Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

A CONTRIBUTION TO THE RANKING AND DESCRIPTION OF CLASSIFICATIONS

Type of activity
Theses
Defense's date
2013-09-13
URL
http://hdl.handle.net/2117/95253 Open in new window
Abstract
En aquesta tesi es presenta una nova i completa metodologia difusa i multicriteri (MCDM). Aquesta metodologia està especificament disenyada per a la selecció de classificacions en el marc dels sistemes d'aprenentatge no supervisat. Els principals resultats obtinguts són de dos tipus. D'una banda, la definició de criteris difusos que s'utilitzen per avaluar la idoneïtat d'un conjunt de classificacions donades i, d'altra banda, el disseny i desenvolupament d'un sistema de generació de llengu...
Group of research
GREC - Knowledge Engineering Research Group
IDEAI-UPC - Intelligent Data Science and Artificial Intelligence Research Center
Citation
Sánchez Hernández, G. "A contribution to the ranking and description of classifications". Tesi doctoral, UPC, Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials, 2013.

Participants

Attachments