Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

TESTING AND TEST-DRIVEN DEVELOPMENT OF CONCEPTUAL SCHEMAS

Author
Tort, A.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Computer Science
Defense's date
2012-04-11
Repository
http://hdl.handle.net/2117/94609 Open in new window
URL
http://hdl.handle.net/2117/94609 Open in new window
Abstract
Els enfocaments per assegurar la qualitat deis sistemes d'informació s'han basal tradicional m en! en l'avaluació de la seva implementació. No obstan! aix6, la qualitat d'un sis tema d'informació pot ser ampliament determinada en les primeres fases del seu desenvolupament. Diversos estudis indiquen que més de la meitat deis errors de software són errors de requisits . Un error de requisit es defineix com una desalineació entre l'especificació deis requisits i les necessitats i expectativ...
Group of research
IMP - Information Modelling and Processing
inLab FIB
Citation
Tort Pugibet, A. "Testing and test-driven development of conceptual schemas". Tesi doctoral, UPC, Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics, 2012.

Participants

Attachments