Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Theses

1 to 29 of 29 results
 
 • Anàlisi experimental de la problemàtica de càrrega-descàrrega de ACEE aplicables en transports  Open access

  Department of Electrical Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses
  Access to the full text
 • Sistema d'anàlisi i planificació de xarxes de distribució d'energia elèctrica de mitjana tensió  Open access

  Department of Electrical Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses
  Access to the full text
 • Electricitat i Foc: aportacions experimentals d'aplicació docent  Open access

  Department of Electrical Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses
  Access to the full text
 • Access to the full text
 • Análisis de la evolución de la interoperabilidad y de la seguridad ferroviaria en Europa en el periodo 1991-2011 y Propuestas de mejora  Open access

   Ribes, J.
  Department of Electrical Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses
  Access to the full text
 • Access to the full text
 • Aportaciones a la Transferència de Tecnologia Energètica Aeroespacial cap al Vehicle Verd Construïble a Catalunya  Open access

  Department of Electrical Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses
  Access to the full text
 • Aplicació de piles de combustible a la propulsió d'escúters

   Hernandez, J.
  Department of Electrical Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses
 • Noves aplicacions de la trompa d'aigua o trompa dels pirineus: Elevació d'aigua, aire comprimit i generació d'electricitat  Open access

   Fuses, V.
  Department of Electrical Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses
  Access to the full text
 • Cap al motor superconductor. Motors de flux axial de camp atrapat amb mostres de YBCO.

   Lloberas, J.
  Department of Electrical Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses
 • Aportacions de la magnetohidrodinàmica induïda a les instal.lacions de dessalinització d'aigua

   Comas, J.
  Department of Electrical Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses
 • Aportaciones al estudio de las máquinas eléctricas de flujo axial mediante la aplicación del método de los elementos finitos  Open access

   FRIAS, E.
  Department of Electrical Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses
  Access to the full text
 • Hacia el motor superconductor: estudio de las interacciones entre un rotor superconductor y un estator convencional  Open access

   Pallares, M.
  Department of Electrical Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses
  Access to the full text
 • Limitación de sobretensiones en redes eléctricas de potencia.

   Bogarra, S.
  Department of Electrical Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses
 • Aportaciones al estudio de los motores de inducción magnetohidrodinámica  Open access

   MASSAGUES, L.
  Department of Electrical Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses
  Access to the full text
 • Nuevas aportaciones al motor eléctrico de flujo axial con rotor conductor sin material ferromagnético  Open access

   Lopez, J.
  Department of Electrical Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses
  Access to the full text
 • Novel piezoelectric transducers for high voltage measurements  Open access  awarded activity

   Vazquez, A.
  Department of Electrical Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses
  Access to the full text
 • Noves aportacions al desenvolupament de motors elèctrics sense coixinets  Open access

   Prat, J.
  Department of Electrical Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses
  Access to the full text
 • Concepción dieléctrica de aislantes interiores de resina epoxy para alta tensión con hexafluorur azufre

   Lopez-Roldan, J.
  Department of Electrical Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses
 • OPTIMITZACIÓ DEL DESPATX ECONÒMIC EN SERVEIS ELÈCTRICS MITJANÇANT PROGRAMACIÓ LINEAL DIFOSA

   Espin, A.
  Department of Electrical Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses
 • ESTUDIO SOBRE EL MOTOR DE INDUCCION MHD

   Grau, R.
  Department of Nautical Science and Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses
 • NUEVAS APORTACIONES AL SISTEMA DE ENCENDIDO DE LOS M.E.P.

   Alvarez, J.A.
  Department of Electrical Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses