Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Aportacions al desenvolupament dels motors de reclutància autocommutats sense sensors de posició

Author
Castellana, F.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Electrical Engineering
Defense's date
1999-10-19
Repository
http://hdl.handle.net/2117/93608 Open in new window
Abstract
Es constata que els accionaments elèctrics de petita potència (<50W) i reduïda tensió (<60V), tot i no formar una família homogènia, son principalment de tipus electromagnètic, encara que ja comencen a destacar el de tipus piezoelèctric. En el segment de potències i tensions en qüestió, els accionaments utilitzats actualment son els motors convencionals de CC. excitats amb imants permanents i, cada vegada més, motors de CC. sense escombretes. Aquests últims han popularitzat la simbi...
Group of research
GAECE - Electronically Commutated Motor Drives Group
Citation
Castellana Méndez, F. "Aportacions al desenvolupament dels motors de reluctància autocommutats sense sensors de posició". Tesi doctoral, UPC, Departament d'Enginyeria Elèctrica, 1999.

Participants

Attachments