Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Context discovery in Cognitive Radio Networks

Author
Bolea, L.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Signal Theory and Communications
Defense's date
2013-07-12
Abstract
Els avenços tecnològics i el desenvolupament del mercat de les comunicacions sense fils han experimentat un creixement espectacular al llarg de les darreres dècades. S¿han expandit a nivell mundial a un entorn competitiu i orientat al mercat de masses. Avui en dia hi ha consens a preveure que el mercat de les comunicacions sense fils seguirà essent un dels més dinàmics de l¿àmbit industrial i un dels pilars fonamentals per al progrés de la societat de la informació.La reduïda utilitz...
Group of research
CCABA - Advanced Broadband Communications Center
GRCM - Mobile Communication Reserach Group

Participants