gas.
Completa aquestes dades (només responsables)

Producció científica

1 a 50 de 1831 resultats
 
 • The brinesiphon: a homolog of the thermosiphon driven by induced salinity and downward heat transfer

   Arias, F.J.; De Las Heras, S.A.
  Solar energy
  Vol. 153, p. 454-458
  DOI: 10.1016/j.solener.2017.05.091
  Data de publicació: 2017-09-01
  Article en revista
 • Prognostics and health aware model predictive control of wind turbines

  Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial, Universitat Politècnica de Catalunya
  Tesi doctoral
 • Contribution to big data analytics in water networks

   García, D.
  Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial, Universitat Politècnica de Catalunya
  Tesi doctoral
 • Aplicaciones del control avanzado a la gestión eficiente en el ciclo del agua

   Quevedo, J.
  SAI 2008. Imaginar, crear, innovar
  p. 124-149
  Data de presentació: 2017-06-17
  Presentació treball a congrés
 • Optimal pressure sensor placement and assessment for leak location using a relaxed isolation index: Application to the Barcelona water network

   Cugueró , M.; Puig, V.; Quevedo, J.
  Control engineering practice
  Vol. 63, p. 1-12
  DOI: 10.1016/j.conengprac.2017.03.003
  Data de publicació: 2017-06-01
  Article en revista
 • Sensor-fault tolerance using robust MPC with set-based state estimation and active fault isolation

   Xu, F.; Olaru, Sorin; Puig, V.; Ocampo-Martinez, C.A.; Niculescu, S.
  International journal of robust and nonlinear control
  Vol. 27, num. 8, p. 1260-1283
  DOI: 10.1002/rnc.3627
  Data de publicació: 2017-05-25
  Article en revista
 • Use of hydrodynamic cavitation for volatile removal compound

   Arias, F.J.; De Las Heras, S.A.
  International journal of heat and fluid flow
  Vol. 66, p. 1-7
  DOI: 10.1016/j.ijheatfluidflow.2017.05.001
  Data de publicació: 2017-05-18
  Article en revista
 • THE ROLE OF POPULATION GAMES IN THE DESIGN OF OPTIMIZATION-BASED CONTROLLERS: A LARGE-SCALE INSIGHT

   Barreiro, J.
  Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, Universitat Politècnica de Catalunya
  Tesi doctoral
 • Real time non-intrussive assessment of viewing distance during computer use

   Cardona, G.; Argilés , M.; Pérez-Cabré, E.; Perez, R.; Morcego, B.; Gispets, J.
  European Academy of Optometry and Optics' Annual Conference
  Data de presentació: 2017-05-13
  Presentació treball a congrés
 • Las humanidades en la ingeniería del S. XXI. Actitudes y valores

   Domingo, J.; Segura, J.
  Suplemento del boletín educaweb
  num. 345
  Data de publicació: 2017-04-27
  Article en revista
 • Enseñar a aprender: el reto docente

   Domingo, J.; Segura, J.
  Suplemento del boletín educaweb
  num. 344
  Data de publicació: 2017-04-06
  Article en revista
 • A bounded-error approach to simultaneous state and actuator fault estimation for a class of nonlinear systems

   Buciakowski, M.; Witczak, M.; Puig, V.; Rotondo, D.; Nejjari, F.; Korbicz, J.
  Journal of process control
  Vol. 52, p. 14-25
  DOI: 10.1016/j.jprocont.2017.01.002
  Data de publicació: 2017-04-01
  Article en revista
 • Modeling and robust low level control of an omnidirectional mobile robot

   Comasolivas, R.; Quevedo, J.; Escobet, T.; Escobet, A.; Romera, J.
  Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control, Transactions of the ASME
  Vol. 139, num. 4, p. 1-9
  DOI: 10.1115/1.4035089
  Data de publicació: 2017-04-01
  Article en revista
 • Control-oriented model of a membrane humidifier for fuel cell applications

   Solsona, M.; Kunusch, Cristian; Ocampo-Martinez, C.A.
  Energy conversion and management
  Vol. 137, p. 121-129
  DOI: 10.1016/j.enconman.2017.01.036
  Data de publicació: 2017-04-01
  Article en revista
 • On the comparison of stochastic model predictive control strategies applied to a hydrogen-based microgrid

   Velarde, P.; Valverde, L.; Maestre, J.; Ocampo-Martinez, C.A.; Bordons, C.
  Journal of power sources
  Vol. 343, p. 161-173
  DOI: 10.1016/j.jpowsour.2017.01.015
  Data de publicació: 2017-03-01
  Article en revista
 • Robust MPC for actuator-fault tolerance using set-based passive fault detection and active fault isolation

   Xu, F.; Puig, V.; Ocampo-Martinez, C.A.; Olaru, S.; Niculescu, S.
  International journal of applied mathematics and computer science
  Vol. 27, p. 1-19
  DOI: 10.1515/amcs-2017-0004
  Data de publicació: 2017-03-01
  Article en revista
 • Generalized set-theoretic unknown input observer for LPV systems with application to state estimation and robust fault detection

   Xu, F.; Tan, J.; Wang, X.; Puig, V.; Liang, B.; Yuan, B.; Liu, H.
  International journal of robust and nonlinear control
  DOI: 10.1002/rnc.3773
  Data de publicació: 2017-02-16
  Article en revista
 • Game-theoretical methods in control of engineering systems: An introduction to the special issue

   Ocampo-Martinez, C.A.; Quijano, N.
  IEEE control systems magazine
  Vol. 37, num. 1, p. 30-32
  DOI: 10.1109/MCS.2016.2621403
  Data de publicació: 2017-02-01
  Article en revista
 • Model predictive control for ethanol steam reformers with membrane separation

   Serra, M.; Ocampo-Martinez, C.A.; Li, M.; Llorca, J.
  International journal of hydrogen energy
  Vol. 42, num. 4, p. 1949-1961
  DOI: 10.1016/j.ijhydene.2016.10.110
  Data de publicació: 2017-01-26
  Article en revista
 • Short-term demand forecast using a bank of neural network models trained using genetic algorithms for the optimal management of drinking water networks

   Rodriguez-Rangel, H.; Puig, V.; López, R.; Flores, J.
  Journal of hydroinformatics
  Vol. 19, num. 1, p. 1-16
  DOI: 10.2166/hydro.2016.199
  Data de publicació: 2017-01-01
  Article en revista
 • Data analytics methodology for monitoring quality sensors and events in the Barcelona drinking water network

   García, D.; Creus, R.; Minoves, M.; Pardo, X.; Quevedo, J.; Puig, V.
  Journal of hydroinformatics
  Vol. 19, num. 1, p. 123-137
  DOI: 10.2166/hydro.2016.048
  Data de publicació: 2017-01-01
  Article en revista
 • Health-aware control of an octorotor UAV system based on actuator reliability

   Salazar, J.; Sanjuan, A.; Nejjari, F.; Sarrate, R.
  4th International Conference on Control, Decision and Information Technologies
  p. 1-6
  Presentació treball a congrés
 • Output-feedback model predictive control of a pasteurization pilot plant based on an LPV model

   Karimi Pour, F.; Ocampo-Martinez, C.A.; Puig, V.
  European Workshop on Advanced Control and Diagnosis
  p. 012029
  DOI: 10.1088/1742-6596/783/1/012029
  Data de presentació: 2016-11-18
  Presentació treball a congrés
 • Health-aware model predictive control of pasteurization plant

   Karimi Pour, F.; Puig, V.; Ocampo-Martinez, C.A.
  European Workshop on Advanced Control and Diagnosis
  p. 1-12
  Data de presentació: 2016-11-18
  Presentació treball a congrés
 • Nonlinear model predictive control with constraint satisfactions for a quadcopter  Accés obert

   Wang, Y.; Ramírez, A.; Xu, F.; Puig, V.
  European Workshop on Advanced Control and Diagnosis
  p. 1-12
  DOI: 10.1088/1742-6596/783/1/012025
  Data de presentació: 2016-11-17
  Presentació treball a congrés
  Accés al text complet
 • Robust optimization based energy dispatch in smart grids considering demand uncertainty  Accés obert

   Nassourou, M.; Puig, V.; Blesa, J.
  European Workshop on Advanced Control and Diagnosis
  p. 1-12
  Data de presentació: 2016-11-17
  Presentació treball a congrés
  Accés al text complet
 • Decentralized fault-tolerant control of inland navigation networks: a challenge  Accés obert

   Segovia, P.; Rajaoarisoa, L.H.; Nejjari, F.; Blesa, J.; Puig, V.; Duviella, E.
  European Workshop on Advanced Control and Diagnosis
  p. 1-11
  DOI: 10.1088/1742-6596/783/1/012018
  Data de presentació: 2016-11-17
  Presentació treball a congrés
  Accés al text complet
 • Fault detection and isolation using viability theory and interval observers

   Ghaniee Zarch, M.; Puig, V.; Poshtan, J.
  European Workshop on Advanced Control and Diagnosis
  p. 1-12
  Data de presentació: 2016-11-17
  Presentació treball a congrés
 • A methodology for distributed fault diagnosis

   Gupta, V.; Puig, V.; Blesa, J.
  European Workshop on Advanced Control and Diagnosis
  p. 1-15
  Data de presentació: 2016-11-17
  Presentació treball a congrés
 • Gaussian-process-based demand forecasting for predictive control of drinking water networks

   Wang, Y.; Ocampo-Martinez, C.A.; Puig, V.; Quevedo, J.
  DOI: 10.10007/978-3-319-31664-2
  Data de publicació: 2016-11-01
  Capítol de llibre
  Imatge
 • Sensor data validation and reconstruction in water networks : a methodology and software implementation

   García, D.; Quevedo, J.; Puig, V.; Cugueró, M.
  DOI: 10.10007/978-3-319-31664-2
  Data de publicació: 2016-11-01
  Capítol de llibre
  Imatge
 • Fault Detection and Isolation in Critical Infrastructure Systems

   Puig, V.; Escobet, T.; Sarrate, R.; Quevedo, J.
  DOI: 10.10007/978-3-319-31664-2
  Data de publicació: 2016-11-01
  Capítol de llibre
  Imatge
 • Real-Time Non-Intrusive Assessment of Viewing Distance During Computer Use  Accés obert

   Argilés , M.; Cardona, G.; Pérez-Cabré, E.; Perez, R.; Morcego, B.; Gispets, J.
  Optometry and vision science
  Vol. 93, num. 12, p. 1525-1531
  DOI: 10.1097/OPX.0000000000000995
  Data de publicació: 2016-10-22
  Article en revista
  Accés al text complet
 • Towards the STEM knowledge homogenization of pre-university students in 21st century MOOC: The Language for Engineering

   Estela, M. Rosa; Codina, A.; Poblet-Puig, J.; Pardo, P.; Puigvi, M.; Pujadas, E.; Valls, S.; M.D. Alvarez; Guaus, E.; Hervada-Sala, C.; Macanás, J.; Masip-Alvarez, A.; Morillo, M.; Nejjari, F.
  IEEE Frontiers in Education Conference
  p. 1-5
  Data de presentació: 2016-10-13
  Presentació treball a congrés
 • Leak localization in water distribution networks using a mixed model-based/data-driven approach

   Soldevila, A.; Tornil-Sin, S.; Blesa, J.; Duviella, E.; Rosa M. Fernandez-Canti; Puig, V.
  Control engineering practice
  Vol. 55, p. 162-173
  DOI: 10.1016/j.conengprac.2016.07.006
  Data de publicació: 2016-10-01
  Article en revista
 • Distributed fault diagnosis using minimal structurally over-determined sets: Application to a water distribution network  Accés obert

   Gupta, V.; Puig, V.
  International Conference on Control and Fault-Tolerant Systems
  p. 791-798
  DOI: 10.1109/SYSTOL.2016.7739847
  Data de presentació: 2016-09-09
  Presentació treball a congrés
  Accés al text complet
 • Detection of icing and actuators faults in the longitudinal dynamics of small UAVs using an LPV proportional integral unknown input observer  Accés obert

   Rotondo, D.; Cristofaros, A.; Johansen , T.; Nejjari, F.; Puig, V.
  International Conference on Control and Fault-Tolerant Systems
  p. 675-682
  DOI: 10.1109/SYSTOL.2016.7739829
  Data de presentació: 2016-09-09
  Presentació treball a congrés
  Accés al text complet
 • Robust adaptive simultaneous state and fault estimation for nonlinear systems: Application to an aerodynamical system  Accés obert

   Buciakowski, M.; Witczak, M.; Puig, V.; Rotondo, D.; Nejjari, F.
  International Conference on Control and Fault-Tolerant Systems
  p. 823-828
  DOI: 10.1109/SYSTOL.2016.7739852
  Data de presentació: 2016-09-09
  Presentació treball a congrés
  Accés al text complet
 • Fault tolerance evaluation of nonlinear systems using viability theory  Accés obert

   Ghaniee Zarch, M.; Poshtan, J.; Puig, V.
  International Conference on Control and Fault-Tolerant Systems
  p. 702-708
  DOI: 10.1109/SYSTOL.2016.7739833
  Data de presentació: 2016-09-09
  Presentació treball a congrés
  Accés al text complet
 • Virtual actuator-based FTC for LPV systems with saturating actuators and FDI delays  Accés obert

   Rotondo, D.; Ponsart, J.; Nejjari, F.; Theilliol, D.; Puig, V.
  International Conference on Control and Fault-Tolerant Systems
  p. 811-817
  DOI: 10.1109/SYSTOL.2016.7739850
  Data de presentació: 2016-09-09
  Presentació treball a congrés
  Accés al text complet
 • Fault-tolerant periodic economic model predictive control of differential-algebraic-equation systems  Accés obert

   Wang, Y.; Puig, V.; Cembrano, M.
  International Conference on Control and Fault-Tolerant Systems
  p. 689-695
  DOI: 10.1109/SYSTOL.2016.7739831
  Data de presentació: 2016-09-09
  Presentació treball a congrés
  Accés al text complet
 • Prognosis of quality sensors in the Barcelona drinking water network  Accés obert

   García Valverde, D.; Creus, R.; Minoves, M.; Pardo, X.; Quevedo, J.; Puig, V.
  International Conference on Control and Fault-Tolerant Systems
  p. 431-436
  DOI: 10.1109/SYSTOL.2016.7739790
  Data de presentació: 2016-09-08
  Presentació treball a congrés
  Accés al text complet
 • Guaranteed state estimation and fault detection based on zonotopes for differential-algebraic-equation systems  Accés obert

   Wang, Y.; Puig, V.; Cembrano, M.; Álamo, T.
  International Conference on Control and Fault-Tolerant Systems
  p. 463-469
  DOI: 10.1109/SYSTOL.2016.7739795
  Data de presentació: 2016-09-08
  Presentació treball a congrés
  Accés al text complet
 • Uncertainty effect on leak localisation in a DMA  Accés obert

   Perez, R.; Pep Cugueró Escofet; Blesa, J.; Cugueró , M.; Sanz, G.
  International Conference on Control and Fault-Tolerant Systems
  p. 313-318
  DOI: 10.1109/SYSTOL.2016.7739770
  Data de presentació: 2016-09-08
  Presentació treball a congrés
  Accés al text complet
 • Fault detection on bearings coupled to permanent magnet DC motors by using a generalized Takagi-Sugeno PI observer  Accés obert

   Martínez, C.; Osorio, G.; Astorga, C.; Puig, V.
  International Conference on Control and Fault-Tolerant Systems
  p. 564-569
  DOI: 10.1109/SYSTOL.2016.7739811
  Data de presentació: 2016-09-08
  Presentació treball a congrés
  Accés al text complet
 • Zonotopic extended Kalman filter and fault detection of discrete-time nonlinear systems applied to a quadrotor helicopter

   Wang, Y.; Puig, V.
  International Conference on Control and Fault-Tolerant Systems
  p. 367-373
  DOI: 10.1109/SYSTOL.2016.7739778
  Data de presentació: 2016-09-08
  Presentació treball a congrés
 • State and fault estimation of singular delayed LPV systems via proportional-integral observer  Accés obert

   Hassanabadi, A.; Shafiee, M.; Puig, V.
  International Conference on Control and Fault-Tolerant Systems
  p. 375-380
  DOI: 10.1109/SYSTOL.2016.7739780
  Data de presentació: 2016-09-08
  Presentació treball a congrés
  Accés al text complet
 • Reliability importance measures for a health-aware control of drinking water networks

   Salazar, J.; Nejjari, F.; Sarrate, R.; Weber, P.; Theilliol, D.
  International Conference on Control and Fault-Tolerant Systems
  p. 557-563
  DOI: 10.1109/SYSTOL.2016.7739810
  Data de presentació: 2016-09-08
  Presentació treball a congrés
 • Modelling and control of a coaxial helicopter UAV in an indoor laboratory

   Rubí, B.; Perez, R.; Morcego, B.
  International Conference on Control and Fault-Tolerant Systems
  p. 117-124
  DOI: 10.1109/SYSTOL.2016.7739738
  Data de presentació: 2016-09-07
  Presentació treball a congrés
 • A Fault hiding approach for the sliding mode fault-tolerant control of a non-holonomic mobile robot

   Stancu, A.; Codres, E.; Puig, V.
  International Conference on Control and Fault-Tolerant Systems
  p. 7-14
  DOI: 10.1109/SYSTOL.2016.7739721
  Data de presentació: 2016-09-07
  Presentació treball a congrés