Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Influencia del treball del sòl en el cultiu de cereals d´hivern al Vallès Oriental

Author
Gil, E.; Gorchs, G.; Hereter, A.; Josa, R.
Type of activity
Presentation of work at congresses
Name of edition
III Congrés Institució Catalana d’Estudis Agraris: Agricultura i Qualitat Ambiental a Catalunya
Date of publication
1994
Presentation's date
1994
Book of congress proceedings
Comunicacions del III Congrés ICEA
First page
1
Last page
4
Repository
http://hdl.handle.net/2117/2542 Open in new window
Citation
Gil, E. [et al]. "Influencia del treball del sòl en el cultiu de cereals d´hivern al vallès oriental". III Congrés Institució Catalana d’Estudis Agraris: Agricultura i Qualitat Ambiental a Catalunya, Girona, 1994, p. 1-4.
Group of research
GINEMQUAL - Gestió Integrada de Nematodes Fitoparàsits i dels Efectes sobre el Rendiment i Qualitat de la Collita
GREA - Agro-Enviromental Engineering Research Group
POCIÓ - Plant Protection

Participants

Attachments