Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Col·lecció de carrosses fúnebres : cementiris de Barcelona

Type of activity
Collaboration in exhibition catalogues
Publisher
Ajuntament de Barcelona. Cementiris de Barcelona SA
Date of publication
2013-07-15
ISBN
978-84-9850-481-1 Open in new window
Legal deposit
B.18590-2013
Abstract
La Col·lecció exposa de manera permanent un total de 13 carrosses fúnebres, 6 cotxes d'acompanyament i 3 vehicles motoritzats, que varen realizar els seus serveis des de les primeres dècades del segle XIX fins a mitjans segle XX a la ciutat de Barcelona, tant per a ciutadans anònims com per a personatges il·lustres. S'exposen els vehicles i, en paral·lel, s'expliquen les característiques dels sepel·lis i el context urbà barceloní en el qual es desenvoluparen.
Keywords
Carrossa fúnebre, Cementiri, Ciutat de Barcelona, Cotxe d'acompanyament, Enterraments menestrals, Pompa fúnebre, Sepel·lis urbans
Group of research
INHABITING - Research Group

Participants