Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Sostenibilidad económica municipal de los crecimientos y servicios urbanos asociados al planeamiento urbanístico

Type of activity
Theses
Defense's date
2013-07-05
Repository
http://hdl.handle.net/2117/95073 Open in new window
URL
http://hdl.handle.net/2117/95073 Open in new window
Abstract
El constant creixement de la urbanització de les ciutats fa necessària una contínua expansió dels serveis públics municipals cap a les zones recentment urbanitzades. El cost del manteniment de les infraestructures o serveis urbans associats està associat a la distribució dels vials i espais lliures. Per això la forma urbana afecta a la morfologia dels elements físics del servei, i per tant incideix sobre el seu balanç econòmic d'explotació. Atès que l'estructura de la ciutat i parti...
Group of research
EXIT - Network and Transport Infrastructure Engineering
Citation
Garrido Jiménez, F. J. "Sostenibilidad económica municipal de los crecimientos y servicios urbanos asociados al planeamiento urbanístico". Tesi doctoral, UPC, Departament d'Infraestructura del Transport i el Territori, 2013.

Participants

  • Garrido Jiménez, Francisco Javier  (author)
  • Magrinya Torner, Francesc  (director)
  • Vall Casas, Pere  (chair)
  • Santamera, Juan Antonio  (chair)
  • Del Moral ávila, María Consuelo  (director)
  • Gómez Ordóñez, José Luís  (chair)
  • Corominas Ayala, Miquel  (secretary)

Attachments