Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Millimeter-Wave and Terahertz Imaging Techniques

Author
Nova, E.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Signal Theory and Communications
Defense's date
2013-07-22
Repository
http://hdl.handle.net/2117/95094 Open in new window
URL
http://hdl.handle.net/2117/95094 Open in new window
Abstract
Aquesta tesi doctoral presenta el desenvolupament i l'avaluació de tècniques d'imatge en les bandes de freqüències demil·limètriques (mmW) i THz. En la primera part de la tesi es presenta el desenvolupament d'un sistema d'imatge passiu a 94 GHz basat en un radiòmetre de potència total amb escaneig de feix mecànic. S'han adquirit diverses imatges amb el radiòmetre en entorns interiors i exteriors, servint com a banc de proves per obtenir el coneixement necessari per dur a terme la inves...
Group of research
ANTENNALAB - Antennas and Wireless Systems Laboratory
Citation
Nova Lavado, E. "Millimeter-wave and terahertz imaging techniques". Tesi doctoral, UPC, Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions, 2013.

Participants

Attachments