Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

A bayesian approach to robust identification. Application to fault detection

Author
Rosa M. Fernandez-Canti
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Signal Theory and Communications
Defense's date
2013-02-07
Repository
http://hdl.handle.net/2117/94848 Open in new window
URL
http://hdl.handle.net/2117/94848 Open in new window
Abstract
En el camp de l'enginyeria de control, les anomenades tècniques d'identificació robusta tracten amb el problema d'obtenir no només un model nominal de la planta, sinó també una estimació de la incertesa associada al model nominal. Aquest model d'incertesa es caracteritza típicament com una regió en l'espai de paràmetres o com una banda d'incertesa al voltant de la resposta freqüencial del model nominal.Els models d'incertesa es fan servir àmpliament en el disseny de controladors robu...
Group of research
CS2AC-UPC - Supervision, Safety and Automatic Control
SAC - Advanced Control Systems
SIC - Smart Control Systems
Citation
Fernández Canti, R.M. A Bayesian approach to robust identification: application to fault detection. Tesi doctoral, UPC, Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions, 2013.

Participants

Attachments