Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

La disciplina urbanística i l'e-Portafoli

Author
Franquesa, J.
Type of activity
Presentation of work at congresses
Name of edition
I Jornades sobre Innovació Docent en Arquitectura
Date of publication
2013
Presentation's date
2013-05-14
Book of congress proceedings
UPC Commons
Publisher
Grup per a la Innovació i la Logística Docent en l'Arquitectura (GILDA)
Universitat Politècnica de Catalunya. Iniciativa Digital Politècnica
URL
http://hdl.handle.net/2099/14253 Open in new window
Abstract
La intervenció sobre els entorns urbans i sobre la ciutat en termes generals requereix, a més de disposar d'una específica capacitat de lectura i comprensió de la mateixa, l'habilitat per trobar la resposta adequada que implica, necessàriament, una interpretació subjectiva i una aportació personal de l'arquitecte en el disseny urbà. Aquest escrit pretén mostrar una efectiva estratègia docent, l'e-portafoli, per poder garantir que l'alumne obté les competències específiques i també ...
Citation
Franquesa Sànchez, Jordi. Noves estratègies per a un raonament crític sobre la ciutat. A: Garcia Escudero, Daniel; Bardí Milà, Berta; Moreno Sanz, Joan, eds. "I Jornadas sobre Innovación Docente en Arquitectura (JIDA'13), Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, 13 y 14 de Mayo de 2013". Barcelona: UPC IDP; GILDA, 2013. ISBN: 978-84-9880-593-2, p. 37-46
Group of research
GILDA - Group for Teaching Innovation and Logistics in Architecture

Participants

Attachments