Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Integració i avaluació de competències genèriques als Graus de l'ETSEIB

Author
Rodriguez-Montanes, R.; Aguilar Perez, Marta.
Type of activity
Presentation of work at congresses
Name of edition
Jornada d'Innovació Docent UPC 2012
Date of publication
2012
Presentation's date
2012-02-07
Book of congress proceedings
Jornada d'innovació docent UPC: presentació de resultats dels projectes de millora de la docència: Barcelona, 7 Febrer, 2012
URL
http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/11828/2/14_RosaRodriguez_Poster07feb2012_CAPMD2010.pdf Open in new window
Group of research
QINE - Low Power Design, Test, Verification and Security ICs

Participants