Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Exponentiated Weibull Fading Channel Model in Free-Space Optical Communications under Atmospheric Turbulence

Author
Barrios, R.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Signal Theory and Communications
Defense's date
2013-05-17
Repository
http://hdl.handle.net/2117/94937 Open in new window
URL
http://hdl.handle.net/2117/94937 Open in new window
Abstract
Actualment, l'àrea de les comunicacions òptiques no guiades en espai lliure (FSO, per les seves sigles en anglès) es projecta com a una tecnologia prometedora per tal de superar l'escassetat d'amplada de banda, en el sector de serveis sense fils. Avui dia, la tecnologia de radiofreqüència (RF) lluita per mantenir-se al nivell de la creixent demanda generada pels serveis de banda ampla. A més, mentre el nombre d'usuaris augmenta, l'espectre de RF està tan ocupat que gairebé no hi ha espai...
Group of research
CommSensLab-UPC - Centre Específic de Recerca en Comunicació i Detecció UPC
RSLAB - Remote Sensing Lab
Citation
Barrios Porras, R. "Exponentiated weibull fading channel model in free-space optical communications under atmospheric turbulence". Tesi doctoral, UPC, Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions, 2013.

Participants

Attachments