Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Expectatives de l’evolució del transport de mercaderies i persones a l’arc mediterrani

Author
Robuste, F.
Type of activity
Presentation of work at congresses
Name of edition
Tercera Jornada Global Cat sobre Condicions Territorials per a la Internacionalització de Catalunya: Perspectives de futur i Requeriments de la Internacionalització Territorial
Date of publication
2012
Presentation's date
2012-05-11
Book of congress proceedings
Tercera Jornada Global Cat sobre CondicionsTerritorials per a la Internacionalització de Catalunya: Perspectives de futur i Requeriments de la Internacionalització Territorial: 4 d'octubre de 2012, CX La Pedrera (Barcelona)
First page
1
Last page
17
URL
http://www20.gencat.cat/docs/ptop/Home/Departament/Actuacions/Actuacions%20dR+D+i/Jornades%20Global%20Cat/Documentacio/jornada%202/GlobalCat_Francesc_Robuste_definitiva.pdf Open in new window
Group of research
BIT - Barcelona Innovative Transportation

Participants