Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Representació de màquines i mecanismes. esquemes de símbols

Author
Cardona, S.; Clos, D.; Jordi, L.
Type of activity
Book
Publisher
Salvador Cardona Foix
Date of publication
2003-03-01
ISBN
84-688-1309-5 Open in new window
Group of research
BIOMEC - Biomechanical Engineering Lab
CREB - Biomedical Engineering Research Centre

Participants