Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Generació de decisions davant d'incerteses

Author
Escobet, A.
Type of activity
Theses
Other related units
Institute of Industrial and Control Engineering
Defense's date
2012-09-17
Repository
http://hdl.handle.net/2117/94684 Open in new window
URL
http://hdl.handle.net/2117/94684 Open in new window
Abstract
Aquesta tesi tracta sobre la metodologia del raonament inductiu difús (FIR, de l’anglès fuzzy inductive reasoning) aplicada a sistemes de detecció i diagnòstic de fallades. La metodologia FIR sorgeix de l’enfocament del general systems problem solver (GSPS) proposat per Klir l’any 1989 i és una eina per analitzar i estudiar els modes de comportament dels sistemes dinàmics. FIR és una metodologia de modelització i simulació qualitativa de sistemes basada principalment en l’observ...
Group of research
CS2AC-UPC - Supervision, Safety and Automatic Control
IDEAI-UPC - Intelligent Data Science and Artificial Intelligence Research Center
SIC - Smart Control Systems
SOCO - Soft Computing
Citation
Escobet i Canal, A. "Generació de decisions davant d'incerteses". Tesi doctoral, UPC, Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials, 2012.

Participants

Attachments