Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Theses

1 to 29 of 29 results
 
 • Estudi de la funcionalitat dels monòmers en la síntesi de polímers per l'acabat de la pell

  Department of Chemical Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses
 • Combined heat and power generation systems for optimum environmental and economic performance : a case study in Catalonia  Open access

   Gonzalez, A.
  Department of Chemical Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses
  Access to the full text
 • Access to the full text
 • Analysis and design of fault tolerant axial flux permanent magnet synchronous motors  Open access

   Saavedra, H.
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses
  Access to the full text
 • Application of Computer Simulation Approaches to Study the Structure and Properties of Polymeric Systems

   Cordova, E.
  Department of Applied Physics, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses
 • Obtenció d'un copolímer acrílic amb grups epoxi per a l'aplicació en tops per l'acabat de la pell  Open access

  Department of Chemical Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses
  Access to the full text
 • Contributions on corona onset voltage calculation for EHV and UHV substation connectors

   Hernandez-Guiteras, J.
  Department of Electronic Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses
 • DEVELOMENT OF SUSTAINABLE TANNIN WITH LOW CARBON FOOTPRINT TO OBTAIN HIGH QUALITY LEATHER.  Open access

  Department of Chemical Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses
  Access to the full text
 • Aplicació Industrial dels Ultrasons en Sistemes d'Adobament Vegetal  Open access

   Combalia, F.
  Department of Engineering Design, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses
  Access to the full text
 • Contribució a la caracterització i disminució de l'ús de compostos orgànics volàtils en el sector adober  Open access

   Cuadros, R.
  Department of Engineering Design, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses
  Access to the full text
 • Electrical and Magnetic Faults Diagnosis in Permanent Magnet Synchronous Motors  Open access  awarded activity

  Department of Electronic Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses
  Access to the full text
 • Access to the full text
 • TARA (Caesalpinia spinosa): The sustainable source of tannins for innovative tanning processes  Open access

  Department of Engineering Design, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses
  Access to the full text
 • Contribució a l'estudi de la degradació i envelliment de la pell  Open access

  Department of Engineering Presentation, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses
  Access to the full text
 • Desenvolupament d'un nou material col.lagenic semi-processat

  Department of Engineering Design, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses
 • Ús de l'oli vegetal cru com a biocarburant per autoconsum agrícola: avaluacio de la sostenibilitat del sistema a Catalunya  Open access

   Baquero, G.
  Department of Mechanical Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses
  Access to the full text
 • Viabilitat tècnica i ambiental de biocombustibles: oli de colza i estella forestal  Open access

   Esteban, B.
  Department of Mechanical Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses
  Access to the full text
 • A theoretical approach to the engineering of bioinspired systems: Design, applications & information management  Open access  awarded activity

   Revilla-López, G.
  Department of Chemical Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses
  Access to the full text
 • Contribució a la reducció de l'ús de compostos orgànics volàtils (COVs) en el sector adober

   Cuadros, R.
  Department of Engineering Design, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses
 • De l'espai del còmic a l'espai cinematogràfic

   Albareda, A.
  Department of Architectural Representation and Visual Analysis I, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses