Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Theses

1 to 2 of 2 results
 
  • Presència, mobilitat i risc d'elements traça en sòls naturals. Els mecanismes de sorció com a reguladors de l'equilibri sòl-aigua.  Open access

     Martinez, X.
    Department of Mining Engineering and Natural Resources, Universitat Politècnica de Catalunya
    Theses
    Access to the full text