Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Grasp Plannind under Task-specific Contact Constraints

Type of activity
Theses
Other related units
Institute of Industrial and Control Engineering
Defense's date
2013-01-10
URL
http://hdl.handle.net/2117/94879 Open in new window
Abstract
Diversos aspectes han de ser abordats abans de fer realitat el somni d'un sistema robòtic format per un braç i una mà amb capacitats similars a les humanes, que van des de la consolidació d'un bon disseny mecatrònic, passant pel desenvolupament de sensors i motors precisos i lleugers, fins a la planificació i control eficient de les forces i moviments articulars necessaris per a la interacció amb l'ambient que li envolta. Aquesta tesi proporciona algorismes de solució per a un problema p...
Group of research
KRD - Kinematics and Robot Design
SIR - Service and Industrial Robotics
Citation
Rosales Gallegos, C. "Grasp plannind under task-specific contact constraints". Tesi doctoral, UPC, Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials, 2013.

Participants

Attachments