Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

(MC)2 - UPC Computational continuum mechanics

Total activity: 4213
Type
Research group
Type of group
Specific research center
Acronym
(MC)2 - UPC
Address
C. Jordi Girona, 1-3, Edifici C4, Campus Nord Open in new window
City
08034 Barcelona
URL
https://futur.upc.edu/%28MC%292+-+UPC Open in new window
Objectives
Els objectius estratègics que es proposa assolir el CER són:
- Promoure mitjançant suport públic i privat la investigació que es realitzi en totes les àrees de les estructures i la mecànica de medis continus i computacional,
- Sumar capacitats humanes per capitalitzar de la millor manera possible els seus èxits i fer que els mateixos siguin alhora el motor
de noves emprenedories científiques,
- Fer visible a nivell nacional i internacional el seu potencial en les diferents àrees de la Mecànica de Medis Continus i
Computacional i l'Anàlisi Estructural,
- Unir esforços transversals entre investigadors i institucions per a resoldre els problemes interdisciplinaris de l'enginyeria en les
àrees de la Mecànica de Medis Continus i Computacional i l'Anàlisi Estructural,
- Fomentar la col·laboració entre investigadors del CER i amb suports institucionals externs, per garantir la investigació i
l'excel·lència en la recerca del coneixement,
- Promoure la internacionalització de la cooperació amb investigadors i institucions externes,
- Avaluar i validar la recerca realitzada pels seus membres incentivant i fomentant la competència dins d'una carrera
d'investigadors pròpia del CER, motivant la responsabilitat i el creixement individual de cada persona,
- Fomentar la formació continuada i la disseminació interna del coneixement per fer possible a la col·laboració entre investigadors.
Els objectius operatius que es proposa assolir el CER són:
- Articles en revistes nacionals i internacionals de prestigi, tenint en compte la qualificació de les mateixes a través de barems
reconeguts internacionalment,
- Assistència i participació activa mitjançant ponències i publicacions en fòrums de discussió com congressos, jornades, seminaris,
etc.
- Disseminació del coneixement consolidat en forma de llibres, capítols de llibres, monografies i informes de treballs científics realitzats,
- Promoure la participació en projectes competitius nacionals i internacionals, com a motor de la recerca bàsica per assolir
l'excel·lència en el coneixement,
- Participar en convenis de recerca amb la indústria i altres empreses privades, on aplicar els coneixements bàsics amb la finalitat
de concretar la transferència del coneixement al medi,
- Generació de patents sobre idees consolidades que resulten de la recerca genuïna del CER, establint així un important patrimoni
material que ajudi en el finançament del centre.
- Participació en la formació de recursos humans a través de cursos, seminaris, conferències, tutories de doctorats i màsters.
Aquesta és una acció fonamental per mantenir les capacitats creixents dels investigadors en els seus diversos nivells.
Keywords
Càlcul paral·lel, Elements finits, Mètodes numèrics, anàlisi estructural, anàlisi numèric, disseny de materials, mecànica computacional, modelat numèric, pre-condicionadors, turbulència
Fill in details (researchers incharge only)
 • Badia Rodriguez, Santiago I.
  (until 2019-05-31)
 • Becker, Pablo Agustin
  (until 2017-03-09)
 • Benedetti, Lorenzo
  (until 2017-05-11)
 • Bonilla De Toro, Jesus
  (until 2019-12-17)
 • Carbonell Puigbo, Josep Maria
  (until 2019-09-26)
 • Castillo del Barrio, Ernesto
  (until 2016-03-15)
 • Cotela Dalmau, Jordi
  (until 2018-01-31)
 • Hierro Fabregat, Alba
  (until 2016-06-30)
 • Maidana Silanes, Manuel Augusto
  (until 2011-08-31)
 • Martín Huertas, Alberto Francisco
  (until 2015-11-30)
 • Oller Martinez, Sergio Horacio (600)
  (until 2018-10-31)
 • Salgado Gálvez, Mario Andrés
  (until 2016-07-04)

Scientific and technological production

1 to 50 of 4213 results