Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Pla de transferència tecnològica pttu de la Universitat Politècnica de Catalunya

Type of activity
Competitive project
Funding entity
ACC10
Funding entity code
TECCIT12-1-0009-12-09
Amount
7.500,00 €
Start date
2012-01-01
End date
2013-09-30
Scope
Adm. Generalitat
Plan
V Pla de Recerca i Innovació de Catalunya (PRI). 2010-2013
Call year
2012
Funding call
Ajut per incentivar els plans d¿actuació d'activitats d'R+D d¿agents tecnològics membres de la Xarxa Tecnològica de Catalunya, TECNIO
Grant institution
Agència De Suport A La Competitivitat De L'empresa Catalana, Acc1ó

Participants